Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Historie lidského poznávání

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Historie lidského poznávání"— Transkript prezentace:

1 Historie lidského poznávání
Čeští cestovatelé Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2 Obsah Období středověku Období novověku 19. – 20. století
Vojtěch Náprstek Emil Holub Aleš Hrdlička František Běhounek Období po 1945 Hanzelka, Zikmund Miloslav Stingl Zdroje

3 Období středověku Společnost ovládána církví. Příčiny dalekých cest:
církevní, světské, diplomatické později obchodní záležitosti Význam: popisy krajin, faktografický materiál, kroniky Biskup Vojtěch v 10. stol. plavil se po moři cesty do Palestiny Jeroným Pražský, Martin Křivoústý Bakalář (popsal cestu z Prahy do Palestiny přes Benátky, Tarent, Krétu, Tripolis, Kypr, Jeruzalém)

4 Období novověku Období velkých geografických objevů
vnitrozemská země, kolonizátorské záměry nejsou, většina po souši cílem Palestina, arabský svět Přední Asie Martin Kabátník - Palestina Václav Budovec z Budova – muslimské země Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic – Středomoří a záp. Evropa Období od pol. 17. stol. do konce 18. stol. z počátku misijní cesty mnišských řádů jezuitského a františkánského, později i geografické cesty Tadeáš Hanke - Andy, vystoupil na Chimborazo (tehdy považovanou za nejvyšší horu světa)

5 19. – 20. stol. Antonín Stecker - objevil některá etiopská jezera
a zakrelil první podrobnou mapu jezera Tana Josef Wunsch - objev a zmapování pramenů Eufratu a západního Tigridu Barbora Eliášová Albert Vojtěch Frič

6 Vojtěch Náprstek (1826 – 1894) prožil 10 let v Severní Americe
jeho sbírky národopisných indiánských předmětů daly základ etnografickému muzeu Náprstkovo muzeum v Praze přispěvateli do jeho sbírek byli například cestovatelé Emil Holub, Josef Kořenský a další 1888 zakladatel Klubu českých turistů 1

7 Emil Holub "Tož přece jsem dosáhl veletoku, o němž jsem, jsa chlapcem,
lékař, přírodovědec nejpopulárnější český cestovatel podnikl tři výpravy do středu Afriky; 1. oblast Transvaalu a Botswany 2. oblast Šošonga solné jezero Maharikari, střední tok Zambezi, Viktoriiny vodopády zpracoval detailní mapu okolí VV 2 "Tož přece jsem dosáhl veletoku, o němž jsem, jsa chlapcem, tolik se načetl a nasnil."

8 Emil Holub Čtvrtá cesta po Africe 1883 - 1886
z Kapského města po Egypt (společně s 18 - letou manželkou) nedokončena problémy: nemoci, nepokojní domorodci Mašukulumbové (jeden z kmenů Ila- Tonga), kteří jej na výpravě přepadli a okradli Utvořil sbírky etnografického a přírodního rázu z jižní a střední Afriky, mj. otisky skalních kreseb, které správně připsal Sanům. Část sbírek později rozdal školám, spolkům, muzeím. Z díla: Sedm let v jižní Africe, Druhá cesta po jižní Africe

9 Josef Kořenský Považován za učitele geografů
procestoval všechny světadíly 2 výpravy kolem světa 1) USA, Japonsko, Čína, Indie, Egypt 2) Austrálie, NZ, Indonésie, Japonsko, Transibiřská magistrála Neobjevoval nová území, ale vše důkladně prozkoumával a zapisoval. 3

10 Aleš Hrdlička 1869 - 1943, od 13 let žil v USA,
americký lékař a antropolog českého původu studoval všechna světová naleziště pravěkého člověka - Předmostí u Věstonic, Jáva, jižní Afrika, Indie, Austrálie a Argentina studoval život mnoha indiánských kmenů a Eskymáků autor teorie o zalidnění Ameriky z Asie, tzv. severní cestou přes Beringův průliv jeho sbírky jsou uloženy ve Washingtonském muzeu v roce 1927 vyslovil teorii o jednotném původu a vývoji člověka 4

11 František Běhounek fyzik, akademik, profesor radiologie
a atmosférické radiologie na UK spisovatel, autor odborné literatury a literatury pro mládež 5 1926 společně s Amundsenem, Elsworthem a Nobilem se dostal do Arktidy. Jako mladý vědec tam měřil atmosférickou elektřinu a kosmické záření.

