Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZUWINS Zukunftsraum Wien-Niederösterreich-Südmähren

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZUWINS Zukunftsraum Wien-Niederösterreich-Südmähren"— Transkript prezentace:

1 ZUWINS Zukunftsraum Wien-Niederösterreich-Südmähren
ZUWINS Zukunftsraum Wien-Niederösterreich-Südmähren Budoucí oblast Vídeň-Dolní Rakousko-Jižní Morava Mag. ihr. Bors Agnieszka

2 Projekt ZUWINS Přeshraniční projekt ZUWINS spočívá ve spolupráci Rakouského odborového svazu (ÖGB) a Česko-moravské konfederace odborových svazů (ČMKOS). Období projektu pokrývá 4 roky ( – ). Projekt je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRE) a spolkovým rakouským ministerstvem práce, sociálních věcí a ochrany spotřebitele (BMASK). Projekt má přispět k pozitivnímu, integrujícímu a hladkému utváření a k cílenému účinnému rozvoji pracovního trhu v regionech Vídeň – Dolní Rakousko – jižní Morava.

3 I. Cíle projektu Optimalizace kooperací mezi všemi, kdo se podílejí na utváření pracovního trhu v aglomeraci spolkových zemí Vídeň, Dolní Rakousko a Kraje jižní Morava. Přeshraniční vzdělávací akce (např. jazykové kurzy, MEGAK - Středoevropská odborová akademie, soutěže učňů, atd.) Rozšiřování trvale udržitelných kooperačních a koordinačních sítí (spolupráce s úřady) Odbourávání předsudků

4 II. Cíle projektu Informování zaměstnanců o otázkách přeshraničního zaměstnávání formou bezplatného právního poradenství (bez právního zastupování!) v českém jazyce. Informace při právních problémech v oblasti pracovního práva a sociálních zákonů Rakouské republiky Poskytování pomoci při jednáních s úřady (intervencích) Poradenství je poskytováno: telefonicky

5 III. Cíle projektu Poradenství:
osobně, po dohodnutí termínu ve vídeňské centrále Rakouského odborového svazu ÖGB a v pobočkách v Mistelbachu a Hollabrunnu) Prostřednictvím elektronické pošty: Informačními akcemi k tématu „Rakouské pracovní právo“ v příhraničních regionech (Znojmo, Brno, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Břeclav) -> Výsledek informačních kapaní: velký zájem, více účastníků než se očekávalo a vysoký počet dotazů

6 I. Zaměření v rámci právního poradenství
Obory: Gastronomie Stavebnictví Zemědělství ( > rostoucí množství dotazů) / zahradnictví Průmysl zpracování dřeva (poskytování pracovních sil - > dosud jeden případ, který se dostal až před soud a byl úspěšně ukončen)

7 II. Zaměření v rámci právního poradenství
Okruh osob: Osoby dojíždějící za prací – pendleři (denní, týdenní dojíždění) z ČR (především v oblasti Dolního Rakouska, z toho vyplývá vysoký počet osobních poradenských rozhovorů v Hollabrunnu a Mistelbachu) Osoby v závislé pracovní činnosti Dělníci Vysoký počet dotazů od osob, které v Rakousku pracovaly již před 1. květnem 2011.

8 III. Zaměření v rámci právního poradenství
Okruhy problémů: Nepravdivé údaje při přihlášení, popř. dokonce nepřihlášení u oblastní zdravotní pojišťovny (především gastronomie, stavebnictví, zemědělství) Nesprávné zařazení do platové třídy / nesprávné odměňování podle kolektivní smlouvy Bez mimořádný odměn (bez 13./14. platu / mzdy) Neplacená dovolená

9 III. Zaměření v rámci právního poradenství
Neplacené přesčasové hodiny Výpovědi podávané zaměstnanci v pracovní neschopnosti (bez pokračování hrazení výplaty podle § 2ff EFZG ze strany zaměstnavatele) Přijímání potvrzení o pracovní neschopnosti z jiných členských států EU (nařízení ES 883/2004) Prohlášení o rezignování v neprospěch zaměstnance při ukončení pracovního poměru Bez výplaty odstupného (-> starý systém)

10 IV. Zaměření v rámci právního poradenství
Problémy na straně zaměstnanců: Jazyková bariéra Neznalost stávající rakouské legislativy Srovnání rakouského s českým pracovním právem (začátek / ukončení pracovního poměru, přihlášení u oblastní zdravotní pojišťovny GKK, práceneschopnost + výpověď, mimořádné odměny)

11 IV. Zaměření v rámci právního poradenství
Problémy na straně zaměstnanců (zvláště tzv. pendlerů): Komplikace při postupu úřadů v případě okolností týkajících se úřadů na obou stranách hranice (vyhláška 883/2004, evropské sociální právo) Příkl.: Pan X pracuje již 10 let v Rakousku. Pan X dojíždí každý den na pracoviště. Jeho manželka je zaměstnána v ČR. Rodina má společné bydliště / centrum rodinného života v ČR. Otázka: 1. Jaké sociální dávky panu X náleží? Kde? 2. Ve kterém státě se musí nechat pojistit? 3. Náleží mu paušál pendlera?

