Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GEOGRAFIE ČR úvod, historický vývoj, administrativní členění GER2, přednáška 1 letní semestr 2009 Mgr. Michal Holub,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GEOGRAFIE ČR úvod, historický vývoj, administrativní členění GER2, přednáška 1 letní semestr 2009 Mgr. Michal Holub,"— Transkript prezentace:

1 GEOGRAFIE ČR úvod, historický vývoj, administrativní členění GER2, přednáška 1 letní semestr 2009 Mgr. Michal Holub,

2 GEOGRAFIE ČR - termíny přednášek - sylabus předmětu - blokové cvičení - požadavky ke zkoušce - vstupní dotazník - dotazy?

3 GEOGRAFIE ČR ÚVOD Geografie je „multidisciplinární“ věda, zabývající se prostorovým rozšířením jevů na Zemi. Studuje nejen jejich statickou (současnou) podobu, ale také jejich interakci a vývoj v čase.

4 GEOGRAFIE ČR ÚVOD fyzická geografie socioekonomická geografie regionální geografieGeografii lze rozčlenit na více skupin, nejčastější je zhruba toto: fyzická geografie (vodstvo, vegetace, orografie, klima, geomorfologie…) socioekonomická geografie (obyvatelstvo, průmysl, zemědělství, admin. členění…) regionální geografie (FG i SEG v rámci vybraného území) Podle některých definic sem patří i kartografie.

5 GEOGRAFIE ČR ÚVOD My se zaměříme na regionální geografii ČR, a to jak z pohledu fyzického, tak i socioekonomického. Kartografií Vás trápit nebudu…

6 HISTORICKÝ VÝVOJ Velká Morava, Přemyslovské Čechy, Habsburkové… Rakousko-Uhersko do roku Československo Česko-Slovenská republika Protektorát Čechy a Morava Československá republika Československá socialistická republika Česká a Slovenská Federativní Republika Česká republika 1993-současnost

7 HISTORICKÝ VÝVOJ RAKOUSKO-UHERSKO –státní útvar, vzniklý po prohrané rakousko-pruské válce přeměnou Habsburské monarchie na unii –dvě části Předlitavsko a Zalitavsko –součástí Předlitavska i Království České a Markrabství Moravské –v roce 1910 v mělo Rakousko-Uhersko 51 milionů obyvatel a km 2 –unie dvou celků je patrná i na znaku

8 HISTORICKÝ VÝVOJ ČESKOSLOVENSKO –státní útvar, vzniklý po rozpadu Rakouska-Uherska v souvislosti s výsledky 1. sv. války –tzv. První republika –součástí byla Podkarpatská Rus (až 24°39´ v.d.) –toto období končí Mnichovskou dohodou a začíná Druhá republika Mapka ukazuje původní hranice Rakouska-Uherska (šedá) a nové uspořádání po I. sv. válce (červená)

9 HISTORICKÝ VÝVOJ ČESKO-SLOVENSKÁ REPUBLIKA –státní útvar, vzniklý po Mnichovské dohodě –tzv. Druhá republika –trvala jen 167 dní –již bez Podkarpatské Rusi a části Horních Uher, oboje si přisvojilo Maďarsko

10 HISTORICKÝ VÝVOJ PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA –státní útvar, vzniklý po okupaci nacistickým Německem (Protektorat Böhmen und Mähren) –bez Slovenska (Slovenský štát) a celých Sudet (o třetinu obyvatelstva méně) –konec v květnu 1945 s ukončením II. sv. války

11 HISTORICKÝ VÝVOJ PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA mapa západní části protektorátu s největším úbytkem území

12 HISTORICKÝ VÝVOJ ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA –obnovení Československa po II. sv. válce, ovšem již bez Podkarpatské Rusi, která připadla Ukrajině (resp. SSSR) –3-4 miliony německého a maďarského obyvatelstva „odsunuto“, tzv. Benešovy dekrety –konec v květnu 1945 s ukončením II. sv. války –v roce 1960 do názvu vsunut přívlastek „socialistická“

13 HISTORICKÝ VÝVOJ ČESKÁ A SLOVENSKÁ FEDERATIVNÍ REPUBLIKA –po „sametu“ vleklé spory o uspořádání obou federativních republik –změna názvu nestačila (tzv. „pomlčková válka“) a tak od nenásilně vznikají dva samostatné státní útvary –dlouhá a náročná jednání týmů premiérů Václava Klause a Vladimíra Mečiara

14 HISTORICKÝ VÝVOJ ČESKÁ REPUBLIKA 1993-? –samostatný stát zahrnující Čechy, Moravu a část Slezska – km 2, obyvatel –s Polskem jednání o výměně cca 400 ha území na Opavsku či průběh hranice se Slovenskem

15 ČR V RÁMCI EVROPY NATO –Severoatlantická aliance, založena 1949 –ČR součástí od roku 1999 –bezpečnostní organizace, reakce západních demokracií na vývoj v Evropě

