Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Reformy Marie Terezie a Josefa II. Dagmar Zemanová Zdroj:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Reformy Marie Terezie a Josefa II. Dagmar Zemanová Zdroj:"— Transkript prezentace:

1 Reformy Marie Terezie a Josefa II. Dagmar Zemanová Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Maria_Theresia11.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Maria_Theresia11.jpgZdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Joseph_II.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Joseph_II.jpg

2 Cíl reforem posílení státu a hospodářství centralizace germanizace silná armáda Vysvětli jednotlivé body.

3 Tereziánské reformy Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mariatheresientaler.jpg?uselang=cshttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mariatheresientaler.jpg?uselang=cs

4 Posílení státu a centralizace reformy státní správy: - zrušena samostatnost Zemí Koruny české - vytvořeny společné (centralizované) orgány - ve státní správě pracují profesionální úředníci - pravomoc zemských sněmů omezena Vysvětli pojem byrokracie.

5 Byrokrati Zdroj: http://de.wikipedia.org/w/index. php?title=Datei:Office_1719.jpg& filetimestamp=20060328200546 http://de.wikipedia.org/w/index. php?title=Datei:Office_1719.jpg& filetimestamp=20060328200546 Popiš dobový obrázek úřednické kanceláře.

6 Hospodářské reformy zavedena jednotná měna (1 tolar = 2 zlaté) první papírové peníze (bankocetle) podpora podnikání – textilní, sklářské manufaktury, papírny ochrana před zahraniční konkurencí – cla sjednoceny míry a váhy celní unie = zrychlen pohyb zboží soupis půdy, domů a obyvatel - tereziánský katastr (jen půda poddaných) zlepšeno postavení poddaných proti zvůli šlechty. Proč nechala panovnice sepsat výměru půdy, domů a počet obyvatel? Existovala v té době již jména a příjmení?

7 Tolar Marie Terezie Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:MTThaler.png?uselang=cshttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:MTThaler.png?uselang=cs Popiš mince.

8 Společenské reformy školská reforma: povinná šestiletá docházka školy triviální na venkově (čtení, psaní, počty) školy hlavní ve městech (výuka v němčině) školy normální (učitelské ústavy) jezuité přišli o dohled nad školstvím (1773 jezuitský řád zrušen) Proč zavedla Marie Terezie povinnou školní docházku? Byla všude dodržována? Jak dlouho trvá v ČR povinná školní docházka?

9 Dobová škola – jak se děti učily? Zdroj: http://ivocerman.blog.idnes.cz/c/285878/Zavedla-Marie-Terezie- povinnou-skolni-dochazku-Objev-nebo-omyl.htmlhttp://ivocerman.blog.idnes.cz/c/285878/Zavedla-Marie-Terezie- povinnou-skolni-dochazku-Objev-nebo-omyl.html

10 Soudní reformy sjednoceno trestní právo v Rakousku a českých zemích zakázáno mučení Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Streckbett.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Streckbett.jpg

11 Selské povstání 1775 – velké nevolnické povstání na Náchodsku (v čele Antonín Nývlt - tažení na Prahu) poraženi u Chlumce nad Cidlinou Slyšel jsi někdy pořekadlo: Dopadli jako sedláci u Chlumce? Přečti si o tom více: http://www.novinky.cz/cestovani/tipy-na- vylety/208333-pribeh-sedlaku-co-skoncili-u- chlumce-nad-cidlinou-v-rybniku.html http://www.novinky.cz/cestovani/tipy-na- vylety/208333-pribeh-sedlaku-co-skoncili-u- chlumce-nad-cidlinou-v-rybniku.html

12 Robotní patent zmírnil robotu (pod vlivem povstání) část vrchnostenské půdy rozdělena za poplatek mezi rolníky další novinky v zemědělství – zdokonalilo se obdělávání půdy (pluh) nová plodina – brambory Odkud přišly do Evropy brambory? Zjisti, proč mají český název brambory. zvýšil se počet obyvatel  více daní  větší bohatství státu

13 Josefínské reformy Přečti na s. 20 v učebnici o osobnosti císaře Josefa II. Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Georg_Decker_001.jpg?uselang=cshttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Georg_Decker_001.jpg?uselang=cs

14 Toleranční patent říjen 1781 povoloval kromě katolického náboženství jiné církve: luteránství, kalvinismus, pravoslaví Zopakuj, co víš o těchto církvích. nekatolické církve ale nebyly rovnoprávné s katolickou (různá omezení) zlepšení postavení židovského obyvatelstva (studium, zaměstnání – dříve omezeno) Romové – dříve pronásledování, povoleno kočování Rozumíš pojmu kočování?

