Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „Výuka na gymnáziu podporovaná.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „Výuka na gymnáziu podporovaná."— Transkript prezentace:

1 Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „Výuka na gymnáziu podporovaná ICT“. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zpracováno 20. listopadu 2012 Autor: Mgr. Kateřina Kyjovská

2 Vláda Josefa II.

3 Jaký byl Josef II.? 1741 – 1790 Vláda – 1780 - 1790 Spoluvladař Marie Terezie – neshody Císař Svaté říše římské Dvakrát ženatý Chodil mezi svůj lid

4 Co nám prozradí Josefovy manželky? Porodila jsem dvě dcery, ale ani jedna se nedožila dospělého věku. Raději než Josefa jsem měla jeho sestru Marii Kristinu. Isabella Parmská Marie Josefa Bavorská Josefovi jsem byla odporná, oženil se se mnou na příkaz své matky. Když jsem umírala na neštovice, nebyl ani u mého lůžka, ani na mém pohřbu.

5 Josef II. oře na poli v moravských Slavíkovicích. Josef II. podnikal cesty po své monarchii. Vzpomeňte si, ve kterém významném díle z 19. století popisuje autorka setkání českého děvčete s císařem, který ji obdaroval mincí. Mezi lidmi se pohyboval pod pseudonymem hrabě Falkenstein.

6 Josefinismus Snaha vybudovat jednotný, vojensky silný a centrálně spravovaný stát Ve státě má každý obyvatel zaujímat takové místo, aby byl státu prospěšný. – Inspirace v mechanismu stroje germanizace Zamyslete se nad smyslem germanizace.

7 Rušení klášterů a církevních svátků Rušeny především ty, které neposkytovaly vzdělávání a charitu. Budovy se měnily v kasárna, chudobince či nemocnice Církevní svátky – Redukce množství svátků – Zákaz procesí do vzdálených míst – Důvod: zvýšení pracovních dnů Josef II. rušil kláštery, to by jeho zbožná matka neudělala. Marie Terezie však byla nucena na nátlak papeže zrušit jeden z nejoblíbenějších řádů Habsburků. Který to byl? Jako pomůcka vám může posloužit připomenutí, že se tento řád podílel na rekatolizaci českých zemí.

8 Farní síť Generální semináře – Státem spravované – Vzdělávání budoucích kněží Rozšířena síť far Farář – Státní úředník, placený státem – Vede matriky – Vyhlašuje a vysvětluje úřední nařízení

9 Toleranční patent 1781 Tolerance luteránství, kalvinismu, pravoslaví a judaismu Umožněna stavba kostelů – Nesměly na sebe příliš upozorňovat – na okraji vesnice, bez věže

10 Patent o zrušení nevolnictví 1781 Poddaní vyvázaní z osobní závislosti na vrchnosti Poddaní mohli bez svolení vrchnosti: – Stěhovat se, uzavírat sňatky, posílat děti do škol Důsledky: – Stěhování lidí do měst – vliv na národní obrození – Uvolnění pracovní síly pro manufaktury

11 Zákonodárství a soudnictví Zavedena presumpce neviny Obvinění a trestání jen za to, co zákon výslovně zakazoval Zrušen trest smrti Soudnictví v nižší instanci rozděleno, u vyšší soudní instance – apelační soudy – rovnost před zákonem pro všechny stavy

12 Státní správa Zrušena městská samospráva – Magistráty – státem kontrolované orgány ve městech Snaha daňově zrovnoprávnit poddanský a šlechtický majetek – Reformu zrušil Leopold II. Bratrská láska? Nenechte se zmást, Josef II. neměl ke svým sourozencům vždy vlídný vztah. Uveďte jména mužů na obrázku.

13 Dopady reforem Josefa II. Některé značně neoblíbené – sám nucen zrušit – př. pohřbívání v plátěných pytlích místo rakví Proti němu některé vrstvy obyvatelstva germanizace Stěhováním lidí z českého venkova do měst = návrat češtiny do měst Ctností a příkladem. Tímto heslem se řídil Josef II. Nalezneme odkaz i na této fotografii?

