Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bůh, mládež a my NeKřesťané.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bůh, mládež a my NeKřesťané."— Transkript prezentace:

1 Bůh, mládež a my NeKřesťané

2 Problém Mladí lidé opouštějí naši církev
Více než polovina mladých lidí v CASD opouští církev

3 NeKřesťané Průzkum společnosti Barna Group autor David Kinnaman
Termíny Outsideři Mosaics (narození mezi 1984 a 2002) Busters (narození mezi 1965 a 1983) Věk od 16 do 29

4 Proč NeKřesťané? Většina outsiderů si myslí, že křesťané už nereprezentují křesťanství Outsider z Mississippi: „Křesťanství je plné slepých následovníků, kteří raději opakují hesla, než by skutečně cítili opravdový soucit a péči o druhé.“

5 Mladí lidé a svět Vnímají svět odlišně Vztahy jsou přitažlivou silou
Rozmanitější životní styly – vzdělání, kariéra, rodina, hodnoty a volný čas Vztahy jsou přitažlivou silou Věrnost přátelům Silná potřeba někam patřit (klan) Úporný individualismus

6 Mladí lidé a svět Uznávají spravedlnost a rozmanitost
Neuctiví a přímí – hledají způsob, jak se vyjádřit Nevěří věcem, které vypadají příliš dokonale

7 Mladí lidé a svět Mosaics a busters tráví více času u médií (sdělovacích prostředků) Technologie je propojuje a umožňuje jejich sebevyjádření a kreativitu Pokud jim něco nevyhovuje, jdou jinam Dávají přednost pohodlnému a přirozenému (oproti konvenčnímu a formálnímu)

8 Mladí lidé a svět Řeknou ti, co chceš slyšet, ale budou si dělat, co chtějí Maximálně debatující generace Spiritualita je důležitá, ale jen jako jedna ze součástí (jedna z deseti – top priority) Je méně pravděpodobné, že se později vrátí do církve

9 Mladí lidé a křesťanství
Prohlašují, že mají z křesťanství špatný dojem Hlavní důvod: naše nafoukanost, jak jednáme a pocit vlastní důležitosti, který kolem sebe šíříme „většina lidí, které potkávám, pokládají křesťany za velmi konzervativní, zabedněné ve svém myšlení, za nepřátele homosexuálů, odpůrce svobodného rozhodování, naštvané, agresivní, nelogické, budovatele impérií, kteří chtějí každého obrátit“

10 Proč tak negativně? „Známí jsme více tím, proti čemu se stavíme, než tím, za čím stojíme.“ Čtyři nejběžnější pohledy na křesťanství Pokrytecké Odsuzující Zaměřené proti homosexuálům Uzavřené

11 Další pohledy Křesťané nejsou ochotni vést skutečný dialog – rozhovor = konference, jež by přesvědčily o opaku Důležitější než to, že mají pravdu, by pro křesťany mělo být umění naslouchat Nudní a necitliví vůči druhým

12 „Veliká část nové generace se rozhodla, že s námi nechce mít nic společného.“

13 Reakce Prosazovat méně útočnou víru (vymazat nepopulární části křesťanství) – vykreslit Ježíše jako nepředpojatého, velkorysého a nikdy nikoho nepohoršujícího učitele morálky

14 Záleží na pohledu lidí? Křesťané by se neměli zabývat tím, co si o nich myslí lidé mimo církev Měli bychom pojmenovávat hřích a jeho důsledky Měli bychom označovat homosexuální praktiky za morálně nepřijatelné, protože tak to Písmo učí Měli bychom usilovat o čistotu a jednotu Měli bychom druhé upozorňovat na zásady, které existují za hranicí našich životů

15 Nicméně… Problém jde hlouběji
Co když se mladí lidé v názoru na nás nemýlí? Co chybí v našem představování křesťanství novým generacím? Pokud jsme nejednali jako křesťané – pak neseme zodpovědnost „Mozaics a busters vidí jen zřídka křesťana ztělesňujícího službu, soucit, pokoru, odpuštění, trpělivost, laskavost, pokoj, radost, dobrotu a lásku“

16 Pokrytectví Co to znamená? Mladí nepoužívají logiku nebo definice
Když hlásáš něco, čemu skutečně nevěříš Mladí nepoužívají logiku nebo definice Kdokoli, kdo říká něco a zdá se, že dělá něco jiného

17 Vyjádření Preston, 23, mormon: „Poselství o tom, že by měli s mormony mluvit s láskou, jsou prázdné řeči. Zvlášť když je slyšíš, jak si z nás dělají legraci. Je to jako vykřikovat, že nasytím hladovějící v Etiopii a pak se jim smát, jak jsou vyhublí… Ani jedno se mi nezdá moc vtipné.“

