Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HISTORIE ZEMĚ 2 - PRVOHORY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HISTORIE ZEMĚ 2 - PRVOHORY"— Transkript prezentace:

1 HISTORIE ZEMĚ 2 - PRVOHORY
13. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 Autor: Mgr. Věra Pavlátová Anotace: Materiál vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Přírodopis, Neživá příroda. Žáci rozlišují g. období, charakterizují jejich geol. děje, vývoj organismů. Očekávaný výstup dle ŠVP: Druh učebního materiálu: Cílová skupina: Stupeň a typ vzdělávání: Typická věková skupina: Žák vysvětlí význam podmínek života na Zemi, orientuje se v časových posloupnostech vývoje. Prezentace, DUM. Je možné ji použít v rámci expozice i fixace, délka aktivity 120 minut. Žák, naplňuje zde KK k řešení problémů, k učení, komunikativní, sociální a personální. Základní vzdělávání ‒ druhý stupeň. Možno upravit i pro gymnázia. 14‒15 let, 9. třída KLIKNĚTE NA F5

3 PRVOHORY = PALEOZOIKUM
Útvar Perioda Před mil. let Geologické události Organismy Starší Mladší Kambrium Ordovik Silur Devon Karbon Perm 545 490 440 415 354 298 Panthalassa Gondwana, klimatické pásy Kaledonské vrásnění Pevnina na severní polokouli Variské (hercynské) vrásnění Pouště, vznik černého uhlí rozsivky, dírkonošci, trilobiti, ramenonožci hlavonožci ‒ ortoceři, ostnokožci První suchozemské rostliny, graptoliti, první ryby, paryby kapraďorosty, rozvoj ryb, vznik obojživelníků Krytolebci, vznik plazů, hmyzu Vymírání trilobitů, savcovití plazi

4 PRVOHORY = PALEOZOIKUM
Byly před 545–250 miliony let. Rozdělují se na mladší a starší prvohory. Během nich proběhla dvě vrásnění. Vůdčím živočichem byl trilobit. V oceánech se rozšířily ryby, paryby, na souši zas obojživelníci a plazi. Rostliny vystupovaly na souš, vytvořily se karbonské pralesy. Na konci prvohor život téměř zanikl ‒ došlo k hromadnému vymírání 90 % mořských živočichů. Existoval superkontinent Pangea, který se začal pomalu rozpadat. 1.

5 Kambrium – zemská kůra Skončilo kadomské vrásnění, většina pevniny byla zaplavena mořem, vrcholky nejvyšších pohoří vyčnívaly jako ostrovy. Existoval superkontinent Pangea, který se začal pomalu rozpadat.Vznikl obrovský praoceán Panthalassa. 4. 3.

6 Kambrium - rostliny Rostliny kambria žily pouze v praoceánu Panthalasse a byly to sinice a mořské řasy. Podnebí v kambriu bylo tropické, rovník byl oproti dnešku posunut více na sever. ROZSIVKA 7. 5. 6.

7 Kambrium - živočichové
Vyvinuli se prvoci dírkonošci, kteří žili ve schránce, z níž vystrkovali panožky. Také zde žily živočišné houby. Z žahavců v kambriu žili nejvíce koráli. DÍRKONOŠEC 8. KORÁL HOUBA 10. 9.

8 živočichové prvohor 15.

9 Kambrium - živočichové
Nejčastějším živočichem byl trilobit. Patří mezi členovce, tělo bylo kryto pohyblivým krunýřem rozděleným na tři štíty. Měl oči složené z očních skvrn. Dosahoval velikosti až 30 cm, živil se ostatními živočichy. 19. 1. 21.

10 Barrandien = ráj trilobitů
Joachim Barrande (1799‒1883) věnoval celý život průzkumu naší oblasti a trilobitů. Sepsal 22dílný „Středočeský systém silurský“. Své sbírky věnoval Národnímu muzeu v Praze. 1. 11. 20. 2.. 12.

