Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:"— Transkript prezentace:

1 Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, Opava Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Zvyšování klíčových aktivit Předmět, ročník: Materiály, 1. ročník Název sady vzdělávacích materiálů: Materiály - teorie Sada číslo: ICT-41 Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 01 Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_ICT-41-01 Téma vzdělávacího materiálu: Materiály v dřevařském průmyslu - rozdělení Druh učebního materiálu: Prezentace Autor: Ing. Luděk Hadámek Anotace: Prezentace se zaměřuje na rozdělení základních materiálů Metodické poznámky: Materiál je vhodný pro učební obor truhlář, operátor Datum vytvoření: Ověření ve výuce:

2 Materiály ve výrobě nábytku
Materiály používané ve výrobě dřevařských výrobků můžeme podle funkce ve výrobku rozdělit na: Základní materiály – tvoří základ konstrukce výrobku Pomocné – slouží ke spojování, úpravě, povrchové úpravě …. Toto dělení je pouze orientační, (odpovídá dělení pro klasické dřevěné výrobky) není nikde stanoveno normou a při rozdílné konstrukci může být různé.

3 Základní materiály Každý materiál má své charakteristické vlastnosti: fyzikální, pevnostní, estetické …. Dřevo – používá se hlavně na kostry, židle, rámy sedacího nábytku, lůžkového nábytku. Tvoří základ konstrukce výrobku. Dýhy – slouží k výrobě lamelového nábytku, úpravě povrchu levnějších dřevních materiálů. Velkoplošné materiály na bázi dřeva – Překližované materiály – (překližky, lamely, hvězdicové dřevo, laťovky …) používá se hlavně na kostry, židle, rámy sedacího nábytku, lůžkového nábytku. Tvoří základ konstrukce výrobku. Aglomerované materiály – ( DTD,DVD, …) používá se hlavně na kostry, židle, rámy sedacího nábytku, lůžkového nábytku. Tvoří základ konstrukce výrobku. Vzhledem k charakteru materiálu se používají speciální spoje určené pro tyto materiály.

4 Základní materiály Dřevo – Dýhy – Překližované materiály –
Aglomerované materiály – Obr.3 Obr.1 Obr.2 Obr.4 Obr.5 Obr.6

5 Základní materiály II Kov - používá se hlavně na kostry, židle, rámy sedacího nábytku, lůžkového nábytku. Tvoří základ konstrukce výrobku. Plast - používá se hlavně na kostry, židle, rámy sedacího nábytku, lůžkového nábytku. Uplatňují se často jako základní materiál u konstrukce zásuvek. Čalounický materiál - používá se hlavně na židle, lůžkového nábytku jako podkladové, pružící, tvarovací, dekorační materiál u čalouněného nábytku.

6 Základní materiály II Kovy – Plasty – Čalounické materiály - Obr.7

7 Pomocné materiály II Při zařazování materiálů do skupiny základní – pomocné má rozhodující vliv jeho použití na základní nosnou konstrukci výrobku. Spojovací prostředky – dřevěné ( kolíky, vložená péra, lamely), kovové (hřebíky, šrouby, vruty, sponky, kolíky …). Používají se s ohledem na rozebíratelnost spoje (nerozebíratelné, rozebíratelné spoje). Lepidla- pro nerozebíratelnost spojů, pro zvýšení pevnosti u aglomerovaných materiálů. Pro montáž čalounických materiálů. Plasty - používá se ve formě dekoračních folií, vodících a spojovacích profilů, úchytek …. Brousící prostředky – pro úpravy ploch a tvarů u masivních materiálů ve formě (volných zrn, brusných tělísek, zrn nalepených na podkladovém materiálu, pasty, kotouče …) Čalounické materiály – spojovací materiály ( nitě, knoflíky, háčky …) Materiály povrchové úpravy – bělící, mořící, tmelící, nátěrové hmoty ... Nábytkové kování – spojovací, uzavírací, vnější (úchytky, podpěrky …)

8 Pomocné materiály II Spojovací prostředky - dřevěné kovové - Lepidla -
Plasty - Brousící prostředky - Čalounické materiály - Materiály povrchové úpravy - Nábytkové kování - Obr.11 Obr.13 Obr.12 Obr.14 Obr.15 Obr.16 Obr.17 Obr.19 Obr.18