18 Victoria, 24, svobodná matka:
„Každý mi ve sboru dává rady, jak vychovávat syna, ale často to spíš vypadá, že mi připomínají, že nejsem vdaná – a přitom se většina z nich podle svých vlastních rad neřídí.“

19 Koho to zajímá? Na lidi není spolehnutí
Každý by měl být připraven, že se zklame „nejsme známí transparentností, studováním a řešením zakořeněných problémů, ale neKřesťanským předstíráním, že je vše v pohodě Místo toho, abychom jim pomohli, používáme zastírací strategie (např. že jsme zdánlivě silní)

20 Průzkum ukazuje, že… každoroční tisíce rozhovorů se znovuzrozenými křesťany nepřinášejí mnoho důkazů o proměněném životě v podobě hodnot a chování

21 Účast na nevhodném sexuálním chování – internetová pornografie, sex otevřeně ukazující časopisy nebo filmy, intimní vztahy mimo manželství Znovuzrození křesťané Ostatní 30% 35%

22 Rozdíly? Jen asi 5 až 10% rozdíl mezi dvěma skupinami v téměř každé oblasti Výzkum Academy and public high school in Berrien Drogy, alkohol, sex, atd. Rozdíly byly velmi malé

23 Větší poselství Není to jenom náš životní styl
„přemýšlejí o nás jako o pokrytcích, protože nás poměřují našimi vlastními zásadami“ „být dobrý“ Jan 15 mluví o ovoci jako o měřítku víry Jakub zdůrazňuje naše skutky

24 Priority u „dobrého“ člověka
Znovuzrození Životní styl – dělat správné věci, být dobrý, nehřešit 37% Učednictví – učit se o Kristu, učit se o Bibli 31 Evangelizace – vysvětlování a sdílení víry 25 Bohoslužba – chválení Boha, zpěv 25 Vztahy – milovat ostatní, mít a získávat přátele 23 Služba – pomáhat druhým, pomáhat chudým, sloužit lidem 18 Správcovství – dávat peníze, čas nebo své schopnosti druhým 4 Víra v rodině – výchova dětí, prohlubovat víru v rodině 1 Další Nejsem si jist

25 Proč pokrytci? Křesťané upřednostňují vyhýbání se hříchu (Gal 3,3)
„Jak můžeš být tak pošetilý? Když jsi začal žít křesťanským životem v Duchu, proč se teď snažíš stát dokonalým svou vlastní lidskou silou?“ Gal. 5,13-15 „Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratři. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým.Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého! Jestliže však jeden druhého koušete a požíráte, dejte si pozor, abyste se navzájem nezahubili.“ Chceme, aby to vypadalo, že se nám skvěle daří vypořádávat se s hříchem.

26 Mladí křesťané dělají věci po svém
B-A Busters B-A Older Adults Procento těch, kteří věří, že to je morálně přijatelné Soužití nesezdaných 59% % Hráčství Sexuální představy a fantazie Sex mimo manželství Klení, sprostá slova Opíjení se Mít sexuální styk s někým stejného pohlaví Používání drog

27 Návrh 1: Transparentnost
Mladí s oblibou mluví realisticky – nepředstírat, že jsem někdo jiný (jsou otevření, co se týče jejich chyb) „dělat to, co říkáš, že budeš dělat“ Transparentnost znamená připustit, co Bible o nás říká: jsme padlí lidé, kteří zoufale potřebují Boha ve svých životech – každý den. Nebýt falešný.

28 Překážky Transparentnost a barvité detaily není to samé
Opravdová vyváženost Ježíš nám dal hodnotu svým ukřižováním Zkoumejte svou motivaci (sebestřednost vs. čisté srdce před Bohem) Výsledkem by měla být intenzivnější přítomnost Boha v našich životech. Jakub 5,16: „Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého.“

29 Neměli bychom naslouchat negativnímu vnímání
Můžeme zaujmout obranný postoj Můžeme naslouchat a něco s tím dělat Mladí hledají autenticitu Philip Yancey, What´s So Amazing about Grace? Poté, co jsem strávil nějaký čas s „hříšníky“ a také se zdánlivě svatými, tuším, proč Ježíš trávil tolik času s prvně jmenovanou skupinou: Myslím, že dával přednost jejich společnosti. Protože hříšníci byli upřímní, co se jejich situace týkalo, a nebyla tam přetvářka, Ježíš s nimi mohl jednat. Naproti tomu, svatí se naparovali, soudili ho, a hledali příležitost, jak ho chytit do pasti morálky. Na konec to byli ti svatí, ne hříšníci, kdo Ježíše uvěznili.

