Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GEOGRAFIE ČR úvod, historický vývoj, administrativní členění GER2, přednáška 1 letní semestr 2009 Mgr. Michal Holub,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GEOGRAFIE ČR úvod, historický vývoj, administrativní členění GER2, přednáška 1 letní semestr 2009 Mgr. Michal Holub,"— Transkript prezentace:

1 GEOGRAFIE ČR úvod, historický vývoj, administrativní členění GER2, přednáška 1 letní semestr 2009 Mgr. Michal Holub, holub@garmin.cz

2 GEOGRAFIE ČR - termíny přednášek - sylabus předmětu - blokové cvičení - požadavky ke zkoušce - vstupní dotazník - dotazy?

3 GEOGRAFIE ČR ÚVOD Geografie je „multidisciplinární“ věda, zabývající se prostorovým rozšířením jevů na Zemi. Studuje nejen jejich statickou (současnou) podobu, ale také jejich interakci a vývoj v čase.

4 GEOGRAFIE ČR ÚVOD fyzická geografie socioekonomická geografie regionální geografieGeografii lze rozčlenit na více skupin, nejčastější je zhruba toto: fyzická geografie (vodstvo, vegetace, orografie, klima, geomorfologie…) socioekonomická geografie (obyvatelstvo, průmysl, zemědělství, admin. členění…) regionální geografie (FG i SEG v rámci vybraného území) Podle některých definic sem patří i kartografie.

5 GEOGRAFIE ČR ÚVOD My se zaměříme na regionální geografii ČR, a to jak z pohledu fyzického, tak i socioekonomického. Kartografií Vás trápit nebudu…

6 HISTORICKÝ VÝVOJ Velká Morava, Přemyslovské Čechy, Habsburkové… Rakousko-Uhersko do roku 1867-1918 Československo 1918-1938 Česko-Slovenská republika 1938-1939 Protektorát Čechy a Morava 1939-1945 Československá republika 1945-1960 Československá socialistická republika 1960-1990 Česká a Slovenská Federativní Republika 1990-1992 Česká republika 1993-současnost

7 HISTORICKÝ VÝVOJ RAKOUSKO-UHERSKO 1867-1918 –státní útvar, vzniklý po prohrané rakousko-pruské válce přeměnou Habsburské monarchie na unii –dvě části Předlitavsko a Zalitavsko –součástí Předlitavska i Království České a Markrabství Moravské –v roce 1910 v mělo Rakousko-Uhersko 51 milionů obyvatel a 676 000 km 2 –unie dvou celků je patrná i na znaku

8 HISTORICKÝ VÝVOJ ČESKOSLOVENSKO 1918-1938 –státní útvar, vzniklý po rozpadu Rakouska-Uherska v souvislosti s výsledky 1. sv. války –tzv. První republika –součástí byla Podkarpatská Rus (až 24°39´ v.d.) –toto období končí Mnichovskou dohodou a začíná Druhá republika Mapka ukazuje původní hranice Rakouska-Uherska (šedá) a nové uspořádání po I. sv. válce (červená)

9 HISTORICKÝ VÝVOJ ČESKO-SLOVENSKÁ REPUBLIKA 1938-1939 –státní útvar, vzniklý po Mnichovské dohodě –tzv. Druhá republika –trvala jen 167 dní –již bez Podkarpatské Rusi a části Horních Uher, oboje si přisvojilo Maďarsko

10 HISTORICKÝ VÝVOJ PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA 1939-1945 –státní útvar, vzniklý po okupaci nacistickým Německem (Protektorat Böhmen und Mähren) –bez Slovenska (Slovenský štát) a celých Sudet (o třetinu obyvatelstva méně) –konec v květnu 1945 s ukončením II. sv. války

11 HISTORICKÝ VÝVOJ PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA 1939-1945 mapa západní části protektorátu s největším úbytkem území

12 HISTORICKÝ VÝVOJ ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945-1990 –obnovení Československa po II. sv. válce, ovšem již bez Podkarpatské Rusi, která připadla Ukrajině (resp. SSSR) –3-4 miliony německého a maďarského obyvatelstva „odsunuto“, tzv. Benešovy dekrety –konec v květnu 1945 s ukončením II. sv. války –v roce 1960 do názvu vsunut přívlastek „socialistická“

13 HISTORICKÝ VÝVOJ ČESKÁ A SLOVENSKÁ FEDERATIVNÍ REPUBLIKA 1990-1992 –po „sametu“ vleklé spory o uspořádání obou federativních republik –změna názvu nestačila (tzv. „pomlčková válka“) a tak od 1.1.1993 nenásilně vznikají dva samostatné státní útvary –dlouhá a náročná jednání týmů premiérů Václava Klause a Vladimíra Mečiara

14 HISTORICKÝ VÝVOJ ČESKÁ REPUBLIKA 1993-? –samostatný stát zahrnující Čechy, Moravu a část Slezska –78 866 km 2, 10 450 000 obyvatel –s Polskem jednání o výměně cca 400 ha území na Opavsku či průběh hranice se Slovenskem

15 ČR V RÁMCI EVROPY NATO –Severoatlantická aliance, založena 1949 –ČR součástí od roku 1999 –bezpečnostní organizace, reakce západních demokracií na vývoj v Evropě

