Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

I NFORMACE Z OKRESU 2011 V ÝJEZDNÍ ZASEDÁNÍ OKRESU Junák – svaz skautů a skautek ČR, okres Hodonín Mgr. Karel Ryba – Mýval předseda OR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "I NFORMACE Z OKRESU 2011 V ÝJEZDNÍ ZASEDÁNÍ OKRESU Junák – svaz skautů a skautek ČR, okres Hodonín Mgr. Karel Ryba – Mýval předseda OR."— Transkript prezentace:

1 I NFORMACE Z OKRESU 2011 V ÝJEZDNÍ ZASEDÁNÍ OKRESU Junák – svaz skautů a skautek ČR, okres Hodonín Mgr. Karel Ryba – Mýval předseda OR

2 R EGISTRACE 2011 (OKRES 676 ČLENŮ ) K YJOV 144, Č EJKA 118, R ATÍŠKOVICE 185, M IKULČICE 124, P ŘÁTELSTVÍ 105

3 R EGISTRACE 2011 P ODÍL STŘEDISEK NA Č LENSKÉ ZÁKLADNĚ

4 R EGISTRACE 2011 P ODÍL DOSPĚLÝCH A DĚTÍ

5 R EGISTRACE V ÝVOJ ČLENSKÉ ZÁKLADNY 2007 - 2011

6 KRAJSKÝ SNĚM B RNO, 22. 1. 2011, 9 DELEGÁTŮ ZA OKRES (69%) PŘEDSEDA: Mgr. Pavel Blažík – Rep MÍSTOPŘEDSEDA: Mgr. Žaneta Vítů – Černoška ČLEN KR: Mgr. Vít Rusňák – Virus Mgr. Tomáš Lerch – Šotek Bc. Josef Šaroun – Pepa ČLEN RK KRAJE: Mgr. Zuzana Ronková (Schwarzová) – Rony Ing. Brigita Kolářová – Bejby Ing. Ivo Brzobohatý – Ještěr

7 Z DRAVOTNICKÝ KURZ ZZA G ARANT : J ESTŘÁB, V EDOUCÍ AKCE : S MERFETKA Kurz probíhal: od 28. 1. 2011 do 30. 1. 2011 na klubovně v Mikulčicích, okres Hodonín od 4. 2. 2011 do 6. 2. 2011 na klubovně v Ratíškovicích, okres Hodonín od 25. 2. 2011 do 27. 2. 2011 ve Veselí nad Moravou, okres Hodonín. 15 účastníků a všichni úspěšně absolvovali

8 JMENOVÁNÍ ZPRAVODAJŮ A VÝCHOVNÉHO ODBORU jmenování zahraniční zpravodajky okresu - Kateřina Motlová – Káťa jmenování správce majetku okresu – Stanislav Ling – Stano Jmenování Výchovného odboru „Želvičky“ - vedení ses. Oravová - Andy a br. Polášek – Villda za členy výchovného odboru jmenováni: Bc. Šárka Dostálová – Ryša, Pavel Krakovský – Harvy, Jana Nezvalová – Milka, Kateřina Rašková – Kiwi, Jan Přibyl – Junior, Vojtěch Čechal – Sketmen, Anna Ambrozková – Anče, Jan Martinek – Šmudla, Marie Pluháčková – Mayka, Jana Blablová – Puňťa

9 NOVÁ KOMISE PRO Č EKATELSKÉ A V ŮDCOVSKÉ ZKOUŠKY Okresní rada jmenovala Mývala předsedou komise pro vůdcovské a čekatelské zkoušky Mýval sestavil novou komisi ve složení: Žýžala, Taťka, Čok, Jean, Jestřáb, Ježek, Finn, Bára, Smerfetka Předseda komise obdržel oprávnění do 2014 Předpoklad dalšího rozšiřování členů

10 M INI R ÁDCOVSKÝ K URZ P YRAMIDA V EDOUCÍ : V ILLDA, Z ÁSTUPCE : A NDY 4. – 6. února 2011 4. – 6. března 2011 Veselí nad Moravou Bojkovice 11 účastníků s cílem být lépe připraven na práci s dětmi v roli rádce družiny.