30 „Mladí lidé nebudou komunikovat a hledat pomoc u rodičů, kazatelů a učitelů, jejichž životní styl a záliby se neshodují s jejich slovy a vírou. Půjdou k těm, kteří je přijmou, kteří jsou také zranění a kteří jsou ochotni se s nimi sdílet. Kostely na každém rohu a zranění lidé venku na ulici – to je pokrytectví. Velká budova se slabým spojením s ulicí je nutně prázdná.“ Leroy Barber předseda Mission Year

31 Snaha získat nové věřící
Snažíme se sice předat to nejdůležitější poselství v historii – že Ježíš nám nabízí nový život skrze víru v něj – ale zdá se, že se nám něco důležitého vytratilo… Mladí lidé se neradi cítí v rozhovorech o víře zahnaní do kouta Většina „outsiderů“ nevěří, že křesťané jsou vedeni dobrými úmysly když se je snaží vést k obrácení (příběh z New Yorku) Zdá se jim, že se skutečně upřímně nezajímáme o lidi a přátelství s nimi, že často se spíše snažíme „ulovit nové duše“

32 Duchovní proměna Přemýšlení Láska Naslouchání

33 Přemýšlení „Jedním z prvořadých důvodů, proč se teenagerům nedaří rozvinout v životě trvalou víru, je i to, že je nikdo nenaučil přemýšlet “ Potřebují vše důkladně prozkoumat a hledat spojení se svým životem Vyzkoušej a otestuj svou víru Nestačí znát správnou odpověď na otázky. Mladí lidé potřebují být schopni aplikovat do života to, co vědí.

34 Láska To, že člověk věří správným věcem o Ježíši, z něj ještě automaticky nedělá milující osobu Co říká Ježíš? Budeme ve světě známí pro svou lásku „V očích outsiderů se nejevíme podobní Ježíši, protože je nemilujeme jako On“

35 Naslouchání Schopnost naslouchat Bohu i druhým lidem
Citlivost a vnímavost Nebudou se s vámi o ničem bavit, pokud jim nedokážete, že jim chcete opravdu naslouchat

36 Změna našich priorit „Neměli bychom měřit úspěch pouze velikostí našich sborů a počtem křtů nebo rozhodnutí, ale také hloubkou a kvalitou duchovního růstu v lidských životech “

37 Mýty Výzkum o efektivitě nejpopulárnějších evangelizačních programech a nástrojích 6 mýtů o tom, jak a proč se lidé stávají křesťany

38 Mýtus č. 1 Nejlepší evangelizace je ta, při níž oslovíme co nejvíce lidí najednou Skutečnost: Nejefektivnější metody sdílení víry vychází z úzkých mezilidských vztahů 71% znovuzrozených „Busters“ říká, že je ke Kristu přivedla konkrétní osoba Rádio, televize a tištěné materiály v tomto rozhodnutí hrály důležitou roli jen pro méně než 0,5% z nich

39 Mýtus č. 2 Stojí za to dělat vše, co přivádí lidi ke Kristu
Skutečnost: Při některých masových evangelizačních akcích se ukázalo, že jejich výsledkem je třikrát až desetkrát více negativních reakcí než pozitivních „Vedlejší škody“, které napácháme, mohou být někdy větší než kladné výsledky (např. Bible či video zasílané lidem poštou) „Outsideři“ patří mezi ty, kteří nejčastěji reagují negativně Nezapomínejme na to, že naším vrcholným cílem není počet pozitivních reakcí, ale správné předání správného obrazu Boha.

40 Mýtus č. 3 Nemusíme se trápit tím, že se při sdílení pravdy o Ježíši někoho dotkneme Skutečnost: Poslušnost přikázání jít a získávat učedníky nám nedává právo být k druhým necitliví a útoční, zvláště když nám tyto útoky vlastně brání v naplňování tohoto přikázání. Ježíš někdy také používal silné výrazy, ale komu byly nejčastěji určeny? Arogantním věřícím, ne těm ztraceným. Opravdový respekt k druhým je klíčem k efektivní evangelizaci

41 Mýtus č. 4 Lidé přijímají křesťanství na základě logických argumentů
Skutečnost: I když dokážete představit ten nejlogičtější argument, mladí lidé se usmějí, přikývnou, a dál si budou myslet své Je zajímají hlavně pocity (křesťanská i nekřesťanská mládež)

