Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Učebnice Ochrana zahradních plodin

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Učebnice Ochrana zahradních plodin"— Transkript prezentace:

1 Učebnice Ochrana zahradních plodin
Environmentální výchova v zemědělských a zahradnických školách CZ.1.07/1.1.00/ Učebnice Ochrana zahradních plodin

2 Klíčová aktivita 04 Klíčová aktivita 01

3 Personální zabezpečení
Řešitel klíčové aktivity 04: Ing.Jiřina Štamberková Lektoři klíčové aktivity 04: Ing. Martin Braunšveig , Mgr. Jan Tesař Ing. Štepánka Chalupková Ing. Martina Fialová PhDr. Ladislav Pytloun, Ph.D.

4 Rámcově vzdělávací program
je rozvíjet, prohlubovat a rozšiřovat vědomosti a dovedností studentů získaných v biologické a chemické složce přírodovědného vzdělání. seznámit žáky se základními pojmy rostlinolékařství, vysvětlit vztahy mezi kulturními rostlinami a škodlivými činiteli,

5 Rámcově vzdělávací program
aby žák dokázal určit příčiny poškození rostlin, tzn. rozpoznávat jednotlivé choroby, škůdce. žák má dokázat předpovídat jejich výskyt a navrhnout správný způsob ochrany.

6 Rámcově vzdělávací program
žáci jsou k tomu vybaveni jak získanými teoretickými znalostmi, tak i schopností využívat informační techniky nebo vlastních zkušeností

7 Rozbor stávajících učebnic
Rostlinolékařství – učebnice vydána pro střední zemědělské školy v roce 1997 obecná část učebnice se může částečně použít pro výuku,ale systém biotických škodlivých činitelů je příliš stručný praktická část ochrany je věnována hlavně polním plodinám,

8 Rozbor stávajících učebnic
Ze zahradních rostlin jsou zde uvedení škodlivý činitelé zelenin a ovocným rostlinám, okrasné rostliny – jsou zde zmíněné jen na 5 stránkách , což je pro zahradnické školy nedostačující

9 Rozbor stávajících učebnic
Ochrana rostlin – která byla vydána v roce 1986 je věnována polním plodinám, zeleninám, ovocným plodinám, ale také i okrasným rostlinám, ale některých kapitolách jsou již zastaralé údaje a text je občas doplněn jen černobílými fotografiemi , ze kterých nejsou zřetelné příznaky napadení 9

10 Rozbor stávajících učebnic
Ochrana rostlin v zahradnictví – vydaná v roce byla věnována pouze zahradnickým plodinám, s doplněním grafického znázornění vývojových cyklů některých škodlivých činitelů, avšak údaje ve všeobecné části jsou již většinou zastaralé a pro dnešní výuku již nepoužitelné. Podle této učebnice bychom chtěli také znázornit vývoj některých škodlivých činitelů graficky. 10

11 Cílem nové učebnice Shromáždit škodlivé činitele zahradních rostlin nejen podle zařazení do systému, ale i podle skupin plodin a způsoby jejich likvidace. Graficky znázornit vývojový cyklus patogena Texty doplnit barevnými obrázky škodlivých činitelů a příznaky jejich poškození

12 Cílem Naučit žáky identifikovat škodlivého činitele a určit správný způsob ochrany Určena pro žáky středních škol oborů: zahradnických

13 Člověk a životní prostředí
Uvědomit si, že je třeba likvidovat škodlivé činitele, kteří způsobují škody na pěstovaných plodinách, ale až když dosáhnou kritického prahu škodlivosti, Využívat nové metody ochrany proti škodlivým činitelům, Možnost používat přirozených nepřátel Nenarušit biologickou rovnováhu při ošetřování rostlin

14 Vzhled a členění učebnice:
Formát A4 a bude rozdělena do dvou dílů: První část bude obsahovat obecnou charakteristiku předmětu, terminologie, možné používané způsoby ochrany rostlin, škodlivost abiotických činitelů a biotických činitelů, seřazených v systému. Druhý díl bude obsahovat škodlivé činitele u jednotlivých skupin rostlin a ochrana proti nim

15 Vzhled a členění učebnice:
Druhá část učebnice bude obsahovat výskyt nejdůležitějších škodlivých činitelů na jednotlivých druzích zahradních plodin tj. ovocných rostlinách , vinné révě, zelenině, květinách, okrasných dřevinách, pěstovaných houbách a skladovaných produktech včetně obrázkových příloh.

