Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.sapho.cz Návod k použití Model CS05 Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil CLEANOSEAT CS05. Přečtěte si pozorně návod k instalaci a návod.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.sapho.cz Návod k použití Model CS05 Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil CLEANOSEAT CS05. Přečtěte si pozorně návod k instalaci a návod."— Transkript prezentace:

1 www.sapho.cz Návod k použití Model CS05 Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil CLEANOSEAT CS05. Přečtěte si pozorně návod k instalaci a návod k použití. Výrobce nenese odpovědnost z a vady, způsobené nedodržením těchto instrukcí.

2 POZOR Nevytahujte zástrčku ze zásuvky za přívodní šňůru. Pokud je přívodní šňůra poškozená může způsobit zkrat. Používejte elektrickou zásuvku jen na 230V. Nedotýkejte se zástrčky mokrýma rukama. Hrozí nebezpečí úderu elektrickým proudem. Pro zapojení nepoužívejte vícenásobnou zásuvku. Před zapojením do zásuvky se přesvědčte, že zástrčka je suchá a zbavená veškerých nečistot Zásuvka musí být snadno dosažitelná. Před čištěním sedátka vytáhněte přívodní šňůru ze zásuvky.

3 POZOR Při poškození nebo prosakování vody do přístroje, okamžitě vytáhněte přívodní šňůru ze zásuvky a kontaktujte zákaznický servis. Dbejte na to, aby při sprchování nebo čištění nestříkala voda na elektrické zařízení. Vlhkost může způsobit zkrat. Nikdy nepoužívejte poškozené zařízení. Hrozí nebezpečí zkratu nebo úderu elektrickým proudem. Odpojte zařízení ze zásuvky a kontaktujte zákaznický servis. Nesnažte se odmontovat ovládací panel! Uvnitř přístroje je vysoké napětí, neodborný zásah může vyvolat úder elektrickým proudem. Údržbu a opravy svěřte odborníkům. Používají-li zařízení děti a starší nebo invalidní osoby, nastavte teplotu vyhřívání sedátka na nízký stupeň. Při nepřiměřeně vysoké teplotě může dojít k popálení.

4 POZOR Do žádných otvorů nevsouvejte ostré nebo špičaté předměty, aby nedošlo k poškození zařízení nebo elektrickému zkratu. Neblokujte vývod horkého vzduchu.Ucpávka může způsobit vznícení, při blokování vývodu rukou, může dojít k popálení. Při poruše (vydává-li přístroj nezvyklý zvuk nebo zápach) odpojte přívod elektrického proudu a kontaktujte zákaznický servis. Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, odpojte přívodní šňůru ze zásuvky. Kontrolní tlačítka ovládejte dotekem bez použití síly.

5 POZOR Nesnažte se silou zavřít víko. Víko se automaticky pozvolna sklápí. Neopírejte se silou o víko, aby nedošlo k jeho poškození. Nestoupejte a neodkládejte na víko žádné těžké předměty. Nepokládejte žádné předměty (jako vázy, kelímky nebo nádoby s vodou) na ovládací panel. K čištění použijte měkkou houbu nebo hadřík a jemné kuchyňské saponáty. Nepoužívejte hrubé tkaniny a agresivní chemické čisticí prostředky jako např. benzen, aby nedošlo k poškrábaní plastu, zabarvení nebo zkorodování kovových částí. Buďte opatrní při dlouhodobém sezení na sedátku nebo použití osoušeče, aby nedošlo k popálení citlivější pokožky.

