Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AUTOMOBILOVÉ OLEJE Ing. Karel Hůrka PARAMO, a.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AUTOMOBILOVÉ OLEJE Ing. Karel Hůrka PARAMO, a.s."— Transkript prezentace:

1 AUTOMOBILOVÉ OLEJE Ing. Karel Hůrka PARAMO, a.s.

2 Základní úlohy mazacího oleje
snižování tření chlazení třecích ploch a odvod tepla vyplavování nečistot zabránění usazování nečistot na funkčních plochách potlačování koroze

3 Základní pojmy aditivy - látky, které zlepšují užitné vlast-nosti základového oleje anilínový bod - nejnižší teplota, při které je olej dokonale rozpustný v anilínu v obj. po-měru 1:1; je mírou obsahu aromatických uhlovodíků a charakrerizuje rozpustnost základového oleje

4 antioxidanty - zlepšují oxidační stabilitu o-leje; nedostatečná oxidační stabilita vede ke vzniku karbonových usazenin a urychluje korozi čerpatelnost - charakterizuje chování oleje za nízkých teplot depresanty - přísady snižující bod tuhnutí detergenty - přísady potlačující tvorbu vyso-koteplotních usazenin dispersanty - přísady udržující tuhé nečisto-ty v koloidním stavu a zabraňují tvorbě kalů

5 karbonizační zbytek - vyjadřuje množs-tví karbonu, které vznikne při odpaření odpařitelných podílů oleje po následné karbonizaci bez přístupu vzduchu multigrádové oleje - vícerozsahové oleje, celosezónní oleje - splňují požadavky více než jedné viskozitní třídy SAE popel - vyjadřuje obsah organokovových sloučenin z aditivů přísady snižující tření - vytvářejí film s nízkým koeficientem vnitřního tření

6 protipěnivostní přísady - potlačují vznik pěny a snižují její stabilitu
sulfátový popel - popel převedený působe-ním kyseliny sírové na sulfátovou formu TBN (Total Base Number) - číslo celkové alkality; vyjadřuje schopnost oleje neutrali-zovat kyselé složky - produkty hoření a oxidace teplota tuhnutí - teplota, při které olej přes-tává volně téct (bod tekutosti - teplota, při které olej ještě teče - rozdíl 3°C)

7 teplota (bod) vzplanutí - nejnižší teplota, při které vzorek oleje za definovaných pod-mínek vyvine tolik par, že při přiblížení zku-šebního plamínku vzplane viskozita - základní veličina - určuje míru vnitřního tření oleje - odolnost oleje proti te-čení vysokotlaké/protioděrové přísady - poskytují ochranu proti opotřebení funk-čních ploch pracujících v oblastech mezního tření

8 viskozitní přísady - zlepšují viskozitně tep-lotní charakteristiku oleje - závislost visko-zity na teplotě viskozitní index - vyjadřuje závislost visko-zity na teplotě základový olej - čistý ropný nebo synte-tický olej o požadované viskozitě - polotovar pro výrobu mazacích olejů

9 KLASIFIKACE MOTOROVÝCH OLEJŮ
Viskozitní třídy Výkonnostní kategorie

10 Viskozitní třídy SAE Zimní třídy - W: 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25 W
Letní třídy: 20,30,40,50,60 Multigrádové oleje: např. 5W-30, 15W

11

12 Výkonnostní kategorie
klasifikace API (American Petroleum Institute, USA) klasifikace ACEA (Association des Constructeurs Européens d´ Automobile, EU) klasifikace CCMC (Comité des Constructeurs d´ Automobile du Marché Commun, EU) firemní normy výrobců motorů a vozidel (VW, MB, MAN, VOLVO, LIAZ, TATRA) klasifikace MIL-L (normy americké armády) jiné klasifikace (např. ILSAC)

13 KLASIFIKACE API Benzínové motory: Označení písmenem S a dalším písmenem abecedyX, počínaje A. Čím vyšší X, tím vyšší kvalita oleje. SA-SE - motorové oleje pro motory od r do r dnes již používané

14 SF - Oleje pro vysoce namáhané motory vyrobené v letech 1980 – 1988.
SG - Oleje pro motory vyrobené v letech 1988 – 1993, které splňují nejpřísnější poža-davky na minimalizaci opotřebení a tvorby kalů. SH - Oleje stejných vlastností jako SG, jsou však testovány podle náročnějších norem. Určené pro motory vyrobené v roce 1996 a starší.

