Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem."— Transkript prezentace:

1 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Historie lidského poznávání Čeští cestovatelé 1

2 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Obsah Období středověku Období novověku 19. – 20. století Vojtěch Náprstek Emil Holub Aleš Hrdlička František Běhounek Období po 1945 Hanzelka, Zikmund Miloslav Stingl Zdroje 2

3 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Období středověku Společnost ovládána církví. Příčiny dalekých cest:  církevní, světské, diplomatické  později obchodní záležitosti Význam:  popisy krajin, faktografický materiál, kroniky  Biskup Vojtěch v 10. stol. plavil se po moři cesty do Palestiny  Jeroným Pražský, Martin Křivoústý Bakalář (popsal cestu z Prahy do Palestiny přes Benátky, Tarent, Krétu, Tripolis, Kypr, Jeruzalém) 3

4 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Období novověku 4 Období velkých geografických objevů  vnitrozemská země, kolonizátorské záměry nejsou, většina po souši  cílem Palestina, arabský svět Přední Asie  Martin Kabátník - Palestina  Václav Budovec z Budova – muslimské země  Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic – Středomoří a záp. Evropa Období od pol. 17. stol. do konce 18. stol.  z počátku misijní cesty mnišských řádů jezuitského a františkánského, později i geografické cesty  Tadeáš Hanke - Andy, vystoupil na Chimborazo (tehdy považovanou za nejvyšší horu světa)

5 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 19. – 20. stol. 5  Antonín Stecker - objevil některá etiopská jezera a zakrelil první podrobnou mapu jezera Tana  Josef Wunsch - objev a zmapování pramenů Eufratu a západního Tigridu  Barbora Eliášová  Albert Vojtěch Frič

6 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Vojtěch Náprstek  (1826 – 1894)  prožil 10 let v Severní Americe  jeho sbírky národopisných indiánských předmětů daly základ etnografickému muzeu Náprstkovo muzeum v Praze  přispěvateli do jeho sbírek byli například cestovatelé Emil Holub, Josef Kořenský a další  1888 zakladatel Klubu českých turistů 1 6

7 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Emil Holub  1847 - 1902  lékař, přírodovědec  nejpopulárnější český cestovatel  podnikl tři výpravy do středu Afriky; 1. oblast Transvaalu a Botswany 2. oblast Šošonga 3. 1875 - 1876 solné jezero Maharikari, střední tok Zambezi, Viktoriiny vodopády zpracoval detailní mapu okolí VV "Tož přece jsem dosáhl veletoku, o němž jsem, jsa chlapcem, tolik se načetl a nasnil." 2 7

8 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Emil Holub 8 Čtvrtá cesta po Africe 1883 - 1886  z Kapského města po Egypt (společně s 18 - letou manželkou) nedokončena  problémy: nemoci, nepokojní domorodci Mašukulumbové (jeden z kmenů Ila- Tonga), kteří jej na výpravě přepadli a okradli Utvořil sbírky etnografického a přírodního rázu z jižní a střední Afriky, mj. otisky skalních kreseb, které správně připsal Sanům. Část sbírek později rozdal školám, spolkům, muzeím. Z díla: Sedm let v jižní Africe, Druhá cesta po jižní Africe

9 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Josef Kořenský Považován za učitele geografů  procestoval všechny světadíly  2 výpravy kolem světa 1) USA, Japonsko, Čína, Indie, Egypt 2) Austrálie, NZ, Indonésie, Japonsko, Transibiřská magistrála Neobjevoval nová území, ale vše důkladně prozkoumával a zapisoval. 3 9

10 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Aleš Hrdlička  1869 - 1943, od 13 let žil v USA,  americký lékař a antropolog českého původu  studoval všechna světová naleziště pravěkého člověka - Předmostí u Věstonic, Jáva, jižní Afrika, Indie, Austrálie a Argentina  studoval život mnoha indiánských kmenů a Eskymáků  autor teorie o zalidnění Ameriky z Asie, tzv. severní cestou přes Beringův průliv  jeho sbírky jsou uloženy ve Washingtonském muzeu  v roce 1927 vyslovil teorii o jednotném původu a vývoji člověka 4 10

11 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 František Běhounek 1926 společně s Amundsenem, Elsworthem a Nobilem se dostal do Arktidy. Jako mladý vědec tam měřil atmosférickou elektřinu a kosmické záření.  fyzik, akademik, profesor radiologie a atmosférické radiologie na UK  spisovatel, autor odborné literatury a literatury pro mládež 5 11

