Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zdravím z Floridy!.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zdravím z Floridy!."— Transkript prezentace:

1 Zdravím z Floridy!

2 Florida je známa jako sluneční stát

3 Fotografie z mého okolí - skutečná Florida

4 Vpravo kapustňák

5

6 Varování na pláži (vlajky) a 
přátelé na triatlonu.

7 Škola Margaret K. Lewisové se nachází v Milville na severu Floridy a je součástí Panama City.

8 Škola Margaret K. Lewisové v Millville
N. East Ave Panama City, FL  32401 - Telefonní kontakty: - Hlavní číslo:           - Fax: - Navštivte naší školu na internetu:

9 Na Škole Margaret K. Lewisové jsou studenti od tří do dvaceti jedna let.
Studenti jsou mentálně nebo fyzicky postižení. Mnoho z nich má poruchy zraku a nebo sluchu. Na škole jsou také autističtí studenti, studenti s poruchami chování a studenti těžce mentálně, či fyzicky postižení.

10 Škola má dvacet dva odborných pracovníků s dalšími asi čtyřiceti pomocnými pracovníky a dále opatrovníky, kuchyňský personál a duchovní. Máme také plný počet sesterského personálu, z něhož je některý pracovník neustále ve třídě. Škola má program terapie slovem, fyzioterapie, pracovní terapie a specialistu na zrak. Škola má asi 160 studentů z celého kraje Do školy dojíždějí autobusem (vybaveným zdviží) nebo je dovážejí rodiče.

11 Škola Margaret K. Lewisové se účastní Speciálních olympijských her.
Také se podílíme na mezinárodním programu MOVE, který se věnuje pomoci dětem i dospělým s vážným postižením. V kurikulu programu MOVE jsou obsaženy aktivity na cvičení funkční motoriky za účelem zvyšování nezávislosti při sezení, stání a chůzi. Tento rok máme pro studenty nový umělecko-hudební program. Máme také tělocvik, na nějž dochází všichni studenti.

12 Poslání školy MKL Škola Margaret K. Lewisové ve spolupráci s rodinami a komunitou efektivně vzdělá a posílí každého studenta tak, aby dosáhl nezávislého smysluplného a naplňujícího života.

13 Základní předpoklady MKL
1. Pokroky studenta jsou to nejdůležitější a učební prostředí má přispívat k vyučování a k bezpečnosti. 2. Studentům se dostane stejného vzdělání a sociálních možností jako jejich nepostiženým vrstevníkům. 3. Studenti budou zažívat vyučováni v prostředích, ve kterých se předpokládá, že budou žít, hrát si a pracovat. 4. Kurikulum každého studenta bude motivující, individualizované, konzistentní během celé její/jeho školní docházky a bude rovněž založené na jejích/jeho pokrocích. 5. Všichni studenti budou mít přístup ke vhodným materiálům, metodologii, zdrojům, vybavení, terapiím a technikám potřebným k naplnění jejich potenciálu. 6. Proces přechodu začíná dnem, kdy student vstoupí do školy MKL, a určuje jejich IEP (individuální studijní plán) až do dne, kdy školu opustí. 7. Posilování pozitivního chování je zásadní složka každého vzdělávacího programu. 8. Rodinám budou poskytnuty odpovídající a smysluplné možnosti nácviku, aby se mohly aktivně zapojit do učebního procesu. 9. Veškerý personál bude pracovat jako tým, podporovat vzájemný respekt, osobní důstojnost, odborný růst, společně se vzdělávat a rozhodovat, aby naplnil potřeby studentů, jejich rodin, odborníků a členů komunity. 10. Veškerému personálu Školy MKL bude poskytnut trénink a nezbytné nástroje k usnadnění úspěšné výuky.

14 Letos jsme pro naše studenty získali počítačovou učebnu.

15 Máme mediální centrum, kde mohou studenti studovat knihy a magazíny
Máme mediální centrum, kde mohou studenti studovat knihy a magazíny. Náš specialista na média v centru studentům pomáhá a předčítá jim.

16 Udržujeme partnerství se sesterskou školou v České republice
Udržujeme partnerství se sesterskou školou v České republice. Věříme ve zdokonalení obou našich vzdělávacích programů, abychom lépe naplňovali potřeby našich studentů pomocí vzájemné výměny nápadů a programů, které již fungují. Minulý rok nás navštívili přátelé ze sesterské školy.

17 Sesterská škola se nachází ve Frýdku-Místku
Sesterská škola se nachází ve Frýdku-Místku. Chtěli jsme naše české přátelé u nás na škole přivítat. Jejich návštěvu jsme si velmi užili.

18 Naší čeští přátelé Ilja a Jan spolu s panem a paní Lewisovými a jejich synem v učebně paní Andrey. Paní Lewisová byla první ředitelkou a zakladatelkou naší školy. Ilja je ředitelkou sesterské školy a Jan zde učí.

