Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného."— Transkript prezentace:

1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV). 13.

2 Autor:Mgr. Věra Pavlátová Anotace:Materiál vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Přírodopis, Neživá příroda. Žáci rozlišují g. období, charakterizují jejich geol. děje, vývoj organismů. Očekávaný výstup dle ŠVP: Druh učebního materiálu: Cílová skupina: Stupeň a typ vzdělávání: Typická věková skupina: Žák vysvětlí význam podmínek života na Zemi, orientuje se v časových posloupnostech vývoje. Prezentace, DUM. Je možné ji použít v rámci expozice i fixace, délka aktivity 120 minut. Žák, naplňuje zde KK k řešení problémů, k učení, komunikativní, sociální a personální. Základní vzdělávání ‒ druhý stupeň. Možno upravit i pro gymnázia. 14 ‒ 15 let, 9. třída KLIKNĚTE NA F5

3 ÚtvarPeriodaPřed mil. let Geologické události Organismy Starší Mladší Kambrium Ordovik Silur Devon Karbon Perm 545 490 440 415 354 298 Panthalassa Gondwana, klimatické pásy Kaledonské vrásnění Pevnina na severní polokouli Variské (hercynské) vrásnění Pouště, vznik černého uhlí rozsivky, dírkonošci, trilobiti, ramenonožci hlavonožci ‒ ortoceři, ostnokožci První suchozemské rostliny, graptoliti, první ryby, paryby kapraďorosty, rozvoj ryb, vznik obojživelníků Krytolebci, vznik plazů, hmyzu Vymírání trilobitů, savcovití plazi

4  Byly před 545–250 miliony let.  Rozdělují se na mladší a starší prvohory.  Během nich proběhla dvě vrásnění.  Vůdčím živočichem byl trilobit.  V oceánech se rozšířily ryby, paryby, na souši zas obojživelníci a plazi.  Rostliny vystupovaly na souš, vytvořily se karbonské pralesy.  Na konci prvohor život téměř zanikl ‒ došlo k hromadnému vymírání 90 % mořských živočichů.  Existoval superkontinent Pangea, který se začal pomalu rozpadat. 1.

5 Skončilo kadomské vrásnění, většina pevniny byla zaplavena mořem, vrcholky nejvyšších pohoří vyčnívaly jako ostrovy. Existoval superkontinent Pangea, který se začal pomalu rozpadat.Vznikl obrovský praoceán Panthalassa. 3. 4.

6 Rostliny kambria žily pouze v praoceánu Panthalasse a byly to sinice a mořské řasy. Podnebí v kambriu bylo tropické, rovník byl oproti dnešku posunut více na sever. ROZSIVKA 5. 6. 7.

7 Vyvinuli se prvoci dírkonošci, kteří žili ve schránce, z níž vystrkovali panožky. Také zde žily živočišné houby. Z žahavců v kambriu žili nejvíce koráli. DÍRKONOŠEC KORÁL HOUBA 8. 9. 10.

8 15.

9 Nejčastějším živočichem byl trilobit. Patří mezi členovce, tělo bylo kryto pohyblivým krunýřem rozděleným na tři štíty. Měl oči složené z 15 000 očních skvrn. Dosahoval velikosti až 30 cm, živil se ostatními živočichy. 1.19. 21.

10  Joachim Barrande (1799 ‒ 1883) věnoval celý život průzkumu naší oblasti a trilobitů.  Sepsal 22dílný „Středočeský systém silurský“.  Své sbírky věnoval Národnímu muzeu v Praze. 1. 2.. 11. 12. 20.

11 2. 14. 22.

12 Pro kambrium jsou typičtí i ramenonožci. Jejich tělo bylo ve dvou nestejných miskách. Měli přeměněná tykadla, kterými si přiháněli k ústům potravu a současně jimi dýchali. 18.

13 16. 17. 23.

14 Radiodonta

15 25. Latouchella costata 24. Vetulicola 26. Yuyuanozoon

16 Pangea se rozpadá na Gondwanu a Laurasii. Objevují se klimatické pásy (v naší oblasti byl tropický pás). Na konci ordoviku začalo ustupovat moře, některé rostliny žily na břehu v bažinách. 27. 4.

17 Kromě již známých korálů, trilobitů, ramenonožců se začali objevovat i graptoliti, hlavonožci, ostnokožci a první ryby. 28. 13.

18 V ordoviku vznikl první dravý masožravec na Zemi ‒ hlavonožec Orthoceras. Měřil až 5 m! 29.

19 Proběhlo kaledonské vrásnění (na území dnešního Norska, Dánska, Skotska( a Německa). Kontinenty jsou spojené v Laurasii a Gondwanu. Existují klimatické pásy. Vznikly první suchozemské rostliny ‒ Rhyniophyta. 30.27.31.

20 32.

