Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Petr Kachlík Luhačovice, 2004

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Petr Kachlík Luhačovice, 2004"— Transkript prezentace:

1 Petr Kachlík Luhačovice, 2004
Příznaky a první pomoc při intoxikaci návykovými látkami (podle NOVOTNÁ, J. Drogové závislosti-symptomatika a léčba pro praktické lékaře. Brno: Litera, 1997, 48 s.) Petr Kachlík Luhačovice, 2004

2 POUŽITÉ ZDROJE HELLER, J., PECINOVSKÁ, O. Závislost známá neznámá. 1.vyd. Havlíčkův Brod: Grada, s. ISBN HYNIE, S. Psychofarmakologie v praxi. 1. vyd., Praha: Galén, 1995, 312 s. ISBN MANN, J. Jedy, drogy, léky. 1. vyd., Praha: Academia, 1996, 203 s. ISBN MEČÍŘ, J. Zneužívání alkoholu a nealkoholových drog u mládeže. 1.vyd. Praha: Avicenum, s. ISBN-. NEŠPOR, K., CSÉMY, L. Léčba a prevence závislostí. Příručka pro praxi. 1. vyd., Praha: PCP, 1996, 203 s. ISBN NOVOTNÁ, J. Drogové závislosti - symptomatika a léčba pro praktické lékaře. Brno: Litera, 1997, 48 s. ISBN -. NOŽINA, M. Svět drog v Čechách. 1. vyd., Praha: KLP, 1997, 348 s. ISBN X. RUDGLEY, R. Kulturní alchymie: omamné látky v dějinách a kultuře. 1.vyd. Praha: Lidové noviny, s. ISBN STAFFORD, P. Encyklopedie psychedelických látek. 1.vyd.Praha: Volvox Globator, s. ISBN

3 Možné zneužívání návykových látek (podle Novotné, 1997)
Všímáme si náhlých, ale také pozvolných změn chování, zvláště: podrážděnosti úbytku zájmů změn nálady ztráty přátel zanedbávání základních hygienických návyků nápadných změn v odívání vyhledávání samoty (opuštění domova, pozdní příchody, víkendová nepřítomnost) odmítání autority absencí ve škole, lhaní, tajných telefonátů ztráty peněz a cenností z domova zhoršeného školního prospěchu nebo jeho znatelného kolísání odsouvání povinností, zapomnětlivosti zájmu o diskotéky, party, srazy, kluby přespávání v bytech kamarádů vyhledávání literatury s drogovou tématikou

4 Podezření ze zneužívání drog je pravděpodobnější, když pozorujeme:
Možné zneužívání návykových látek (podle Novotné, 1997) Podezření ze zneužívání drog je pravděpodobnější, když pozorujeme: nápadné vyčerpání nespavost s nočním neklidem, rozrušením, podrážděností, nebo naopak zvýšenou potřebu spánku třesy, jež není možné vysvětlit onemocněním či rozrušením pocity pronásledování (stihomam, “stíha”) ztrátu chuti k jídlu, hmotnostní úbytek nevolnost, zvracení, žaludeční potíže nebo zvýšenou chuť k jídlu (na sladkosti) překrvení spojivek rozšíření zorniček, u opiátů naopak zúžení zorniček sucho v ústech, okoralé rty rýmu, kašel, vleklý zánět průdušek zvýšené pocení

5 O zřejmém zneužívání drog vypovídá:
Možné zneužívání návykových látek (podle Novotné, 1997) O zřejmém zneužívání drog vypovídá: přiznání k užívání drog průkaz drog v biologickém materiálu (v moči, ve slinách, krvi, stolici, atd.), v dechu nález drogy a prostředku k její aplikaci (jehly, stříkačky, speciální dýmky, cigaretové papírky, jointy, obaly od léků, prázdné láhve od alkoholu, miniaturní obálky pro zabalení drog ”psaníčka” - zvl. u heroinu, pervitinu) akutní otrava-intoxikace (opilost, opojení) nezvyklá činorodost, mnohomluvnost, špatná artikulace, euforie strach, deprese, sebepodceňování, útlum záchvaty smíchu nebo pláče dezorientace, potíže s poznáváním osob poruchy vědomí stopy vpichů se změnami na kůži a cévách, hlavně v oblasti předloktí, lokte, zápěstí, paže, stehna, bérce, krku, podbřišku, hýždí. Mnozí uživatelé drog (kteří chtějí aplikaci utajit, nebo již mají poškozené cévy) si píchají mezi prsty rukou či nohou, do kštice, pubického ochlupení, pod jazyk. zápach rozpouštědel (z úst, oděvu) konflikty se zákonem - krádeže, podvody, agresivita