11 Trilobiti - prvohory 2. 22. 14.

12 Kambrium - živočichové
Pro kambrium jsou typičtí i ramenonožci. Jejich tělo bylo ve dvou nestejných miskách. Měli přeměněná tykadla, kterými si přiháněli k ústům potravu a současně jimi dýchali. 18.

13 Ramenonožci prvohor 17. 23. 16.

14 Další živočichové kambria
Radiodonta 23.

15 Další živočichové kambria
25. Latouchella costata 24. Vetulicola 26. Yuyuanozoon

16 ordovik – zemská kůra Pangea se rozpadá na Gondwanu a Laurasii. Objevují se klimatické pásy (v naší oblasti byl tropický pás). Na konci ordoviku začalo ustupovat moře, některé rostliny žily na břehu v bažinách. 27. 4.

17 Ordovik - živočichové Kromě již známých korálů, trilobitů, ramenonožců se začali objevovat i graptoliti, hlavonožci, ostnokožci a první ryby. 13. 28.

18 Ordovik - živočichové V ordoviku vznikl první dravý masožravec na Zemi ‒ hlavonožec Orthoceras. Měřil až 5 m! 29.

19 Silur – zemská kůra Proběhlo kaledonské vrásnění (na území dnešního Norska, Dánska, Skotska( a Německa). Kontinenty jsou spojené v Laurasii a Gondwanu. Existují klimatické pásy. Vznikly první suchozemské rostliny ‒ Rhyniophyta. 30. 27. 31.

20 Silur – Kaledonské vrásnění
32.

21 Princip vrásnění – proč probíhá?
Podsouvání litosférických desek pod sebe se nazývá subdukce a ta má za následek únik zemské energie a vytvoření tektonických poruch (vrásnění: vrásy, zlomy, příkrovy, …). 43.

22 34. Do jaké skupiny živočichů
Silur - živočichové Rozšířili se zde graptoliti a koráli. Jelikož se vyvinuli žraloci, byl zbrzděn vývoj ryb. 34. Do jaké skupiny živočichů patří žralok? 33. GRAPTOLIT

23 Devon – revoluce rostlin
Rostliny mocně osidlují souš, vznikají pralesy tvořené přesličkami, plavuněmi a kapradinami ‒ ovšem stromového vzrůstu až 30 m. Vytvořením lesů začala i exodynamika. 35. 36. Otisk plavuně z devonu

24 Devonská radiace vodních čelistnatců
V devonu se z lalokoploutvých ryb vyvinuli první obojživelníci. Lalokoploutvé ryby měly primitivní pomocné plíce, vnitřní nozdry a silně vyztužené ploutve (zárodky končetin). Mohly se tedy z bažin přesouvat po souši a hledat vodu. V devonu moře ustupovalo a zanechávalo za sebou rozsáhlé bažiny. 37. Latimérie podivná

25 Devonská radiace vodních čelistnatců
38. V devonu moře ustupovalo a zanechávalo za sebou rozsáhlé bažiny. Lalokoploutvé a dvojdyšné ryby měly schopnost přežít období sucha zavrtané v bahně. Ty ryby, které byly schopné se i přesouvat po souši a hledat vodu, vědci zařadili k předchůdcům obojživelníků.

26 Živočichové devonu 41. Doryaspis 39. 40.

27 Karbon – zemská kůra V mladších prvohorách proběhlo variské (= hercynské) vrásnění. Vznikla při něm pohoří ve střední Evropě (tedy i Český masiv), v Anglii, na Balkánu a Ukrajině. Podnebí bylo vlhčí, tropické. 42.

28 Variské = hercynské vrásnění
44.

29 Variské = hercynské vrásnění
45.

30 Karbon = rostliny Pořád trvala nadvláda výtrusných rostlin (plavuně, přesličky, kapradiny), ale vznikaly i první semenné rostliny ‒ cordaity, cykasy, jehličnany. 47. 46.

