Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

I. světová válka ( ) opakování pro 9.ročník ZŠ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "I. světová válka ( ) opakování pro 9.ročník ZŠ"— Transkript prezentace:

1 I. světová válka (1914-1918) opakování pro 9.ročník ZŠ

2 I. světová válka opakování pro 9.ročník ZŠ
První světová válka (před rokem 1939 známá jako Velká válka, nebo Světová válka) byl globální válečný konflikt probíhající od roku 1914 do roku 1918. První světová válka zasáhla Evropu, Afriku a Asii a probíhala ve světových oceánech.

3 Co bylo bezprostřední příčinou I. sv. války?
...a Švejk pronesl ...zabili nám Ferdinanda …

4 Co bylo bezprostřední příčinou I. sv. války?
Záminkou se stal atentát na následníka Rakousko - Uherského trůnu, synovce Františka Josefa I., následníka trůnu a arcivévodu Františka Ferdinanda d’Este. Atentát byl spáchán 28. června 1914 v Sarajevu, hlavním městě Bosny. František Josef I. v té době vládl na našem území – byl to císař rakouský a král uherský (1848 – 1916) .

5 František Ferdinand d’Este s rodinou
manželka Žofie Chotková děti Žofie (13), Max (12) a Ernst (10)

6 Co bylo bezprostřední příčinou I. sv. války?
Rakousko-Uhersko vyhlásilo válku Srbsku, ale protože byly vztahy mezi mocnostmi zejména v Evropě napjaté, do měsíce (červen-červenec 1914) se konflikt rozrostl téměř do celého světa i na světová moře .turecké dělostřelectvo .

7 Hlavní soupeři I.sv.války? Trojspolek a Trojdohoda
(centrální mocnosti ze středu Evropy)-?útočníci -Rakousko-Uhersko (František Josef I.) -Německo (císař Vilém II.) -Itálie (král Viktor Emanuel III) .

8 Hlavní soupeři I.sv.války? Trojspolek a Trojdohoda
(později „jen“ DOHODA) -Velká Británie (král Jiří V.) -Francie (prezident Poincaré) -Rusko (car Mikuláš II) ? bránili se

9 Evropa před I. sv. válkou .

10 1. světová válka Boje první světové války proběhly na několika frontách po Evropě. Na západní frontě boje probíhaly v zákopech (zákopová válka). Přes 60 milionů vojáků bylo mobilizováno od roku 1914 do roku 1918. Válka skončila vítězstvím Dohody (VB, Fr.,Rusko, USA, „přeběhlá“ Itálie) a kapitulací poražených Ústředních mocností (Německo, Rak-Uh., Bulharsko, Osmanská říše v roce 1918). Formálním zakončením války byly Pařížské předměstské smlouvy v roce 1919.

11 1. světová válka-bojová technika - ukázky
Britský tank MARK IV. (Dohoda)

12 1. světová válka-bojová technika - ukázky
Francouzský tank FT-17 ((Dohoda)

13 1. světová válka-bojová technika - ukázky
.Německý tank A7V (Trojspolek – Ústřední mocnosti)

14 1. světová válka- a české území
.Do které skupiny jsme s naším územím patřili?

15 1. světová válka- a české území
České země patřily v té době k Rakousko-Uhersku, našim panovníkem byl císař František Josef I, bojovali jsme na straně poražených. ...ale už před válkou, od revolučního roku 1848, tu byla touha po samostatnosti... Důsledek prohrané války pro R-U : 28. října dochází k převratu v Praze, je vyhlášena Československá Republika revoluce v Německu, kapitulace Německa (nejsilnější člen Trojspolku- centrál.mocností)

16 Konec I.sv.války. Versailleský mír 18.1.1919
Uskutečnila se Mírová konference (světová úroveň), stanovila nové uspořádání Evropy