6 Možné zneužívání návykových látek (podle Novotné, 1997)
Málokdy se podaří odhalit uživatele přímo při aplikaci drogy venku nebo v jeho bytě. Pravděpodobnější je nález zbytků drog, stop po jejich výrobě a užívání, např.: ožehnuté kousky Alobalu, plechu, lžičky, injekční stříkačky zvláštní zápach bytu zbytky marihuany nebo její přímé pěstování doma prázdné krabičky, obaly od neobvyklých chemikálií

7 OBECNÉ ZÁSADY PP klidné chování, pomalý a tichý hovor
jednoduché, jasné pokyny (je-li třeba) zábrana podchlazení (výjimka: kokain-chladit) zábrana poranění, sebepoškození zamezení dalšímu přívodu drogy, její zajištění DOZOR nad pacientem, doprovod při transportu, upozornění rodičům (lehčí stavy) neomezovat pacienta (výjimka: nezvládnutelný neklid před převozem do nemocnice)

8 PROBLÉMY NEODKLADNÉ POMOCI - I
akutní předávkování: sledovat KV funkce, respiraci, zornice, reakci na bolest, vědomí sebevražedné jednání, pokusy akutní psychotický stav odvykací syndrom

9 PROBLÉMY NEODKLADNÉ POMOCI - II
poruchy vnímání (iluze, halucinace) poruchy emotivity (euforie, extáze, hypomanická-manická, anxiosní, depresivní, dysforická nálada) poruchy myšlení („stíha“, bludy, inkoherence, zárazy) poruchy motoriky (vzrušení, neklid, agrese) poruchy paměti (zmatenost, konfabulace, amentně-deliriosní stavy)

10 PROBLÉMY NEODKLADNÉ POMOCI - III
poruchy orientace (místo, čas, osoba, situace) poruchy pudů (sebevraždy, sebeznetvoření, sebepoškození) poruchy osobnosti (depersonalizace, derealizace) poruchy vědomí (somnolence, sopor, koma, epileptoidní křeče)

11 SOMATICKÉ KOMPLIKACE celkové zhoršení tělesného stavu (úbytek hmotnosti, kachektizace) VHA, VHB, VHC HIV+ (exchange programy, zodpovědnost) jiné infekce (GIT, DC, kožní a pohlavní, cévního systému) gravidita v období abúzu, častěji po něm (do té doby problém otěhotnět)

12 PSYCHOSOCIÁLNÍ KOMPLIKACE
rodinné konflikty (NEJEDNAT za zády klienta, i když jde ještě o dítě) ztráta rodiny, přátel, práce, bytu právní konflikty

13 PŘÍZNAKY INTOXIKACE DROGAMI (orientačně dle Novotné, 1997)

14 PORUCHY VYVOLANÉ ZNEUŽÍVÁNÍM DROG (dle Novotné, 1997)

15 LÉKAŘ PRVNÍHO KONTAKTU SLEDUJE:
V oblasti somatické: úroveň vědomí  reakci zornic TK, puls  ARO, JIP respirační funkce  tělesnou teplotu poruchy chůze, rovnováhy nauseu, vomitus svalové záškuby, křeče, epi záchvaty 

16 LÉKAŘ PRVNÍHO KONTAKTU SLEDUJE:
V oblasti psychické: iluze, halucinace emoční výkyvy dezorientace amentně-deliriosní stavy psychomotorický neklid s agresí, automutilací  odeslat pac. k psychiatrovi (krizová centra, detox, lůžková oddělení)  zajistit zdravotnický dozor (agrese: policie)  OA, RA (dotazy na drogy)  obaly, stříkačky, léky, cigarety k toxikol. analýze

17 MOŽNÉ KOMPLIKACE amfetaminy anabolické steroidy anticholinergika
cannabinoidy halucinogeny opioidy fencyklidin (PCP) sedativa, hypnotika, anxiolytika inhalanty hypertenze, agrese hypertenze, emoční labilita delirium, horečka, tachykardie tachykardie, IM, delirium, neklid, agrese halucinace, emoční labilita, tachykardie, tremor euforie, letargie, somnolence nystagmus, hypertenze, arytmie, grimasování emoční labilita, poruchy paměti, pozornosti, vědomí, orientace euforie, impulsivita, strnulost, závrať, nystagmus, arytmie, respirační potíže

18 OPIOIDY - I typ závislosti zneužívané látky účinek příznaky
psychická, somatická+abst.sy., tolerance opium, morfin, kodein, heroin aj., Beforal, Fortral, Valoron, Temgesic, Dolsin, Fentanyl, Tramal… analgesie, sedace (vegetativní NS), uklidnění, rozkoš, euforie, relaxace, sny miosa, vosková kůže, bledost, prořídlé vlasy, stařecký výraz, zanedbaný chrup, mravenčení končetin, zvýšené pocení, slinění, hlen v DC, GIT potíže, koliky, kachektizace, třes, poruchy koordinace, bradykardie, apatie, lhavost, strach, deprese, hypochondrie, suicidální tendence, poruchy paměti, halucinace