31 Fosilie z karbonu - Neuropteris
50. 49. 48.

32 cykasy 51. 52. 54. 53. 55.

33 Karbon – močály a pralesy
Karbonské kapraďorosty se v močálech rozkládaly procesem karbonizace (rozklad hmoty za nepřístupu vzduchu, z prvků v biomase zbyde uhlík a nepatrné stopy síry). Tímto procesem z nich za 300 milionů let vzniklo černé uhlí. 57. 56. 58.

34 Karbon - živočichové Dochází k rozvoji členovců ‒ stonožky, štíři, švábi, kobylky, vážky. Pravážka Meganeura měla rozpětí křídel až 75 cm! 60. 59.

35 Zkamenělina meganeury
61.

36 Karbon - živočichové Žili zde i paryby, ryby a obojživelníci. Na konci útvaru proběhla karbonská radiace obojživelníků, během které vznikali první ještěři, v závěru karbonu i hadi. 63. Neoaetosauroides 62. Labidosaurus hamatus

37 Karbon - živočichové 65. Crassygyrinus scoticus 64. 66. Crassigyrinus

38 Byl dlouhý 20 cm. Živil se hmyzem ve shnilých kmenech.
Karbon - hylonomus Byl dlouhý 20 cm. Živil se hmyzem ve shnilých kmenech. V kmenech zkamenělých plavuní byl i objeven. 80.

39 Karbon - petrolacosaurus
Byl dlouhý 40 cm. Živil se hmyzem, který lovil pomocí malých zoubků. Byl podobný ještěrce. Jeho ocas byl dlouhý jako hlava a tělo dohromady. 81.

40 Perm – hromadné vymírání
Doznívalo variské vrásnění. Gondwana se rozpadá na Afriku, J. Ameriku, Antarktidu a Austrálii. Na severní polokouli bylo podnebí suché a teplé, na jižní byly ledovce. V permu nastalo hromadné vymírání: výtrusných rostlin, trilobitů, graptolitů, některých korálů. Naopak nastává prudký rozvoj hmyzu, ryb, obojživelníků, plazů, vznikly první želvy.

41 Perm - živočichové 68. Sclerocephalus 67. Mesosaurus tenuidens 69.

42 Byla malá a podobná ještěrce.
Perm - milleretta Rychle se pohybovala a požírala hmyz. Byla malá a podobná ještěrce. 79.

43 Perm - živočichové 70. Acerosodontosaurus 71. Hovasaurus
Byl to mořský ještěr. Ocas mu sloužil k pohybu jako veslo. Pravděpodobně polykal kameny, aby se mohl potopit pro kořist ke dnu.

44 Perm - živočichové 72. Biseridens

45 Perm - živočichové 73. Deuterosaurus

46 Perm - živočichové 74. Niaftasuchus

47 Perm - živočichové 75. Phthinosuchus

48 Perm - živočichové 76. Suminia

49 Perm - živočichové 77. Titanophoneus head

50 Perm - Pareiasaurus Byl jeden z největších plazů, měřil 2,5 metru. Byl býložravý s pilovitými zuby. Záda měl chráněna kostěnými destičkami zasazenými přímo v kůži. 78.

51 Perm - edaphosaurus Byl jeden z největších plazů, měřil 3 metry.
Na zádech měl dlouhé trnové výběžky, které byly pokryty bohatě prokrvenou kůží. 82. 82.

52 Perm - edaphosaurus 83. 85. 84.

53 Perm - lycaenops Byl rychlý, lovil ve smečkách, živil se velkými býložravými ještěry, jako byl Moschops (na obrázku). 87. 86.

54 Lovil ve vodě a žil velmi podobně jako současní mořští leguáni.
Perm - claudiosaurus Lovil ve vodě a žil velmi podobně jako současní mořští leguáni. 88.