6 KOMBINOVANÝ FILTR PEVNÝCH ČÁSTIC A STERILIZAČNÍ FILTR Zachycuje nežádoucí nečistoty (usazeniny, jemný písek nebo částečky rzi) z trubek vodovodního řádu. Díky použití jodových preparátů ( u modelů označených SilverEx na obalu je k desinfekci použito 99% stříbra) účinně desinfikuje vodu, která ničí choroboplodné zárodky bakterií jak v nádrži s vodou, tak uvnitř trysek. Rovněž odstraňuje veškeré nečistoty na vnějším povrchu trysek. Zásobování vodou a filtrace probíhá nepřetržitě. Desinfikovaná voda je nezávadná a garantuje trvalou čistotu celého zařízení. AUTOMATICKÉ ČIŠTĚNÍ TRYSEK Před a po každém použití se trysky automaticky čistí a desinfikují. Aktivovány senzorem trysky rozprašují desinfikovanou vodu po dobu 10 sekund, ničí choroboplodné zárodky bakterií a odstraňují veškeré nečistoty. Vaše toaleta zůstává vždy hygienicky čistá. BEZPEČNOSTNÍ SENZOR Sedátko je vybaveno tlakovým senzorem, který aktivuje jeho funkce teprve tehdy, když se uživatel posadí na sedátko. Systém proti přehřívání chrání před způsobením úrazu. Sedátko Cleanoseat je bezpečné pro všechny věkové kategorie. OCHRANA PROTI ZPĚTNÉMU TOKU Cleanoseat je vybaven zpětným ventilem,který zabraňuje zpětnému toku vodu z bidetové nádržky do přívodních trubek (ke kterému by mohlo dojít např. v důsledku výpadku proudu). Pokud při použití přestane téci voda a nápis Cleanoseat bliká, vyčkejte několik minut, než nápis zhasne a voda začne téci, OCHRANA PROTI STŘÍKÁNÍ VODY Těsné spojení sedátka s toaletou chrání před stříkáním vody a znečištěním močí a dlouhodobě zaručuje hygienicky čisté používání. DÁMSKÁ SPRŠKA Je určena pro intimní hygienu ženy. Je účinná v prevenci ženských chorob a zejména vhodná pro ženy v těhotenství. Po stisknutí masážního tlačítka je použití spršky provázeno příjemnou vodní masáží. ANÁLNÍ SPRŠKA Pravidelné střídání tlaku vody u spršky zesiluje očistný účinek, usnadňuje stolici a napomáhá hojení a prevenci chorob konečníku. Současně s použitím spršky může být zapnuta masážní funkce. Přednosti výrobku

7 OSUŠOVÁNÍ Po použití spršky probíhá osušování teplým vzduchem po dobu 2 minut. 6-ti stupňová regulace teploty až do max. teploty 45°C. ANATOMICKÝ TVAR SEDÁTKA Speciálně navržené a anatomicky tvarované sedátko poskytuje uživateli maximální pohodlí AUTODIAGNOSTIKA A ÚSPORNÝ REŽIM Cleanoseat automaticky prověřuje stav všech funkcí, svítící kontrolka upozorňuje uživatele na eventuální problém. Po 5 minutách nepoužívání se automaticky přepne na úsporný režim. OVLÁDACÍ PANEL Umožňuje individuální nastavení tlaku a teploty vody, regulaci teploty vzduchu a vyhřívání sedátka. SKLÁPĚCÍ MECHANISMUS Jedinečná konstrukce sedátka s tlumícím systém umožňuje snadné otevírání a pozvolné zavírání víka i sedátka. Tímto je sedátko chráněno před hlučným spadnutím víka a nežádoucími otřesy a nárazy. VYHŘÍVÁNÍ SEDÁTKA Teplota sedátka může být nastavena individuálně. I v zimním a chladném období může být sedátko příjemně temperováno. ODSÁVAČ PACHŮ Po použití toalety se automaticky zapne ventilátor s uhlíkovým filtrem, odstraní nepříjemné pachy a zanechá svěží vůni. VESTAVĚNÉ ČERPADLO Vestavěné čerpadlo umožňuje uživateli vlastní nastavení tlaku vody bez ohledu na kolísání tlaku vody ve vodovodním řádu. SNÍMATELNÉ OSTŘIKOVACÍ TRYSKY Hlavice trysek lze sejmout a snadno a pohodlně vyčistit..