21 Podsouvání litosférických desek pod sebe se nazývá subdukce a ta má za následek únik zemské energie a vytvoření tektonických poruch (vrásnění: vrásy, zlomy, příkrovy, …). 43.

22 Rozšířili se zde graptoliti a koráli. Jelikož se vyvinuli žraloci, byl zbrzděn vývoj ryb. 33. GRAPTOLIT 34. Do jaké skupiny živočichů patří žralok?

23 Rostliny mocně osidlují souš, vznikají pralesy tvořené přesličkami, plavuněmi a kapradinami ‒ ovšem stromového vzrůstu až 30 m. Vytvořením lesů začala i exodynamika. 35. 36. Otisk plavuně z devonu

24 V devonu se z lalokoploutvých ryb vyvinuli první obojživelníci. Lalokoploutvé ryby měly primitivní pomocné plíce, vnitřní nozdry a silně vyztužené ploutve (zárodky končetin). Mohly se tedy z bažin přesouvat po souši a hledat vodu. 37. Latimérie podivná V devonu moře ustupovalo a zanechávalo za sebou rozsáhlé bažiny.

25 V devonu moře ustupovalo a zanechávalo za sebou rozsáhlé bažiny. Lalokoploutvé a dvojdyšné ryby měly schopnost přežít období sucha zavrtané v bahně. Ty ryby, které byly schopné se i přesouvat po souši a hledat vodu, vědci zařadili k předchůdcům obojživelníků. 38.

26 39. 40. 41. Doryaspis

27 V mladších prvohorách proběhlo variské (= hercynské) vrásnění. Vznikla při něm pohoří ve střední Evropě (tedy i Český masiv), v Anglii, na Balkánu a Ukrajině. Podnebí bylo vlhčí, tropické. 42.

28 44.

29 45.

30 Pořád trvala nadvláda výtrusných rostlin (plavuně, přesličky, kapradiny), ale vznikaly i první semenné rostliny ‒ cordaity, cykasy, jehličnany. 46. 47.

31 48. 49. 50.

32 51. 52. 53. 54. 55.

33 Karbonské kapraďorosty se v močálech rozkládaly procesem karbonizace (rozklad hmoty za nepřístupu vzduchu, z prvků v biomase zbyde uhlík a nepatrné stopy síry). Tímto procesem z nich za 300 milionů let vzniklo černé uhlí. 56.58. 57.

34 Dochází k rozvoji členovců ‒ stonožky, štíři, švábi, kobylky, vážky. Pravážka Meganeura měla rozpětí křídel až 75 cm! 59. 60.

35 61.

36 Žili zde i paryby, ryby a obojživelníci. Na konci útvaru proběhla karbonská radiace obojživelníků, během které vznikali první ještěři, v závěru karbonu i hadi. 62. Labidosaurus hamatus 63. Neoaetosauroides

37 64. 65. Crassygyrinus scoticus 66. Crassigyrinus

38 Byl dlouhý 20 cm. Živil se hmyzem ve shnilých kmenech. V kmenech zkamenělých plavuní byl i objeven. 80.

39 Byl dlouhý 40 cm. Živil se hmyzem, který lovil pomocí malých zoubků. Byl podobný ještěrce. Jeho ocas byl dlouhý jako hlava a tělo dohromady. 81.

40 Doznívalo variské vrásnění. Gondwana se rozpadá na Afriku, J. Ameriku, Antarktidu a Austrálii. Na severní polokouli bylo podnebí suché a teplé, na jižní byly ledovce. V permu nastalo hromadné vymírání: výtrusných rostlin, trilobitů, graptolitů, některých korálů. Naopak nastává prudký rozvoj hmyzu, ryb, obojživelníků, plazů, vznikly první želvy.

41 67. Mesosaurus tenuidens 68. Sclerocephalus 69.

42 Byla malá a podobná ještěrce. Rychle se pohybovala a požírala hmyz. 79.

43 70. Acerosodontosaurus 71. Hovasaurus Byl to mořský ještěr. Ocas mu sloužil k pohybu jako veslo. Pravděpodobně polykal kameny, aby se mohl potopit pro kořist ke dnu.

44 72. Biseridens

45 73. Deuterosaurus

46 74. Niaftasuchus

47 75. Phthinosuchus

48 76. Suminia

49 77. Titanophoneus head

50 Byl jeden z největších plazů, měřil 2,5 metru. Byl býložravý s pilovitými zuby. Záda měl chráněna kostěnými destičkami zasazenými přímo v kůži. 78.

51 Byl jeden z největších plazů, měřil 3 metry. Na zádech měl dlouhé trnové výběžky, které byly pokryty bohatě prokrvenou kůží. 82.

52 85. 84. 83.