42 Mýtus č. 5 Každý má stejnou šanci stát se Kristovým následovníkem
Skutečnost: Ze 100 lidí nekřesťanů odevzdá jen 6 lidí svůj život napoprvé Kristu poté, co dosáhnout věku 18 let Bůh může udělat cokoliv Ale to znamená, že bychom měli upřednostnit rozvoj víry u dětí a její upevňování u dospívajících. Celá církev by se měla zaměřit na laskavý přístup k mládeži a její rozvoj

43 Mýtus č. 6 Stačí pomoci „outsiderům“ najít spojení s Bohem
Skutečnost: „Outsideři“ jsou velmi citliví na manipulaci nebo na snahy „vymývat mozek“ Jen čtvrtina „outsiderů“ řekla, že hledá víru, která by jim pomohla najít spojení s Bohem

44 Nepřátelští k homosexuálům
91% „mosaics“ a „busters“ se domnívá, že právě silně nepřátelský postoj k homosexuálům je typický pro dnešní křesťany Vypadáme jako arogantní a samospravedliví, kteří se nestarají o druhé – což je pravý opak toho, jak Ježíš jednal s „outsidery“ Neschopní soucitu

45 Nevíme, jak se s touto situací vypořádat
Je rozdíl stavět se proti homosexualitě a stavět se proti homosexuálům Kázat o tom Zapojit se do politiky Takže se s tím nakonec neudělá nic

46 Jak to vidí mladí? „Mosaics“ a „Buster“, kteří chodí do sboru, nevidí problém v homosexuálním životním stylu Způsob jakým k nim církev přistupuje se jim zdá trapný Nicméně sami neví jak s homosexuály navázat vztah Mladí křesťané zpochybňují víru, ale když vidí, že se v církvi nezachází s homosexuály dobře,…

47 Co s tím? Návrh: „Církev by měla umožnit lidem zabývat se sexuálními tématy zodpovědně, s respektem a transparentně“ Sexualita by neměla být vnímána dualisticky (dobrá nebo špatná), ale jako dobrá součást naší stvořené podstaty, kterou je třeba stále zlepšovat To naučí lidi být citlivými a vnímavými vůči Bohu i jiným Když se člověk ožení, neznamená to konec sexuality

48 „Pokud se obáváme toho, že naše láska a služba těmto lidem by mohla vypadat jako přehlížení (či schvalování) jejich jednání, pak asi nemilujeme lidi způsobem, jakým je miloval Kristus.“

49 Sheltered Vnímání: Křesťané jsou nudní, neinteligentní, staromódní a odtržení od reality běžného života Nové vnímání: Křesťané jsou aktivně zapojení do života, informovaní, a nabízejí promyšlené odpovědi na problémy, kterým lidé čelí

50 Co mladí lidé vidí a proč?
Zdá se, že křesťanství nedrží krok s jejich rychle se měnícím životním tempem Křesťanství už dávno ztratilo svou opravdovou duchovní vitalitu a tajemství Je to náboženství plné pravidel a nařízení Ztratilo kontakt s nadpřirozeným světem Mnozí „outsideři“ a mladí křesťané pochybují o tom, že by křesťanství rozvíjelo jejich intelekt „Lidé nejsou ochotni čelit svým pochybnostem a otázkám – zkrátka přestávají myslet“

51 Další pohledy Outsideři vnímají křesťany jako lidi, kteří si žijí ve svém vlastním světě Nemluví na stejné vlnové délce jako normální lidé Křesťané mají své vlastní slova a fráze, kterým ostatní nerozumí Křesťanství je klubem vyvolených, do nějž málokoho pustí

52 Je zajímavé se, že i mladí, kteří chodili do sboru, se domnívají, že křesťanství postrádá duchovní hloubku, je omezené a ignoruje realitu Víra, která se efektivně nezabývá palčivými a ožehavými tématy není schopná oslovit mladé lidi, kteří si kladou zásadní otázky a vyjadřují čestně své pochybnosti Spiritualita, která je jen o tom co dělat a nedělat, zní povrchně a prázdně

53 Spiritualita se zdá být mělká, protože…
Svět mladých lidí je „v troskách“, ale zdá se, že křesťanství se to nesnaží nijak řešit Stálý nárust násilí 1/3 dětí narozených v USA se rodí svobodným matkám Rodiče tráví příliš mnoho času prací Každý pátý připouští pravidelné sledování pornografie (alespoň jednou za měsíc) 75% souhlasí s předmanželským sexem Průměrný věk ztráty panenství je 15 let Stále větší užívání drog Vulgarita je přirozenou součástí konverzace Každý sedmý připouští, že zápasí s nějakou závislostí Polovina říká, že trpí přemírou stresu (dvakrát více než předchozí generace) Sebevražda je třetím nejčastějším důvodem úmrtí mladých lidí ve věku let Každý šestý někdy uvažoval o sebevraždě, a každý dvanáctý se o ni někdy skutečně pokusil