8 Popis výrobku Přední strana Zadní strana Síťový kabelPřípojka vody Síťová zástrčka Ovládací panel Vývod odsávače pachů Filtr pevných částic WC - víko Vyhřívané sedátko Tryska dámské spršky Otvor ventilátoru Senzor sedátka Kabel uzemnění Vestavěný filtr Tryska

9 Ovládací panel Hlavní vypínač Stiskem zapnuto/vypnuto Vyhřívání sedátka Umožňuje 3 stupňovou regulaci teploty. Opakovaným stiskem tlačítka nastavíte požadovanou teplotu Tlak vody / Teplota vzduchu 6 stupňová regulace. STOP Stisknutím tlačítka zastavíte právě probíhající činnost anální spršky, dámské spršky a osušování Nastavení teploty vody 3 stupňová regulace – opakovaným stiskem tlačítka nastavíte požadovanou teplotu Masáž Stisknutím tlačítka aktivujete masážní funkci, může být spuštěna současně s použitím anální nebo dámské spršky. Dámská sprška (bidet) Zapněte stiskem tlačítka, spustí se na 60s. Opakovaný stisk spustí rytmické omývání. Omývání Stisknutím tlačítka spustíte anální spršku. Senzor sedátka  Aktivuje funkce, jakmile se uživatel posadí.  Po sklopení sedátka se automaticky spustí čištění trysek. Osušování Po omývání nebo stiskem tlačítka se zapne ventilátor na 2 minuty. 6 stupňová regulace teploty vzduchu: EU-PS (CE) Úsporný režim 5 minut po použití se zařízení automaticky přepne na elektricky úsporný režim – kontrolka bliká Pohyb a nastavení spršky Polohu trysek lze měnit nebo nastavit během omývání Ovládací panel

10 Pokud je instalace prováděna ve vlhké místnosti dbejte na to, aby sedátko se sprškou nepřišlo do přímého kontaktu s vodou. Vyvarujte se přímého slunečního záření a instalaci v blízkosti topení. Po instalaci přezkoušejte utěsnění přívodních ventilů vody. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ 1.Těsnění 2. Matice 3. Montážní šroub 4. Montážní podložka 5. Maticový klíč 6. T-kus (vnější závit) 7.Kabelová spojka 8. Čepička 9. Hadice 10. T-kus (vnitřní závit) 11. Koleno 90° (vnější závit) 12. Hadice 13. Rohová trubka 14. Hadice s kolínkem 200mm 15. Teflonová páska Zařízení musí být řádně uzemněno, aby nedošlo k úderu elektrickým proudem. Spojte kabel uzemnění s vodovodní trubkou. (Nevodiče jako plast postrádají efekt uzemnění). Uzemnění nesmí být nikdy napojeno na plynové potrubí, osvětlovací tyče nebo telefonní linky. Zařízení má zástrčku s uzemněním. Pokud stěnová zásuvka není řádně uzemněna, je nutno zajistit externí uzemnění

11 Montážní návod (pro standardní typ) 1.Demontujte stávající sedátko s víkem. Sedátko pečlivě uschovejte. Vyjměte z krabice přiloženou přívodní hadici. 1-1.Pokud je nutné (s ohledem na tvar a velikost nádrže) instalujte samostatný přívod vody. Tip: V těsných prostorách doporučujeme nejdříve napojit přívodní hadici a pak namontovat sedátko. Před smontováním naviňte teflon na všechny závity s výjimkou těch, které mají těsnící kroužky 1.Instalace přívodu vody vně nádrže Přívodní hadici vody připojte pomocí T-kusu na uzavírací ventil. 2.Instalace přívodu vody uvnitř nádrže Přívodní hadici napojte pomocí T-kusu a kolínka viz. Obrázek. Upevňovací šroub zasuňte do upevňovací l išty. new picture

