Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1.světová válka 1914-1918.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1.světová válka 1914-1918."— Transkript prezentace:

1 1.světová válka

2 Charakteristika První globální válečný konflikt
Bojovalo se v Evropě, Asii, Africe, na světových oceánech Objevily se nové formy boje (zákopová válka, letecké boje, tankové útoky…) Využity byly nové druhy zbraní (kulomety, letadla, tanky, ponorky, bojové plyny…) Poválečné uspořádání světa přispělo k prohloubení problémů vedoucích později k nové válce (2.sv.válka)

3 Příčiny Na konci 19.st.se prohloubily rozpory mezi světovými velmocemi snažícími se získat, upevnit a rozšířit ekonomickou a politickou moc Anglie a Francie měly nejrozsáhlejší koloniální panství Nově sjednocené Německo se snažilo nabýt kolonií jako zdroje surovin a odbytiště zboží Německo se po sjednocení cítilo být vojensky silnou mocností, hlavně vůči tradičnímu rivalovi Francii Rakousko-Uhersko se po uklidnění vnitropolitických problémů snažilo rozšířit svůj vliv aspoň na Balkán, kde po rozpadu Osmanské říše vznikaly nové státy – Řecko, Srbsko, Rumunsko a Bulharsko

4 Dvoj(Troj)spolek Po sjednocení (1871) se Německo postupně sbližovalo s Rakousko-Uherskem, r.1879 vytvořili tzv.Dvojspolek, od r.1882 se připojila Itálie – vzniká Trojspolek. Itálie však později ze spojeneckého svazku vystoupila. 1914 se připojilo Turecko,1915 Bulharsko Během války byly tyto státy též označovány jako Ústřední mocnosti.

5 Trojdohoda Takto byl označován blok států Francie, Velké Británie a Ruska, který ve válce tvořil opačnou stranu. Toto spojenectví se rodilo pomaleji a složitěji, mezi jednotlivými státy bylo třeba překonat mnohé rozpory (tradiční rivalita Francie a Anglie, nedůvěra obou vůči ruské expanzi na Balkáně aj.)

6 Srdečná dohoda Byla uzavřena mezi Anglií a Francií v dubnu 1904 a znamenala fakticky dohodu o rozdělení Afriky mezi obě velmoci. Stala se tak základem pro budoucí Trojdohodu, uzavřenou v srpnu 1907. Francie a Rusko uzavřely spojenectví již v r.1894.

7 Rozložení sil

8 Záminka Stal se jí známý sarajevský atentát 28.června 1914.
Jeho obětí se stal následník rakousko-uherského trůnu František Ferdinand d´Este a jeho manželka Žofie roz.Chotková. Atentát provedli srbští nacionalisté.

9 František Ferdinand d´Este 1863-1914
Synovec císaře Františka Josefa I. Následníkem se stal poté, co syn Františka Josefa Rudolf spáchal sebevraždu spolu se svou milenkou na zámku Mayerling u Vídně (1889) Manželství s Žofií Chotkovou muselo překonat velká úskalí – žena nebyla pro budoucí roli císařovny dost „urozená“ Jejich děti (Žofie, Maxmilán a Ernest) tak byly vyloučeny z následnictví. O to více bylo jejich manželství šťastné a romantické.

10 Atentát Příčiny vedoucí k atentátu sahaly až do poslední třetiny 19.století a k situaci na Balkáně. Po rozpadu Osmanské říše se zde vytvářely nové státy a jejich hranice a národnostní složení byly nejasné a rozporuplné. Mezi nově vzniklými státy stále více rostl vliv Srbského království.

11 Atentát Území jiného státu – Bosny a Hercegoviny s hlavním městem Sarajevem připadlo pod samosprávu Rakouska-Uherska(1908), což velmi nelibě neslo Srbsko. V zemi žilo i mnoho tzv.bosenských Srbů. Ze Srbska byla podporována tajná teroristická organizace Černá ruka. Jejími členy byli i pozdější atentátníci Gavrilo Princip,Nedjelko Čabrinovič,Trifun Grabež a další.