9 Materiály ve výrobě nábytku
Při výběru materiálů na výrobek se přihlíží k různým hlediskům. Tato hlediska – kriteria působí vždy současně, ale jedno vždy převládá. Všechny požadavky můžeme zhruba rozdělit do těchto skupin: Kritéria technická Kritéria bezpečnostní Kritéria estetická Kritéria ekonomická

10 Kritéria technická Při posuzování vhodnosti použití materiálů, konstrukce, spojů, … vycházíme vždy z předpokládané životnosti. Na tuto životnost je výrobek taky zkoušen. Pro zaručení životnosti v nestandardních podmínkách je výrobek vždy podrobován většímu a delšímu zatížení. Pevnost v ohybu Pevnost ve vzpěru Pevnost v tlaku Pevnost v tahu Hustota Rovinost povrchu Drsnost povrchu Rozměrová tolerance Tvarová stabilita (vlhkostní) …

11 Kritéria bezpečnostní
Při posuzování vhodnosti použití materiálů, konstrukce, spojů, … vycházíme vždy z platných bezpečnostních, hygienických, požárních předpisů, vyhlášek a nařízení. Výrobek nesmí ohrožovat bezpečnost a jeho úprava musí odpovídat použití a skupině uživatelů které je určen.

12 Kritéria estetická Při posuzování vhodnosti použití materiálů vždy vycházíme z oblasti použití. Tato kriteria jsou nejvíce diskutabilní neboť estetická hlediska jsou vždy závislá na době, sociálním postavení, módním vlivům v architektuře …. Při posuzování kritérií estetických musíme nejvíce brát zřetel na cílovou skupinu. Nejvýznamněji ovlivňují estetické vlastnosti: Použití viditelného masivního materiálu – významný prvek u čalouněného nábytku. Volba dřeviny a následná povrchová úprava významně ovlivňují celkový estetický dojem. Dýhy a folie - jako masivní materiál spoluvytvářejí estetickou hodnotu nábytku a stavebních konstrukcí. Materiály povrchových úprav- umožňují změnu a dotvoření textury a barvy předmětů. Plasty - umožňují nejen konstrukční ztvárnění, ale i změnu barevného vnímání. Čalounické materiály - krycí vrstvy - mají podobné působení jako dýhy a folie u čalouněných výrobků.

13 Kritéria ekonomická Náklady na materiál tvoří (dle druhu výrobku) obvykle větší-rozhodující část nákladů. Proto je použití materiálů přímo ovlivněno budoucímu plánovanému-předpokládanému umístění výrobku na trhu. Použití určitého materiálu taky ovlivňuje použitou technologii výroby a naopak. Při posuzování kritérií ekonomických musíme brát zřetel na mnoho zpětných vazeb a musíme vždy zohlednit cílovou skupinu.

14 Materiály - kontrolní test
Jaký je rozdíl mezi základním a pomocným materiálem? Jaká hlediska/kriteria musíme mít především na paměti při konstrukci nábytku? Vyjmenuj nejméně 3 překližované materiály. K čemu slouží kovy u nábytku? Co jsou to brousící prostředky a k čemu slouží? Co zahrnují kriteria technická a k čemu slouží?

15 Materiály- kontrolní test II - popis obrázků

16 Materiály - kontrolní test výsledky
Jaký je rozdíl mezi základním a pomocným materiálem? Základní materiál tvoří kostru výrobku. Jaká hlediska/kriteria musíme mít především na paměti při konstrukci nábytku? Kritéria technická, bezpečnostní, estetická, ekonomická. Vyjmenuj nejméně 3 překližované materiály. Překližky, lamely, laťovky, voštiny …. K čemu slouží kovy u nábytku? Na kostry nábytku a na kování. Co jsou to brousící prostředky a k čemu slouží? Pro úpravy ploch a tvarů. Co zahrnují kriteria technická a k čemu slouží? Slouží k posuzování vhodnosti použití materiálů, konstrukce, spojů..Vycházejí vždy z předpokládané životnosti výrobku.

17 Materiály- kontrolní test II – popis obrázků- výsledky
Spojovací prostředky Čalounické materiály Plasty Obr.20 Obr.22 Obr.21 Aglomerované materiály Čalounické materiály Dýhy Obr.23 Obr.25 Obr.24

18 DĚKUJI ZA POZORNOST Použité zdroje:
KŘUPALOVÁ, Zdeňka. Nauka o materiálech: pro 1. a 2. ročník SOU učebního oboru truhlář. Vyd. 1. Praha: Sobotáles, 1999, 235 s. ISBN HADÁMEK, Luděk. Obr. 1-25 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google