Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CW – 05 TEORIE ROZHODOVACÍCH PROCESŮ Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. Cvičení - 6 březen.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CW – 05 TEORIE ROZHODOVACÍCH PROCESŮ Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. Cvičení - 6 březen."— Transkript prezentace:

1 CW – 05 TEORIE ROZHODOVACÍCH PROCESŮ Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. Cvičení - 6 březen 2014 Plánování souběhu výroby

2 ZADÁNÍ - ukázka březen 2013 Při organizaci výroby se velmi často naráží na problém organizace postupu výrobků nějakým výrobním procesem – postupem, například montáží. Výrobní proces je například soustředěn do dílny či provozu. Nejedná se o sériovou (a většinou ani o polosériovou) výrobu. SEZNAMTE SE ……:

3 ZADÁNÍ - ukázka březen 2013 Problém bývá v tom, že každý z procházejí- cích výrobků mívá jiný sled operací a opera- ce obvykle trvají různou dobu – někdy i pod- statně rozdílný – a dokonce ne vždy projde všemi operacemi – operace je míněn napří- klad obráběcí stroj, montážní místo, ruční opracování, atd. SEZNAMTE SE ……:

4 ZADÁNÍ - ukázka březen 2013 Další problém bývá v tom, že se v různých místech procesu výrobky střetávají a vytváří se úzká místa – nastává zdržení výrobního či montážního procesu – pro dosažení dob- ré efektivity musí být tato místa nějak vyře- šena – například zdvojením stroje či místa montáže – nebo jinou procesní změnou. SEZNAMTE SE ……:

5 ZADÁNÍ - ukázka březen 2013 Vyrábíte dva různé výrobky (A a B) – na je- jichž opracování je potřeba šesti strojů (6 výrobních operací), ale každá jednotlivá vý- robní operace (tj. kdy se výrobek u daného stroje nachází a doba po kterou se daný výrobek „zdrží“ u daného stroje) má u každého výrobku jiné pořadí průchodu a jiný čas. SEZNAMTE SE se vzorovou úlohou:

6 Oba cvičné průchody, tj. výroba 1 kusu vý- robků (A i B) trvá shodný celkový čas – pro jednoduchost 60 minut. Doba trvání jednotlivých výrobních operací je: a) u všech stejná (tj. 10 minut) b) různá – viz tabulka. březen 2012 Existuje povinnost dodržet, že prioritu má výrobek „A“. ZADÁNÍ - ukázka

7 Ad a) postačí řazení průchodu jednotlivými stroji – viz následující tabulka. výrobekposloupnost operacídalší kus… A 1.2.3.5.4.6.začíná opět na 1. oper. B 1.6.5.4.3.2.začíná opět na 1. oper. březen 2012 ZADÁNÍ - ukázka

8 Ad b) dvě hodnoty - pro řazení a časy průchodů jednotlivými stroji - viz následující tabulky. časčasy [min] průchodu operací č. výrobek celkem 1.2.3.4.5.6. atd. A 6096111384 opět 1. oper. B 60861011106 opět 1. oper. výrobekposloupnost operacídalší kus A 1.2.3.5.4.6.opět 1. oper. B 1.2.4.5.6.3.opět 1. oper. březen 2014 Pozor – ŠIPKY znázorňují přiřazení času trvání k číslu pořadí operace ZADÁNÍ - ukázka

9 V praxi se sestavují tabulky pro: řazení průchodu jednotlivými stroji – „modelová“ výroba jednoho, či dvou kusů, příklad tab.krok procházejícího výrobku stroj č.1.2.3.4.5.6.1.2. 1ABABAB 2ABABAB březen 2014 pokračuj … dtto pro opakovanou výrobu (x kusů) POZOR - nejsou vázány na časy jednotlivých operací VÝSTUP ZADÁNÍ - ukázka

10 VÝSTUP stroj č.1.2.3.4.5.6.1.2.3.4.5.6.1.Atd. 1ABABABABABAB 2AAAABABABB 3ABABABABABAB 4ABABABABAB 5AABABABABA 6BBABABABABA březen 2013 Příklad tabulky – (opět) bez časů Výrobek „A“ má nejvyšší prioritu – nesmí nikde čekat. krok procházejícího výrobku ZADÁNÍ - ukázka

11 krok procházejícího výrobku – JINÝ SLED (!) stroj č.1.2.3.4.5.6.1.2.3.Atd. 1A1B1A2B2A3B3A4B4A5B5 2A1A2A3B1A4B2 3A1A2A3B1 4A1B1A2B2B3A3 5A1B1A2B2B3A3 6B1B2A1B3A2 březen 2014 VÝSTUP ZADÁNÍ - ukázka Příklad tabulky – (opět) bez časů

12 březen 2014 procházející výrobek čís. A.1 čís. B.1 čís. C.1 čís. A.2 čís. B.2 čís. C.2 Ukázka: podrobný časový graf pro 3 výrobky čas [minuty] 3 5 4 2 1 atd.až 30až 200 až 10 stroj čís. konfliktkonflikt Příklad grafiky – vč. časů VÝSTUP ZADÁNÍ - ukázka Priorita?