19 Večeře u mámy. Tradiční jižanské jídlo - turnip greens (řepný salát), black eyed peas (vigna, luštěnina), kukuřičný chléb a ledový čaj. Mňam! Cestování po severní Floridě. Nejmenší policejní stanice na světě.

20

21 Některé školy mají jako maskoty medvědy, vlky, tygry, žraloky, vlastence, sparťany, krotitele či kovboje. Školy, na které jsem chodil já, měly za maskoty divoké kočky, delfíny a Seminoly (indiánský kmen). Americké školy mívají maskoty. Maskot je osoba, zvíře, nebo objekt a věří se, že přináší štěstí, obzvláště když zastupuje nějakou organizaci nebo sportovní tým.

22 Maskotem naší školy je americký orel bělohlavý (Bald Eagle)
- Orel bělohlavý je státní symbol Spojených států amerických. - Orel našim studentům pomáhá ztotožnit se se školou a dává jim pocit sounáležitosti s rozpoznatelnou skupinou. - Máme pro našeho orla přezdívku: Orel Ernie (Ernie the Eagle).

23 - SOAR (vznášet se, rychle stoupat) je akronym pro…
Orlové se vznáší (soar) vysoko na obloze. Naší studenti také stoupají (soar)! - SOAR (vznášet se, rychle stoupat) je akronym pro… - Successful. Úspěšný - Optimistic. Optimistický - Ambitious. Ambiciózní - Responsible. Zodpovědný

24 Škola Margaret K. Lewisové je modelovou školou v Systému podpory pozitivního chování (Positive Behavior Support-PBS).

25 Cíle úspěchu systému PBS
- Přizpůsobení - Implementace - Udržení 25

26 Co se očekává od studentů školy MKL?
26

27 SOAR (vzletná) očekávání
- Úspěšný - Optimistický - Ambiciózní - Zodpovědný 27

28 Úspěšný Přemýšlení o tom, co nám život dal, bývá obvykle uspokojivější než přemítání o opaku. William Barclay 28

29 Optimistický Pokud se na svůj život podívám z pohledu pesimisty, měla bych být zrušena. Měla bych marně hledat světlo, které nedorazilo do mých očí a hudbu, jež nerozezněla mé uši. Měla bych prosit dnem i nocí, nikdy nebýt uspokojena. Měla bych sedět stranou v příšerné samotě, být obětí strachu a zoufalství. Ale jelikož považuji za povinnost vůči sobě i ostatním být šťastná, unikám před svým splínem, který je horší než jakékoli tělesné postižení. Helen Keller 29

30 Ambiciózní Dokud mám touhu, mám důvod žít. Uspokojení je smrt.
George Bernard Shaw 30

31 Zodpovědný Nejste zodpovědní jen za to, co řeknete,
nýbrž i za to, co neřeknete. Martin Luther 31

32 Podpora pozitivního chování
Podle Školy Margaret K. Lewisové Ruth Crowell, trenér týmu PBS

33 Co je podpora pozitivního chování?
- Škola Margaret K. Lewisové je šestým rokem v programu Podpory pozitivního chování (PBS). PBS dává lidem nový způsob myšlení o chování. - Na celoškolní úrovni se PBS spoléhá na přesná a spolehlivá data o disciplíně, aby pochopila chování, které lze pozorovat na kampusu. - Proces PBS je týmový přístup spoléhající se na silnou spolupráci mezi rodinami a odborníky mnoha profesí.

34 Úspěšné školní programy
- Mít jasná pravidla - Naučit studenty rozdílné reakce na prohřešky - Odstrašit od násilného chování jasnými následky - Používat k rozhodování data - Důraz na akademičnost U.S. Department of Education (1998). Safe, Drug-free Schools for All Students: What Works. American Institutes for Research, Washington, DC (Bezpečné školy bez drog: Co funguje)

35 Co je celoškolní intervence?
- Sada standardů, které definují očekávané chování - Celkový rámec, který umožňuje konzistentní a očekávatelné odpovědi presonálu na chování studentů - Pozitivní krok směrem k sebeorganizaci - Zdroj konzistentního rozhodování

36 Obvyklé rysy celoškolní intervence
- Jasně definovaná pravidla a očekávání - Studenti se tato pravidla a očekávání učí - Poskytuje mnohé příležitosti k procvičení patřičné odpovědi - Následky jsou přímo vyučovány - Prováděno konzistentně

37 Data? Jaká data? Zpráva o ztrátách času ve výuce

38 Být úspěšný znamená dělat to nejlepší, co dovedu.
Jaká jsou celoškolní očekávání ohledně studentů a personálu Školy Margaret K. Lewisové v Millville? Být úspěšný znamená dělat to nejlepší, co dovedu.

39 Ukazováky opíší smyčku zatímco se ruka oddaluje od tváře do strany
Ukazováky opíší smyčku zatímco se ruka oddaluje od tváře do strany. Toto může být výučováno jako varianta znaku OZNAMUJI. .