11 KRUH 2011 S ETKÁNÍ ABSOLVENTŮ A INSTRUKTORŮ V ELKÉ M ORAVY Vedoucí akce: Alžběta Žáková – Hadiočko Zástupce: Pavla Bednáriková – Mary 4. – 6. 3. 2011 Skautský dům Olomouc 49 účastníků

12 VM – TEAMBUILDING S EMINÁŘ PRO INSTRUKTORY A LEKTORY LK V ELKÁ M ORAVA Vůdce akce Martin Hlaváč – Stenli Zástupce: Mgr. Barbora Neuwirthová – Bára Olomouc 25. – 27. 3. 2011 16 účastníků

13 TVŮRČÍ DÍLNA PRO VLČATA A SVĚTLUŠKY Vedoucí akce: Žýžala 2. 4. 2011 SVČ Hodonín zdobení bloků papírem (scrapbook), tvoření papírových motýlů, modelování z fima, modelování z marcipánu, výroba míčků na žonglování, pletení pomlázek a výroba píšťalek 123 účastníků

14 VALNÝ SNĚM JUNÁKA 15. – 17. 4. 2011, K OLÍN Do funkce náčelní/místonáčelní byly zvoleny 86 hlasy Michala Rocmanová – Káča a Iva Urbánková – Ivanka. Do funkce náčelníka/místonáčelníka byli zvolení 260 hlasy Marek Baláš – Čiča a Michal Tarant – Majkl. Za okres Hodonín se zúčastnili delegáti Sketmen, Bohouš, Hrach, Černoška a Mýval, za ÚRKJ Rony

15 Z ČINNOSTI OR Okresní rada schvaluje rozpočet okresu Hodonín na rok 2011 v předloženém znění (celkové náklady i výnosy ve výši 658.600,00 Kč). Okresní rada schvaluje Plán činnosti okresu Hodonín 2010 – 2013 Okresní rada schvaluje Výroční zprávu okresu Hodonín 2010.

16 SVOJSÍKŮV ZÁVOD Z ÁKLADNÍ KOLO Okres Hodonín + Středisko Ratíškovice 30. 4. 2011, Ratíškovice Velitel závodu: Villda Hlavní rozhodčí: Hrach 58 soutěžících účastníků ve 12 hlídkách (6+6) 1. místo: Panteři – oddíl Ježci (Čejka Veselí n. M.) 1. místo: Squawky – oddíl Squaw (Ratíškovice)

17 ŠKOLENÍ HOSPODÁŘŮ PŘED TÁBORY 4. 6. 2011 Ratíškovice 12 účastníků 2 zkušené lektorky Černoška a Rony

18 ZAHRANIČNÍ AKCE PODPORA OR Okresní rada schvaluje příspěvek pro 8 účastníků střediska Kyjov na akci Setkání katolických skautů středoevropského regionu 2011 ve výši 500,- Kč na účastníka, tj. celkem 4.000,- Kč Okresní rada schvaluje příspěvek pro Kateřinu Motlovou na akci 22. Světové jamboree ve Švédsku 2011 ve výši 2.000,- Kč

19 VYHLÁŠKY OKRESU OR SCHVÁLILA Vyhlášku 1/2011 – Organizační a jednací řád Okresní rady Hodonín Vyhlášku 2/2011, o tvorbě a čerpání rozpočtu okresu Hodonín Vyhlášku 3/2011, o kontrolách táborů Vyhlášku 4/2011, o dotacích okresu Hodonín pro rok 2011 Vyhlášku 5/2011, k proplácení cestovních náhrad, telekomunikačních poplatků a účastnických poplatků

20 TÁBORY 2011 Číslo stř. Počet táborů Součet osobodnů Součet dětodnů Součet nákladů na tábory 625.02415381259174 908,00 Kč 625.034435420100 200,00 Kč 625.04316641417210 025,00 Kč 625.051850714129 819,00 Kč 625.06257639469 742,00 Kč Celkem:1450634204684 694,00 Kč