19 OPIOIDY - II subjektivní stesky dávky způsob aplikace průkaz
odvykací sy. cephalea, tinnitus, insomnia, poruchy močení a defekace, nepravidelnost menstruačního cyklu, aborty, pokles libida, potence, tělesné hmotnosti 10 mg čistého heroinu i.v., mg kouřením, denně 0,5-3 g!!! (v 1 balení obvykle mg drogy) inj.-i.v., i.m., s.c., šňupáním, inhalací výparů, kouřením v moči (několik hodin-dnů) Subj.: craving, GIT potíže, slzení, výtok z nosu, bolesti ve svalech, křeče, horkost, nespavost, křivé držení trupu Obj.: mydriasa, zvýšená teplota, tachypnoe, tachykardie, pocení, husí kůže, zívání, slzení, výtok z nosu, deprese, anxieta, suicidia (průjem, zimnice, silný třes, epi záchvaty)

20 OPIOIDY - III th. odvykacího sy. intoxikace dif. Dg. a komplikace
mírný většinou sine th. (možná aurikuloakupunktura) silný: BZD, β-blokátory (nebo clonidin), vitaminy, spasmolytika, buprenorfin; KLESÁ TOLERANCE!!! stav ohrožení života-ARO, JIP, Naloxon i.v. 0,4 mg/1 hod. v inf. po dobu 24 hod., lze též podat i.m. či s.c. otrava insekticidy, DM, CMP (miosa) koliky při abst. sy.- vynucování aplikace opioidů parenterální přenos VH, HIV, bakter. inf. (abscesy, sepse, záněty pohyb. aparátu, abscesy CNS-imitace TU, pohlavní a kožní choroby, TBC…) poruchy paměti, neklid, halucinace, spíše ale apatie, lhavost, poruchy nálad, deprese, úzkost, kriminální jednání

21 KANABINOIDY - I typ závislosti zneužívané látky účinky
zvl. psychická, možná též somatická (endogenní kanabinoidy)+abst.sy., slabá tolerance 8- a  9-THC (Cannabis sativa, indica); marihuana (listy+semena, 5-10% THC), hašiš (pryskyřice, 10% THC), hašišový olej (koncentrát, 15-30% THC) změny nálady (euforie-pasivita), činorodost, poruchy poznávacích schopností, antiemetikum, antiglaukomatikum, antinauseosní účinek, změny endokrinní, KV, imunity nevázané veselí (závisí na předchozí náladě), snížení zábran, zpomalené vnímání času, zkreslení a zintenzivnění vjemů, poruchy paměti, koncentrace, úsudku též lhostejnost, pasivita, útlum, spavost, popudlivost, podrážděnost, vztahovačnost

22 KANABINOIDY - II příznaky zneužívání dávky způsob aplikace průkaz
zarudlé oči, edém víček, nápadný-asthmoidní kašel, tachykardie, hypertenze, hypoglykemie (hlad), mydriasa, hyperacusis, hypermotilita, vyšší dávky: iluze, halucinace, agrese 2 mg THC: mírná euforie 7 mg: změny vnímání času a prostoru 17 mg: depersonalisace, derealizace, halucinace 20 mg: dysforie, strach, vztahovačnost, závrať, cephalea, nause-vomitus, neklid, poruchy koordinace kouřením (úč. 1-2 hod.), žvýkáním (8-12 hod.); odvary, pokrmy, kombinace s rostl. v moči (2-3 dny), silné a časté užívání: 2-3 týdny!!!

23 KANABINOIDY - III předávkování (řídce) somatická poškození
psychická poškození akutní psychomotorický neklid, strach, halucinace, paranoia, riziko suicidia THC často vstupní (též alkohol či nikotin) a přídatnou drogou, méně hlavní PAU (CA plic a bronchů), pokles VC, chron. bronchitis, AB, poruchy menstruace, ovulace, aborty, pokles hladin pohl. steroidů, omezení plodnosti mužů i žen poruchy imunity, ICHS (tachykardie), poruchy prokrvení končetin, parestesie dlouhodobý abúzus: poruchy koordinace, úsudku, odhadu situace (práce, řízení auta) ? poruchy DNA, ohrožení potomstva poruchy pozornosti, paměti, odpovědnosti, otupení citů, vazeb, lhostejnost psychózy (anxiosně-depresivní, paranoidně-halucinatorní, podob. schisofrenii), přetrvávají i měsíce po vysazení THC