15 SJ -Oleje pro motory vyrobené v roce 2001 a starší.
SL -Nejnovější specifikace pro současně vyráběné motory. Uvedena v platnost v červenci 2001

16 Naftové motory: Označení písmenem C a dalším písmenem abecedyX, počínaje A. Čím vyšší X, tím vyšší kvalita oleje. CA-CB - motorové oleje pro motory vyráběné od r do r. 1964 CC - Oleje pro mírně přeplňované, středně zatěžované motory vyrobené v letech 1964 –1970. CD - Oleje pro přeplňované, vysoce zatěžované motory vyrobené v letech 1970 –1979. Obsahují aditivy proti tvorbě vysokoteplotních usazenin a korozi ložisek.

17 CD II- Oleje pro dvoutaktní motory.
CE -Oleje pro výkonné, vysoce zatěžované, rychloběžné, přeplňované motory vyrobené po roce 1983. CF - Nahrazuje CD oleje pro motory s nepřímým vstřikováním, mají vylepšené vlastnosti. CF-2 - Oleje pro dvoutaktní motory. Obsahují přísady proti opotřebení a tvorbě úsad.

18 CF-4 - Oleje pro nejvíce zatěžované motory těžkých nákladních vozů pracujících v nejnáročnějších podmínkách. CG-4 - motorové oleje pro motory vyráběné od r s důrazem na plnění emisních limitů CH-4- motorové oleje pro motory vyráběné od r.1999 , důraz na odolnost proti obsahu síry v palivu.

19 KLASIFIKACE ACEA Benzinové motory
A1-96 Oleje aditivované proti tvorbě úsad na pístu, tvorbě kalů, opotřebení a oxidaci za vysokých teplot. Splňují požadavky na super-lehký běh a úsporu paliva. Jsou vhodné jen pro některé motory. A2-96 Oleje určené pro většinu benzinových motorů s běžnými výměnnými intervaly.

20 A3-Oleje určené pro vysoce zatěžované benzinové motory a/nebo pro prodloužené výměnné intervaly dle doporučení výrobce motoru. A4-Rezervováno pro budoucnost pro ben-zinové motory s přímým vstřikováním. A5-Vysoce stabilní oleje určené pro pro-dloužené výměnné intervaly ve vysoce zatě-žovaných benzinových motorech. Splňují po-žadavky na superlehký běh a úsporu paliva. Jsou vhodné jen pro specielně konstruované motory.

21 Lehké dieselové motory
B1-Oleje s vysokou ochranou pístu před tvorbou úsad a vaček proti opotřebení za vy-sokých teplot, s dobrou dispergací sazí. Splňu-jí požadavky na superlehký běh a úsporu pa-liva. Jsou vhodné jen pro některé motory. B2-Oleje pro použití v lehkých dieselo-vých motorech, především s nepřímým vstři-kováním, s normálními výměnnými intervaly.

22 B3-Oleje pro použití ve vysoce zatěžova-ných lehkých dieselových motorech a/nebo pro prodloužené výměnné intervaly dle doporučení výrobce motoru. B4-Stabilní oleje pro použití ve vysoce zatě-žovaných lehkých dieselových motorech s přímým vstřikováním a také vhodné pro aplikace popsané ve skupině B3. B5-Vysoce stabilní oleje určené pro prodlou-žené výměnné intervaly v lehkých dieselových mo-torech. Splňují požadavky na superlehký běh a ús-poru paliva. Jsou vhodné jen pro specielně konstru-ované motory.

23 Těžké dieselové motory
E1-Oleje s vysokou ochranou pístu před tvorbou úsad a vaček proti opotřebení. E2-Oleje poskytují oproti E1-96 nižší opotřebení motoru a lepší čisticí vlastnosti. E3-Oleje stejné jako E2-96, navíc lepší ochrana vaček proti opotřebení, stabilita vis-kozity, lepší dispergace sazí, odolnost proti zalešťování stěn válců. Umožňují prodloužení výměnných intervalů dle doporučení výrobce motoru.

24 E4-Stabilní oleje pro vznětové motory s ještě větší stabilitou viskozity a lepšími ochrannými vlastnostmi než E3. Jsou určené pro motory splňující požadavky emisních předpisů EURO 1, EURO 2 a EURO 3. Umožňují pro-dloužení výměnných intervalů dle doporučení výrobce motoru. E5-Vysoce stabilní oleje určené pro pro-dloužené výměnné intervaly v těžkých diese-lových motorech splňujících požadavky emis-ních předpisů EURO 1, EURO 2 a EURO 3. Umožňují prodloužení výměnných intervalů dle doporučení výrobce motoru.

25 KLASIFIKACE CCMC G4 - Přibližně odpovídá ACEA A2-96, má menší výkonnost. G5 - Přibližně odpovídá ACEA A3-96, má menší výkonnost. D4 - Přibližně odpovídá ACEA E2-96, má menší výkonnost. D5 - Přibližně odpovídá ACEA E3-96, má menší výkonnost. PD2 - Přibližně odpovídá ACEA B2-96, má menší výkonnost.