55 opakování Na jaké periody se rozdělují prvohory?
35. 63. Na jaké periody se rozdělují prvohory? Kdo byl vůdčí živočich prvohor? Popište ho. Kdo se zabýval faunou prvohor našeho území? Jaké výtrusné rostliny byly dominantou prvohor a co z nich vzniklo a jakým procesem? Jaká vrásnění proběhla v prvohorách? 13. 41. 37.

56 Opakování – spojte dvojice, co spolu souvisí
Radiace vodních čelistnatců Kaledonské vrásnění Vymírání trilobitů Nejčastější živočich prvohor Hercynské vrásnění Vznikly první ryby Vznikl praoceán Panthalassa Žijí ve schránce, vystrkují panožky Kambrium Ordovik Silur Devon Karbon Perm Dírkonošci Trilobit

57 Opakování – složte z písmenek v řádku prvohorní organismy
TRIO BITL KLAROŽ TRIE A LIMÉ ŽENO NOC A REM CO TRASO HER SACYK TRILOBIT ŽRALOK LATIMÉRIE RAMENONOŽEC ORTHOCERAS CYKAS ŘEŠENÍ KLIKNI

58 OPAKOVÁNÍ – VYLUŠTĚTE KŘÍŽOVKU
1. 2. 3. 4. 5. 1. Karbonská ……. obojživelníků, Devonská ……. vodních čelistnatců. 2. Variské vrásnění jinak. 3. Perioda, kdy vznikly první semenné rostliny. 4. Název superkontinentu. 5. Perioda, kdy vznikly první suchozemské rostliny.

59 Řešení: 1. R A D I C E 2. H Y N S K É 3. B O 4. P G 5. L U 53. 52.

60 Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne 25. 9. 2011 mezi 8. 00 a 23
Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne mezi a hod., DOSTUPNÉ Z WIKIMEDIA COMMONS ŠVECOVÁ, M.; MATĚJKA, D. Přírodopis 9 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Plzeň : Fraus, ISBN CÍLEK, V.; MATĚJKA, D. Přírodopis IV pro 9. ročník základní školy. 1. vyd. Praha : Scientia, s. r. o., pedagogické nakladatelství, ISBN STRÁDALOVÁ, V. Dinosauři. 1. vyd. Košice : Euromedia Group, ISBN X. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < 1. Wilson [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < 2. Kieff. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < 3. Lenny222. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < 27. Tbower. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < 4. Environmental Protection Agency. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < 5.

61 Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne 25. 9. 2011 mezi 8. 00 a 23
Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne mezi a hod., DOSTUPNÉ Z WIKIMEDIA COMMONS [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < 6. Hannes Grobe/AWI. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < rozsivka 7. NOAA. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < korál 8. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < 9. Matthieu Sontag. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < pg> 10. houba [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < 11. TheoricienQuantique. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < 12.

62 Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne 25. 9. 2011 mezi 8. 00 a 23
Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne mezi a hod., DOSTUPNÉ Z WIKIMEDIA COMMONS Apokryltaros. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < trilobiti ilustrace 13. TheoricienQuantique. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < trilobit Renato de carvalho ferreira. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < kambrium 23. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < trilobiti 14. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < 15. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < 16. Wilson [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < 17. Wilson [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < 18.

63 Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne 25. 9. 2011 mezi 8. 00 a 23
Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne mezi a hod., DOSTUPNÉ Z WIKIMEDIA COMMONS Apokryltaros. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < 19. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < 20. Nobu Tamura. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < 21. Obsidian Soul. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < _Bumastus_reconstruction_3d.jpg> zel. tril. 22. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < d.jpg> ramenonožec 23. Apokryltaros. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < 24. Apokryltaros. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < 25.