24 KANABINOIDY - IV psychická poškození odvykací příznaky
(většinou nevyžadují medikamentosní th.) léčba při požití THC: zvracení, zajištění KV, DC poruchy pozornosti, paměti, odpovědnosti, otupení citů, vazeb, lhostejnost psychózy (anxiosně-depresivní, paranoidně-halucinatorní, podobné schisofrenii), přetrvávají i měsíce po vysazení THC izolace, ztráta sociálních vazeb, nezájem, zanedbaný zevnějšek, otupělost flash-backy nespavost, strach, deprese, psychomotorický neklid, podrážděnost, poruchy koncentrace, nechutenství, třes nekomplikované ac. opojení: sine th., pouze klid+DOZOR bez hospitalizace opojení s psychickou poruchou: Diazepam i.m. nebo p.o mg delší psych. poruchy s neklidem, úzkostí: Diazepam i.m mg+odb. vyšetř. poruchy dechu+oběhu: KPR+ARO, JIP

25 SEDATIVA, HYPNOTIKA - I typ závislosti zneužívané látky účinek
psychická, somatická+abst.sy., tolerance (společensky tolerováno!) sedativa, hypnotika, kompositní analgetika (obsahují phenobarbital, allobarbital, chloralhydrát, clomethiazol, diazepam, medazepam, chlordiazepoxid, clonazepam, nitrazepam, flunitrazepam, alprazolam, bromazepam, oxazepam, tofizepam, triazolam, BZD, meprobamat) z léků nejč. Alnagon, Bellaspon, Sanepil, Spasmoveralgin, Dinyl, Eunalgit, Diazepam, Rudotel, Radepur, Defobin, Rivotril, Nitrazepam, Rohypnol, Xanax, Lexaurin, Oxazepam, Meprobamat… hypnotický, sedativní, anxiolytický, analgetický, antikonvulsivní, myorelaxační X zneužití: euforie, povzbuzení, vzrušení, čilost, hyperaktivita !, „dojezd“

26 SEDATIVA, HYPNOTIKA - II
příznaky dlouhodobého zneužívání somatické problémy dávky způsob aplikace průkaz na počátku aktivita, poté útlum, ospalost, emoční labilita, deprese, dysforie, poruchy koncentrace, zpomalení reakcí (práce, řízení auta!), poruchy paměti, intelektu, vůle, řeči, apatie, ztráta sociálních vazeb, amence, úbytek hmotnosti, poruchy motoriky, pády, únava poruchy KO, funkce parenchymatosních orgánů, GIT, močového, pohybového, kožního systému, v graviditě: letargický plod +přechod do mléka koma možné po 5-10násoku TD, vysoká smrtnost, OPATRNĚ PŘI PRESKRIPCI!!! diazepam mg/den, pentobarbital 400 mg/den. meprobamat 2 g/den, chlordiazepoxid 300 mg/den p.o. (tbl., cps., gtt.), inj., supp. v moči (BZD i barbituráty), barbituráty stopově i po 4 týdnech!!!

27 SEDATIVA, HYPNOTIKA - III
odvykací sy. při zneužívání barbiturátů léčba odvykacího sy. po barbiturátech intoxikace BZD po vysazení do 24 hod., za 2-4 dny vrchol, poté pozvolný ústup, vysoké riziko úmrtí úzkost, slabost, únava, nespavost, nevolnost, zvracení, závrať, ortostatická hypotense, třesy, záškuby svalů, horečka, epi záchvaty, delirium, event. paranoia a halucinace detox, event. JIP či ARO, postupné snižování dávek během dnů, jinak hrozí epi, psychosa, selhání KV menší toxicita, nižší riziko úmrtí somnolence, dysartrie, ataxie, hypotonické svalstvo se záškuby, hypotense, bradykardie, útlum dech. centra, koma pokusit se vyvolat zvracení, stabilizace dechu a oběhu, Anexate (antidotum) inj. 0,2-0,3 mg i.v., lze opakovat po 60 min. do celkově 1-2 mg u komatosních pacientů

28 SEDATIVA, HYPNOTIKA - IV
odvykací sy. při zneužívání benzodiazepinů léčba odvykacího sy. po BZD po vysazení do 24 hod., za 2-4 dny vrchol, poté pozvolný ústup, vysoké riziko úmrtí objevuje se do 24 hod. po odnětí (krátkodobě působící BZD), za 7-10 dnů u dlouhodobě působících BZD; VYSAZOVAT POZVOLNA!!! nespavost, poruchy nálady, iritabilita, smyslová přecitlivělost, třes, záškuby, nevolnost, zvracení, pocení, palpitace, bolesti hlavy, epi záchvaty, delirium, paranoia, halucinace, kvantitativní poruchy vědomí u nižších dávek (do 30 mg Diazepamu/den) snížíme dávku rychle o 50 %, postupně dále o 25 %, poté již velmi pomalu u vyšších dávek (detox) se snižuje o 30 % první den, další dny o 5 %, Xanax: snižování dávek v průběhu 1-2 měsíců detox trvá přibližně 2 týdny

