Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekologické aplikace v krajině

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekologické aplikace v krajině"— Transkript prezentace:

1 Ekologické aplikace v krajině
Environmentální systémy řízení K. Houdek

2 Historické zkušenosti nezbytnosti řešení
Bruntlandová G. H. a kol. (1976) Naše společná budoucnost, Veronika Brno Dost J. (1965,1971, 1974) Ohrožená příroda, ORBIS Praha Hadač E. (1987) Ekologické katastrofy, Horizont Praha Hadač E., Moldan B. a Stoklasa J. (1984) Ohrožená příroda - člověk, technosféra, biosféra, Horizont Praha Charvát J. (1974) Člověk a jeho svět, Avicenum Martiš M. (1988) Člověk versus krajina, Horizont Praha Mazák Vr. (1977) Jak vznikl člověk - Sága rodu homo. Práce Praha Moldan B., Pačes T. (1984) Rok 2000 – Konec věku plýtvání, Mladá fronta Nováček P a kol. (1996) Strategie udržitelného rozvoje, Př.f. UP a STUŽ Olomouc a jiné. příklady Tv – zpravodajství, novinových článků atp.

3 Předpoklady úspěchu Ad 1/ uznávat environmentální management za jednu z nejvyšších priorit společnosti; klíčový nástroj k dosažení udržitelného rozvoje ve všech činnostech; stanovit politiku, programy a postupy jejich aplikace pouze v souladu s prokazatelně environmentálně šetrným způsobem jejich řešení.

4 Ad 2/ integrovat tuto politiku, programy a praktiky do všeho činností člověka jako zásadní a neopomenutelný prvek managementu ve všech jeho funkcích.

5 Ad 3/ systematicky zdokonalovat politiku, programy a environmentální profil na všech stupních řízení v souladu s technickým rozvojem, vědeckým poznáním, potřebami spotřebitelů a očekáváním veřejnosti, vycházet z platných právních předpisů, používat stejná environmentální kritéria na mezinárodní úrovni. vzdělávat, cvičit a motivovat zaměstnance, aby prováděli své činnosti „environmentálně“ odpovědným způsobem.

6 Ad 4/ Vyhodnotit environmentální dopady vždy dříve, než se započne s novou činností nebo projektem, nebo před zastavením – ukončením provozu některého zařízení nebo opuštění výrobního místa.

7 Ad 5/ Vyvíjet a poskytovat výrobky nebo služby, které nemají negativní environmentální vliv, jsou bezpečné z hlediska jejich zamýšleného používání, ale také účinné z hlediska využívání energie a přírodních zdrojů a lze je (jako výrobky) také opakovaně recyklovat, nebo bezpečně likvidovat. Vyvíjet, projektovat a provozovat zařízení či činnosti, které s ohledem na účinné využívání energie a materiálů zejména z obnovitelných zdrojů, jsou příčinou pouze akceptovatelného minima negativních environmentálních dopadů, včetně odpadů. Viz princip předběžné obezřetnosti. Poskytovat rady a kde je to účelné zdělávat distributory, zákazníky a veřejnost pro bezpečné a racionální využití, přepravu, skladování, ale také recyklaci nebo likvidaci nabízených výrobků Například ve smyslu principů a zásad jako jsou: Ekolabeling – Národní program „ekologicky“ šetrných výrobků RE – Risk Assessment – identifikace a hodnocení rizik stávajících, jako i nových produktů E.I.A / S.E.A./IPPC - posuzovaní vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví ÚSES, Soustava NATURA 2000, mezinárodní úmluvy k ochraně biodiverzity Územních a Regulační plány, Programů rozvoje oborových a sektorových atp.

8 Ad 6/ podporovat výzkum environmentálních dopadů výroby, jako i všech ostatních lidských činností za účelem minimalizace těchto činností na životní prostředí. modifikovat výrobní procesy, marketing, jako i využívání výrobků nebo i ostatních oblastní lidské činnosti v souladu s vědeckými a technickými poznatky tak, aby se zabránilo vážné či nevratné degradaci - újmě na životním prostředí. přispívat k přenosu environmentálně šetrných technologií a metod managementu ve všech výrobních oborech a činností veřejného sektoru prosazovat, aby tyto zásady uplatňovali také smluvní partneři a kde je to vhodné, vyžadovat zlepšení jejich přístupu

9 Ad 7/ provádět pravidelné environmentální audity a vyhodnocovat dodržování právních předpisů periodicky poskytovat objektivní informace o stavu a vlivu sledovaného zdroje na životní prostředí správním radám, akcionářům, zaměstnancům, územně příslušným řadům a veřejnosti tam, kde existuje potenciální nebezpečí, zpracovat a prověřit efektivnost havarijních plánů nejen ve spolupráci se složkami Integrovaného záchranného systému (IZS), ale také s příslušnými orgány místních samospráv, včetně případů možných havárií přesahujících hranice státu.

10 Ad 8/ Přispívat k rozvoji státní politiky, vládních a mezivládních programů a vzdělávacích iniciativ, jimiž se zvyšuje environmentální povědomí a ochrana životního prostředí. posilovat otevřený přístup a dialog s veřejností, vstřícně reagovat na jejich zájmy a obavy z potenciálních nebezpečí, včetně těch, které mohou mít mezinárodní nebo globální význam.

11 Odkazy: www.kostelec.czu.cz www.env.cz www.cenia.cz www.vuv.cz


Stáhnout ppt "Ekologické aplikace v krajině"

Podobné prezentace


Reklamy Google