Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vybrané aspekty psychické zátěže učitelů PhDr. David Michalík, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vybrané aspekty psychické zátěže učitelů PhDr. David Michalík, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Vybrané aspekty psychické zátěže učitelů PhDr. David Michalík, Ph.D.

2

3 Uvedení k tématu v EU - druhým nejčastějším problémem souvisejícím s prací (po bolestech páteře) stres související s prací (work related stress - WRS). v EU - druhým nejčastějším problémem souvisejícím s prací (po bolestech páteře) stres související s prací (work related stress - WRS). v rámci VÚBP, v.v.i. – „Stres na pracovišti-možnosti prevence“, projekt MPSV č. HR 173/08 (2008-2009) v rámci VÚBP, v.v.i. – „Stres na pracovišti-možnosti prevence“, projekt MPSV č. HR 173/08 (2008-2009) Součástí rozsáhlé šetření „Subjektivní hodnocení zátěže pracovníků státní a veřejné správy faktory pracovního prostředí a pracovních podmínek“ (5150 respondentů) - práce s počítačem je hlavním zdrojem diskomfortu zaměstnanců veřejné správy ČR, negativní projevy jednání a chování na pracovišti… Související průzkum CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., vybrané problematické aspekty - časová dimenze práce, a to jak z hlediska rychlosti, tak i délky / převažující nezájem zaměstnavatelů ohledně problematiky pracovního stresu dle názoru pracovníků

4 Vybrané výstupy s ohledem na školství (zahraničí) Výzkum u vzorku učitelů britských základních škol - 72% učitelů trpí mírným stresem a 23% trpí vážným stresem (Fontana, Abouserie, 1993). Související důvody: kladené nároky na učitele (dětmi, rodiči, kolegy, nebo nadřízenými pracovníky), kritika z mnoha stran, nošení práce domů, omezená možnost vlastního rozvoje, určitá izolace (většina pracovní doby mezi dětmi…) Související důvody: kladené nároky na učitele (dětmi, rodiči, kolegy, nebo nadřízenými pracovníky), kritika z mnoha stran, nošení práce domů, omezená možnost vlastního rozvoje, určitá izolace (většina pracovní doby mezi dětmi…) Další výzkum u vzorku 257 učitelů britských základních škol ohledně zdrojů, výskytu a příznaků stresu (Kyriacou, Sutcliffe, 2011) 20% učitelů pociťuje velký stres 20% učitelů pociťuje velký stres 4 hlavní zdroje stresu: nevychovanost žáků, špatné pracovní podmínky, nedostatek času, špatná psychosociální atmosféra školy 4 hlavní zdroje stresu: nevychovanost žáků, špatné pracovní podmínky, nedostatek času, špatná psychosociální atmosféra školy nejčastější příznaky stresu: vyčerpání, pocit frustrace…burnout syndrom! nejčastější příznaky stresu: vyčerpání, pocit frustrace…burnout syndrom!

5 Vybrané výstupy s ohledem na školství (ČR) Studie SZÚ (ve spolupráci s Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství) z roku 2002 – vzorek 87 učitelů z 12 pražských základních škol vysoká psychická pracovní zátěž téměř u 80 % učitelů, nadměrný stres u 60 %, snížená odolnost vůči stresu u 25 %, nedostatky v životosprávě u 90 % učitelů. vysoká psychická pracovní zátěž téměř u 80 % učitelů, nadměrný stres u 60 %, snížená odolnost vůči stresu u 25 %, nedostatky v životosprávě u 90 % učitelů. Související rizikové faktory práce: nedostatečné finanční i společenské oceňování práce, nejistota postavení, nedostatečné finanční i společenské oceňování práce, nejistota postavení, tlak na stálou přítomnost v práci bez ohledu na zdravotní a osobní důvody (nutné suplování kolegů), tlak na stálou přítomnost v práci bez ohledu na zdravotní a osobní důvody (nutné suplování kolegů), psychická pracovní zátěž (jde o práci pod časovým tlakem, spojenou s vysokými nároky v oblasti jednání a vzájemné kooperace a spojenou s rizikem ohrožení zdraví jiných osob), psychická pracovní zátěž (jde o práci pod časovým tlakem, spojenou s vysokými nároky v oblasti jednání a vzájemné kooperace a spojenou s rizikem ohrožení zdraví jiných osob), fyzikální faktory (především hluk). fyzikální faktory (především hluk).

6 Vybrané výstupy s ohledem na školství (ČR) - pokračování Studie R. Kohoutka (2009) - stresy učitelů způsobené z jejich hlediska žáky, vzorek vybraných 25 učitelů a 75 učitelek moravských i českých středních škol. 65 % učitelek a učitelů prožilo během své dosavadní praxe vážné stresové situace kvůli žákům se závadami a poruchami chování (tito žáci vykazovali dificility, poruchy osobnosti a psychické poruchy, nekázeň, nedisciplinovanost, krádeže, ničení majetku školy, záškoláctví, intelektuální pasivitu (extrémní nezájem o výuku), verbální agresivitu a někteří se dokonce dopustili i brachiálního násilí vůči učitelům a učitelkám… 65 % učitelek a učitelů prožilo během své dosavadní praxe vážné stresové situace kvůli žákům se závadami a poruchami chování (tito žáci vykazovali dificility, poruchy osobnosti a psychické poruchy, nekázeň, nedisciplinovanost, krádeže, ničení majetku školy, záškoláctví, intelektuální pasivitu (extrémní nezájem o výuku), verbální agresivitu a někteří se dokonce dopustili i brachiálního násilí vůči učitelům a učitelkám…

7 Sumarizace možných zdrojů psychické zátěže u učitelů organizační aspekty – časová náročnost, finanční a morální ohodnocení… organizační aspekty – časová náročnost, finanční a morální ohodnocení… osobnostní charakteristiky osobnostní charakteristiky vztahová rovina učitel-žák (resp. rodič) vztahová rovina učitel-žák (resp. rodič) vztahová rovina učitel-ředitel, vyšší kontrolní orgán, další učitelé v rámci kolektivu… vztahová rovina učitel-ředitel, vyšší kontrolní orgán, další učitelé v rámci kolektivu… vztahová rovina učitel a jeho soukromí… vztahová rovina učitel a jeho soukromí…

8 Možné důsledky… psychická stránka (vyšší dráždivost, nesoustředěnost, deprese…), např. vznik burnout syndromu psychická stránka (vyšší dráždivost, nesoustředěnost, deprese…), např. vznik burnout syndromu zdravotní stránka (kardiovaskulární systém, trávicí systém…) zdravotní stránka (kardiovaskulární systém, trávicí systém…)

9 Prevence a eliminace negativních důsledků… systémové a koncepční změny k odpovídajícímu navýšení prestiže a ocenění profese učitele systémové a koncepční změny k odpovídajícímu navýšení prestiže a ocenění profese učitele lepší organizace práce a řízení ve školských zařízeních (práce s lidskými zdroji, přístup nadřízených…) lepší organizace práce a řízení ve školských zařízeních (práce s lidskými zdroji, přístup nadřízených…) v konečném důsledku odpovídající přístup samotných učitelů, žáků a rodičů… v konečném důsledku odpovídající přístup samotných učitelů, žáků a rodičů…

10 Děkuji Vám za pozornost … PhDr. David Michalík, Ph.D. e-mail: michalik@vubp-praha.cz tel.: +420 725 965 616 michalik@vubp-praha.cz


Stáhnout ppt "Vybrané aspekty psychické zátěže učitelů PhDr. David Michalík, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google