29 SEDATIVA, HYPNOTIKA - V zneužívání analgetických směsí a fenacetinu,
soubor několika somatických poškození anemie žaludeční vředy fenacetinová ledvina (nefritida+nekrosa papil, koliky, makroskopická hematurie, pyelonefritis ac., selhání ledvin) hypertense hnědá pigmentace kůže+sliznic ? CA močových cest ?? výskyt častější u žen po několikaletém užívání preparátů s fenacetinem zneužívání analgetických směsí a fenacetinu, ANALGETICKÝ SYNDROM

30 KOKAIN - I typ závislosti zneužívané látky způsob aplikace účinek
psychická, craving, somatická chybí, tolerance sice neroste, ale dávky častěji během dne kokain (z listů keře Erythroxylon coca), vysoká návykovost crack (kokain+voda+jedlá soda), rychlé působení i návyk kokain+heroin, speed balls šňupání, kouření, kapání do nosu, pití roztoku, i.v. (+opiáty) lokální anestetikum, intensivní euforie, subj. pocit zlepšení fyzické (sex) i psychické výkonnosti, mnohomluvnost euforie, poté deprese, rozlada, úzkost-nutný další přísun drogy

31 KOKAIN - II příznaky po užití chronický abúzus
psychické: euforie, halucinace (hmyz na- a pod kůží), neklid, úzkost, agrese, dezorientace, deprese, třes, vzrušivost, touha po další dávce (pomine do 48 hod.) fyzické: mydriasa, tachykardie, hypertense, arytmie, anginosní bolesti na hrudi (ICHS, IM!), hyperpyrexie, mrazení, zimnice, třesavka, nausea, vomitus, metabolická acidosa, paroxysmy, KV kolaps+zástava dechu, myocarditis těžké případy patří na ARO či JIP, ochlazování, KPR, dozor při převozu změny osobnosti (impulsivita, agresivita, vztahovačnost-paranoia, bludy, deprese, dysforie, riziko suicidia) sebemrzačení, asociální jednání, agrese (odpovědnost zachována !) nespavost, anorexie, maskovitý obličej třes, hyperreflexie, impotence záněty-poškození nosní sliznice/septa

32 KOKAIN - III dávky průkaz léčba akutní intoxikace odvykací příznaky
odvykacích příznaků mg čistého kokainu, g listů koky (tj. asi 0,05-0,1 g kokainu) v moči, kokain po jednorázové konzumaci do 3-6 hod., jeho metabolity po hod., u chron. abúzu i za 5 dnů Diazepam tbl mg. p.o./10 mg i.m. několikrát denně, nebo Clonazepam (Rivotril, tbl. 0,5 mg) 3x1 až 3x2/d, propranolol tbl. 10 mg p.o. Tiapridal, inj. 100 mg 2-3x/d i.m. nebo Buronil, tbl., inj., Haloperidol 5-10 mg i.v. či i.m., DOZOR, ARO, JIP objeví se po vysazení do 24 hod., vrcholí za 2-4 dny: deprese, dysforie, suicidální tendence, panika, úzkost, paranoia, agitovanost, insomnia, ecent. hypersomnia, někdy epi-záchvaty, KP selhání, psych. poruchy trvají i měsíce po vysazení kokainu hospitalizace, podávat Diazepam tbl., inj., neuroleptika (Tiapridal tbl. inj., Buronil, tbl., inj., Haloperidol tbl., inj.), antidepresiva

33 STIMULANTIA - I typ závislosti zneužívané látky způsob aplikace dávky
psychická, u některých i somatická, chybí typický odvykací syndrom, pomalý vývoj tolerance amfetamin a látky podobné (fenmetrazin, dex-fenmetrazin, efedrin), PCP, ketamin, metylfenidat, IMAO, anorektika (Mirapront, Terronac, Degonan) nezákonné získávání ze Solutanu, gtt., Efedrinu, tbl., inj., Ipecarinu, gtt. a kompozit s efedrinem i.v., i.m., s.c., p.o., šňupáním 0,1 g - 2,0 g denně, i více

34 STIMULANTIA - II účinky
průkaz psychické: čilost, bdělost, zrychlená psychomotorika, růst výkonu za poklesu jeho kvality, vzrušení, neklid, hypermobilita, euforie, potřeba komunikace, poruchy prostorového vnímání, odhadu vzdálenosti, úzkost, agresivita, automutilace, iluze, halucinace, vztahovačnost, paranoia, drmolivá, rychlá, nesrozumitelná řeč, flashback fyzické: mydriasa, nystagmus, tachykardie, hypertense, cephalea, hypertermie, hyperhidrosa, sucho v ústech, tachypnoe, polakisurie, tremor, epi-paroxysmy, možné KV selhání (IM), riziko CMP opojení trvá hodin v moči, amfetamin a jeho deriváty se objevují do 20 min. po požití, vylučují se několik dnů

