Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SB029 Dodatek k přednáškám Základy analýzy dat a SPSS -zadání a výstupy z SPSS SOC 434.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SB029 Dodatek k přednáškám Základy analýzy dat a SPSS -zadání a výstupy z SPSS SOC 434."— Transkript prezentace:

1 SB029 Dodatek k přednáškám Základy analýzy dat a SPSS -zadání a výstupy z SPSS SOC 434

2 Faktorová analýza (FA) –zadání a výstupy z SPSS

3 Faktorová analýza -zadání Do políčka Variables nutno Dát proměnné ze kterých se provede analýza.

4 Uloží do dat hodnoty faktorových skórů- bude jich tolik, kolik vyjde faktorů. Tyto lze užít jako proměnné nahrazující původní. Před vlastním výsledkem zobrazí korelační matici všech proměnných navzájem, včetně signifikancí Descriptives+ Factor scores KMO a Bartlett test-zda má smysl na daných datech provádět FA (viz dále u výstupů).

5 Varimax – nejčateji používaná rotace-viz přednáška. Rotované řešení je “snadno” čitelné Faktorové zátěže < 0.3~0.4 nemají velký praktický význam (jde vlastně o korelační koef. Mezi proměnnými a faktory) Rotation+ Options

6 Určení počtu faktorů - Extraction A. Kaiserovo pravidlo - charakteristické číslo větší nebo rovno 1 B. Scree plot charakteristických čísel – tam kde se láme, je optimální počet faktorů-viz výstup. C-možnost vlastní volby počtu faktorů. A B C

7 Výstupy z faktorové analýzy SOC 434

8 Počet vlastních čísel >=1 je 8 = počet faktorů (Kaiserovo pravidlo) Procento vysvětleného rozptylu pokud použiji 8 faktorů.

9 Grafické zobrazení počtu faktorů Zlom v scree plotu signalizuje optimální počet faktorů -zpravidla méně než u Kaiserova pravidla.

10 SOC 434 -Ukazují nakolik jsou proměnné korelované-platí čím více jsou proměnné korelovány tím je použití FA lepší (ceteris paribus) -Pozor neukazují zda používáme správné proměné, vyjdou někdy dobře i pro dichotomické proměnné, které jsou pro FA naprosto nevhodné KMO – není stricto sensu test, vychází ze srovnnání hodnot párových A parciálních korelačních koeficientů, pokud jsou parciální koef. blízké 0 proměnné měří 1 faktor a vice versa -hodnot od 0 do 1 (nejde o test ale doporučuje se že hodnota by měla být větší než 0,5, optimálně větší 0,7). Bartlett test-nulová hypotéza-proměnné an sobě v základním souboru nezávisí -tuto hypotézu zamítáme pokud je sig <0.05 Testy určující zda má FA smysl

11 SOC 434 -Matice faktorových zátěží -Před rotací-Po rotaci (VARIMAX) -Faktorové zátěže- korel. koef. mezi proměnnými a faktory (potlačeny menší než 0,3 – viz popis Options). Proměnnou přiřazujeme k faktoru, u kterého má největší faktorovou zátěž (tedy 2. a 4. proměnná k prvnímu faktoru atd.). Rotace pomůže tomu aby se faktorové zátěže přiblížili hodnotám 0 a 1 a umožnili jednodušší přiřazení faktorů a proměnných (ale ne vždy zcela pomůže). Nesmíme zapomenout, že pokud potlačíme některé hodnoty faktorových zátěží stále zpravidla faktor na ostatních proměnných alespoň slabě závisí.

12 Shluková analýza+K-means –zadání a výstupy z SPSS

13 Shluková analýza SPSS:

14 Shluková analýza - zadání Do políčka Variables nutno dát proměnné ze kterých se provede analýza. V metodách nutno vybrat metodu pro shlukování a určit zda mám intervalové či binární proměnné. U nich pak určit metodu měření vzdáleností.

15 Shluková analýza - zadání Standardizaci je nutno Použít pokud proměnné vstupující do analýzy jsou na různých škálách.

16 SOC 434 Můžeme zadat zda si přejeme A)Neurčovat skupinovou příslušnost B)určit skupinovou příslušnost do předem daného počtu shluků C)určit skupinovou příslušnost-pro různé počty shluků Pokud zvolíme B, nebo C a ve volbě Save zaškrtneme odpovídající volbu dostaneme v datech novou proměnnou /pro C nové proměnné ve kterých pro každý případ určeno do jakého shluku patří A C B V záložce Plots nutno zaškrtnout Dendrogram-nejdůležitější výstup.

17 Výstupy ze shlukové analýzy SOC 434

18 Between- groups linkage DENDOGRAM Vzdálenost mezi případy Min = 0Max = 25 Centroid method Nearest neighbor Pozor - různé způsoby shlukování dávají různé výsledky

19 DENDOGRAM – čtení výsledků Vzdálenost mezi případy Min = 0Max = 25 Nejdříve došlo ke spojení případů 6,7,11 ( a také 5,13 či 12,15 atd.) Tyto případy mají k sobě nejblíže. Pozor - různé způsoby shlukování dávají různé výsledky Pokud chceme stanovit například 2 shluky musíme vést řez dendrogramem a rozdělit případy do dvou shluků. (1. shluk tvoří případy od 6 do 15 a 2. zbývající). 2 výsledné shluky

20 Raději nepoužívat, mění centroidy v průběhu přiřazování, záleží na pořadí Maximální počet iterací mohu zvýšit, ale není třeba. K-means cluster - nehierarchická metoda Do políčka Variables nutno dát proměnné ze kterých se provede analýza. Volba Save umožňuje uložit skupinovou příslušnost a vzdálenost od „středu“ shluku.

21 POČÁTEČNÍ ŘEŠENÍ ROVNOU ZJISTÍM, ZDA MAJÍ PROMĚNNÉ VSTUPUJÍCÍ DO SESKUPOVACÍ ANALÝZY SMYSL ZABÍRÁ HODNĚ PAMĚTI KDYŽ ZADÁVÁM POČÁTEČNÍ ŘEŠENÍ ULOŽENÍ CENTROIDŮ

22 Výstupem z K-means procedury je pouze skupinová příslušnost Tedy každý případ je zařazen do jednoho ze shluků. Počet shluků musíme předem zadat, pokud tedy chceme například získat rozdělení do 2,3,4 shluků musíme proceduru Spustiz třikrát a poté řešení porovnat. Pokud zaškrtneme možnost volby ANOVA v Options zobrazí se nám navíc tabulka pro analýzu rozptylu, která nám řekne zda jsou mezi shluky opravdu rozdíly.


Stáhnout ppt "SB029 Dodatek k přednáškám Základy analýzy dat a SPSS -zadání a výstupy z SPSS SOC 434."

Podobné prezentace


Reklamy Google