Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 AUTOMOBILOVÉ OLEJE Ing. Karel Hůrka PARAMO, a.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 AUTOMOBILOVÉ OLEJE Ing. Karel Hůrka PARAMO, a.s."— Transkript prezentace:

1

2 1 AUTOMOBILOVÉ OLEJE Ing. Karel Hůrka PARAMO, a.s.

3 2 Základní úlohy mazacího oleje snižování tření chlazení třecích ploch a odvod tepla vyplavování nečistot zabránění usazování nečistot na funkčních plochách potlačování koroze

4 3 Základní pojmy aditivy - látky, které zlepšují užitné vlast- nosti základového oleje anilínový bod - nejnižší teplota, při které je olej dokonale rozpustný v anilínu v obj. po- měru 1:1; je mírou obsahu aromatických uhlovodíků a charakrerizuje rozpustnost základového oleje

5 4 antioxidanty - zlepšují oxidační stabilitu o- leje; nedostatečná oxidační stabilita vede ke vzniku karbonových usazenin a urychluje korozi čerpatelnost - charakterizuje chování oleje za nízkých teplot depresanty - přísady snižující bod tuhnutí detergenty - přísady potlačující tvorbu vyso- koteplotních usazenin dispersanty - přísady udržující tuhé nečisto- ty v koloidním stavu a zabraňují tvorbě kalů

6 5 karbonizační zbytek - vyjadřuje množs- tví karbonu, které vznikne při odpaření odpařitelných podílů oleje po následné karbonizaci bez přístupu vzduchu multigrádové oleje - vícerozsahové oleje, celosezónní oleje - splňují požadavky více než jedné viskozitní třídy SAE popel - vyjadřuje obsah organokovových sloučenin z aditivů přísady snižující tření - vytvářejí film s nízkým koeficientem vnitřního tření

7 6 protipěnivostní přísady - potlačují vznik pěny a snižují její stabilitu sulfátový popel - popel převedený působe- ním kyseliny sírové na sulfátovou formu TBN (Total Base Number) - číslo celkové alkality; vyjadřuje schopnost oleje neutrali- zovat kyselé složky - produkty hoření a oxidace teplota tuhnutí - teplota, při které olej přes- tává volně téct (bod tekutosti - teplota, při které olej ještě teče - rozdíl 3°C)

8 7 teplota (bod) vzplanutí - nejnižší teplota, při které vzorek oleje za definovaných pod- mínek vyvine tolik par, že při přiblížení zku- šebního plamínku vzplane viskozita - základní veličina - určuje míru vnitřního tření oleje - odolnost oleje proti te- čení vysokotlaké/protioděrové přísady - poskytují ochranu proti opotřebení funk- čních ploch pracujících v oblastech mezního tření

9 8 viskozitní přísady - zlepšují viskozitně tep- lotní charakteristiku oleje - závislost visko- zity na teplotě viskozitní index - vyjadřuje závislost visko- zity na teplotě základový olej - čistý ropný nebo synte- tický olej o požadované viskozitě - polotovar pro výrobu mazacích olejů

10 9 KLASIFIKACE MOTOROVÝCH OLEJŮ Viskozitní třídy Výkonnostní kategorie

11 10 Viskozitní třídy SAE Zimní třídy - W: 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25 W Letní třídy: 20,30,40,50,60 Multigrádové oleje: např. 5W-30, 15W-40...