35 STIMULANTIA - III předávkování léčba odvykací symptomy
poruchy vědomí, ochlazovat, odeslat pac. na ARO, lze podat β-blokátory (hypotensiva), DOZOR! Diazepam tbl mg p.o.+TMP tbl. 40 mg 2 x 0,5-1tbl. nebo Tiapridal 100 mg x 1 tbl./d+TMP tbl. nebo Buronil drg. nebo Haloperidol inj mg i.m. emoční labilita, roztěkanost, nesoustředěnost, vyčerpání, poruchy pozornosti, výkonu, nestabilita, úzkost, deprese, sebevražedné myšlenky, insomnia, častěji hypersomnia, flash-backy (potencovány marihuanou, halucinogeny, alkoholem), vegetativní labilita, poruchy dechu a srdečního rytmu (důvod opakovaného užívání drogy)

36 STIMULANTIA - IV terapie
odvykacího syndromu důsledky zneužívání psychoterapie, relaxace, Diazepam tbl mg/d., méně často Diazepam inj. 10 mg. i.m., vždy β-blokátory v nízkých dávkách p.o. denně večer (lze též podat Tiapridal tbl. 2 x 100 mg - 3 x 200 mg/d. nebo Buronil drg mg/d. nebo Rivotril tbl. 0,5 2-3 x 1/d.) bledost, suché sliznice, dehydratace, kachexie, akné, exantém v obličeji bronchitidy, cephalea, vertigo tachykardie, mírná hypertense periferní poškození cév, akrální edémy a cyanosa (trvají léta) defekty po vpiších, ulcerace, nekrosy, poruchy trofiky tkáně poškození jater,ledvin, srdce (KMP), CNS setřelá, nejasná, drmolivá řeč VH, HIV+/AIDS, sepse, infekce CNS, myokardu, ledvin, KV selhání opakované akutní psychosy (paranoia, halucinace, úzkost, neklid, připomínají schizofrenii)

37 HALUCINOGENY - I typ závislosti zneužívané látky
psychická, u některých možná i somatická, chybí typický odvykací syndrom, rychlý vývoj tolerance u LSD, psilocybinu, pomalejší u meskalinu pravé halucinogeny (bez kvalitativních poruch vědomí, bez amnesie): LSD 25, psilocin, psilocybin (lysohlávky), bufonin, bufotenin (ropuší jed, cohoba), harmin (routa), atropin (rulík), skopolamin (durman), antiparkinsonika (trihexyphenidyl) delirogeny: ketamin, meskalin (peyotl-ježunka), PCP-fencyklidin (Angel Dust) designer drogy (diskotékové, dance), kombi účinek afetamino-meskalinový: DOM (AMF + meskalin), EXT, XTC, ADAM, MDMA, Ecstasy (methylendioxyamfetamin), MDE, EVA, MDEA (methylendioxyethylamfetamin), různé kombinace, časté padělky

38 HALUCINOGENY - II způsob aplikace dávky účinky po užití
p.o. (tbl., cps., tripy, čaje, odvary, pokrmy), vzácněji zaváděním per rectum, i.v. injekcí kouřením, čicháním, šňupáním (DMT) různé, např. u LSD μg, u jiných drog mg, u surového materiálu gramy nastupují od 20 min. (LSD i.v.) do min. (LSD p.o.) fyzické: mydriasa, hypertense, zrudnutí obličeje, tachykardie, hyperhidrosa, tremor, vertigo, sucho v ústech, nausea psychické (trvají hod.): poruchy vnímání (iluze, halucinace), euforie, někdy anxieta a deprese, poruchy myšlení, úsudku, bludy, roztříštěnost osobnosti, paranoia výrazné změny percepce (velikost předmětů, synestesie, poruchy rozlišování vjemů, vnímání času, panika, narušení orientace v prostoru) za hod. odezní hlavní účinky, po dalších hod. zůstává zvýšené vnímání psychických pochodů a sebekontrola

39 HALUCINOGENY - III komplikace po užití léčba
bad trip (změny vnímání, úzkost, paranoia, depersonalisace, derealisace, halucinace, strach ze zešílení, agrese, sebemutilace (u LSD odezní většinou do 12 hod.) prodloužená psychotická reakce (přesvědčení, že patologické prožitky z období intoxikace byly skutečné), odezní do 1-2 dnů, někdy přetrvávají i týdny-měsíce poruchy nálady (anxieta, deprese,manie, pocity viny, neklid, nespavost, obavy), trvají hodiny-dny flashback (znovuobjevení zážitků z intoxikace bez vlastního užití drogy), trvají sekundy, vyskytují se i léta po vysazení (potencuje marihuana a alkohol) opojení+neklid+anxieta/deprese: Diazepam inj. i.m. 1-3x/d po 10 mg halucinace+paranoia/deprese: Tiapridal inj. po 200 mg 2-3x/d i.m. nebo Buronil inj. po 25 mg 2-3x/d i.m. nebo Haloperidol inj mg i.m./d odvykací psychické příznaky (anxieta/deprese, sebepoškozo-vání, sebevraž. myšlenky, neklid, nespavost): Diazepam tbl. max do 30 mg/d nebo Tiapridal tbl. po 100 mg, 3-5 x/d nebo Buronil drg. do 75 mg/d či Haloperidol inj. im. do 10 mg/d, Rivotril 0,5 mg tbl. 3x1/d.