54 Mladí lidé potřebují pomoc
Někteří říkají, že je to prostě znamení doby konce, že to tak musí být, a tak se s tím musíme smířit Ježíš ale neřekl, že až to vše přijde, máme se pohodlně posadit a relaxovat, protože těchto problémů se naše poslání netýká

55 Co tedy můžeme dělat? Především si musíme uvědomit, že to, co se děje na tomto světě, je úžasnou příležitostí, v níž se může Bůh skvělým způsobem projevit Jeho dílo vynikne nejlépe na životech, které jsou zničené a rozbité Bude naší předností vidět to, jak Bůh působí v životech mladých lidí a proměňuje je Jsme zodpovědní za to, abychom měnili svět (sůl země a světlo světa) Vyžaduje to ale námahu

56 Špatné odpovědi Pohoršovat se nad novou generací
Vzpomínáte si na nějakou příležitost, kdy by byl Ježíš někým pohoršen, zvláště „outsidery“? Jestliže dovolíme, aby nás chování a přístup „outsiderů“ šokoval, budeme se od nich buď izolovat, nebo proti nim bojovat. V žádném případě to ale na ně nebude mít žádný vliv. Jak nás může pohoršovat to, že „outsideři“ plně prožívají svou hříšnou přirozenost? Copak bychom byli bez působení Boží milosti jiní?

57 Být připraven Daniel Dan. 1:4
Své mládí prožil v babylonském království, které se postavilo proti Bohu a zajímalo se jen o sebe (stejně jako dnešní svět) Použil ale své schopnosti a věrnost Bohu aby ovlivnil značnou část říše

58 Otázky, které bychom si měli klást
Zachováváme si svou čistotu a zároveň kontakt s padlým světem? Jak rozvíjíme svůj intelekt a komunikační schopnosti? Jak rozvíjíme a chráníme svůj charakter? Jak se snažíme oslovit „outsidery“? Co tím riskujeme? Jak zareagujete, když se „outsider“ necitlivě vyjadřuje o vašem křesťanství?

59 Návrhy těch, kteří prováděli výzkum
1.„Kazatelé by měli hovořit o těchto klíčových tématech s lidmi, o něž se starají “ 2. Spřátelte se s mladými. Není to vždy snadné Nestačí se jen spřátelit a mít pocit, že od té chvíle vám plně důvěřují Rozhodněte se být součástí jejich života Je to podobné jako odejít na dalekou misijní cestu - musíte se vžít do jejich životního stylu, rozhodování a vztahů Musí vás přijmout mezi sebe

60 Několik citátů Dlouho jsme se snažili vychovávat mladé lidi, namísto abychom se stali součástí jejich života. Čím více se snažíme změnit podobu sborů tak, abychom je přitáhli, tím více se zdá, že se nám vzdalují. Někteří jsou přesvědčeni, že chyba je v samotném systému, protože ani nevíme, co je naším úkolem. Kreativně nabízíme naše programy, připravujeme vylepšené produkty a organizujeme akce, které by měly zaujmout studenty a přivést je do církve. Ale co když naším úkolem není přivést je do církve? Co když bychom měli tuto stejnou energii věnovat tomu, aby se rozhodli být církví? Reggie Joiner Founder, ReThink

61 Bůh je v jejich očích aktivní, zainteresovaný, jednající Bůh
Bůh je v jejich očích aktivní, zainteresovaný, jednající Bůh. Myslím, že to, co tato generace chce, je aktivní bohoslužba, takže je zapojte do práce. Louie Giglio Founder, Passion Jsme vlažní a Bůh říká, že nás vyvrhne. Současné formy křesťanské praxe se staly ubohou náhražkou skutečných věcí. To je důvod, proč je zde toto vnímání. Nadšení z křesťanství se nevrátí jen díky „živé hudbě“, ale teprve tehdy když pochopíme přitažlivost a vitalitu biblického poelství o tom, co znamená Boží království. Podstatou tohoto království je pomoc trpícím a chudým. Chuck Colson Founder, Prison Fellowship Ministries

62 Příliš mnoho lidí očekává od nenáboženských lidí, že za nimi přijdou, ale církev je povolána, aby za nimi šla. Církev je povolána k zápolení na straně Božího království uprostřed tržiště. Mark Batterson Pastor, National Community Church

63 Matt. 22:37, 39 Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. Miluj svého bližního jako sám sebe.


Stáhnout ppt "Bůh, mládež a my NeKřesťané."

Podobné prezentace


Reklamy Google