Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příprava starostů obcí v oblasti krizového řízení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příprava starostů obcí v oblasti krizového řízení"— Transkript prezentace:

1 Příprava starostů obcí v oblasti krizového řízení
Spolupráce obcí s Policií ČR Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje Oddělení krizového řízení

2 Policie České republiky
byla zřízena zákonem ČNR č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších změn jako jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje Oddělení krizového řízení

3 Policie při plnění úkolů spolupracuje
Spolupráce Policie ČR Policie při plnění úkolů spolupracuje (§ 14 zák. č. 273/2008 Sb.) s ozbrojenými silami bezpečnostními sbory a dalšími orgány veřejné správy jakož i s právnickými a fyzickými osobami Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje Oddělení krizového řízení

4 Spolupráce s obcemi Koordinační dohody
§ 16 zák. č. 273/2008 Sb. spolupráce s obcemi tzv. koordinační dohody zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v obci další problematiky společného zájmu, např. spolupráce v oblasti krizového řízení. Např. - Obvodní oddělení České Budějovice má uzavřenu dohodu s Českými Budějovicemi Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje Oddělení krizového řízení

5 Spolupráce Policie ČR s obecní (městskou) policií
Vzájemná kooperace, komunikace, sdílení informací Kooperace při zajišťování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu Asistenční činnosti pro výkonu exekucí (§ 21 zák. č. 273/2008 Sb Využití kamerových systémů Společné hlídky Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje Oddělení krizového řízení

6 Spolupráce s ostatními právnickými a fyzickými osobami
Policie spolupracuje s právnickými a fyzickými osobami § 17 zák. č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky vykonávajícími činnosti v oblasti 1. prevence kriminality a sociálně patologických jevů, 2. vzdělávacích aktivit na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti, poskytování podpory, péče a pomoci obětem trestných činů, zmírňování následků trestných činů nebo prevence a řešení následků krizových situací a mimořádných událostí na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti, Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje Oddělení krizového řízení

7 Spolupráce s ostatními právnickými a fyzickými osobami (2)
b) pracujícími s pachateli trestných činů a osobami se sociálně patologickým nebo obdobným rizikovým způsobem chování, nebo c) vykonávajícími jinou činnost ve prospěch zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje Oddělení krizového řízení

8 Struktura Policie ČR Územní členění policejní prezidium
útvary s celorepublikovou působností (krim. útav, ÚOOZ, ÚOKFK, inspekce) útvary a organizační články s územní působností krajská ředitelství územní odbory (okresy) Obvodní nebo, místní oddělení Věcné členění pořádková kriminální a vyšetřování dopravní ochranná železniční cizinecká letecká správních činností rychlého nasazení Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje Oddělení krizového řízení

9 Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
Dne došlo v souladu s § 8 odst. 2, zák. č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ke zřízení 14 - ti krajských ředitelství, jejichž názvy a sídla jsou uvedeny v příloze tohoto zákona. „Územní obvod krajského ředitelství je shodný s územním obvodem vyššího územního samosprávného celku“. Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje Oddělení krizového řízení

10 Struktura krajského ředitelství policie Jihočeského kraje
Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje Oddělení krizového řízení

11 Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
Ředitel krajského ředitelství plk. Mgr. Ing. Radomír HEŘMAN Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje Oddělení krizového řízení

12 Krajské ředitelství Policie Jihočeského kraje
Kontakt Krajské ředitelství Policie Jihočeského kraje ředitel: plk. Mgr. Ing. Radomír HEŘMAN, tel Lannova tř. 26, České Budějovice  ústředna 974  , fax 974 221900, Internet:  Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje Oddělení krizového řízení

13 Organizace Územních odborů KŘ Police Jihočeského kraje
Územní odbory: Český Krumlov, České Budějovice, Strakonice, Písek, Prachatice, Jindřichův Hradec Tábor, Obvodní oddělení a policejní stanice SKPV Dopravní inspektorát Oddělení hlídkové služby na ÚO České Budějovice Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje Oddělení krizového řízení

14 Územní odbor České Budějovice
Vedoucí územního odboru: plk. Mgr. Miroslav KREJČÍ, Zástupce vedoucího územního odboru: plk. Bc. Václav REMIŠ - pověřen zastupováním Člen BR a KŠ ORP České Budějovice adresa: Pražská třída č. 5, České Budějovice ústředna 974 226110, fax 974  , Odd. hlídkové služby - vedoucí členem PK ORP Č.Budějovice ppor. Roman SCHMIDT kriz. telefon Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje Oddělení krizového řízení

15 Oddělení řízená územním odborem České Budějovice
Dopravní inspektorát Oddělení hlídkové služby Obvodní oddělení (viz dále) Oddělení obecné kriminality Oddělení hospodářské kriminality Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje Oddělení krizového řízení

16 Územní odbor České Budějovice
Obvodní oddělení České Budějovice Obvodní oddělení Čtyři Dvory Obvodní oddělení Suché Vrbné Obvodní oddělení Hluboká nad Vltavou Policejní stanice Ševětín Obvodní oddělení Týn nad Vltavou Obvodní oddělení Lišov Obvodní oddělení Trhové Sviny Obvodní oddělení Boršov nad Vltavou veškeré kontakty jsou nepřetržitě dostupné na internetu: policie-jck.aspx Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje Oddělení krizového řízení

