Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Josef II. 1780 - 1790.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Josef II. 1780 - 1790."— Transkript prezentace:

1 Josef II.

2 Anotace Materiál tvoří 11 slidů, v nichž jsou zachyceny nejdůležitější etapy života a vlády Josefa II. s důrazem na josefínské reformy cílová skupina: 8. roč. Autor: Mgr. Tomáš Kozák očekávaný výstup: žák se seznámí s našimi dějinami 2. pol. 18. stol. a získá o nich základní přehled použitý materiál. učebnice SPN a Prodos pro 8. ročník, Wikipedia průběh: za pomoci prezentace provedeme výklad a provádíme zpětnou vazbu pomocí shrnujících otázek

3 Josef II. císař Svaté říše římské národa německého
spoluvládce Marie Terezie nové odvážné reformy s obrovským významem toleranční patent patent o zrušení nevolnictví občanský a trestní zákoník daně

4 skutečnou moc převzal v roce 1780 po smrti své matky
Vláda Josefa II. od roku 1765 vládne po smrti svého otce Františka Štěpána Lotrinského jako císař Svaté říše římské a spoluvládce Marie Terezie skutečnou moc převzal v roce 1780 po smrti své matky reformy prosazoval bez ohledu na názory druhých jeho reformy měly obrovský význam, ale někdy se projevil až za delší dobu.

5 Toleranční patent 1781 Její císařsko-královská apoštolská milost, naše nejmilostivější dědico-zemské kníže a pán, přesvědčený z jednej strany z škodlivosti všeho přinucení svědomí a z druhej strany toho povážlivého užitku, jenž pro náboženství a pro země z opravdivém křesťanské tolerance povstává, dlé nejvyššího pod dátum 13. a receptum 26. dne měsíce října roku plynujícího prošlého reškryptu se nejmilostivěji pohnuta vynalezla, příbuzným augustanského a helvetského náboženství, jako i také nevjednocenými křeckýmu národu pryvátní s jejím náboženstvím se srovnávající provozování všudy podovoliti, bez ohledu zdaliž takové kdy obyčejno a uvedeno neb neuvedeno bylo. …

6 Toleranční patent – hlavní body
vydán v roce 1781 zaváděl náboženskou snášenlivost nezaváděl však úplnou náboženskou svobodu povoloval pouze vyznávání luteránství, kalvinismu a pravoslaví byl z části vynucen okolnostmi, protože nekatolíci utíkali do Pruska, kde nebyli za víru pronásledování a panovník tak přicházel o poddané

7 Patent o zrušení nevolnictví – hlavní body
vydán v roce 1781 povoloval poddaným bez souhlasu jejich vrchnosti se stěhovat, uzavírat sňatky děti poddaných mohly studovat nebo se svobodně vyučit řemeslu robota však zrušena nebyla do budoucna měl patent velký význam, protože umožnil volný pohyb pracovních sil a příliv lidí z venkova do měst stal se nutnou podmínkou pro začátek národního obrození

8 ostatní reformy císaře Josefa II.
Občanský a trestní zákoník, daňové reformy, církevní reformy zavedení rovnosti před zákonem zrušení trestu smrti (později ale opět zaveden) dcery při dědictví byly postaveny na roveň synům zrušení všech klášterů vyjma těch, které se zabývaly školstvím nebo péčí o nemocné konfiskace majetku zrušených klášterů a jeho rozprodávání, čímž došlo bohužel k nenávratnému zničení nebo ztrátě mnoha uměleckých předmětů a knih původní klášterní budovy Josef II. přeměnil na kasárna, nemocnice a školy Josef II. chtěl také zdanit nejen poddanskou půdu, ale i panskou, takže by daně museli platit všichni, nejen poddaní jako dosud – v tomto případě ale nebyl úspěšný, jeho nástupce tuto reformu zrušil prakticky ihned po Josefově smrti. z úsporných důvodů bylo zakázáno při pohřbech používat dřevěné rakve, mrtví měli být pohřbíváni v plátěných pytlích – pro obrovský odpor zrušena

9 Osvícenské reformy Josef II. (1780-1790)
od dětství připravován na svou úlohu panovníka od roku 1765 císařem římským a spoluvladařem své matky snaha o vytvoření modelu nového státu založeného do jisté míry na zásadách občanské společnosti vysoký počet reforem – některé přijaty s nadšení, některé s odporem Patent o zrušení nevolnictví 1781 možnost volného pohybu osob sňatky bez souhlasu vrchnosti možnost studia nebo vyučení se bez souhlasu vrchnosti Toleranční patent povolení jiného než katolického náboženství, katolictví ale zůstává státním náboženstvím ukončení náboženské emigrace rušení klášterů státní dohled nad církví

10 další důležité reformy už však provést nestihl, zemřel v roce 1790
Správní reformy centralizace říše zavádění němčiny jako jediného úředního jazyka podpora byrokracie další důležité reformy už však provést nestihl, zemřel v roce 1790 jeho nástupci pak v reformách ustali (Leopold II.) nebo se je dokonce snažili zrušit (František II.)

11 Zpětná vazba Proč Josef II. vydal toleranční patent? Která náboženství byla „tolerována“? Vzpomeňte si aspoň na dvě další náboženství, která byla v našich zemích vyznávána nepovoleně. Proč by podle vás poddaní raději uvítali zrušení roboty než nevolnictví? Když už bylo nevolnictví zrušeno, kterou „svobodu“ asi poddaní využívali nejčastěji. Kterou naopak nejméně? Proč? Je rovnost před zákonem důležitá? Proč? Proč Josef II. přistoupil k rušení kláštěrů Jaký je váš názor na zdanění šlechty a duchovenstva? Proč k němu chtěl panovník přistoupit? Kterou reformu považujete za nejdůležitější a proč? Porovnejte reformy Josefa II a jeho matky. Navazjí na sebe některé?


Stáhnout ppt "Josef II. 1780 - 1790."

Podobné prezentace


Reklamy Google