12 František Běhounek cesta k severnímu pólu s Nobilem
vzducholodí Italia roku 1928 byl prvním Čechem, který kdy stanul na severním pólu na zpáteční cestě vzducholoď vlivem nepříznivého počasí ztroskotala Běhounek prožil spolu s dalšími 8 trosečníky 7 krutých týdnů na ledové kře (bylo ironií osudu, že jeho otec byl pražský ledař), než je zachránil ledoborec Krasin

13 Období po roce 1945 Ladislav Mikeš Pařízek – objevil a popsal prameny řeky Niger, procestoval Šalamounovy ostrovy, Havaj, Aljašku František Alexandr Elstner – Sahara (cestování ve škodovkách a aerovkách) Josef Brinke – Austrálie a Oceánie Josef Sekyra – Antarktida, byl prvním Čechoslovákem, který stanul na jižním pólu, působil na základně McMurdo, účastnil se vysokohorské expedice do Himalájí Václav Šolc – zmapoval vybrané oblasti jezera Titicaca, zkoumal život indiánů v Bolívii a Chile Pavel Prošek - byl řešitelem projektu vybudování české vědecké stanice na ostrově James Ross v Antarktidě

14 Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund
6

15 Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund
Společně uskutečnili: 1947 – 50 vozem Tatra cesty do Afriky a Latinské Ameriky 1959 – 64 do Asie a Oceánie natočili řadu filmů: Afrika, Od rovníku ke Stolové hoře, Z Argentiny do Mexika napsali cestopisy - Afrika snů a skutečností, Tam za řekou je Argentina, Přes Kordillery, Tisíc a dvě noci atd. pro angažovanost v demokratizačním procesu 1968 – 69 nesměli od roku 1970 publikovat, vydání jejich připravovaných knih bylo zastaveno 1990 byl vydán titul Zvláštní zpráva č. 4, ekonomická a politická analýza bývalého Sovětského svazu z roku 1964.

16 Miloslav Stingl navštívil 151 zemí všech kontinentů
cesty po Latinské Americe, Oceánii, Austrálii studium života potomků Mayů, Inků, Aztéků, Zapotéků více než 40 publikací, např. Očarovaná Havaj, Mayové, jejich civilizace a zánik světa 7

17 Zdroje Použitá literatura:
RIEDLOVÁ, Marie; DEMEK, Jaromír; PECH, Jiří. Úvod do studia geografie. Praha: SPN, 1980, ISBN není známé. HANBURY-TENISON, Robinn. Sedmdesát velkých výprav, jež změnily svět. Čína: Slovart,s.r.o., 2007, ISBN Obrázky byly vyhledávány pomocí vyhledavače neziskové organizace Creative Commons, která na internetu vyhledává a označí ty obrázky, fotografie a další zdroje, u kterých dal autor souhlas s jejich bezplatným využitím nebo u kterých již platnost autorských práv vypršela. Iniciativa Creative Commons v globálním měřítku garantuje, že je dané dílo volně k dispozici: ECKERT, Jindřich. Wikipedie.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: PENARC. Wikipedie.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: VILÍMEK, Jan. Wikipedie.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEUVEDEN. Wikipedie.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEUVEDEN. cvut.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: SULOVSKÁ, Kateřina. Wikipedie.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: KIRK, Jiří. Wikipedie.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:


Stáhnout ppt "Historie lidského poznávání"

Podobné prezentace


Reklamy Google