12 11

13 12 Výkonnostní kategorie klasifikace API (American Petroleum Institute, USA) klasifikace ACEA (Association des Constructeurs Européens d´ Automobile, EU) klasifikace CCMC (Comité des Constructeurs d´ Automobile du Marché Commun, EU) firemní normy výrobců motorů a vozidel (VW, MB, MAN, VOLVO, LIAZ, TATRA) klasifikace MIL-L (normy americké armády) jiné klasifikace (např. ILSAC)

14 13 KLASIFIKACE API Benzínové motory: Označení písmenem S a dalším písmenem abecedyX, počínaje A. Čím vyšší X, tím vyšší kvalita oleje. SA-SE - motorové oleje pro motory od r. 1940 do r. 1980 dnes již používané

15 14 SF - Oleje pro vysoce namáhané motory vyrobené v letech 1980 – 1988. SG - Oleje pro motory vyrobené v letech 1988 – 1993, které splňují nejpřísnější poža- davky na minimalizaci opotřebení a tvorby kalů. SH - Oleje stejných vlastností jako SG, jsou však testovány podle náročnějších norem. Určené pro motory vyrobené v roce 1996 a starší.

16 15 SJ -Oleje pro motory vyrobené v roce 2001 a starší. SL -Nejnovější specifikace pro současně vyráběné motory. Uvedena v platnost v červenci 2001

17 16 Naftové motory: Označení písmenem C a dalším písmenem abecedyX, počínaje A. Čím vyšší X, tím vyšší kvalita oleje. CA-CB - motorové oleje pro motory vyráběné od r. 1940 do r. 1964 CC - Oleje pro mírně přeplňované, středně zatěžované motory vyrobené v letech 1964 – 1970. CD - Oleje pro přeplňované, vysoce zatěžované motory vyrobené v letech 1970 – 1979. Obsahují aditivy proti tvorbě vysokoteplotních usazenin a korozi ložisek.

18 17 CD II - Oleje pro dvoutaktní motory. CE -Oleje pro výkonné, vysoce zatěžované, rychloběžné, přeplňované motory vyrobené po roce 1983. CF - Nahrazuje CD oleje pro motory s nepřímým vstřikováním, mají vylepšené vlastnosti. CF-2 - Oleje pro dvoutaktní motory. Obsahují přísady proti opotřebení a tvorbě úsad.

19 18 CF-4 - Oleje pro nejvíce zatěžované motory těžkých nákladních vozů pracujících v nejnáročnějších podmínkách. CG-4 - motorové oleje pro motory vyráběné od r. 1994 s důrazem na plnění emisních limitů CH-4- motorové oleje pro motory vyráběné od r.1999, důraz na odolnost proti obsahu síry v palivu.

20 19 KLASIFIKACE ACEA Benzinové motory A1-96Oleje aditivované proti tvorbě úsad na pístu, tvorbě kalů, opotřebení a oxidaci za vysokých teplot. Splňují požadavky na super- lehký běh a úsporu paliva. Jsou vhodné jen pro některé motory. A2-96Oleje určené pro většinu benzinových motorů s běžnými výměnnými intervaly.

21 20 A3-Oleje určené pro vysoce zatěžované benzinové motory a/nebo pro prodloužené výměnné intervaly dle doporučení výrobce motoru. A4-Rezervováno pro budoucnost pro ben- zinové motory s přímým vstřikováním. A5-Vysoce stabilní oleje určené pro pro- dloužené výměnné intervaly ve vysoce zatě- žovaných benzinových motorech. Splňují po- žadavky na superlehký běh a úsporu paliva. Jsou vhodné jen pro specielně konstruované motory.

22 21 Lehké dieselové motory B1-Oleje s vysokou ochranou pístu před tvorbou úsad a vaček proti opotřebení za vy- sokých teplot, s dobrou dispergací sazí. Splňu- jí požadavky na superlehký běh a úsporu pa- liva. Jsou vhodné jen pro některé motory. B2-Oleje pro použití v lehkých dieselo-vých motorech, především s nepřímým vstři- kováním, s normálními výměnnými intervaly.