12 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 František Běhounek 12  cesta k severnímu pólu s Nobilem vzducholodí Italia roku 1928  byl prvním Čechem, který kdy stanul na severním pólu  na zpáteční cestě vzducholoď vlivem nepříznivého počasí ztroskotala  Běhounek prožil spolu s dalšími 8 trosečníky 7 krutých týdnů na ledové kře (bylo ironií osudu, že jeho otec byl pražský ledař), než je zachránil ledoborec Krasin

13 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Období po roce 1945 Ladislav Mikeš Pařízek – objevil a popsal prameny řeky Niger, procestoval Šalamounovy ostrovy, Havaj, Aljašku František Alexandr Elstner – Sahara (cestování ve škodovkách a aerovkách) Josef Brinke – Austrálie a Oceánie Josef Sekyra – Antarktida, byl prvním Čechoslovákem, který stanul na jižním pólu, působil na základně McMurdo, účastnil se vysokohorské expedice do Himalájí Václav Šolc – zmapoval vybrané oblasti jezera Titicaca, zkoumal život indiánů v Bolívii a Chile Pavel Prošek - byl řešitelem projektu vybudování české vědecké stanice na ostrově James Ross v Antarktidě 13

14 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund Miroslav Zikmund 6 14

15 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund Společně uskutečnili:  1947 – 50 vozem Tatra cesty do Afriky a Latinské Ameriky  1959 – 64 do Asie a Oceánie  natočili řadu filmů: Afrika, Od rovníku ke Stolové hoře, Z Argentiny do Mexika  napsali cestopisy - Afrika snů a skutečností, Tam za řekou je Argentina, Přes Kordillery, Tisíc a dvě noci atd.  pro angažovanost v demokratizačním procesu 1968 – 69 nesměli od roku 1970 publikovat, vydání jejich připravovaných knih bylo zastaveno  1990 byl vydán titul Zvláštní zpráva č. 4, ekonomická a politická analýza bývalého Sovětského svazu z roku 1964. 15

16 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Miloslav Stingl  navštívil 151 zemí všech kontinentů  cesty po Latinské Americe, Oceánii, Austrálii  studium života potomků Mayů, Inků, Aztéků, Zapotéků  více než 40 publikací, např. Očarovaná Havaj, Mayové, jejich civilizace a zánik světa 7 16

17 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Zdroje Použitá literatura: RIEDLOVÁ, Marie; DEMEK, Jaromír; PECH, Jiří. Úvod do studia geografie. Praha: SPN, 1980, ISBN není známé. HANBURY-TENISON, Robinn. Sedmdesát velkých výprav, jež změnily svět. Čína: Slovart,s.r.o., 2007, ISBN 978-80-7209-927-6 Obrázky byly vyhledávány pomocí vyhledavače neziskové organizace Creative Commons, která na internetu vyhledává a označí ty obrázky, fotografie a další zdroje, u kterých dal autor souhlas s jejich bezplatným využitím nebo u kterých již platnost autorských práv vypršela. Iniciativa Creative Commons v globálním měřítku garantuje, že je dané dílo volně k dispozici: 1.ECKERT, Jindřich. Wikipedie.cz [online]. [cit. 19.12.2011]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vojt%C4%9Bch_n%C3%A1prstek.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vojt%C4%9Bch_n%C3%A1prstek.jpg 2.PENARC. Wikipedie.cz [online]. [cit. 19.12.2011]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Emil_Holub.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Emil_Holub.jpg 3.VILÍMEK, Jan. Wikipedie.cz [online]. [cit. 19.12.2011]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Josef_Korensky_Vilimek.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Josef_Korensky_Vilimek.jpg 4.AUTOR NEUVEDEN. Wikipedie.cz [online]. [cit. 19.12.2011]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ales_hrdlicka.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ales_hrdlicka.jpg 5.AUTOR NEUVEDEN. cvut.cz [online]. [cit. 19.12.2011]. Dostupný na WWW: http://www.cvut.cz/fotobanka/osobnosti/osobnosti/behounek.jpg/image_preview http://www.cvut.cz/fotobanka/osobnosti/osobnosti/behounek.jpg/image_preview 6.SULOVSKÁ, Kateřina. Wikipedie.cz [online]. [cit. 19.12.2011]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Miroslav_Zikmund,_Zl%C3%ADn_%282%29.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Miroslav_Zikmund,_Zl%C3%ADn_%282%29.jpg 7.KIRK, Jiří. Wikipedie.cz [online]. [cit. 19.12.2011]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Miloslav_Stingl_na_autogramide_v_Brne_01.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Miloslav_Stingl_na_autogramide_v_Brne_01.jpg 17


Stáhnout ppt "Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem."

Podobné prezentace


Reklamy Google