12 Atentát František Ferdinand s manželkou přijel do Sarajeva koncem června na vojenské manévry jako generální inspektor armády. Ochranu mu poskytovala jen malá skupina místních policistů. První pokus provedl atentátník Čabrinovič, který na jedoucí vůz hodil bombu.Ta se však odrazila a zranila asi 20 lidí,následník zůstal nezraněn. Atentátník se pokusil o sebevraždu jedem a skokem do řeky, byl však zadržen. Později byl (jako neplnoletý)odsouzen ke 20 letům vězení, zemřel však dříve na tuberkulózu.

13 Atentát Přes tuto nepodařenou akci následník trůnu pokračoval v programu návštěvy. Kolona vozů se však nedopatřením odchýlila od plánované trasy a ocitla se zcela náhodou v blízkosti jiného atentátníka – Gavrila Principa. Ten okamžitě využil situace a vystřelil proti vozu několik ran. Arcivévoda a jeho žena utrpěli smrtelná zranění. Atentátník později uvedl, že Žofii zabil jen nešťastnou náhodou. Žofie byla v té době znovu těhotná.

14 Atentát

15 Důsledky atentátu Atentát šokoval celou Evropu.Rakousko-Uhersko ultimativně žádalo Srbsko o důkladné prošetření atentátu. Srbsko se však od atentátu distancovalo a popíralo svou účast na vyzbrojení teroristů. Přesně o měsíc později – 28.července 1918 vyhlásilo Rakousko-Uhersko Srbsku válku a zahájilo tak 1.světovou válku.

16 Evropa 1918

17 Začátek války Dne 3. srpna vyhlásilo Německo válku Francii (den předtím obsadilo Lucembursko) a 4. srpna vstoupila německá vojska do neutrální Belgie, aby tak získala průchod do Francie. Porušení neutrality Belgie dalo Velké Británii podnět na vypovězení války Německu (4. srpna). Dne 6. srpna vypovědělo Rakousko-Uhersko válku Rusku, 7. srpna ohlásila válku s Rakousko-Uherskem Černá Hora. Do týdne vstoupily do války proti Rakousko-Uhersku i Francie a Velká Británie. Z asijských zemí vstoupilo do války po boku Dohody Japonsko (23. srpna) a Turecko, resp. Osmanská říše po boku Německa a Rakousko-Uherska (30. října). Malý srbský konflikt se rozrostl na světovou válku.

18 Začátek války Německo si trouflo vést válku na 2 frontách – na Z proti Francii a na V proti Rusku. Plán počítal s tzv.bleskovou válkou – rychlou porážkou Francie a poté přenesení bojů na východní frontu. Francie se však dokázala nečekaně úporně bránit (bitva na řece Marně) Válka tak přerostla v tzv.zákopovou válku

19 Začátek války Ani na východní frontě se Německu nedařilo tak,jak očekávalo. Muselo tedy na východ přesunout část svých vojs z Francie, čímž se průběh bojů dále podloužil a zpomalil. Rakousko-uherská vojska (v jejich řadách mnoho českých vojáků) bojovala hlavně na východní frontě (Halič) proti Rusku, se střídavými úspěchy,i zde boje přerostly v zákopovou válku. Po počátečních úspěších b yla rak.-uh.vojska odražena i na srbské frontě.

20 1915 Během roku vznikla nová fronta – italská,Itálie bojovala na straně Dohody. Rak.-Uh. a Německo bylo úspěšnější na východní frontě,kde se vojska posunula hodně na východ. Zmizela srbská fronta definitivní porážkou Srbů,obsazením země spolu s černou Horou. Na západní frontě pokračovala úmorná zákopová válka.

21 1916 Zesílily boje na západní frontě,která se ukázala být nejdůležitější. Německo útočilo v okolí pevnosti Verdun.Boje trvaly kolem 10 měsíců, o život přišlo na obou stranách kolem mužů. Ještě krvavější byly boje na řece Sommě,ztráty byly přes milion mužů. Takové ztráty historie vojenství ještě nepoznala.

22 1916 Na východní frontě se nově zapojilo Rumunsko na straně Dohody, avšak nepříliš úspěšně. Pokračovaly boje na italské frontě. Zuřivě se bojovalo také na moři mezi Velkou Británií a Německem, VB využívala početní převahy.Německo se bránilo útoky ponorek.