14 Zdroje obrázků Kaiser Joseph II by Georg Decker.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-11-18]. Dostupné z: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Kaiser_Joseph_II_by_Georg_Decker.png&filetimestamp= 20100418205651 http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Kaiser_Joseph_II_by_Georg_Decker.png&filetimestamp= 20100418205651 Jean-Marc Nattier 005.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-11-18]. Dostupné z: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Jean- Marc_Nattier_005.jpg&filetimestamp=20101212222436http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Jean- Marc_Nattier_005.jpg&filetimestamp=20101212222436 Maria Josepha von Bayern.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-11-18]. Dostupné z: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Maria_Josepha_von_Bayern.jpg&filetimestamp=20101215 040153 http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Maria_Josepha_von_Bayern.jpg&filetimestamp=20101215 040153 Joseph2pflug 1799.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-11-18]. Dostupné z: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Joseph2pflug_1799.jpg&filetimestamp=2010052420344 3 http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Joseph2pflug_1799.jpg&filetimestamp=2010052420344 3 MAŇAS, Michal. Josef II statue.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-11-18]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Josef_II_statue.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Josef_II_statue.jpg

15 Zdroje obrázků Toleranzpatent 001.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-11-18]. Dostupné z: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Toleranzpatent_001.jpg&filetimestamp=2008121421374 9 http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Toleranzpatent_001.jpg&filetimestamp=2008121421374 9 Titulní list Patentu o zrušení nevolnictví z 16 listopadu 1781.gif. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-11-18]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tituln%C3%AD_list_Patentu_o_zru%C5%A1en%C3%AD_nevolnictv%C 3%AD_z_16_listopadu_1781.gif http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tituln%C3%AD_list_Patentu_o_zru%C5%A1en%C3%AD_nevolnictv%C 3%AD_z_16_listopadu_1781.gif Pompeo Batoni 002.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-11-18]. Dostupné z: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Pompeo_Batoni_002.jpg&filetimestamp=201110170557 20 http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Pompeo_Batoni_002.jpg&filetimestamp=201110170557 20 GrabKaiserJosef II.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-11-18]. Dostupné z: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:GrabKaiserJosef_II.JPG&filetimestamp=20080324211914 http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:GrabKaiserJosef_II.JPG&filetimestamp=20080324211914

16 Literatura  BENEŠ, Zdeněk a Josef PETRÁŇ. České dějiny: učebnice pro střední školy. 1. vyd. Praha: Vydavatelství a nakladatelství Práce, 1997, 239 s. Učebnice pro střední školy (Práce). ISBN 80-208-0437-4.  Dějiny zemí Koruny české. 2., opr. a dopl. vyd. Editor Pavel Bělina, Jiří Pokorný. Praha: Paseka, 1993, 328 s. ISBN 80-851- 9260-8.  HLAVAČKA, Milan. Dějepis pro gymnázia a střední školy. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2001, 175 s. ISBN 80-723-5172-9.  Habsburkové: životopisná encyklopedie. Vyd. 2. Editor Brigitte Hamanová. Praha: Brána, 2001, 403 s. ISBN 80-724-3109-9.

17 Literatura KOHOUTKOVÁ, Helena a Martina KOMSOVÁ. Dějepis na dlani. 2. vyd. Ilustrace Jindřich Kania. Olomouc: Rubico, 2007, 256 s. ISBN 978-80-7346-065-5. RANDÁK, Jan. Dějiny českých zemí. Vyd. 1. Praha: Knižní klub, 2011, 432 s. ISBN 978-80-242-3205-8. SKŘIVAN, Aleš. Evropská politika: 1648-1914. Vyd. 1. Praha: Nakl. A. Skřivan, ml., 1999, 272 p. ISBN 80-902-2613-2.


Stáhnout ppt "Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „Výuka na gymnáziu podporovaná."

Podobné prezentace


Reklamy Google