26 Normy výrobců automobilů a motorů
VW Přibližně odpovídá ACEA A2-96 VW Přibližně odpovídá ACEA A3-96 VW Přibližně odpovídá ACEA B3-96 MB Přibližně odpovídá ACEA E1-96 MB Přibližně odpovídá ACEA E2-96 MB Přibližně odpovídá ACEA E3-96 MB Přibližně odpovídá ACEA E4-98

27 MAN 271 Přibližně odpovídá ACEA E2-96 a API CD/SF
MAN M3275 Přibližně odpovídá ACEA E3-96 MAN M3277 Přibližně odpovídá ACEA E4-98, srovnatelné s MB 228.5

28 Motorové oleje - TRYSK monográdové multigrádové
velký rozsah viskozitních tříd vhodné pro různé typy motorů aprobace našich i zahraničních výrobců automobilů dlouholetá tradice při výrobě odborný servis

29 Monográdové motorové oleje
API CB - CD/SB - SE viskozitní třídy SAE 30,40 cenově efektivní dlouholeté zkušenosti z provozu dostateční výkonová rezerva nejsou určeny pro celoroční provoz využití pro průmyslové aplikace -M6A -M6AD -M6ADS II+ -M6ADS III

30 Multigrádové motorové oleje
široké rozmezí viskozitních tříd SAE 0-20W/30-50 velký rozsah výkonových úrovní API SC-SJ/CB-CG-4 minerální, polosyntetické i plně syntetické aprobace našich i zahraničních výrobců - MB, MAN, Volvo, WV, MTU, Škoda, Liaz, Avia,Tatra,… vhodné pro nejrůznější typy motorů některé jsou typu mixed-fleet

31 Oleje pro benzinové motory
TRYSK SPECIÁL SAE 20W-30, API SC/CB starší typy automobilů, například Škoda 100, 105, 120 nepřeplňované dieselové motory cenově efektivní TRYSK M8 AD SAE 15W-50, API SE/CC oblíbený typ oleje velmi dobré nízkoteplotní vlast. běžné benzinové motory

32 Oleje pro benzinové motory
TRYSK STABIL M7 ADX SAE 15W-40, API SF/CC všechny běžné typy benzinových motorů včetně vysoce zatížených velmi oblíbený typ oleje nepřeplňované dieselové motory

33 Oleje pro nejmodernější osobní automobily
TRYSK RACING MAX SAE 0W-40, API SJ/CF ACEA A3,B3-96, MB 229.1 VW a plně syntetický motorový olej okamžité mazání všech míst motoru snadná startovatelnost při extrémně nízkých teplotách úspora paliva

34 Oleje pro nejmodernější osobní automobily
TRYSK RACING SAE 5W-40, API SL/CF/EC ACEA A3,B3-96, MB BMW Long Life, VW a plně syntetický olej nejnáročnější podmínky snadná startovatelnost i při teplotách okolo -30 OC úspora paliva

35 Oleje pro nejmodernější osobní automobily
TRYSK SPEED SAE 10W-40, API SJ/CF/EC ACEA A3,B3-96, MB 229.1, VW a celoroční polosyntetický olej nejnáročnější benzinové i naftové motory osobních vozů velmi dobrá startovatelnost při nízkých teplotách

36 Oleje typu mixed - fleet
TRYSK SUPER TURBO M7ADS IV SAE 15W-40, API CF-4/SG ACEA A2,B2,E2-96, VW a , VOLVO VDS, MB 228.1, MAN 271, ŠKODA,MIL-L-2104E, MTU TYPE 1, LIAZ 258-1(B), AVIA, TATRA TDS 30/12 celoroční motorový olej nejnáročnější benzinové i naftové motory vhodné i pro bionaftu II. generace

37 Oleje typu mixed - fleet
TRYSK SUPER M7ADS III 15W-40 TRYSK SUPER M7ADS III 20W-40 SAE 15W-40, API CF-4/SG MB 227.1, MIL-L-2104E, AVIA, CCMC D4, LIAZ 258-1(A), TATRA TDS 30/12, MTU Type 1, ŠKODA VW celoroční universální motorové oleje moderní benzinové i dieselové motory

38 Oleje pro vznětové motory
TRYSK GLOBAL SAE 10W-40, API CG-4 ACEA E4-98, MB 228.5, VOLVO VDS-2, MAN 3277, LIAZ 258-4(D), TATRA TDS 40/16 polosyntetický UHPD olej mazání vysoce přeplňovaných a nejvíce zatěžovaných vznětových motorů úspora paliva při nižších teplotách motoru