23 1917 Již se projevilo vyčerpání obou stran,hlavně Německa a Rak.-Uh.,které dokonce nabízely Dohodě mírovou smlouvu,byli však odmítnuti. V tomto roce došlo k několika převratným událostem. V únoru 1917 došlo v Rusku k 1.politickému převratu a car musel odstoupit. V listopadu zde pak došlo k bolševické tzv.říjnové revoluci, která nastolila první komunistickou vládu v dějinách. Tzv.Dekretem o míru vyzvala bojující strany k ukončení války. Německo výzvu pojalo jako kapitulaci Ruska a uzavřelo s ním jednostranný tzv.Brestlitevský mír. Mohlo pak nerušeně vrhnout nové síly na západní frontu.

24 1917 V důsledku ostřelování amerických lodí německými ponorkami vstoupily v dubnu do války USA a zvýšila se tak početní převaha vojsk Dohody. Přesto boje dál pokračovaly se střídavými úspěchy. Nově do války vstoupilo Řecko na straně Dohody. Ke konci roku po vystoupení Ruska dosáhlo Německo a Rak.-Uh.nových vojenských úspěchů.

25 1918 Až po velkých ztrátách na jaře a v létě Německo a jeho spojenci poznali,že válku již nevyhrají. Na podzim se postupně vzdaly Turecko a Bulharsko. Koncem října byla definitivně poražena rak.-uh.vojska v Itálii. 3.11.podepsalo Rak.-Uh.příměří s Dohodou,když se monarchie mezitím prakticky rozpadla ( vyhlášení samostatné československé republiky).

26 Závěr války 11.11.abdikoval poslední rak.-uh.císař Karel.
Rakousko-Uhersko definitvně přestalo existovat. 11.11.podepsalo také Německo příměří s Dohodou a válka tak oficiálně skončila porážkou Ústředních mocností.

27 Důsledky války Mírová jednání byla vedena v následujících letech na několika místech Evropy (Versailles, Trianon, SaintGermain) Rozpadlo se několik říší – Německo, Rakousko, Turecko, v Rusku zuřila občanská válka Tvrdé mírové podmínky a vysoké reparace (náhrada válečných škod) způsobily ekonomický chaos a zvýšily již tak válkou způsobenou bídu miliónů lidí.

28 Nástupnické státy

29 Bez komentáře

30 Bez komentáře

31 Důsledky války Vzor vítězství bolševiků v Rusku a obrovská bída vedla na řadě míst k sociálním nepokojům a k pokusům nastolit komunistické režimy (Maďarsko, Slovensko, Bavorsko) Boje tak na mnoha místech pokračovaly i po oficiálně ukončené válce.

32 Důsledky války Oslabením evropských velmocí dále posílily USA a staly se definitivně světovou velmocí č.1 Pozitivní význam mělo vytvoření tzv.Společnosti národů se sídlem v Ženevě – předchůdkyně dnešní OSN.

33 Důsledky války Bez komentáře
Ztráty - Dohoda Mrtví: 5 525 000 Zranění: 12 831 500 Pohřešovaní: 4 121 000 Ztráty – Ústřední mocnosti Mrtví: 4 386 000 Zranění: 8 388 000 Pohřešovaní: 3 629 000

34 Důsledky války Přes všechny hrůzy války neznamenal její konec dlouholetý mír. Tvrdé a mnohdy nesplnitelné mírové podmínky vyvolaly v Německu (a nejen tam)myšlenky na odplatu a zvyšovaly sympatie ke krajně pravicovým hnutím typu Hitlerovy nacionálně socialistické strany. Po dvou desetiletích tak začala nová, ještě ničivější a krvavější 2.světová válka.

35 Opakování Jaké byly příčiny 1.světové války?
Co znamenají pojmy blesková a zákopová válka? V čem byla 1.světová válka jiná než všechny předcházející? Jak by asi vypadala světová válka dnes? Řešily by světové velmoci své konflikty stejným způsobem jako před cca 100 lety?

36 Děkuji za pozornost!

37

38


Stáhnout ppt "1.světová válka 1914-1918."

Podobné prezentace


Reklamy Google