12 Montážní návod (pro nádrž zabudovanou ve stěně) 1.Demontujte stávající sedátko s víkem. Sedátko pečlivě uschovejte. Vyjměte z krabice přiloženou přívodní hadici. 1-1.Pokud je nutné (s ohledem na tvar a velikost nádrže) instalujte samostatný přívod vody. Tip: V těsných prostorách doporučujeme nejdříve napojit přívodní hadici a pak namontovat sedátko. Před smontováním naviňte teflon na všechny závity s výjimkou těch, které mají těsnící kroužky. Sejměte tlačítko a upevňovací lištu.. - Uzavřete uzavírací ventil. - Podle nákresu připojte pomocí T-kusu přívodní hadici vody. - Vnitřní upevňovací lištu vyřízněte podle nákresu. - Protáhněte otvorem přívodní hadici. - Upevňovací lištu znovu namontujte. - Podle nákresu vyřízněte vnitřek krytu. - Přívodní hadici protáhněte otvorem. - Kryt znovu namontujte. new picture picture no.1 Vnitřek nádrže picture no.2 Kryt picture no.3 Upevňovací lišta

13 Montážní návod (pro nádrž zabudovanou ve stěně) -Podle nákresu vyřízněte kulatý otvor pro -přívodní hadici. Tlačítko znovu namontujte. Upevňovací šroub zasuňte do upevňovací lišty. - Ohebnou hadici (délka 23 cm) připojte pomocí kolínka k bidetu a opačný konec k trubkovému vedení. - Trubkové vedení připevněte ke stěně. picture no.4 Tlačítko picture no.5 Připojení přístroje

14 Montážní návod Upevňovací šrouby ze zadní strany zasuňte do zářezů spodního dílu. Sedátko s upevňovacími šrouby nasaďte na montážní otvory klozetu, zespodu vložte těsnění a matku a pevně přišroubujte. Přívodní kabel zastrčte do zásuvky Otevřete uzavírací ventil vody.  Vaše nové bidetové sedátko je připraveno k použití

15 Návod k obsluze Stiskněte vypínač a počkejte až se rozsvítí ovládací panel. Zvukový signál oznámí, že sedátko je v provozním režimu. Nastavení tlaku vody 6 stupňová regulace –šipkami nastavíte požadovaný tlak vody Nastavení teploty vzduchu Stiskněte tlačítko ventilátoru, šipkami nastavíte požadovanou teplotu. Horký vzduch lze nastavit od pokojové teploty do max. 45°C Vyhřívání sedátka umožňuje 3 stupňovou regulaci teploty opakovaným stiskem tlačítka Stupnice teploty: 35-45° C Nastavení teploty vody Opakovaným stiskem tlačítka lze nastavit teplotu ve 3 stupních od 34°C do 40°C. Zahřátí na požadovanou teplotu trvá ca. 2 min.

16 Použití spršky Omývání - sedněte si na sedátko a stiskněte tlačítko anální spršky. Tlačítko se rozsvítí, sprška stříká ca. 60 sekund a potom se automaticky vypne.. Objem bojleru vystačí ca. na 1 minutu sprchování. Poté již voda nemá nastavenou teplotu. Ohřev vody na požadovanou teplotu trvá asi 2 minuty.. Masáž - stiskněte masážní tlačítko Působení spršky se zvyšuje díky pravidelnému střídání intenzity vodního proudu a pohybu trysky vpřed a vzad. Při použití masážní funkce nastavte tlak vody na vyšší stupeň. Nastavení polohy trysky Polohu trysky lze nastavit manuálně stiskem tlačítka nastavení. Osušování - stiskněte tlačítko ventilátoru Osušování teplým vzduchem se po 2 minutách automaticky vypne. Před použitím ventilátoru se můžete krátce osušit toaletním papírem, Tím urychlíte osušování a šetříte elektrickou energii. STOP Stisknutím tlačítka ukončíte všechny funkce. Dámská sprška - sedněte si na sedátko a stiskněte tlačítko dámské spršky. Tlačítko se rozsvítí, sprška stříká ca. 60 sekund a potom se automaticky vypne. Funkci můžete kdykoliv přerušit stiskem tlačítka STOP. Masáž - stiskněte masážní tlačítko Působení spršky se zvyšuje díky pravidelnému střídání intenzity vodního proudu. a pohybu trysky vpřed a vzad. Při použití masážní funkce nastavte tlak vody na vyšší stupeň. Funkci můžete kdykoliv přerušit stiskem tlačítka STOP. Nastavení polohy trysky Polohu trysky lze nastavit manuálně stiskem tlačítka nastavení. Osušování - stiskněte tlačítko ventilátoru Osušování teplým vzduchem se po 2 minutách automaticky vypne. Před použitím ventilátoru se můžete krátce osušit toaletním papírem, Tím urychlíte osušování a šetříte elektrickou energii. STOP Stisknutím tlačítka ukončíte všechny funkce.