39 Oleje pro vznětové motory
TRYSK TOP TIR FE SAE 10W-40, API CH-4 ACEA E3,E5, B3, B4, A3, MB 228.3, MAN 3275, VOLVO VDS-2, LIAZ 258-3(C), TATRA TDS 40/16, AVIA celoroční SHPD motorový olej vysoce přeplňované diesely olej pro nejnáročnější vznětové motory úspora paliva

40 Oleje pro vznětové motory
TRYSK TOP TIR M7ADS V SAE 15W-40, API CG-4 ACEA E3,B3-96, MB 228.3, MAN 3275, VOLVO VDS-2, LIAZ 258-3(C), AVIA TATRA TDS 40/16 celoroční SHPD motorový olej vysoce přeplňované diesely

41 Oleje pro vznětové motory
Oleje pro dvoutaktní motory Trysk M2T Super API TSC3/TC vysoce výkonný polosyntetický olej pro moderní vysokootáčkové vysoce zatěžované dvoutaktní motory Trysk M2T Super API TC, JASO FC vysoce výkonný minerální olej pro moderní vysokootáčkové dvoutaktní motory Trysk M2T API TB výkonný minerální olej pro starší dvoutaktní motory

42 KLASIFIKACE PŘEVODOVÝCH OLEJŮ
Viskozitní třídy Výkonnostní kategorie

43 Viskozitní klasifikace SAE
Zimní třídy: 75W, 80W, 85W Letní třídy: 90, 140, 250

44 Výkonnostní kategorie API
GL-4 - oleje vysoce aditivované určené pře-devším pro ručně řazené převodovky a málo zatížené hypoidní převody. GL-5 - oleje určené pro vysoce zatížené hypo-idní převody, pracující v nejtěžších provoz-ních podmínkách, vystavené proměnnému rázovému zatížení. GL-6 - oleje pro hypoidní převody pracující v extrémních podmínkách. Zatím se používají velmi zřídka.

45 Převodové oleje - GYROL
pro manuální převodovky se synchronizací pro koncové hypoidní převody pro automatické převodovky pro hydrodynamické převodovky monográdové multigrádové dlouholeté zkušenosti

46 Oleje převodové multigrádové
GYROL Syn 75W-90 SAE 75W-90, API GL-3/GL-4/GL-5 plně syntetický olej univerzálnost použití vynikající nízkoteplotní vlastnosti minimální opotřebení převodovky tichý chod extrémní ochrana proti zadírání úspora paliva snášenlivost s těsnicími materiály

47 Oleje převodové multigrádové
GYROL 80W-90 SAE 80W-90, API GL-4 mechanické převodovky a rozvodovky s výjimkou hypoidních GYROL 80W-90H SAE 80W-90, API GL-5 především koncové převody s hypoidním ozubením

48 Oleje převodové multigrádové
GYROL 85W-140H SAE 85W-140, API GL-5 koncové hypoidní převody autobusů a nákladních automobilů s hypoidním ozubením

49 Oleje převodové monográdové
GYROL 80 a GYROL 90 SAE 80W, resp. 90, API GL-4 mechanické převodovky s výjimkou vysoce namáhaných hypoidních průmyslové převodovky

50 Oleje převodové monográdové
GYROL 90H SAE 90, API GL-5 mechanické převodovky s hypoidními převody není vhodný pro převodovky se synchronizací průmyslové převodovky

51 Oleje převodové monográdové
GYROL 75W, GYROL 75W LF SAE 75W, API GL-4 ŠKODA první náplň vozů Škoda Felicia a Fabia úspora paliva celoživotnostní náplň - 75W LF

52 Oleje převodové monográdové
PREMOL PP7, PP13. PP44 SAE 85W, resp. 90, resp.140 API GL-3 starší automobilové převodovky průmyslové použití nízká cena

53 Oleje univerzální traktorový
GYROL UTTO SAE 80W,API GL-4, MIL-L-2105 pro převodovky, hydraulické systémy a „mokré brzdy“ Ford M2C MASSEY FERGUSSON M JOHN DEER JMDJ20C aprobace Zetor zúžení sortimentu

54 Oleje pro automatické a hydrodynamické převodovky
GYROL ATF DIII Dexron III, Mercon, Voith G 607, ZF GYROL ATF DII D GM Dexron IID, Allison C4, Caterpillar TO-2 a Denison HF-0. polosyntetické oleje vynikající nízkoteplotní vlastnosti

55 Oleje pro automatické a hydrodynamické převodovky
PARAMOL OT-HP3 GMC Type C2, Allison C3 hydrodynamické převodovky Praga manuální převodovky Škoda průmyslové využití


Stáhnout ppt "AUTOMOBILOVÉ OLEJE Ing. Karel Hůrka PARAMO, a.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google