Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vybrané aspekty psychické zátěže učitelů PhDr. David Michalík, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vybrané aspekty psychické zátěže učitelů PhDr. David Michalík, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Vybrané aspekty psychické zátěže učitelů PhDr. David Michalík, Ph.D.

2

3 Uvedení k tématu v EU - druhým nejčastějším problémem souvisejícím s prací (po bolestech páteře) stres související s prací (work related stress -WRS). v rámci VÚBP, v.v.i. – „Stres na pracovišti-možnosti prevence“, projekt MPSV č. HR 173/08 ( ) Součástí rozsáhlé šetření „Subjektivní hodnocení zátěže pracovníků státní a veřejné správy faktory pracovního prostředí a pracovních podmínek“ (5150 respondentů) - práce s počítačem je hlavním zdrojem diskomfortu zaměstnanců veřejné správy ČR, negativní projevy jednání a chování na pracovišti… Související průzkum CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., vybrané problematické aspekty - časová dimenze práce, a to jak z hlediska rychlosti, tak i délky / převažující nezájem zaměstnavatelů ohledně problematiky pracovního stresu dle názoru pracovníků

4 Vybrané výstupy s ohledem na školství (zahraničí)
Výzkum u vzorku učitelů britských základních škol - 72% učitelů trpí mírným stresem a 23% trpí vážným stresem (Fontana, Abouserie, 1993). Související důvody: kladené nároky na učitele (dětmi, rodiči, kolegy, nebo nadřízenými pracovníky), kritika z mnoha stran, nošení práce domů, omezená možnost vlastního rozvoje, určitá izolace (většina pracovní doby mezi dětmi…) Další výzkum u vzorku 257 učitelů britských základních škol ohledně zdrojů, výskytu a příznaků stresu (Kyriacou, Sutcliffe, 2011) 20% učitelů pociťuje velký stres 4 hlavní zdroje stresu: nevychovanost žáků, špatné pracovní podmínky, nedostatek času, špatná psychosociální atmosféra školy nejčastější příznaky stresu: vyčerpání, pocit frustrace…burnout syndrom!

5 Vybrané výstupy s ohledem na školství (ČR)
Studie SZÚ (ve spolupráci s Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství) z roku 2002 – vzorek 87 učitelů z 12 pražských základních škol vysoká psychická pracovní zátěž téměř u 80 % učitelů, nadměrný stres u 60 %, snížená odolnost vůči stresu u 25 %, nedostatky v životosprávě u 90 % učitelů. Související rizikové faktory práce: nedostatečné finanční i společenské oceňování práce, nejistota postavení, tlak na stálou přítomnost v práci bez ohledu na zdravotní a osobní důvody (nutné suplování kolegů), psychická pracovní zátěž (jde o práci pod časovým tlakem, spojenou s vysokými nároky v oblasti jednání a vzájemné kooperace a spojenou s rizikem ohrožení zdraví jiných osob), fyzikální faktory (především hluk).

6 Vybrané výstupy s ohledem na školství (ČR) - pokračování
Studie R. Kohoutka (2009) - stresy učitelů způsobené z jejich hlediska žáky, vzorek vybraných 25 učitelů a 75 učitelek moravských i českých středních škol. 65 % učitelek a učitelů prožilo během své dosavadní praxe vážné stresové situace kvůli žákům se závadami a poruchami chování (tito žáci vykazovali dificility, poruchy osobnosti a psychické poruchy, nekázeň, nedisciplinovanost, krádeže, ničení majetku školy, záškoláctví, intelektuální pasivitu (extrémní nezájem o výuku), verbální agresivitu a někteří se dokonce dopustili i brachiálního násilí vůči učitelům a učitelkám…

7 Sumarizace možných zdrojů psychické zátěže u učitelů
organizační aspekty – časová náročnost, finanční a morální ohodnocení… osobnostní charakteristiky vztahová rovina učitel-žák (resp. rodič) vztahová rovina učitel-ředitel, vyšší kontrolní orgán, další učitelé v rámci kolektivu… vztahová rovina učitel a jeho soukromí…

8 Možné důsledky… psychická stránka (vyšší dráždivost, nesoustředěnost, deprese…), např. vznik burnout syndromu zdravotní stránka (kardiovaskulární systém, trávicí systém…)

9 Prevence a eliminace negativních důsledků…
systémové a koncepční změny k odpovídajícímu navýšení prestiže a ocenění profese učitele lepší organizace práce a řízení ve školských zařízeních (práce s lidskými zdroji, přístup nadřízených…) v konečném důsledku odpovídající přístup samotných učitelů, žáků a rodičů…

10 Děkuji Vám za pozornost … PhDr. David Michalík, Ph. D
Děkuji Vám za pozornost … PhDr. David Michalík, Ph.D. tel.:


Stáhnout ppt "Vybrané aspekty psychické zátěže učitelů PhDr. David Michalík, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google