Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální inovační strategie Libereckého kraje Dotační fond Libereckého kraje Regionální inovační program Workshop „Způsoby financování energetických.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální inovační strategie Libereckého kraje Dotační fond Libereckého kraje Regionální inovační program Workshop „Způsoby financování energetických."— Transkript prezentace:

1 Regionální inovační strategie Libereckého kraje Dotační fond Libereckého kraje Regionální inovační program Workshop „Způsoby financování energetických a inovačních projektů“ Energetická agentura Trojzemí, o.p.s. 27.3.2013

2 Témata prezentace Programové období 2014 - 2020 Koncepční rámec Regionální inovační strategie LK Dotační fond LK Regionální inovační program Inovační vouchery

3 Evropa 2020…… …..inteligentní a udržitelná ekonomika, která podporuje sociální začleňování 1.Digitální agenda pro Evropu 2.Unie inovací 3.Mládež v pohybu 4.Evropa méně náročná na zdroje 5.Průmyslová politika pro éru globalizace 6.Program pro nové dovednosti a pracovní místa 7.Evropská platforma pro boj proti chudobě

4 Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Program rozvoje Libereckého kraje 2013-2020 Regionální inovační strategie Libereckého kraje (2009) Strategie inteligentní specializace 2014 - 2020

5 PS inovace - poradní orgán člena rady kraje Webový portál – http://www.portal-inovace.cz/ http://www.portal-inovace.cz/ Podpora technické tvořivosti mládeže VaV infrastruktura Regionální inovační program Grantového fondu Libereckého kraje (RIP) Veřejná soutěž ve VaVaI „Inovační vouchery“ Regionální inovační strategie LK (2009)

6 Pracovní skupina pro rozvoj inovací v LK Liberecký kraj Krajský úřad Hospodářská komora Czechinvest Technická univerzita v Liberci Úřad práce Liberec Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. VÚTS a.s. Membrain Klastr technických textilií CLUTEX Podnikatelská rada Libereckého kraje Regioinfo s.r.o. Svaz průmyslu a dopravy Další možné rozšíření (S3 manažer, Česká membránová platforma, Energetická agentura Trojzemí, Nafigate,…..)

7 Regionální inovační program (2009) Cíle: Konkurenceschopnost MSP působících v LK Prostředí pro kladení otázek, hledání a nalézání odpovědí Stimulace intenzivnější spolupráce MSP a prostředí VaVaI Stimulace vícezdrojového financování VaVaI infrasruktury Podpora odborných pracovních míst

8 „Inovační vouchery 2011-2012“ - základní znaky Koordinovaná veřejná soutěž ve VaVaI v rámci dvou krajů NUTS II Severovýchod (LK + KHK) Cíl: posílení konkurenceschopnosti regionu Oprávněný žadatel: MSP se sídlem nebo provozovnou v Libereckém kraji Poskytovatelé znalostí: VŠ a organizace splňující definici výzkumné organizace dle zák. 130/2002 Sb. působící v LK a KHK a vymezené v zadávací dokumentaci Finanční alokace v Libereckém kraji 1,5 mil. Kč Max. 150 000,-Kč/1 voucher

9 „Inovační vouchery 2011-2012“ Podáno 9 projektů, 7 projektů podpořeno 1 vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí 1 nedosáhl minimální hrance 40 bodů Celková požadovaná částka : 1 187 200,-Kč Celková vyplacená částka: 947 200,-Kč

10 „Inovační vouchery 2011-2012“ – zaměření projektů Poskytovatel znalostíPočet projektů + jejich zaměření TUL – textilní fakulta(1) Testování, měření – textil TUL – ekonomická fakulta(3) Marketingové inovace TUL – Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (2) Vývoj prototypu elektronického zařízení Nanotechnologické aplikace VÚTS a.s.(2) Vývoj strojních zařízení, výpočty statického a dynamického namáhání Membrain s.r.o.(1) Technologie čištění skládkových vod

