Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

XX. ODBORNÝ SEMINÁŘ ENERGETIKŮ Dopady energetiky na životní prostředí, obnovitelné zdroje energie JELENOVSKÁ Valašské Klobouky 26. – 28. ledna 2010 Ing.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "XX. ODBORNÝ SEMINÁŘ ENERGETIKŮ Dopady energetiky na životní prostředí, obnovitelné zdroje energie JELENOVSKÁ Valašské Klobouky 26. – 28. ledna 2010 Ing."— Transkript prezentace:

1 XX. ODBORNÝ SEMINÁŘ ENERGETIKŮ Dopady energetiky na životní prostředí, obnovitelné zdroje energie JELENOVSKÁ Valašské Klobouky 26. – 28. ledna 2010 Ing. Josef Bubeník

2 ENERGETIKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ R. L. Bradley : veřejné mínění je utvrzováno, že vypouštění oxidu uhličitého ze spalování fosilních paliv do atmosféry významně a nebezpečně posiluje přirozený skleníkový efekt planety. Veřejnosti je dále předkládáno, že když nebude produkce skleníkových plynů významně omezena, hrozí planetě přehřátí a ke katastrofickým následkům pro lidstvo. Již jednou v minulosti bylo veřejnosti deklarováno, že člověk může být významným vládcem přírody. V současné době je tento tlak na lidi celého „Světa“ vyvíjen podruhé a to v globálním měřítku. Protagonisté silného vlivu člověka na globální změny (oteplování) naší planety za tyto změny označují velkou energetiku, která zatím dominantně využívá primární fosilní paliva a hovoří o tzv. karbonské energetice resp. o karbonské ekonomice.

3 ENERGETIKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Bradley si položil otázku, zda je vůbec racionální, že má současná karbonská energetika takový vliv na globální změny a začal znovu a pečlivě analyzovat a využívat různá související vědecká díla k této problematice. Následně se zabýval otázkou její zásadní změny, zejména zda existuje pro energetiku a paliva náhrada karbonských primárních zdrojů a v jaké míře, a zda se touto náhradou nebude zhoršovat životní úroveň obyvatel této planety. Bradleyho multidisciplinární studie je tak pozoruhodné dílo, že si zasluhuje pozornost jak politiků tak všech ortodoxních zastánců čistého environmentalismu. Dospěl k názoru,že další cesta udržitelného života povede pouze při kompromisním řešení všech otázek, které se dotýkají jak životního prostředí, tak životní úrovně obyvatel. Ze statistik o znečištění ovzduší, půdy a vody vyplývá, že na základě různých opatření, které státy nebo skupiny států přijímají, znečištění způsobené karbonskou energetikou v regionech klesá, přestože meziročně spotřeba energie celosvětově stoupá. Podle odborných prognóz IEA bude meziročně docházet až do roku 2030 k nárůstu spotřeby energie o 1,7% a u elektrické energie o 2,4%, a to za předpokladu snížení energetické náročnosti o 1,2% ročně.

4 STRUČNÝ PŘEHLED CO BRADLEYHO STUDIE DÁLE OBSAHUJE Teorie klimatologie, výsledky a pravděpodobné změny klimatu na naší planetě. Globální změny klimatu na které “pravděpodobně“ nemá chování člověka vliv. Vliv člověka na regionální podnebí a globální změny klimatu. Politika klimatických změn- bezbolestné omezení emisí. Kjótské a emisní kompromisy. Ekonomické a politické souvislosti vyplývající z klimatických změn. Nepřiměřená aktivita odpůrců karbonské energetiky. Přínosy a problémy obnovitelných zdrojů energie.

5 ANTROPOGENNÍ VLIV NA GLOBÁLNÍ ZMĚNY PODNEBÍ Podle některých teorií odpůrců karbonské energetiky, je vliv člověka na podnebí v globálním měřítku větší, než odpovídá přirozeným fluktuacím, čímž prý dochází k posílení skleníkového efektu, což podle nich podněcuje globální změny podnebí. Podle studie ovlivňuje karbonská energetika hlavně regionální podnebí Podle předpokladů, že antropogenní oteplování v příštích desetiletí poroste o 0,15°C za dekádu (+/- 0,05°C), z toho je možné usuzovat, že se jedná o poplašná politická a environmentální opatření, která jsou i ekonomicky nepřijatelná. Je třeba zároveň poukázat na to, že předešlé konstatování nepopírá význam uplatňováním nefosilních zdrojů energie. V rámci některých státních politických orientací může být problematika antropogenních vlivů, politiky a současnými ortodoxními energetickými odpůrci zneužívána.

6 ENERGETICKÝ KOMPROMIS PRO PŘÍŠTÍCH 2OO LET Důvod: Změna klimatu Zásoby a dostupnost primárních fosilních paliv a pokročilé technologie jejich zpracovávání Jaderná energetika – reaktory 4. a 5. generace; dostupnost jaderného paliva Produkce a způsob využívání obnovitelných zdrojů energie Rozhodnout se o orientaci využívání obnovitelných zdrojů energie na: a) stálé stále se opakující bez lidského přičinění, např. slunce, vzduch, voda, geotermální energie, energie přílivu mořských vln atd. b) stále se opakující obnovitelné zdroje energie, avšak s lidskou pomocí, např. biomasa, bioplyn, rostlinné oleje, skládkový plyn a odpadní teplo Kriteria kompromisu: Dostatečně velké zásoby a kvalita vytipovaného primárního energetického zdroje Vysoká pravděpodobnost výskytu obnovitelného zdroje energie a jeho kvalita Minimální dopady primárního energetického zdroje na životní prostředí Maximální míra spolehlivosti a bezpečnosti primárních zdrojů pro energetické systémy Stabilita a diverzifikace energetického systému z důvodu zranitelnost dodávek energetických zdrojů Zajisti stabilitu, bezpečnost a bezporuchovost elektroenergetického systém, zejména z důvodu mezinárodně propojenému síťovému odvětví (EU).

7 Děkuji za pozornost Kontakt: Tel. +420 224 852 585 bubenikj@mpo.cz


Stáhnout ppt "XX. ODBORNÝ SEMINÁŘ ENERGETIKŮ Dopady energetiky na životní prostředí, obnovitelné zdroje energie JELENOVSKÁ Valašské Klobouky 26. – 28. ledna 2010 Ing."

Podobné prezentace


Reklamy Google