Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Co je to hermeneutika?.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Co je to hermeneutika?."— Transkript prezentace:

1 Co je to hermeneutika?

2

3

4

5

6 PRÁCE ČINÍ ČLOVĚKA SVOBODNÝM!

7 Vybraná literatura: Grondin, J.: Úvod do hermeneutiky. Praha: Oikúmené 1997, př. B. Horyna, P. Kouba. Hroch, J.: Filozofická hermeneutika v dějinách a současnosti. Brno: MU a Georgetown 1997. Šimsa, M. : Hermeneutická propedeutika, skripta FF UJEP Hušek, V. (2004) Symbol ve filosofii P. Ricoeura, Trinitas Ricoeur, P. (2004) Úkol hermeneutiky: eseje o hermeneutice, Filosofia Pokorný, P. ed. (2006) Hermeneutika jako teorie porozumění, Vyšehrad Szondi, P. (2003) Úvod do literární hermeneutiky, Host Grondin, J. (2011) Úvod do hermeneutiky, Oikoymenh Hlouch, L., Hroch, J., Konečná, M. (2011) Proměny hermeneutického myšlení, CDK Steiner, G. (2010) Po Bábelu – otázky jazyka a překladu Markoš, A. (2000/2003) Tajemství hladiny – hermeneutika živého, Vesmír/Dokořán Mokrejš, A. () Hermeneutické pojetí zkušenosti, Filosofia Culler, J. (2002) Krátký úvod do literární teorie, Host Kouba, P. (2001) Smysl konečnosti, Oikoymenh

8 Hermeneutika na internetu česky: Martin Šimsa – sylaby ke kurzům Hermeneutika I. a Hermeneutika II.
Hermeneutická propedeutika - skripta Hermeneutika.cz – Instutu pro hermeneutiku a online časopis Hermeneutika – stručné úvodní heslo z webu Katedry filmových studií FF UK Hermeneutika – od J. Hendla z FTVS UK Hermeneutika a fenomenologie – dizertační práce M. Ďurďoviče na FF UP Hermeneutika jako filosofická metoda – seminární práce na FF MU Právní hermeneutika – prezentace JUDr. L. Hlouch MU Brno Aplikovaná hermeneutika Mircei Eliada a Williama E. Padena – O. Sládek Hermeneutika náboženství – teze dizertační práce, O. Sládek Hermeneutika virtuálních komunit - prezentace

9 Hlavní představitelé filosofické hermeneutiky
Friedrich Daneil Ernst Schleiermacher (1768 – 1834) Wilhelm Dilthey ( ) Martin Heidegger (1889 – 1976) Hans Georg Gadamer (1900 – 2002) Paul Ricoeur (1913 – 2005) Karl Otto Apel (*1922) Jürgen Habermas (*1929) Gianni Vattimo (*1936) Jean Grondin (*1955)

10 Hlavní pojmy: Výklad Interpretace Smysl Rozumění Dialog Kontext
Předsudek Předporozumění Vyjednávání Konsensus Otevřenost Konečnost Situovanost Symbol Hermeneutický kruh

11 Hermeneutika mimo filosofii:
Literární hermeneutika, náboženská hermeneutika (Bible, Korán, Talmud), právní hermeneutika, biologická hermeneutika, politická hermeneutika, archeologie, architektura, antropologie, sociologie

12 Hermann Heidegger and H. G. Gadamer on „The Cabin“

13 Hermés jako bůh přechodu
Hermetická filosofie: U. Eco, Meze interpretace; R. Alleau, Hermés a dějiny věd R. Chlup, Corpus Hermeticum

14 M. Heidegger, Bytí a čas, § 63 Hermeneutická situace získaná po interpretaci smyslu bytí starosti a metodický charakter existenciální analytiky vůbec K bytí pobytu patří sebevýklad. V praktickém obstarávajícím odkrývání „světa“ spoluzahlédá pobyt i toto obstarávání. Pobyt si fakticky rozumí vždy již v určitých existencielních možnostech, i když rozvrhy pocházejí jen z běžné rozumnosti neurčitého „ono se“. Existence je, ať už výslovně či nevýslovně, ať už přiměřeně či nepřiměřeně, vždy už nějak spoluuchopena. … Každá ontologicky výslovná otázka po bytí pobytu je již připravena způsobem bytí pobytu.

15 Už při analýze struktury rozumění vůbec jsme ukázali, že to, co se pod nepřiměřeným výrazem „kruh“ kritizuje jako nedostatek, patří k bytnosti a k charakteru rozumění jako takového. Přesto se nyní musíme s ohledem na vyjasnění hermeneutické situace fundamentálně-ontologické problematiky výslovně k „argumentu kruhu“ vrátit. Námitka, že existenciální interpretace se pohybuje v kruhu chce říci: idea existence a bytí vůbec je „předpokládána“ a podle ní je interpretován pobyt, aby z něho byla získána idea bytí … má toto před-pokládání charakter rozumějícího rozvrhování, a to tak, že interpretace, která takové rozumění rozvíjí, nechává to, co má vyložit, nejprve samo přijít ke slovu, aby samo ze sebe rozhodlo, zda jako toto jcoucnou vykáže takovou skladbu bytí, jakou mu formálně předznačil odemykající rozvrh? … Pobyt, původně konstituován starostí, je vždy již v ‚předstihu před sebou‘. Jakožto jsoucí se vždy již rozvrhl do určitých možností své existence a v těchto existencielních rozvrzích zároveň již také předontologicky rozvrhl cosi jako existenci a bytí

16 Řeč o „kruhu“ v rozumění je výrazem dvojího nepochopení:
Že rozumění samo je jedním ze základních způsobů bytí pobytu; 2. že toto bytí je konstituováno jako starost. Popírat tento kruh, zatajovat jej, nebo se je dokonce snažit překonat, znamená toto nepochopení definitivně zpečetit. Naše usilování musí spíše směřovat k tomu, abychom do tohoto „kruhu“ původně a cele vstoupili a mohli tak již od samého začátku analýzy pobytu jasně vidět kruhovou strukturu bytí pobytu.


Stáhnout ppt "Co je to hermeneutika?."

Podobné prezentace


Reklamy Google