21 100 LET SKAUTINGU V ČESKÝCH ZEMÍCH VE Š KOLNÍM ROCE 2011 - 2012 Akce střediska Čejka Veselí – červen 2011 Výstava, sportovní odpoledne a jiné aktivity Výsadba 2 stromů sv. Anežky České – listopad 2011 Ratíškovice, Vracov Okres plánuje: Okresní jamboree

22 OROS 2011 AKCE PRO R+R Vedoucí akce: Ryša 8. – 9. 10. 2011 Vracov 7 účastníků (celkem 15) PraSe rádců a rádkyň pro nezájem zrušeno

23 ČLK VELKÁ MORAVA 2011 13. ročník Vedoucí akce: Mýval Zástupci: Žýžala a Ježek (Radomír Staš) Jarní víkend Chřiby, tábor Nová Ves, závěrečný víkend Modrá (celkem 16 dní) 28 přihlášených frekventantů, 24 v létě Zatím 23 absolventů

24 VLK VELKÁ MORAVA 2011 11. ročník Vedoucí akce: Mýval Zástupci: Žýžala a Čok Jarní víkend Pálava, tábor Nová Ves, podzimní víkend Vracov, závěrečný víkend Modrá (celkem 21 dní) 17 přihlášených frekventantů, 13 v létě Zatím 7 absolventů

25 Č LENSKÝ PŘÍSPĚVEK 2012 Okresní rada schvaluje členský příspěvek okresu Hodonín ve výši 70,- Kč na člena. S odběrem časopisu 220,- Kč za ústředí 20,- Kč za kraj 70,- Kč za okres 310,- Kč CELKEM Bez odběru časopisu 180,- Kč na ústředí 20,- Kč na kraj 70,- Kč na okres 270,- Kč CELKEM

26 HODNOCENÍ KVALITY O KRESU … hodnocení odevzdalo 16 osob, celkem bylo osloveno 21 osob, tj. odevzdalo 76,2% z 11 členů OR odevzdali všichni, tj. 100% poděkování všem, kteří se do hodnocení kvality zapojili OR společně prošla celé hodnocení kvality a dokončila hodnocení u každé položky; s výsledky hodnocení bude OR dál pracovat v rámci zlepšování a zkvalitňování své činnosti OR doporučuje zapojit se rovněž do testování Hodnocení kvality STŘEDISEK, ODDÍLŮ, popř. DRUŽIN a TÁBORŮ, RK Web projektu: www.skaut.cz/kva­litawww.skaut.cz/kva­lita

27 VÝJEZDNÍ ZASEDÁNÍ OKRESU RK PYRAMIDA A DALŠÍ AKCE Právě probíhá v Mikulčicích (19.11.2011) Účastní se jej 27 osob RK PYRAMIDA 2011/2012 (4 víkendy) probíhá od 11.11.2011, vůdce akce: Villda Plán akcí na rok 2012: ČLK a VLK Velká Morava 2012 RK Pyramida 2011/2012 a možná i 2012/2013 ČZ, ZdrK ZZA, Doškolovací ZZA Okresní jamboree + Tvůrčí dílna Kruh, ZVaS Mikulčice, PraSe, OROS, Výjezdní …

28 OR PRACOVALA VE SLOŽENÍ Mýval, Čok, Žýžala, Hrach, Andy, Villda Ryša, Kokr, Palis, Danuša, Stano Zpravodajové: Výchovní: Villda, Andy Organizační: Delf Hospodář: Žýžala Zahraniční: Káťa Zdravotní: Smerfetka Správce majetku: Stano Pro vzdělávání: Taťka

29

30

31 HTTP://VELKAMORAVA.SKAUTING.CZ HTTP://ORJHODONIN.SKAUTING.CZ HTTP://VELKAMORAVA.SKAUTING.CZ HTTP://ORJHODONIN.SKAUTING.CZ DĚKUJI ZA POZORNOST Mýval


Stáhnout ppt "I NFORMACE Z OKRESU 2011 V ÝJEZDNÍ ZASEDÁNÍ OKRESU Junák – svaz skautů a skautek ČR, okres Hodonín Mgr. Karel Ryba – Mýval předseda OR."

Podobné prezentace


Reklamy Google