17 npor. Ing. Václav DAŇHA, člen BR, KŠ a PK obce
ORP ČESKÉ BUDĚJOVICE Obvodní oddělení České Budějovice npor. Ing. Václav DAŇHA, člen BR, KŠ a PK obce krizový mobilní tel Obvodní oddělení Čtyři Dvory Obvodní oddělení Suché Vrbné Obvodní oddělení Hluboká nad Vltavou + Policejní stanice Ševětín Obvodní oddělení Lišov Obvodní oddělení Boršov nad Vltavou veškeré kontakty jsou nepřetržitě dostupné na internetu: policie-jck.aspx Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje Oddělení krizového řízení

18 Dislokovaná pracoviště (řízená z kraje)
Integrované operační středisko (zatím do 2013 pracoviště CB) Oddělení krizového řízení (vykonáváno z KŘP Jčk v ČB) Odbor technické ostrahy (pracoviště CB) Ekonomické oddělení (pracoviště CB) Oddělení informačních a komunikačních technologií (CB) Skupina personální administrace (pracoviště CB) Oddělení utajovaných informací (vykonáváno z KŘP Jčk v ČB) Oddělení služební přípravy (pracoviště CB) Oddělení vnitřní kontroly (pracoviště CB) Skupina základních kynologických činností (pracoviště v CB) Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje Oddělení krizového řízení

19 Systém a orgány krizového řízení u Policie ČR
Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje Oddělení krizového řízení

20 Systém a orgány krizového řízení u Policie ČR
Na základě rozkazu policejního prezidenta č. 76/2010 k plnění úkolů v oblasti krizového řízení Rozkazem KŘP Jčk č. 193/2010 zřízen krizový štáb ředitele Krajského ředitelství Jihočeského kraje jako pracovní orgán ředitele zřízeny krizové štáby vedoucích územních odborů KŘP Jčk jako pracovní orgány vedoucích územních odborů Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje Oddělení krizového řízení

21 Členové krizového štábu územního odboru
Vedoucí územního odboru, který je zároveň vedoucím krizového štábu Zástupce vedoucího krizového štábu Dva vrchní komisaři územního odboru Zástupce ekonomického oddělení Komisař oddělení krizového řízení Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje Oddělení krizového řízení

22 Členové sekretariátu krizového štábu
Komisař krizového řízení, který je zároveň vedoucím sekretariátu územního krizového štábu Vrchní inspektor operačního střediska Zástupce preventivně informační skupiny Zástupce oddělení informačních a komunikačních technologií Zástupce sekretariátu územního odboru Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje Oddělení krizového řízení

23 Člen Bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností České Budějovice
Zástupce vedoucího územního odboru – pověřen zastupováním plk. Bc. Václav REMIŠ Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje Oddělení krizového řízení

24 Člen povodňové komise obce s rozšířenou působností České Budějovice
Vedoucí oddělení hlídkové služby ppor. Roman SCHMIDT Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje Oddělení krizového řízení

25 Činnost Policie ČR při mimořádných událostech
Hlavní úkoly stanoveny v § 20 zák. č. 273/2008 Sb., o Policii ČR Působení policie v rámci IZS (zák. č. 239/2000 Sb.), při řešení krizových situací a mimořádných událostí a při přípravě na ně. Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje Oddělení krizového řízení

26 Ochrana bezpečnosti osob
Konkrétní úkoly: Ochrana bezpečnosti osob Zajišťování veřejného pořádku a při porušení jeho obnovení Odklon dopravy, regulace dopravy, podávání informací o dopravních omezeních Zajištění přístupových cest pro jednotky IZS Uzavření místa zásahu a omezení vstupu osob na toto místo, jejichž přítomnost není potřeba (zajištění bezpečné zóny pro činnosti IZS) Podíl na varování, vyrozumění a poskytování tísňových informací Evidence osob postižených mimořádnou událostí Zabezpečení nasazení vrtulníku Policie ČR Pořizování obrazové či jiné dokumentace pro potřeby orgánů činných v trestním řízení Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje Oddělení krizového řízení

27 Povodně Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje Oddělení krizového řízení

28 Povodně Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje Oddělení krizového řízení

29 Povodně Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje Oddělení krizového řízení

30 Pátrací akce Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje Oddělení krizového řízení

31 Pátrací akce Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje Oddělení krizového řízení

32 Pátrací akce Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje Oddělení krizového řízení

33 Technopárty Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje Oddělení krizového řízení

34 Technopárty Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje Oddělení krizového řízení

35 Technopárty Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje Oddělení krizového řízení

36 demonstrace-krizový štáb
Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje Oddělení krizového řízení

37 Krizový štáb-sekretariát
Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje Oddělení krizového řízení

38 Krizový štáb-uzávěra Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje Oddělení krizového řízení

39 Nebezpečné podniky ORP CB - uzávěry
ZZN Pelhřimov a.s., provozovna Dívčice ZZN Pelhřimov a.s., provozovna Dynín měšťanský pivovar, Č.B Budvar, s.p., Č.B. ČD, a.s., Flaga plyn, a.s. E.ON a.s., Č.B. Linde Gas, a.s., Č.B. Madeta,a.s., Č.B. Nemocnice, a.s.,Č.B. SETUZA,a.s.,Mydlovary VaK,a.s., ÚV Plav Záruba M+K,a.s. Č.B. AGS České Budějovice, a.s. ,Mydlovary 90, středisko Dívčice AGS České Budějovice, a.s. ,Mydlovary 90, středisko Dynín Zimní stadion, Č.B. Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje Oddělení krizového řízení

40 Opatření JETE Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje Oddělení krizového řízení

41 Opatření JETE Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje Oddělení krizového řízení

42 Děkuji za pozornost kpt. Mgr. Bc. Antonín Lenc
Oddělení krizového řízení Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje Tel: Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje Oddělení krizového řízení


Stáhnout ppt "Příprava starostů obcí v oblasti krizového řízení"

Podobné prezentace


Reklamy Google