15 Toleranční patent V jakém jazyce je napsán? Text můžeš najít zde: http://kostel- evang.webzdarma.cz/tol pat/tolpat.htm Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Toleranzpatent_001.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Toleranzpatent_001.jpg

16 Církevní reformy Josef II. měl velmi kritický vztah k církvi 1781 – zrušil všechny kláštery, které nepečovaly o nemocné nebo nevzdělávaly mládež z klášterů vznikaly kasárna, nemocnice, sklady ap. během rušení velké škody na majetku (ničení knih, nábytku, zabaveno bohatství)

17 Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kl_Tepl%C3% A1_1.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kl_Tepl%C3% A1_1.jpg Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rajhrad,_rajsk%C3%BD_dv%C5%AFr.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rajhrad,_rajsk%C3%BD_dv%C5%AFr.jpg Proč ve středověku vznikaly kláštery? Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Escribano.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Escribano.jpg

18 Zrušení nevolnictví 1781 – druhý nejvýznamější zákon (tzv.patent) zrušena povinnost žádat povolení k sňatku, odchodu na studie ap. zůstalo zachováno poddanství a robota (mírnější formy)

19 Patent o zrušení nevolnictví Jakým jazykem je napsán? Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tituln%C3%AD_list_Patentu_ o_zru%C5%A1en%C3%AD_nevolnictv%C3%AD_z_16_listopadu_17 81.gif http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tituln%C3%AD_list_Patentu_ o_zru%C5%A1en%C3%AD_nevolnictv%C3%AD_z_16_listopadu_17 81.gif

20 Státní správa posílen úřednický aparát sloučil Moravu a Slezsko – správní město Brno sloučil 4 města pražská vznik magistrátů ve městech centralizace soudnictví vydán Občanský zákoník - rovnost před zákonem omezena cenzura – svoboda tisku zrušil trest smrti

21 Josefínský katastr Připomeň si, co byl tzv. tereziánský katastr a proč vznikl. soupis poddanské i šlechtické půdy daně se měly platit i z panské půdy – NEPROŠLO Po smrti císaře byl nucen jeho bratr Leopold II. (1790 – 92) mnohé reformy zrušit – kromě patentu o zrušení nevolnictví. Jaké to mělo důsledky pro habsburskou monarchii?

22 Ukázka z katastru Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Dukovany_skreje_stabil_1825.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Dukovany_skreje_stabil_1825.jpg

23 Zajímavý odkaz http://www.mza.cz/indikacniskici/ Zde je možno vyhledat staré katastrální mapy.

24 Důsledky reforem Posílily postavení monarchie v Evropě – přidává se k velmocem Vzniká silný centralizovaný stát. Začátek vzniku občanské společnosti. Vysvětlil bys pojem občanská společnost? Jaké jiné druhy společnosti můžeš jmenovat?

25 Opakování Které reformy zavedla Marie Terezie a které Josef II? povinná školní docházka zrušení trestu smrti městské magistráty soupis poddanské půdy jednotná měna povolení nekatolických církví zákaz mučení jednotné míry a váhy zrušení nevolnictví celní unie rušení klášterů

26 Opakování Správné odpovědi Které reformy zavedla Marie Terezie (MT) a které Josef II. (J)? povinná školní docházka MT zrušení trestu smrti J městské magistráty J soupis poddanské půdy MT jednotná měna MT povolení nekatolických církví J zákaz mučení MT jednotné míry a váhy MT zrušení nevolnictví J celní unie MT rušení klášterů J


Stáhnout ppt "Reformy Marie Terezie a Josefa II. Dagmar Zemanová Zdroj:"

Podobné prezentace


Reklamy Google