13 ZADÁNÍ úkolu ŘEŠTE úlohu: březen 2014 Pro výrobu „X“ různých výrobků je potřeba až „Y“ strojů - jednotlivých výrobních ope- rací na jednotlivých strojích – tyto operace budou různě dlouhé a i pořadí průchodu jednotlivými operacemi (stroji) je u každého výrobku jiné. Konkrétní hodnoty jsou dány v tabulce na konci prezentace – číslo kombinace bude určeno při cvičení.

14 Doba trvání jednotlivých výrobních operací je různá pro jednotlivé typy výrobků i pro jednotlivé stroje (stroj nevykonává vždy přesně tutéž činnost) – viz tabulka. březen 2011 ŘEŠTE úlohu: ZADÁNÍ úkolu

15 Konkretizace praktické úlohy: březen 2014 Vyrábíte „X“ různých výrobků (A, B, C, D, E) – na jejichž opracování je potřeba sedmi strojů, ale výrobní operace (tj. doba, po kte- rou se výrobek „zdrží“ u daného stroje) je různá pro každý výrobek a i pořadí průcho- du těmito stroji je u každého výrobku jiné. ŘEŠTE úlohu:

16 ZADÁNÍ březen 2014 1. Určete individuální čas pro: výrobu pouze prvního kusu každého jednotli- vého z výrobků (jakoby každý z nich pro- cházel jemu příslušnými strojovými opera- cemi zcela osamoceně – řešení dává základní náhled na trvání výroby a je vlast- ně nejkratším možným výrobním časem daného jednokusového souboru výrobků). POZOR = další slide …..

17 ZADÁNÍ březen 2014 2. Určete čas pro opakovanou výrobu 5 kusů každého z výrobků – časy pro jednotlivé výrobky i sumační čas pro celou dobu výroby. Sestavte a vykreslete časový graf (na milimetrový nebo čtverečkový papír) postupu výrobků od za- čátku prací na 1. výrobku po ukončení výroby posledního z výrobků. POZOR = další slide …..

18 ZADÁNÍ březen 2014 Sledujte zda dochází k prodloužení doby výroby z důvodů kolizí (zácpy) = současné žádosti dvou výrobků o provedení téže operace (o shodný stroj). POZOR = další slide …..

19 ZADÁNÍ - varianty Řazení průchodu jednotlivými 7-mi stroji výrobekkrok postupu výrobku - posloupnost operací (strojů) A1.2.3.5.4.6.7. B1.6.5.4.3.2.7. C1.4.2.5.3.6.7. D2.4.1.5.6.4.7. E2.1.3.56.4.7. Výrobek „A“ má nejvyšší prioritu – nesmí nikde čekat. březen 2014

20 ZADÁNÍ výrobekčasy [min] průchodu operací - posloupnost operací ideálně čas celkem A12517148811  = 75 B1241411912668 C1271814126 81 D85151214 674 E1061817891077 Průchody, tj. CELÁ výroba 1 kusu každého z výrobků tedy netrvá shodný celkový čas. !!! POZOR --- viz slide č.8 !!! Doba trvání jednotlivých výrobních operací (7) březen 2014

21 Konkretizace pro jednotlivé studenty….. ZADÁNÍ Poř. čís.Pořadí výrobků procházejících za sebou procesem 1.ABCDE 2.ADEBC 3.ADCBE 4.ACBDE 5.AECBD 6.ABCED 7.ABECD 8.ACBDE 9.ACDEB 10.ADCBE Výrobek „A“ má nejvyšší prioritu – nesmí nikde čekat.

22 Konkretizace pro jednotlivé studenty….. ZADÁNÍ Poř. čís.Pořadí výrobků procházejících za sebou procesem 11.ABECD 12.ADECB 13.ADCBE 14.ACEBD 15.ACEDB 16.ABCDE 17.ABDCE 18.ACEBD 19.ACEDB 20.ADECB Výrobek „A“ má nejvyšší prioritu – nesmí nikde čekat. březen 2014

23 Konkretizace pro jednotlivé studenty….. ZADÁNÍ Poř. čís.Pořadí výrobků procházejících za sebou procesem 21.ABEDC 22.ADCEB 23.ADBCD 24.ACEDB 25.ACDEB 26.ABDEC 27.ABCED 28.ACEDB 29.ACEBD 30.ADEBC Výrobek „A“ má nejvyšší prioritu – nesmí nikde čekat. březen 2014

24 Konkretizace pro jednotlivé studenty….. ZADÁNÍ Poř. čís.Pořadí výrobků procházejících za sebou procesem 31.AEBDC 32.ABDEC 33.ADBEC 34.AECDB 35.ABCED 36.AEBDC 37.AEBCD 38.AECDB 39.AECBD 40.AEDBC Výrobek „A“ má nejvyšší prioritu – nesmí nikde čekat. březen 2014

25 Konkretizace pro jednotlivé studenty….. ZADÁNÍ Poř. čís.Pořadí výrobků procházejících za sebou procesem 41.ADECB 42.AECBD 43.ABECD 44.ADEBC 45.AECDB 46.ADCEB 47.ACDEB 48.ADEBC 49.ABEDC 50.ABECD Výrobek „A“ má nejvyšší prioritu – nesmí nikde čekat. březen 2014

26 …..… cw05 – cv.6. POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ ……. březen 2014


Stáhnout ppt "CW – 05 TEORIE ROZHODOVACÍCH PROCESŮ Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. Cvičení - 6 březen."

Podobné prezentace


Reklamy Google