11 „Inovační vouchery 2012-2013“ Poskytovatelé znalostí: VŠ a organizace splňující definici výzkumné organizace dle zák. 130/2002 Sb. působící v České republice Finanční alokace 1 740 710,- Kč Max. 300 000,-Kč/1 voucher Maximální výše dotace – 100% uznatelných nákladů projektu Celková požadovaná částka: 4 467 090,-Kč Podáno 19 projektů, 7 nevyhovělo formálním kritériím a kritériím přijatelnosti, 2 neobdržely min. 40 bodů Návrh na podporu 7 projektů, 3 v zásobníku projektů

12 „Inovační vouchery 2012 - 2013“ – zaměření projektů Poskytovatel znalostíPočet projektů + jejich zaměření TUL – strojní fakulta(3) Vývoj strojních zařízení TUL – ekonomická fakulta(1) Marketingové inovace TUL – Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (3) Vývoj elektronického zařízení, řídící systémy strojů, nanotechnologické aplikace VÚTS a.s. Liberec(2) Výpočty statického a dynamického namáhání, management VÚT Brno, stavební fakulta(2) Stavební technologie ČVÚT Praha, Ústav mechaniky tekutin(1) Výpočtové modely ČVÚT Praha, stavební fakulta(2) Energetická zařízení pro stavby Ústav fyziky plazmatu v.v.i. TOPTEC Turnov(1) Vývoj vláknového kolektoru Membrain s.r.o. Stráž pod Ralskem(1) Membránové technologie

13 Dotační fond Libereckého kraje Regionální inovační program

14 Proces administrace veřejné soutěže Projednání ZD – PS inovace, výbor zastupitelstva, rada, zastupitelstvo kraje Zápis do IS VaVaI Vyhlášení soutěže (OV, web, IS VaVaI) Soutěžní lhůta – min. 36 dní, hodnotící lhůta – max. 180 dnů (cca 90 dnů celkem, z toho cca 45 dnů – rozhodovací orgány kraje) Komise pro přijímání návrhů projektů – formální kritéria, kritéria přijatelnosti, ověření bezúhonnosti, zpracování protokolu Externí oponentní posudky – 2 pro každý projekt (3 v případě rozdílu více jak 40 bodů); max 100 bodů Odborný poradní orgán (PS inovace) – výše dotace pro projekty splňující kritéria kvality Rozhodovací orgány kraje (RK, VZ, ZK) Smlouvy, registr de minimis IS VavaI Vyúčtování projektu IS VaVaI

15

16 Dotační fond – posuzovaná kritéria u všech programů Význam projektu z hlediska dopadu na území Forma právní subjektivity příjemce Vazba projektu na další aktivity v území Výše spolufinancování projektu ze strany kraje Vazba projektu na rozvoj hospodářsky slabých a podprůměrných oblastí kraje

17 Kritéria kvality (věcná kritéria) – IV 2012, 2013 Srozumitelnost a přehlednost popisu návrhu projektu, reálnost splnění projektu v daném čase (max. 15 bodů) Motivace žadatele k zapojení do veřejné soutěže na inovační vouchery (max. 25 bodů) Účelnost nastavení rozpočtu s cílem maximální efektivity vynaložených nákladů (max. 25 bodů) Hodnocení očekávaných výstupů, cílů a přínosů spolupráce a jejich využitelnost (max. 30 bodů) Sídlo či provozovna v hospodářsky slabé oblasti Libereckého kraje (max. 5 bodů)

18 Dotační fond LK – předpokládaný termín výzvy RIP

19 Děkuji za pozornost Ivana Ptáčková ivana.ptackova@kraj-lbc.cz RIP ≠ R.I.P.


Stáhnout ppt "Regionální inovační strategie Libereckého kraje Dotační fond Libereckého kraje Regionální inovační program Workshop „Způsoby financování energetických."

Podobné prezentace


Reklamy Google