23 22 B3-Oleje pro použití ve vysoce zatěžova- ných lehkých dieselových motorech a/nebo pro prodloužené výměnné intervaly dle doporučení výrobce motoru. B4-Stabilní oleje pro použití ve vysoce zatě- žovaných lehkých dieselových motorech s přímým vstřikováním a také vhodné pro aplikace popsané ve skupině B3. B5-Vysoce stabilní oleje určené pro prodlou-žené výměnné intervaly v lehkých dieselových mo- torech. Splňují požadavky na superlehký běh a ús- poru paliva. Jsou vhodné jen pro specielně konstru- ované motory.

24 23 Těžké dieselové motory E1-Oleje s vysokou ochranou pístu před tvorbou úsad a vaček proti opotřebení. E2-Oleje poskytují oproti E1-96 nižší opotřebení motoru a lepší čisticí vlastnosti. E3-Oleje stejné jako E2-96, navíc lepší ochrana vaček proti opotřebení, stabilita vis- kozity, lepší dispergace sazí, odolnost proti zalešťování stěn válců. Umožňují prodloužení výměnných intervalů dle doporučení výrobce motoru.

25 24 E4-Stabilní oleje pro vznětové motory s ještě větší stabilitou viskozity a lepšími ochrannými vlastnostmi než E3. Jsou určené pro motory splňující požadavky emisních předpisů EURO 1, EURO 2 a EURO 3. Umožňují pro-dloužení výměnných intervalů dle doporučení výrobce motoru. E5-Vysoce stabilní oleje určené pro pro- dloužené výměnné intervaly v těžkých diese- lových motorech splňujících požadavky emis- ních předpisů EURO 1, EURO 2 a EURO 3. Umožňují prodloužení výměnných intervalů dle doporučení výrobce motoru.

26 25 KLASIFIKACE CCMC G4 - Přibližně odpovídá ACEA A2-96, má menší výkonnost. G5 - Přibližně odpovídá ACEA A3-96, má menší výkonnost. D4 - Přibližně odpovídá ACEA E2-96, má menší výkonnost. D5 - Přibližně odpovídá ACEA E3-96, má menší výkonnost. PD2 - Přibližně odpovídá ACEA B2-96, má menší výkonnost.

27 26 Normy výrobců automobilů a motorů VW 501.01Přibližně odpovídá ACEA A2-96 VW 500.00Přibližně odpovídá ACEA A3-96 VW 505.00Přibližně odpovídá ACEA B3-96 MB 227.1Přibližně odpovídá ACEA E1-96 MB 228.1Přibližně odpovídá ACEA E2-96 MB 228.3Přibližně odpovídá ACEA E3-96 MB 228.5Přibližně odpovídá ACEA E4-98

28 27 MAN 271Přibližně odpovídá ACEA E2-96 a API CD/SF MAN M3275Přibližně odpovídá ACEA E3-96 MAN M3277Přibližně odpovídá ACEA E4-98, srovnatelné s MB 228.5

29 28 Motorové oleje - Motorové oleje - TRYSK monográdové multigrádové velký rozsah viskozitních tříd vhodné pro různé typy motorů aprobace našich i zahraničních výrobců automobilů dlouholetá tradice při výrobě odborný servis

30 29 Monográdové motorové oleje API CB - CD/SB - SE viskozitní třídy SAE 30,40 cenově efektivní dlouholeté zkušenosti z provozu dostateční výkonová rezerva nejsou určeny pro celoroční provoz využití pro průmyslové aplikace -M6A -M6AD -M6ADS II+ -M6ADS III

31 30 široké rozmezí viskozitních tříd SAE 0-20W/30-50 velký rozsah výkonových úrovní API SC-SJ/CB-CG-4 minerální, polosyntetické i plně syntetické aprobace našich i zahraničních výrobců - MB, MAN, Volvo, WV, MTU, Škoda, Liaz, Avia,Tatra,… vhodné pro nejrůznější typy motorů některé jsou typu mixed-fleet Multigrádové motorové oleje