17 Konec I.sv.války. Společnost národů
28. června 1919 byla podepsána Versailleská mírová smlouva, čímž došlo k faktickému vytvoření Společnosti národů. Úkolem organizace byla poválečná demilitarizace, udržení světového míru, prevence před dalšími válečnými konflikty pomocí zásad kolektivní bezpečnosti a diplomatického vyjednávání. Palác Společnosti národů v Ženevě

18 1. světová válka- a české území
České země patřily v té době k Rakousko-Uhersku, našim panovníkem byl císař František Josef I, bojovali jsme na straně poražených. ...ale už před válkou, od revolučního roku 1848, tu byla touha po samostatnosti... Důsledek prohrané války pro R-U : 28. října dochází k převratu v Praze, je vyhlášena Československá Republika

19 1. světová válka- a otázky
Už za dva dny ( ) vyšel článek o atentátu v Sarajevu v Rakouském tisku. Jak získali novináři informace? TV, rozhlas, telefon...?

20 1. světová válka- a otázky
...Telefon byl veřejnosti k dispozici asi od r. 1890, mohla být zpráva o atentátu předána telefonem? ...Rozhlas vysílá asi od r. 1920 Mohla být zpráva předána rozhlasem? ...Televizní vysílání-přenos je tu od r (USA), v česku 1953 -první zkušební opakované vysílání

21 1. světová válka-důsledky
zánik čtyř monarchií - Rakousko - Uhersko, - Rusko, - Osmanská říše (Turecko), - Německo => destabilizace poměrů

22 1. světová válka-důsledky
změny na mapě Evropy - od Ruska se oddělila Litva, Lotyšsko, Estonsko - obnovena Belgie - Francie dostala zpět Alsasko a Lotrinsko - Besarábie (část Moldavska) připojena k Rumunsku

23 1. světová válka-důsledky
růst úlohy USA (konec nadvlády Evropy) - USA věřitelem Evropy (Evropa zadlužena) USA, Švédsko, Nizozemí a Švýcarsko - = finanční vítězové - Evropa oslabena (vzestup zaznamenávají mimoevropské státy) - JAR, Kanada, Austrálie, Japonsko, Čína, Indie - => zničení rovnováhy sil na Evropském kontinentě

24 1. světová válka-důsledky
rozvoj vědy a techniky - spjato s destrukcí za války, vše zničeno, jak rychle obnovit?? - velké ztráty (jak materiální, tak na životech) - po válce: hospodářská krize - otřeseny dosavadní morální hodnoty - změna životního stylu

25 1. světová válka-důsledky
. vznik společnosti národů (SN) (1920) - měla zajistit mír, řešit problémy diplomatickou cestou - idea W. Wilsona (prezident USA): založit mezinárodní instituci, která by hájila demokracii, politickou a územní nezávislost všech států - spory, které vzniknou, budou řešeny mírovou (diplomatickou) cestou - USA se paradoxně členem SN nestaly (po válce znovu přistoupily k politice izolacionismu) - nečlen i SSSR (až do r přijetí za podpory Edvarda Beneše a Francie) - Wilsonovi současníci jej považovali za idealistu (chtěl spravedlivý mír, místo toho rozhodovali vítězové) - SN = nástroj Anglie a Francie k prosazování svých cílů

26 Náměty pro referáty:1. světová válka
- situace před 1.sv.válkou ve světě, Evropě -obecně -státy Trojspolku (centrální mocnosti)-zajímavosti ze „života“ -státy Dohody -Trojdohody -zajímavosti ze „života“ -I.sv. válka na našem území, Češi, Moraváci a I.sv.válka -bojová technika, tanky, letadla, zbraně I.sv.války (prezentace s obrázky!) -konec I.sv.války-vyber -ztráty v I.sv.válce-obecně -důsledky I.sv.války pro... Doporučené stránky: wikipedie.cz, knižní encyklopedie

27 1. světová válka- konec Určeno pro výuku žáku ZŠ Vsetín, Sychrov
Zpracovala Jaroslava Ševčíková 2009 Zdroje:


Stáhnout ppt "I. světová válka ( ) opakování pro 9.ročník ZŠ"

Podobné prezentace


Reklamy Google