16 Formální úprava Název kapitoly Základní text Obrázky, schémata
Doplňkový text Shrnutí Odkazy Otázky a úkoly

17 Osnova učebnice Úvod Vývoj v ochraně rostlin
Základní fytopatologické pojmy Symptomatologie chorob, poruch a poškození škůdci Diagnostika, prognóza, signalizace

18 Osnova učebnice 6. Způsoby ochrany rostlin 6.1.Nepřímé
6.1.1.Fytosanitární (fytokarantenní ) opatření 6.1.2.Agrotechnická(pěstitelská ) opatření 6.2.Přímé 6.2.1.Fyzikální metody 6.2.2.Chemické metody 6.2.3.Biologické a biotechnologické metody 6.3.Integrovaný systém ochrany

19 Osnova učebnice 7.Škodlivý činitelé 7.1. Abiotičtí činitelé
7.1.1.Klimatické vlivy ( světlo, teplo, voda, vzduch) Půdní vlivy ( pH, živiny) Průmyslové vlivy

20 Osnova učebnice 7.2. Biotičtí činitelé 7.2.1. Viroidy a viry
7.2.2.Prokaryota Bakterie Fytoplazmy Protozoa Chromista

21 Osnova učebnice 7.2.5.Houby 7.2.5.1.Ascomycota ( vřeckaté)
Basidiomycota ( stopkovýtrusné) Anamorphis fungi( nedokonalé) Živočišní škůdci Hlístové ( Nemathelmintes) Měkkýši ( Molusca)

22 Osnova učebnice 7.2.6.3.1. Stejnonožci ( Isopoda)
Členovci ( Arthropoda) Stejnonožci ( Isopoda) Roztoči (Acarina) Mnohonožky( Diplopoda) Hmyz ( Insecta) Strunatci ( Chordata ) Ptáci (Aves) Savci ( Mannalia) Hlodavci ( Rodentia) Hmyzožravci ( Insectivora)

23 Osnova učebnice 8. Herbologie 8.1. Hospodářský význam plevelů
Biologické vlastnosti plevelů Regulace plevelů

24 Osnova učebnice II. díl Škodliví činitelé jednotlivých plodin
Ovocných rostlin Vinné révy Zelenin Květin Okrasných dřevin Pěstovaných hub Skladovaných produktů 

25 Technické vybavení Binokulární lupa +digitální kamera – se využívá pro získávání obrázků velmi malých škodlivých činitelů Laboratorní mikroskop – identifikace škodlivých činitelů

26 Technické vybavení Fotoaparát – pro získávání dokumentů poškozených rostlin, případně škůdců ( dodán během prázdnin, čímž nebylo možno získat co nejvíce obrázků)

27 Technické vybavení Notebook- na jednotné zpracování podkladů pro učebnici Tablet – na grafické zpracování podkladů

28 Harmonogram zpracování
Každý z lektorů zpracovává škodlivé činitele své skupiny plodin: Ing. Braunšveig – ovocné plodiny Ing. Chalupková – okrasné rostliny – květiny Ing. Fialová – okrasné dřeviny

29 Harmonogram zpracování
Mgr. Tesař – pořizování fotodokumentace škodlivých činitelů, grafické úpravy textů a celé učebnice Ing. Štamberková – zeleniny, způsoby ochrany, herbologii a další administrativní práce související s učebnicí

30 Další spoluautoři Ing. Jaroslav Rod, CSc. Ing. Milan Zapletal, CSc.
Ing. Ivan Jablonský, CSc. Ing. Eva Dušková, CSc. Ing. Vladimír Řehák, CSc. 30


Stáhnout ppt "Učebnice Ochrana zahradních plodin"

Podobné prezentace


Reklamy Google