40 HALUCINOGENY - IV následky dlouhodobého zneužívání MDMA, MDEA !!!
průkaz povrchní jednání, amotivační syndrom ? chromozomální poškození, ? spontánní aborty, ? VVV u dětí nezdravý životní styl, návyky, infekce provokace endogenní psychosy letální komplikace možné i po 1 dávce !!! poškození, selhání ledvin, těžká dehydratace, koma, smrt hypertermie, neuhasitelná žízeň, neklid nekrózy jater, srdce, hypofýzy, plic, DIC, edém a poškození CNS v moči, metabolity LSD lze detekovat i za 12 hod. po užití

41 HALUCINOGENY - V intoxikace MDMA, MDEA terapie
častá po aplikaci nečistých drog (složení, koncentrace) vzrušení, neklid, poruchy vnímání, myšlení, úzkost, automutilace, suicidální myšlenky mydriasa, hypertermie, kolísání krev. tlaku, tachykardie, poruchy dechu-hrozí zástava, epi paroxysmy Diazepam inj mg 2-3x/d i.m. (je-li dýchání v pořádku) nebo Tiapridal inj. 100 mg 2-3x/d.i.m. nebo Tiapridal tbl. po 100 mg 3x1 až 3x3/d nebo Haloperidol inj mg i.m./d, Trimepranol tbl. 1-2x40 mg/d případné somatické komplikace (KP, ledviny) vyžadují péči ARO, JIP, psychické pobyt na detoxu či psychiatrickém lůžkovém oddělení, DOPROVOD!!! při převozu

42 HALUCINOGENY - VI účinek: stimulační, halucinogenní, analgetický, též depresivní kouření, šňupání, i.v. inj. psychické: agitovanost (hádky, impulsivita, náhlé zvraty chování), letargie, euforie, toxická psychosa (trvá i týdny po 1 dávce !!!), delirium, neklid (trvá dny), anxieta/deprese (dlouho po aplikaci), riziko suicidia somatické (do hodiny): nystagmus, analgesie, hypertense, tachykardie, dysartrie, svalová rigidita, ataxie, paroxysmy, hyperacusis, koma dohled, ochrana postiženého, klid lehké stavy lze zvládnout ambulantně, odezní během hodin, Diazepam 10 mg i.m. ke zklidnění těžší stavy: KPR, hospitalizace, ke zklidnění+ prevenci paroxysmů Diazepam inj. i.m., i.v., odsátí žaludečního obsahu phencyklidin (PCP), ketamin způsob aplikace příznaky po zneužití léčba

43 INHALANTY - I typ závislosti zneužívané látky způsob aplikace účinek
dávky psychická, chybí somatická, chybí typický odvykací syndrom, přítomna tolerance toluen, aceton, benzen, trichlorethylen, tetrachlorethylen, jiná ředidla, ether, chlorethyl (Kellen), lepidla, freony čicháním (inhalací), vdechováním par, často v partě (napuštěná textilie, vata, sprej, zahřívání látky v plechovce, na pánvi, plastikový pytlík-udušení!!!) euforie, zvýšené sebevědomí, excitace, iluze, halucinace, útlum psychomotoriky, někdy neklid, anxieta, zúžené vědomí trvá max. 12 hod., poté únava, spánek bolesti hlavy, nausea frekvence 1-2x/týden, později ob den-denně, 1 „tah“ trvá 2-20 min., ale i hodiny, spotřebuje se 0,5-1,5 l toluenu!!!

44 INHALANTY - II předávkování průkaz dlouhodobé zneužívání
vertigo, hypersalivace, nausea, vomitus, cephalea, tinnitus, nystagmus, diplopie, hyporeflexie, tremor, poruchy taxe deliriosní stav, neklid, epi paroxysmy, koma, hrozí náhlá smrt !!! (KCHA, chlad, úrazy, tachyarytmie, trigeminální reflex, udušení) v moči, metabolity (toluen-kys. hippurová) somaticky: úrazy, automutilace, afty a kožní změny v ústech a nosu, chronická conjunctivitis, rýmy, epistaxe, chronické bronchitidy s kašlem, hypersalivace, tremor, poruchy koordinace, nystagmus, anemie, toxické poškození ledvin, jater, srdce, GIT, CNS (atrofie, obrny), poruchy plodnosti, menstruačního cyklu