32 31 Oleje pro benzinové motory TRYSK SPECIÁL SAE 20W-30, API SC/CB starší typy automobilů, například Škoda 100, 105, 120 nepřeplňované dieselové motory cenově efektivní TRYSK M8 AD SAE 15W-50, API SE/CC oblíbený typ oleje velmi dobré nízkoteplotní vlast. běžné benzinové motory nepřeplňované dieselové motory

33 32 Oleje pro benzinové motory TRYSK STABIL M7 ADX SAE 15W-40, API SF/CC všechny běžné typy benzinových motorů včetně vysoce zatížených velmi oblíbený typ oleje nepřeplňované dieselové motory

34 33 Oleje pro nejmodernější osobní automobily TRYSK RACING MAX SAE 0W-40, API SJ/CF ACEA A3,B3-96, MB 229.1 VW 502.00 a 505.00 plně syntetický motorový olej okamžité mazání všech míst motoru snadná startovatelnost při extrémně nízkých teplotách úspora paliva

35 34 Oleje pro nejmodernější osobní automobily TRYSK RACING SAE 5W-40, API SL/CF/EC ACEA A3,B3-96, MB 229.3 BMW Long Life, VW 502.00 a 505.00 plně syntetický olej nejnáročnější podmínky snadná startovatelnost i při teplotách okolo -30 O C úspora paliva

36 35 TRYSK SPEED SAE 10W-40, API SJ/CF/EC ACEA A3,B3-96, MB 229.1, VW 500.00 a 505.00 celoroční polosyntetický olej nejnáročnější benzinové i naftové motory osobních vozů velmi dobrá startovatelnost při nízkých teplotách Oleje pro nejmodernější osobní automobily

37 36 Oleje typu mixed - fleet TRYSK SUPER TURBO M7ADS IV SAE 15W-40, API CF-4/SG ACEA A2,B2,E2-96, VW 501.01 a 505.00, VOLVO VDS, MB 228.1, MAN 271, ŠKODA,MIL-L-2104E, MTU TYPE 1, LIAZ 258-1(B), AVIA, TATRA TDS 30/12 celoroční motorový olej nejnáročnější benzinové i naftové motory vhodné i pro bionaftu II. generace

38 37 Oleje typu mixed - fleet TRYSK SUPER M7ADS III 15W-40 TRYSK SUPER M7ADS III 20W-40 SAE 15W-40, API CF-4/SG MB 227.1, MIL-L-2104E, AVIA, CCMC D4, LIAZ 258-1(A), TATRA TDS 30/12, MTU Type 1, ŠKODA VW celoroční universální motorové oleje moderní benzinové i dieselové motory

39 38 Oleje pro vznětové motory TRYSK GLOBAL SAE 10W-40, API CG-4 ACEA E4-98, MB 228.5, VOLVO VDS-2, MAN 3277, LIAZ 258-4(D), TATRA TDS 40/16 polosyntetický UHPD olej mazání vysoce přeplňovaných a nejvíce zatěžovaných vznětových motorů úspora paliva při nižších teplotách motoru

40 39 Oleje pro vznětové motory TRYSK TOP TIR FE SAE 10W-40, API CH-4 ACEA E3,E5, B3, B4, A3, MB 228.3, MAN 3275, VOLVO VDS-2, LIAZ 258-3(C), TATRA TDS 40/16, AVIA celoroční SHPD motorový olej vysoce přeplňované diesely olej pro nejnáročnější vznětové motory úspora paliva

41 40 Oleje pro vznětové motory TRYSK TOP TIR M7ADS V SAE 15W-40, API CG-4 ACEA E3,B3-96, MB 228.3, MAN 3275, VOLVO VDS-2, LIAZ 258-3(C), AVIA TATRA TDS 40/16 celoroční SHPD motorový olej vysoce přeplňované diesely