16 ČR V RÁMCI EVROPY EVROPSKÁ UNIE –vznik v roce 1992 na základě Maastrichtské smlouvy, navazující na předchozí společenství (EHS, ES) –ČR součástí od roku 2004, v roce 2007 rozšíření o další země (Bulh.,Rum.) –ekonomické sdružení, nyní 27 zemí s cca 500 miliony obyvatel

17 ČR V RÁMCI EVROPY

18 -na základě Schengenské dohody z roku 1985 (prováděcí úmluva v roce 1990) -zaručuje volný pohyb osob v rámci členských zemí -hraniční přechody jsou odstraněny a hranici lze překročit kdekoliv -vnější hranice prostoru je střežena pečlivěji, zákaz vstupu udělený v kterémkoliv státě je pak platný i pro celý prostor -ČR vstoupilo do prostoru v prosinci 2007 a jelikož tak učinilo i Polsko a Slovensko, nemáme žádnou vnější hranici -ze zemí EU není členy Velká Británie, Irsko, Bulharsko, Rumunsko a Kypr -navíc Norsko, Island a Švýcarsko SCHENGENSKÝ PROSTOR

19 ČR V RÁMCI EVROPY EUROREGIONY –regionální formy partnerství přes hranice státu –hospodářská, kulturní a společenská spolupráce –„mapy, propagace, silnice, setkání, dotace“

20 ADMINISTRATIVNÍ ČLENĚNÍ KRAJE OKRESY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ OBCE S POVĚŘENÝM OBECNÍM ÚŘADEM OBCE KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ NUTS regiony soudržnosti

21 ADMINISTRATIVNÍ ČLENĚNÍ KRAJE –nově vznikly roku 2000, celkem 14 v ČR –tzv. Vyšší územní samosprávné celky (VÚSC) –v letech bylo krajů 7, což bylo z hlediska správy území málo –Středočeský kraj nemá krajské město, ale sídlo je v Praze –Krajský úřad vykonává přenesenou působnost státní správy –nejvyšším představitelem kraje je hejtman

22 ADMINISTRATIVNÍ ČLENĚNÍ KRAJE Název kraje Obyvatelstvo 9/2008 okresy Počet SO ORP Počet SO POÚ obcečásti obcí Výměra v km 2 Hlavní město Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský

23 ADMINISTRATIVNÍ ČLENĚNÍ OKRESY –od roku 2003 zrušeny okresní úřady, jednotky však existují dál (statistická jednotka, členění soudů) –pravomoci okresních úřadů přesunuty „nahoru i dolů“ –celkem 77 v ČR –od roku 1996 nový okres Jeseník, jinak je jejich členění platné z roku 1960 –dříve se lišily soudní a správní okresy

24 ADMINISTRATIVNÍ ČLENĚNÍ

25 OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ (ORP) –tzv. obce III. typu –mezičlánek řízení mezi krajem a obcí –celkem 205 v ČR –agenda odpovídá zhruba bývalým okresním úřadům, proto se těmto územím říká „malé okresy“

26 ADMINISTRATIVNÍ ČLENĚNÍ OBCE S POVĚŘENÝM OBECNÍM ÚŘADEM (POÚ) –tzv. obce II. typu –část pravomocí jako obec „trojková“ –celkem 389 v ČR

27 ADMINISTRATIVNÍ ČLENĚNÍ OBEC –obec je základní článek státní správy i samosprávy –jeden či více katastrů –obec spravuje volené zastupitelstvo a rada obce, v čele je starosta (primátor) –obec má vlastní hospodaření (rozpočet) –celkem cca 6500 obcí v ČR –intravilán a extravilán

28 ADMINISTRATIVNÍ ČLENĚNÍ KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ –obec může mít více katastrů (obec Hostivice – k.ú. Hostivice a k.ú. Litovice) –jedinečný název v rámci ČR –obec, městská část či osada –celkem cca k.ú. –v rámci k.ú. jsou parcely a budovy číslovány souvislou číselnou řadou

29 ADMINISTRATIVNÍ ČLENĚNÍ NUTS regiony soudržnostiNUTS regiony soudržnosti –statistická jednotka pro potřeby Eurostatu a dotační politiky –členění ČR zapadá do klasifikace NUTS (zkratka La Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) v rámci Evropské unie –návrh členění ČR (NUTS 1 až 3) schválen v lednu 1999 NUTS 1 –úroveň NUTS 1 zahrnuje celou ČR NUTS 2 –úroveň NUTS 2 slučuje některé kraje (8 jednotek) NUTS 3 –úroveň NUTS 3 je totožná s kraji NUTS 4 –úroveň NUTS 4 je totožná s okresy NUTS 5 –úroveň NUTS 5 je totožná s obcemi

30 ADMINISTRATIVNÍ ČLENĚNÍ

31


Stáhnout ppt "GEOGRAFIE ČR úvod, historický vývoj, administrativní členění GER2, přednáška 1 letní semestr 2009 Mgr. Michal Holub,"

Podobné prezentace


Reklamy Google