17 Návod na údržbu Vypněte vypínač a odpojte přívod elektrického proudu Čištění nádrže 1.Uzavřete přívodní ventil vody. 2.Pokud není přístroj delší dobu používán, vypusťte vodu z bojleru. Postavte pod nádržku nádobu s objemem min. 2 litry a vytáhněte odtokovou zátku. Po vypuštění vody znovu nádržku uzavřete gumovou zátkou. Čištění povrchu K čištění použijte vlhkou houbu nebo hadřík a jemné saponáty. Nepoužívejte hrubé tkaniny a agresivní chemická činidla. Čištění trysek Použijte jemný kartáček. Nejprve stiskněte tlačítko STOP. Zdvihněte toaletní víko a sedátko. Vytáhněte trysky spršek dopředu a kartáčkem očistěte. Po očištění trysek stiskněte tlačítko STOP na 3 s. Trysky se vrátí do původní polohy. ※ Dbejte, abyste nepoškodili otvory trysek. Pokud sedátko delší dobu nepoužíváte 1.Vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky.. 2.Uzavřete přívodní ventil vody. 3.Postavte nádobu pod nádržku s vodou. 4.Vypusťte vodu z nádržky. Chraňte před chladem! Překontrolujte připojení do zásuvky elektrického proudu. Při nízkých teplotách a nebezpečí mrazu, ponechávejte nastavenou teplotu vody na stupeň 1. Tímto se vyvarujete poškození nádržky a celého přístroje.

18  Cyklus výměny filtru je 1 rok Odpojte přívod elektrického proudu. Uzavřete připojovací ventil na T-kusu. Sejměte výpustní uzávěr a vyjměte sterilizační filtr. Postavte pod odtok kbelík, protože z nádrže odtéká voda. Oddělte sterilizační filtr, dbejte, aby nevypadlo gumové těsnění. Jodová náplň by mohla vytéci. Opačným postupem vložte nový filtr. Starý sterilizační filtr dejte do plastikového sáčku do odpadu.

19 ProblémMožná příčinaOpatření Přístroj nefunguje - Není zapojen přívodní kabel. - Přístroj je vypnut. - Není proud v elektrické zásuvce. -Uživatel nesedí na sedátku, senzor není aktivován. - Zapojte přívodní kabel. - Zapněte přístroj - Přezkoušejte přívod proudu. - Aktivujte senzor-sedněte si na sedátko.. Nefunguje přívod vody. - Je zavřen uzavírací ventil. - Jsou ucpané trysky. - Je prasknutá hadice. -Počkejte 1-2 minuty po instalaci než se nádrž automaticky naplní vodou Slabý tlak vody - Jsou ucpané trysky.- Vyčistěte trysky Voda není dost teplá - Nesprávně nastavena teplota vody. - Objem nádrže vystačí na 1 minutu omývání. Po této době teplota vody klesá. Opětovné zahřátí vody na požadovanou teplotu trvá ca 2 minuty. Protékání vody - Chybí těsnění. - Připojení vody špatně utažené. - Připevněte těsnící kroužky. - Utáhněte připojení vody. Ohřev vzduchu a vyhřívání sedátka nefunguje - Funkce vyhřívání není zapnuta.- Nastavte teplotu vyhřívání. Voda teče i po stisknutí tlačítka STOP - Při ohřevu vody dojde k expanzi objemu vody..- Před a po použití spršky je aktivována samočisticí funkce. Problémy a jejich řešení Trysky se pohybují Trysky se vrací do původní polohy Zní melodie Autodiagnostika upozorňuje na pro blém. Zavolejte zákaznický sevis Nápis bliká Prověřte přívodní hadice vody. Pokud klesl tlak vody, můžete užívat sedátko, dokud se tlak neobnoví. jsou zapnuté Nápis bliká Zařízení je v úsporném režimu. 5 minut po použití se zařízení přepíná na úsporný režim, posazením na sedátko se znovu restartuje.