64 Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne 25. 9. 2011 mezi 8. 00 a 23
Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne mezi a HOD., DOSTUPNÉ Z WIKIMEDIA COMMONS Apokryltaros. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < 26. Apokryltaros. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < ordovik 28. Nobu Tamura. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < 29. ortoceras RoRo. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < rhyniophyta 30. Rhynia_reconstruction.jpg: Griensteidl. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < rhyniophyta 31 Håvard Berland. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < _Fjord.jpg> kaledonské vrásnění 32. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < graptolit 33. Chris huh. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < žralok 34.

65 Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne 25. 9. 2011 mezi 8. 00 a 23
Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne mezi a hod., DOSTUPNÉ Z WIKIMEDIA COMMONS Steve Parker. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < r).jpg> kapradiny 35. Ghedoghedo. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < otisk plavuně 36. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < latimérie 37. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < devonská radiace 38. Apokryltaros. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < devon živ. 39. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < otland.png> devon. Živ. 40. Apokryltaros. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < devon živ. 41.

66 Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne 25. 9. 2011 mezi 8. 00 a 23
Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne mezi a hod., DOSTUPNÉ Z WIKIMEDIA COMMONS Steve Parker. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < jpg> cykas 46 Hercynides_EN.svg: Woudloper. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < vrásnění variské 42. Melanie Moreno. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < ng> subdukce 43. Jo weber. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < Variské vr. 44. Teper. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < variské 45. tato grasso. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < cykas 47 Gunnar Ries. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < fosilie 48.

67 Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne 25. 9. 2011 mezi 8. 00 a 23
Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne mezi a HOD., DOSTUPNÉ Z WIKIMEDIA COMMONS Daderot. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < rbor_-_IMG_9193.JPG> fosilie 49 Wilson [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < Fosilie 50 BotBln. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < bitus.JPG> cykas 51 Fotokannan. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < cykas 52 [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < Cykas 53 John Rostron. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < _geograph.org.uk_-_ jpg> cykas 54 Podzemnik. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < oldest_european_cycad_450yrs_in_Lednice_greenhouse.jpg> cykas55 [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < karbonizace 56

68 Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne 25. 9. 2011 mezi 8. 00 a 23
Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne mezi a hod., DOSTUPNÉ Z WIKIMEDIA COMMONS Rygel, M.C. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < 57 [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < uhlí 58 Dodoni. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < 59 Amphibol. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < 60 Ghedoghedo.[cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < 61 Ghedoghedo. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < 62 Smokeybjb. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < 63 [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < 64

69 Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne 25. 9. 2011 mezi 8. 00 a 23
Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne mezi a HOD., DOSTUPNÉ Z WIKIMEDIA COMMONS DiBgd. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < 65 Nobu Tamura. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < 66 Kevmin. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < perm 67 Joerim. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < 68 [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < 69 Nobu Tamura. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < 70 Nobu Tamura. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < 71 Dmitry Bogdanov. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < 72

70 Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne 25. 9. 2011 mezi 8. 00 a 23
Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne mezi a Hod., DOSTUPNÉ Z WIKIMEDIA COMMONS Богданов. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < 73 Mojcaj. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < 74 DiBgd. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < 75 Mojcaj. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < 76 Mojcaj. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < 77 Nobu Tamura. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < 78 Nobu Tamura. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < 79 Nobu Tamura. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < 80

71 Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne 25. 9. 2011 mezi 8. 00 a 24
Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne mezi a Hod., DOSTUPNÉ Z WIKIMEDIA COMMONS Nobu Tamura. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < Nobu Tamura. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < 82.  ДиБгд. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < 83. Infrogmation. [cit ]. Dostupný pod licencí GNU Free Documentation License na WWW: < 84. Dmitry Bogdanov. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < 85. Nobu Tamura. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < 86. Apokryltaros. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < 87. Nobu Tamura. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < 88.


Stáhnout ppt "HISTORIE ZEMĚ 2 - PRVOHORY"

Podobné prezentace


Reklamy Google