53 Byl rychlý, lovil ve smečkách, živil se velkými býložravými ještěry, jako byl Moschops (na obrázku). 86. 87.

54 Lovil ve vodě a žil velmi podobně jako současní mořští leguáni. 88.

55  Na jaké periody se rozdělují prvohory?  Kdo byl vůdčí živočich prvohor? Popište ho.  Kdo se zabýval faunou prvohor našeho území?  Jaké výtrusné rostliny byly dominantou prvohor a co z nich vzniklo a jakým procesem?  Jaká vrásnění proběhla v prvohorách? 63. 35. 13. 37. 41.

56  Kambrium  Ordovik  Silur  Devon  Karbon  Perm  Dírkonošci  Trilobit  Radiace vodních čelistnatců  Kaledonské vrásnění  Vymírání trilobitů  Nejčastější živočich prvohor  Hercynské vrásnění  Vznikly první ryby  Vznikl praoceán Panthalassa  Žijí ve schránce, vystrkují panožky

57  TRIO BITL  KLAROŽ  TRIE A LIMÉ  ŽENO NOC A REM  CO TRASO HER  SACYK  TRILOBIT  ŽRALOK  LATIMÉRIE  RAMENONOŽEC  ORTHOCERAS  CYKAS ŘEŠENÍ KLIKNI

58 1. Karbonská ……. obojživelníků, Devonská ……. vodních čelistnatců. 2. Variské vrásnění jinak. 3. Perioda, kdy vznikly první semenné rostliny. 4. Název superkontinentu. 5. Perioda, kdy vznikly první suchozemské rostliny. 1. 2. 3. 4. 5.

59 1. RADIACE 2. HERCYNSKÉ 3. KARBON 4. PANGEA 5.SILUR 52. 53.

60  ŠVECOVÁ, M.; MATĚJKA, D. Přírodopis 9 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Plzeň : Fraus, 2007. ISBN 9788072385874.  CÍLEK, V.; MATĚJKA, D. Přírodopis IV pro 9. ročník základní školy. 1. vyd. Praha : Scientia, s. r. o., pedagogické nakladatelství, 2000. ISBN 8071832049.  STRÁDALOVÁ, V. Dinosauři. 1. vyd. Košice : Euromedia Group, 2001. ISBN 807202812X.  [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 1.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bellacartwrightia_species_trilobite.jpg  Wilson44691. [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 2.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:TrigonidBivalve.jpg  Kieff. [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 3.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pangea_continents_and_oceans.svg  Lenny222. [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 27.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Laurasia-Gondwana.svg  Tbower. [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 4.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pangea_animation_03.gif  Environmental Protection Agency. [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 5.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anabaenaspiroides_EPA.jpg

61  [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 6.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anabaena_sperica2.jpg  Hannes Grobe/AWI. [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: rozsivka 7.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diatom_hg.jpg  NOAA. [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: korál 8.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mushroom_corals.jpg  [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 9.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ammonia_tepida.jpg  Matthieu Sontag. [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 10. houbahttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Unidentified_blue_Porifera_in_Red_Sea.j pg  [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 11.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Barrande.png  TheoricienQuantique. [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 12.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aulacopleura_konicki.jpg

62  Apokryltaros. [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: trilobiti ilustrace 13.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Deiphon_forbesi.jpg  TheoricienQuantique. [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: trilobithttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ellipsocephalus_Hoffi.jpg  Renato de carvalho ferreira. [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: kambrium 23.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Radiodonta.PNG  [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: trilobiti 14.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Haeckel_Aspidonia.jpg  [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 15.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Haeckel_Amphoridea.jpg  [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 16.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Haeckel_Spirobranchia.jpg  Wilson44691. [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 17.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:HercosestriaSmallCluster040111.jpg  Wilson44691. [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 18.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hercosestria040111.jpg

63  Apokryltaros. [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 19.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Naraoia_compacta.jpg  [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 20.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trilobit_5.jpg  Nobu Tamura. [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 21.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trilobites_NT.jpg  Obsidian Soul. [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: zel. tril. 22.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trilobite_- _Bumastus_reconstruction_3d.jpg  [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: ramenonožec 23.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PSM_V31_D767_Anatomy_of_a_brachiopo d.jpg  Apokryltaros. [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 24.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vetulicola_species.jpg  Apokryltaros. [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 25.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Latouchella_costata.JPG

64  Apokryltaros. [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 26.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yuyuanozoon_magnificissimi.JPG  Apokryltaros. [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: ordovik 28. Nobu Tamura. [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 29. ortocerashttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tommotia_kozlowskae.JPGhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Orthoceras_BW.jpg  RoRo. [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: rhyniophyta 30.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aglaophyton-spa.gif  Rhynia_reconstruction.jpg: Griensteidl. [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: rhyniophyta 31http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rhynia_reconstruction.svg  Håvard Berland. [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: kaledonské vrásnění 32.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Caledonian_orogeny_fold_in_King_Oscar _Fjord.jpg  [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: graptolit 33.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Balanoglossus_3.png  Chris huh. [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: žralok 34.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anatomia_dello_squalo.svg