16 ČR V RÁMCI EVROPY EVROPSKÁ UNIE –vznik v roce 1992 na základě Maastrichtské smlouvy, navazující na předchozí společenství (EHS, ES) –ČR součástí od roku 2004, v roce 2007 rozšíření o další země (Bulh.,Rum.) –ekonomické sdružení, nyní 27 zemí s cca 500 miliony obyvatel

17 ČR V RÁMCI EVROPY

18 -na základě Schengenské dohody z roku 1985 (prováděcí úmluva v roce 1990) -zaručuje volný pohyb osob v rámci členských zemí -hraniční přechody jsou odstraněny a hranici lze překročit kdekoliv -vnější hranice prostoru je střežena pečlivěji, zákaz vstupu udělený v kterémkoliv státě je pak platný i pro celý prostor -ČR vstoupilo do prostoru v prosinci 2007 a jelikož tak učinilo i Polsko a Slovensko, nemáme žádnou vnější hranici -ze zemí EU není členy Velká Británie, Irsko, Bulharsko, Rumunsko a Kypr -navíc Norsko, Island a Švýcarsko SCHENGENSKÝ PROSTOR

19 ČR V RÁMCI EVROPY EUROREGIONY –regionální formy partnerství přes hranice státu –hospodářská, kulturní a společenská spolupráce –„mapy, propagace, silnice, setkání, dotace“

20 ADMINISTRATIVNÍ ČLENĚNÍ KRAJE OKRESY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ OBCE S POVĚŘENÝM OBECNÍM ÚŘADEM OBCE KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ NUTS regiony soudržnosti

21 ADMINISTRATIVNÍ ČLENĚNÍ KRAJE –nově vznikly roku 2000, celkem 14 v ČR –tzv. Vyšší územní samosprávné celky (VÚSC) –v letech 1960-99 bylo krajů 7, což bylo z hlediska správy území málo –Středočeský kraj nemá krajské město, ale sídlo je v Praze –Krajský úřad vykonává přenesenou působnost státní správy –nejvyšším představitelem kraje je hejtman

22 ADMINISTRATIVNÍ ČLENĚNÍ KRAJE Název kraje Obyvatelstvo 9/2008 okresy Počet SO ORP Počet SO POÚ obcečásti obcí Výměra v km 2 Hlavní město Praha 1 227 0000001146496 Středočeský 1 223 0001226551146278211015 Jihočeský 635 00071737623197410057 Plzeňský 567 0007153550115437561 Karlovarský 309 00037141325163315 Ústecký 835 0007163035411395335 Liberecký 437 000410212167633163 Královéhradecký 554 0005153544810734758 Pardubický 515 000415264529924519 Vysočina 515 0005152672914436925 Jihomoravský 1 145 000721346478717066 Olomoucký 642 000513193947555159 Zlínský 591 000413253044383964 Moravskoslezský 1 251 000622313026365533

23 ADMINISTRATIVNÍ ČLENĚNÍ OKRESY –od roku 2003 zrušeny okresní úřady, jednotky však existují dál (statistická jednotka, členění soudů) –pravomoci okresních úřadů přesunuty „nahoru i dolů“ –celkem 77 v ČR –od roku 1996 nový okres Jeseník, jinak je jejich členění platné z roku 1960 –dříve se lišily soudní a správní okresy

24 ADMINISTRATIVNÍ ČLENĚNÍ

25 OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ (ORP) –tzv. obce III. typu –mezičlánek řízení mezi krajem a obcí –celkem 205 v ČR –agenda odpovídá zhruba bývalým okresním úřadům, proto se těmto územím říká „malé okresy“

26 ADMINISTRATIVNÍ ČLENĚNÍ OBCE S POVĚŘENÝM OBECNÍM ÚŘADEM (POÚ) –tzv. obce II. typu –část pravomocí jako obec „trojková“ –celkem 389 v ČR

27 ADMINISTRATIVNÍ ČLENĚNÍ OBEC –obec je základní článek státní správy i samosprávy –jeden či více katastrů –obec spravuje volené zastupitelstvo a rada obce, v čele je starosta (primátor) –obec má vlastní hospodaření (rozpočet) –celkem cca 6500 obcí v ČR –intravilán a extravilán

28 ADMINISTRATIVNÍ ČLENĚNÍ KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ –obec může mít více katastrů (obec Hostivice – k.ú. Hostivice a k.ú. Litovice) –jedinečný název v rámci ČR –obec, městská část či osada –celkem cca 13 500 k.ú. –v rámci k.ú. jsou parcely a budovy číslovány souvislou číselnou řadou

29 ADMINISTRATIVNÍ ČLENĚNÍ NUTS regiony soudržnostiNUTS regiony soudržnosti –statistická jednotka pro potřeby Eurostatu a dotační politiky –členění ČR zapadá do klasifikace NUTS (zkratka La Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) v rámci Evropské unie –návrh členění ČR (NUTS 1 až 3) schválen v lednu 1999 NUTS 1 –úroveň NUTS 1 zahrnuje celou ČR NUTS 2 –úroveň NUTS 2 slučuje některé kraje (8 jednotek) NUTS 3 –úroveň NUTS 3 je totožná s kraji NUTS 4 –úroveň NUTS 4 je totožná s okresy NUTS 5 –úroveň NUTS 5 je totožná s obcemi

30 ADMINISTRATIVNÍ ČLENĚNÍ

31


Stáhnout ppt "GEOGRAFIE ČR úvod, historický vývoj, administrativní členění GER2, přednáška 1 letní semestr 2009 Mgr. Michal Holub,"

Podobné prezentace


Reklamy Google