40 Být optymistický znamená mít sny a věřit v sebe a své přátelé.
Jaká jsou celoškolní očekávání ohledně studentů a personálu Školy Margaret K. Lewisové v Millville? Být optymistický znamená mít sny a věřit v sebe a své přátelé.

41 Znak pro NADĚJI zatímco se díváme do budoucnosti.

42 Být ambiciózní znamená pracovat tvrdě.
Jaká jsou celoškolní očekávání ohledně studentů a personálu Školy Margaret K. Lewisové v Millville? Být ambiciózní znamená pracovat tvrdě.

43 Znamení pro VZRUŠENÍ se provádí pohyby rukama...

44 Být zodpovědný znamená učinit správný výběr.
Jaká jsou celoškolní očekávání ohledně studentů a personálu Školy Margaret K. Lewisové v Millville? Být zodpovědný znamená učinit správný výběr.

45 Ruce tlačící dolu na jednom rameni reprezentují tíhu ZODPOVĚDNOSTI.

46 Studenti a personál jsou pobízení k tomu, aby složili slib, který popisuje co se očekává.
Slibuji, že budu stoupat (SOAR) jako Orel MKL. (S) Jsem úspěšná/ý a dělám to nejlepší, co mohu. (O) Jsem optimistická/ý ohledně sebe a jiných. (A) Jsem ambiciózní a pracuji tvrdě. (R) Jsem zodpovědná/ý za své činy. Jsem stoupající (SOARing) OREL.

47 Očekávání a Slib

48 Celoškolní očekávání jsou dosahována následujícími pravidly
Existují pravidla pro každou z následujících oblastí: - Čekání na autobus - Hřiště - Jídelna - Chodby - Knihovna - Tělocvična - Třída

49 Pravidla čekání na autobus
- Buďte připraveni nastoupit do autobusu. - Užívejte jen tichý hlas. - Setrvejte v autobuse na svém místě a nechte si své ruce, nohy a věci pro sebe.

50 Pravidla na hřišti - Hrajte si spolu hezky. - Poslouchejte personál.
- Vždy zůstaňte na hřišti. - Jste zodpovědní za své činy. (první písmena tvoří v angličtině slovo PLAY- hra)

51 Pravidla v jídelně - Nejdříve jezte, mluvte až potom.
- U stolu se vždy dobře chovejte. Postarejte se o svůj osobní prostor. (první písmena tvoří v angličtině slovo EAT- jíst)

52 Pravidla na chodbách - Dívejte se, kam jdete. - Vždy mluvte potichu.
- Poslouchejte zaměstnance. - Nechte si ruce a nohy pro sebe. (první písmena tvoří v angličtině slovo WALK- chůze)

53 Pravidla v knihovně - Přijďte včas.
- Poslouchejte knihovníka a personál. - Počítače použijte pouze s dovolením. - Udržujte knihy čisté a suché. - Projeďte knihu skenerem pro odbavení. (první písmena tvoří v angličtině slovo BOOKS- knihy)

54 Pravidla v tělocvičně - Dovnitř a ven z tělocvičny choďte klidně a uspořádaně. - Musíte se seřadit u zdi. - Účastněte se cvičení. (první písmena tvoří v angličtině slovo GYM- tělocvična)

55 Pravidla v učebně paní Denmanové
- Chuť pracovat. - Poslouchat učitele. - Zodpovědnost za své vlastní činy. - Nechávat si ruce, nohy a věci pro sebe. (první písmena tvoří v angličtině slovo WORK- práce)

56 Obchodní partneři Námořní potápěčská a záchranná škola v Panama City na jednom z naších pravidelných shromáždění “Orel měsíce”.

57 Obchodní partneři Gulf Power (dodavatel elektřiny) na jedné z našich celoškolních akcí Na fotografii dole je náš ředitel a jeho zástupce (vpravo od něj)

58 Celoškolní akce - Tým PBS bude během roku pořádat řadu akcí pro studenty, kteří prokázali „vzletné“ (SOAR) chování. - Aby byl na akci přijmut, musí si každý student vysloužit čtyři dřevěné pětníky. Každý pětník představuje celoškolní očekávání – úspěšný, optimistický, ambiciózní, zodpovědný.

59 Celoškolní akce- Dřevěné pětníky školy MKL

60 Školní den westernu

61 PBS tým Školy MKL - Susan Barthelemy, Elementary Department
- Rita Carlson, Secondary Department - Sue Denman, Independent Department - Judy Griffith, Communication Department - Diana Keisker, District Representative - Beth Lawrence, Paraprofessionals - Elizabeth Parker, Administration

62 Děkuji Vám za pozornost a nebojte se na cokoli zeptat.


Stáhnout ppt "Zdravím z Floridy!."

Podobné prezentace


Reklamy Google