65  Steve Parker. [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: kapradiny 35.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tree_Fern_at_Kew_Garden_(Steve_Parke r).jpg  Ghedoghedo. [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: otisk plavuně 36.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Asteroxylon_fossil.JPG  [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: latimérie 37.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coelacanth-bgiu.png  [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: devonská radiace 38.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fishapods.jpg  Apokryltaros. [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: devon živ. 39.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Devonian_life.jpg  [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: devon. Živ. 40.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fishes_of_the_Old_Red_Sandstone_of_Sc otland.png  Apokryltaros. [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: devon živ. 41.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Doryaspis.jpg

66  Steve Parker. [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: cykas 46http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tree_Fern_Kew_Gardens_(Steve_Parker). jpg  Hercynides_EN.svg: Woudloper. [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: vrásnění variské 42.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hercynides_CS.svg  Melanie Moreno. [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: subdukce 43.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shallow_subduction_Laramide_orogeny.p ng  Jo weber. [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: Variské vr. 44.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Distribution_of_varisican_orogenies.png  Teper. [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: variské 45.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:France_dinantien.png  tato grasso. [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: cykas 47http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cycas_circinalis03.jpg  Gunnar Ries. [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: fosilie 48.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Neuropteris.JPG

67  Daderot. [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: fosilie 49http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Exhibit_Museum_of_Natural_History,_Ann_A rbor_-_IMG_9193.JPG  Wilson44691. [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: Fosilie 50http://commons.wikimedia.org/wiki/File:FossilFernLeavesPennsylvanianOhio.jpg  BotBln. [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: cykas 51http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cycas_rumphii_BotGardBln1105MaleConeHa bitus.JPG  Fotokannan. [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: cykas 52http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cycus_cone.JPG  [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: Cykas 53http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Unidentified_cycad_in_greenhouse.jpg  John Rostron. [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: cykas 54http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cycad_in_Tresco_Abbey_Gardens_- _geograph.org.uk_-_1715760.jpg  Podzemnik. [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: cykas55http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Encephalartos_Altensteinii- oldest_european_cycad_450yrs_in_Lednice_greenhouse.jpg  [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: karbonizace 56http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pyrolysis.es.png

68  Rygel, M.C. [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 57http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Root_mudrock.jpg  [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: uhlí 58http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coal_bituminous.jpg  Dodoni. [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 59http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meganeura.jpg  Amphibol. [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 60http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meganeura_P1060074.jpg  Ghedoghedo.[cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 61http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meganeura_fossil.JPG  Ghedoghedo. [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 62http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Labidosaurus_hamatus.JPG  Smokeybjb. [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 63http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Neoaetosauroides.jpg  [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 64http://commons.wikimedia.org/wiki/File:WLA_hmns_Prehistoric_Dragonfly.jpg

69  DiBgd. [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 65http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crassygyrinus_scoticusDB.jpg  Nobu Tamura. [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 66http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crassigyrinus_BW.jpg  Kevmin. [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: perm 67http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mesosaurus_tenuidens_1.jpg  Joerim. [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 68http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sclerocephalus_(Actinodon).JPG  [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 69http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Permian_fossils.jpg  Nobu Tamura. [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 70http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acerosodontosaurus_BW.jpg  Nobu Tamura. [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 71http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hovasaurus_BW.jpg  Dmitry Bogdanov. [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 72http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BiseridensDB.jpg

70  Богданов. [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 73http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Deuterosaurus2DB.jpg  Mojcaj. [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 74http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Niaftasuchus.jpg  DiBgd. [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 75http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PhthinosuchusDB1.jpg  Mojcaj. [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 76http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Suminia.jpg> 76  Mojcaj. [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 77http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Titanophoneus_head.jpg  Nobu Tamura. [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 78http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pareiasaurus_NT.jpg  Nobu Tamura. [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 79http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Milleretta_BW.jpg  Nobu Tamura. [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 80http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hylonomus_BW.jpg

71  Nobu Tamura. [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 81.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Petrolacosaurus_BW.jpg  Nobu Tamura. [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  82.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Edaphosaurus_BW.jpg  ДиБгд. [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 83.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Edaphosaurus_pogonias.jpg  Infrogmation. [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí GNU Free Documentation License na WWW: 84.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:EdaphosaurusHarvard.jpg  Dmitry Bogdanov. [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 85.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Edaph_boanerg2.jpg  Nobu Tamura. [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 86.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lycaenops_BW.jpg  Apokryltaros. [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 87.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lycaenops_angusticeps.jpeg  Nobu Tamura. [cit. 2011-09-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 88.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Claudiosaurus_BW.jpg


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného."

Podobné prezentace


Reklamy Google