20 Název výrobkuCLEANOSEAT TypCS05E Napájení230V/50Hz VýkonMax. 830W KabelDélka 2,1 m Tlak vody Max. 7 bar RozměryŠ(500mm) x D(515mm) xV(270mm) Hmotnost7.0Kg Parametry splachování Voda pro anální spršku0.9L/60sec, úhel vodního paprsku 60°, masážní funkce, samočistící funkce Dámská sprška0,9L/60sec, úhel vodního paprsku 60°, masážní funkce, samočistící funkce Tlak vody6 stupňů Teplota vody3 stupně (tolerance ±3°C) Stop, teplota místnosti, 1. stupeň: 34°C, 2. stupeň: 37°C, 3. stupeň: 40°C Příkon bojleru800W ČerpadloDC24V x 1EA Objem bojleru 1.7l Vyhřívání sedátka Příkon50W50W Nastavení teploty3-stupně (tolerance ±3°C), (Stop, teplota místnosti, 1. stupeň : 35°C, 2. stupeň : 40°C, 3. stupeň : 45°C) Ohřev vzduchu příkon250W Nastavení teploty6- stupňů (1. stupeň : teplota místnosti, 2. stupeň : 33°C, 3. stupeň : 36°C, 4. stupeň : 39°C, 5. stupeň : 42°C, 6. stupeň : 45°C) Teplota mírně kolísá v závislosti na teplotě místnosti. Automatické čištění Před a po použití spršek trysky rozprašují sterilizovanou vodu. (2sec) Odsávání pachů Před a po použití spršek se automaticky spustí odsávání pachů Bezpečnostní pojistka Bojler pro ohřev vodyBimetalový vypínač proti přehřátí (ručně obnovitelný), (Při přehřátí přeruší ohřev) Teplotní senzor, senzor úrovně vody. Vyhřívání sedátkaTepelná pojistka proti přehřátí (není obnovitelná) (Při přehřátí přeruší ohřev) VysoušečBimetalový vypínač proti přehřátí (automaticky obnovitelný), Tepelná pojistka proti přehřátí (není obnovitelná) Příslušenství Připojovací hadice, spojky a příslušenství Těsnění, matice, montážní šroub, montážní podložka, klíč, T-kus (vnější závit), spojka, čepička, hadice, T-kus (vnitřní závit), koleno, hadice, rohová trubka, hadice s kolínkem, teflonová páska Není vhodné v místech s nízkým tlakem vody Změna specifíkace vyhrazena v případě inovace výrobku Specifikace

21 Záruční list Typ výrobku:Antibakteriální toaletní sedátko se sprškou Záruční doba:24 měsíců Výrobní číslo:…………………………………… Razítko a podpis prodávajícího: Datum prodeje…………………………………… Servisní středisko: SAPHO s.r.o., Pakoměřice 87, 250¨65 Líbeznice, tel. 283 090 775


Stáhnout ppt "Www.sapho.cz Návod k použití Model CS05 Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil CLEANOSEAT CS05. Přečtěte si pozorně návod k instalaci a návod."

Podobné prezentace


Reklamy Google