45 INHALANTY - III dlouhodobé zneužívání první pomoc
psychicky: emoční otupělost, dráždivost, neklid, agresivita, též anxieta, apatie, krátkodobé toxické psychosy s paranoiou, halucinace (přetrvávají dlouho i po vysazení), pracovní a osobní selhání, poruchy intelektu, pozornosti, paměti, celková degradace osobnosti rychlý přívod čerstvého vzduchu, kyslík, vysvléci potřísněný oděv, zajistit teplo, tekutiny, minerály nekomplikované stavy samy odezní těžší stavy: řízení dýchání, atropin inj. i.v. NIKDY nepodávat adrenalin!!! (kardiální selhání z nadbytku KCHA) DOPROVOD a DOZOR při převozu!!!

46 ANABOLIKA - I typ závislosti zneužívané látky způsob aplikace účinek
dávky dlouhodobé zneužívání psychická, ? somatická, odvykací syndrom mužské pohlavní hormony a jejich deriváty, potlačení androgenních, vystupňování anabolických účinků p.o., inj. i.m. stimulace růstu kosterních svalů, snížení únavy (doping!!!), emoční labilita-euforie, agitovanost, insomnie, pohotovost k agresi (raptus), potíže s erekcí, psychosy při zneužívání x vyšší než terapeutické pokles endogenního testosteronu snížení libida, spermatogenesy, priapismus, gynekomastie, hypertrofie prostaty retence Na, vody, hypertense zvýšení hladiny cholesterolu-aterosklerosa poruchy funkce jater (tumory, krvácení) změny osobnosti, nárůst agresivity, instability

47 ANABOLIKA - II odvykací příznaky léčba deprese, anxieta apatie
pokles libida záchvaty zuřivosti, agrese náhlé změny nálad, chování anxieta/deprese: Diazepam, tbl., inj. neklid, agrese: Haloperidol inj., Tiapridal inj. psychosy: Tiapridal tbl. apod. odeslat na detox, psychiatrické oddělení

48 NEJČASTĚJI POUŽÍVANÁ LÉČIVA I
Diazepamum (antiepileptikum, anxiolytikum, BZD) Apaurin inj. 10 mg/1 ml Diazepam Desitin ing. 5mg/1 ml Diazepam Slovakofarma tbl. po 2, 5, 10 mg Seduxen inj. 10mg/2 ml Seduxen tbl. 5 mg Clonazepamum (antiepileptikum, BZD) Rivotril gtt. Rivotril inj. 1 mg/1ml Rivotril tbl. 0,5 a 2 mg Metipranololum (β-lytikum, antiarytmikum, antihypertensivum) Trimepranol tbl. 10 a 40 mg Trimepranol inj. 1mg/1 ml

49 NEJČASTĚJI POUŽÍVANÁ LÉČIVA II
Chlorprothixeni hydrochloridum (sedativní neuroleptikum) Chlorprothixen tbl. 15 a 50 mg Minithixen tbl. 5 mg Tiaprid (psychofarmakum, neuroleptikum) Tiapridal inj. 100 mg/2 ml Tiapridal tbl. 100 mg Melperon (psychofarmakum, neuroleptikum) Buronil drg. 25 mg a 50 mg Buronil inj. 25 mg Haloperidolum (psychofarmakum, neuroleptikum) Haloperidol tbl. 1,5 mg Haloperidol gtt. Haloperidol inj. 2 mg/1 ml

50 NEJČASTĚJI POUŽÍVANÁ LÉČIVA III
Buprenorphini hydrochloridum (analgetikum-anodynum) Temgesic inj. 0,3 mg/1 ml temgesic tbl. 0,2 mg Clonidini hydrochloridum (antihypertensivum) Catapresan inj. 0,15 mg/1 ml Catapresan Depot cps. ret. 0,25 mg/cps. Antidepresiva Prothiaden tbl. obd. po 10 mg, 25 mg a 75 mg (antidepresivum-anxiolytikum) SSRI (selektivní inhibitory reuptake serotoninu): Deprex, Portal, Prozac, Fevarin, Seropram, Zoloft) RIMA (reversibilní inhibice MAO-A): Aurorix

51 ZÁKLADNÍ LÉČIVA PRO PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
dostupná v lékově formě pro p.o. i parenterální aplikaci Diazepam tbl., inj. (i.v., i.m.) odvykací stavy anxieta/deprese vzrušivost, úzkost epi paroxysmy Tiapridal inj., tbl, Haloperidol inj., tbl. toxické psychosy zvýšený neklid Naloxon inj. (i.v., i.m., s.c.) antagonista opiátů Trimepranol tbl., inj. tachykardie, tachyarytmie hypertense


Stáhnout ppt "Petr Kachlík Luhačovice, 2004"

Podobné prezentace


Reklamy Google