42 41 Trysk M2T Super API TSC3/TC vysoce výkonný polosyntetický olej pro moderní vysokootáčkové vysoce zatěžované dvoutaktní motory Trysk M2T Super API TC, JASO FC vysoce výkonný minerální olej pro moderní vysokootáčkové dvoutaktní motory Trysk M2T API TB výkonný minerální olej pro starší dvoutaktní motory Oleje pro vznětové motory Oleje pro dvoutaktní motory

43 42 KLASIFIKACE PŘEVODOVÝCH OLEJŮ Viskozitní třídy Výkonnostní kategorie

44 43 Viskozitní klasifikace SAE Zimní třídy: 75W, 80W, 85W Letní třídy: 90, 140, 250

45 44 Výkonnostní kategorie API GL-4 - oleje vysoce aditivované určené pře- devším pro ručně řazené převodovky a málo zatížené hypoidní převody. GL-5 - oleje určené pro vysoce zatížené hypo- idní převody, pracující v nejtěžších provoz- ních podmínkách, vystavené proměnnému rázovému zatížení. GL-6 - oleje pro hypoidní převody pracující v extrémních podmínkách. Zatím se používají velmi zřídka.

46 45 Převodové oleje - GYROL pro manuální převodovky se synchronizací pro koncové hypoidní převody pro automatické převodovky pro hydrodynamické převodovky monográdové multigrádové dlouholeté zkušenosti

47 46 Oleje převodové multigrádové GYROL Syn 75W-90 SAE 75W-90, API GL-3/GL-4/GL-5 plně syntetický olej univerzálnost použití vynikající nízkoteplotní vlastnosti minimální opotřebení převodovky tichý chod extrémní ochrana proti zadírání úspora paliva snášenlivost s těsnicími materiály

48 47 Oleje převodové multigrádové GYROL 80W-90 SAE 80W-90, API GL-4 mechanické převodovky a rozvodovky s výjimkou hypoidních GYROL 80W-90H SAE 80W-90, API GL-5 především koncové převody s hypoidním ozubením

49 48 Oleje převodové multigrádové GYROL 85W-140H SAE 85W-140, API GL-5 koncové hypoidní převody autobusů a nákladních automobilů s hypoidním ozubením

50 49 Oleje převodové monográdové GYROL 80 a GYROL 90 SAE 80W, resp. 90, API GL-4 mechanické převodovky s výjimkou vysoce namáhaných hypoidních průmyslové převodovky

51 50 Oleje převodové monográdové GYROL 90H SAE 90, API GL-5 mechanické převodovky s hypoidními převody není vhodný pro převodovky se synchronizací průmyslové převodovky

52 51 Oleje převodové monográdové GYROL 75W, GYROL 75W LF SAE 75W, API GL-4 ŠKODA první náplň vozů Škoda Felicia a Fabia úspora paliva celoživotnostní náplň - 75W LF

53 52 Oleje převodové monográdové PREMOL PP7, PP13. PP44 SAE 85W, resp. 90, resp.140 API GL-3 starší automobilové převodovky průmyslové použití nízká cena

54 53 Oleje univerzální traktorový GYROL UTTO SAE 80W,API GL-4, MIL-L-2105 pro převodovky, hydraulické systémy a „mokré brzdy“ Ford M2C MASSEY FERGUSSON M - 1135 JOHN DEER JMDJ20C aprobace Zetor zúžení sortimentu

55 54 Oleje pro automatické a hydrodynamické převodovky GYROL ATF DIII Dexron III, Mercon, Voith G 607, ZF GYROL ATF DII D GM Dexron IID, Allison C4, Caterpillar TO-2 a Denison HF-0. polosyntetické oleje vynikající nízkoteplotní vlastnosti

56 55 Oleje pro automatické a hydrodynamické převodovky PARAMOL OT-HP3 GMC Type C2, Allison C3 hydrodynamické převodovky Praga manuální převodovky Škoda průmyslové využití


Stáhnout ppt "1 AUTOMOBILOVÉ OLEJE Ing. Karel Hůrka PARAMO, a.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google