12 I. Funkce právního poradenství
První místo, kam se zaměstnanec může obracet při problémech se zaměstnavatelem. Předběžná informace před začátkem pracovního poměru (přihláška u oblastní zdravotní pojišťovny GKK – pendler, zařazení podle kolektivní smlouvy, obecné informace o kolektivní smlouvě, atd.) Otázky k řádnému ukončení pracovního poměru (jak? kdy?) Mnohé dotazy přicházejí příliš pozdě (důvod: strach před ztrátou pracovního místa) - > velmi krátké lhůty propadnutí podle kolektivní smlouvy RFLG: uplatnění neuhrazených pohledávek nemožné

13 II. Funkce právního poradenství
Dotazy ohledně práv a povinností v případě úrazu / nemoci (ohlašovací povinnosti, EFZ) Dovolená (výše, čerpání) U stavebních dělníků – zvláštní úprava BUAK Informace o 13. a 14. platu Odstupné (podle starého nebo nového systému? MVK?)

14 III. Funkce právního poradenství
Uplatnění neuhrazených pohledávek u zaměstnavatele: neuhrazená mzda, dovolená, nemocenské dávky atd. Kontakt na BH a komory: - Spolupráce s AK Wien/NÖ - dělnická komora Vídeň / Dolní Rakousko (intervence) - LAK – zemské pracovní komory (intervence) - Kontakt s oblastní zdravotní pojišťovnou GKK, pokud panuje podezření na práci načerno / podvod v sociální oblasti, mzdový a sociální dumping (LSDB-G) Nepravdivé údaje v přihlášce u oblastní zdravotní pojišťovny GKK-> zápis

15 I. Příklady z praxe Příklad 1: „Zahradnictví“
2 zaměstnanci (původně 4 zaměstnanci) byli zaměstnání v jednom zahradnictví v Dolním Rakousku. Jeden z nich nebyl přihlášen vůbec, druhý byl v poslední den svého pracovního poměru nahlášen jako zaměstnanec na „minimální pracovní úvazek “. Oba dostávali mzdu ve výši cca 320 € (pracovali více než 40 hodin týdně). Zaměstnavatel tvrdil, že ani jednoho z nich nezná. Výsledek: 1. Vypracování protokolu u oblastní zdravotní pojišťovny Dolního Rakouska 2. Založení spisu dělnickou komorou (zaměstnavatele znali) 3. Intervence u oblastní zdravotní pojišťovny pro podezření na podvod v sociální oblasti (pracují tam ještě další zaměstnanci za stejných podmínek) 4. neomezená právní ochrana ze strany dělnické komory (intervence RAW- -> Kl)

16 II. Příklady z praxe Případ 2: „zemědělský podnik“
3 zaměstnanci pracovali léta v jednom podniku v Dolním Rakousku. Všichni dostávali nižší než minimální mzdu a zaměstnavatel je šikanoval. K jejich neuhrazeným pohledávkám patří: nevyplacené mzdy, přesčasové hodiny, 13./ 14. plat, odstupné (podle starého systému) atd. Neustále byli přihlašováni a znovu odhlašováni jako pracovníci s 20tihodinovým úvazkem. Finanční policie provedla v tomto podniku kontrolu. Zaměstnavatel zaměstnává nové zaměstnance za stejných podmínek. Výsledek: 1. Navázání kontaktu se zemskou pracovní komorou + intervence 2. Návrh na vyrovnání 3. Konec řízení je otevřen, protože vyrovnání je pro zaměstnance nepřijatelné.

17 III. Příklady z praxe Případ 3: „Výpovědi během pracovní neschopnosti “  Dopady: EFZ V1: okamžité propuštění i přes nahlášení pracovní neschopnosti V2: zrušení pracovního poměru dohodou se zpětnou platnosti během pracovní neschopnosti V3: Výpověď ihned po nahlášení pracovní neschopnosti (po 19,5 rocích zaměstnání v jednom jediném podniku)

18 IV. Příklady z praxe Případ 4: „Řidič nákladního vozidla “
Pan X byl jako řidič nákladního vozidla měsíce na cestách. Zaměstnavatel měl příliš málo pracovníků a nechával pana X pracovat cca 18 hodin denně (proti dopravním předpisům). Nevyplatil mu mzdy za poslední měsíce, příplatky, přesčasy atd. Výsledek: 1. Intervence ze strany dělnické komory, založení spisu 2. Zaměstnavatel případně vyhlásí úpadek - > IEF

19 V. Příklady z praxe Případ 5: „Farmaceutický koncern “
7 českých zaměstnanců pracovalo přes zprostředkovatelskou firmu pro jeden farmaceutický koncern ve Vídni. Všichni dostávali mzdu ve výši cca 300 €. Pracovali déle než měsíc a odvedli mnoho přesčasových hodin. Pracovní poměr byl u všech těchto zaměstnanců ukončen ve stejný okamžik. Výsledek: 1. Intervenční dopis, uplatnění neuhrazených pohledávek 2. Termín pro skupinu u dělnické komory + intervence, zaprotokolování dělnickou komorou AK a oblastní zdravotní pojišťovnou GKK 3. Neomezená právní ochrana 4. KI u pracovního a sociálního soudu  úspěch

20 Kontakt Mag.iur. Bors Agnieszka (referát vzdělávání, volného času, kultury) Johann- Böhm- Platz 1 1020 Vídeň Tel. č.: 0664/ Domovská stránka

21 Děkuji vám mnohokrát za pozornost!

22


Stáhnout ppt "ZUWINS Zukunftsraum Wien-Niederösterreich-Südmähren"

Podobné prezentace


Reklamy Google