Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚPRAVA PITNÉ VODY Zpracovala: Ing. Martina Hrabáková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚPRAVA PITNÉ VODY Zpracovala: Ing. Martina Hrabáková."— Transkript prezentace:

1 ÚPRAVA PITNÉ VODY Zpracovala: Ing. Martina Hrabáková

2 VY_52_inovace_CH_8.52 Označení vzdělávacího materiálu (kód):VY_52_inovace_CH_8..52 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: „Vzdělání pro život“ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1994 Číslo a název šablony klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Vzdělávací oblast - vzdělávací obor (předmět):Chemie Tematický okruh - téma:Úprava pitné vody Autor vzdělávacího materiálu/DUM:Ing. Martina Hrabáková Datum vytvoření vzdělávacího materiálu: 12.10. 2013 Ověření vzdělávacího materiálu Třída: 8. Datum: 19. 11. 2013 Metodický list/anotace: Prezentace poskytuje žákům díky motivačnímu videu získat informace o úpravě pitné vody. Nabádá k zamyšlení nad druhy vod, znečištěním a úpravou. Obrázky poskytují ukázky běžných zařízení.

3 video  http://www.youtube.com/watch?v=A1-DnJJyGsE http://www.youtube.com/watch?v=A1-DnJJyGsE  7min 44s

4 Pitná voda  zdravotně nezávadná voda  nezpůsobuje onemocnění ani poruchy zdraví

5 Zdroje pitné vody  Podzemní – asi 45 % zdrojů  odstraňování oxidu uhličitého, železa a manganu  Povrchové – asi 55 % zdrojů  méně kvalitní a spolehlivá  kvalita se mění v závislosti na přírodních podmínkách- tání sněhu a po záplavách  znečištění tvoří organické látky, koloidní látky a suspendované látky (řasy), zákal, někdy železo a mangan

6

7 Druhy vod podle původu či výskytu  Atmosférická voda - vzniká v ovzduší z vodních par  Vyskytuje se v kapalném nebo tuhém skupenství  Rozeznáváme srážky : horizontální (mlha, rosa, déšť, vertikální (sníh, led)

8 Druhy vod podle původu či výskytu  Povrchová voda  Dělí se na vody mořské a kontinentální  Kontinentální se dělí - vody tekoucí (stružky, potoky, řeky) a vody stojaté (jezera, rybníky, přehradní nádrže).  Zdrojem kontinentálních povrchových vod jsou atmosférické nebo podzemní vody, které později vyvěrají na zemský povrch.  Podpovrchová voda - nachází se ve všech skupenstvích pod zemským povrchem  Jako voda půdní a podzemní

9 Znečištění pitné vody  Může pocházet z nejrůznějších zdrojů  Nejvíce je to zemědělství, doprava, těžba, průmyslová výroba, těžba, služby, ale také přirozené zdroje  Na znečišťování se podílí lidská činnost, ale také přírodní pochody (sopečná činnost, sesuvy půdy, vyplavování toxických látek z podloží)

10 Znečištění organickými látkami  bílkoviny, sacharidy, tuky (fekální znečištění)  karcinogenní aromatické látky (průmysl)  průmyslové tuky a oleje  organická rozpouštědla (průmysl)  fenoly, tenzidy (čistící prostředky)  pesticidy (zemědělství)  ropné produkty  mikrobiální znečištění (patogenními zárodky)  přemnožení planktonu v důsledku zvýšeného obsahu živin - hlavně dusíku a fosforu (eutrofizace)

11 Znečištění anorganickými látkami  toxické látky (rtuť, kadmium)  anorganické průmyslové kaly  anorganické soli (zemědělství, chemie)  fosforečnany (prací prášky)  půdní a jílovité částice splavené do vody erozí

12 Předúprava pitné vody  vodu připraví na čištění v úpravně  může probíhat přímo na místě vzniku znečištění  využívají se organismy spotřebovávající nadbytečné živiny ve vodě  dále jsou využívány denitrifikační bakterie, které zpracovávají dusičnany

13

14 Úprava vody  Úprava vody probíhá v úpravnách pitné vody na principu mechanickém, biologickém, chemickém nebo fyzikálněchemickém.  Surová voda se upravuje v případě, že svojí kvalitou nevyhovuje požadavkům stanoveným vyhláškou pro pitnou vodu

15 Postup úpravy  Usazování v usazovacích nádržích  Odstraňuje z vody hrubší suspendované částice  Čiření  Po přidání chemikálií – koagulačních činidel (síran hlinitý, chlorid železitý, skalice zelená) probíhá vyvločkování (flokulace). Vločky mají záporný náboj a váží na sebe mikrobiologické látky. Tento krok zvětšuje velikost částic a umožňuje lepší filtraci.  Filtrace

16 Postup úpravy  Pomalé flitry: obsahují vrstvu z říčního písku a křemeliny; na jejich povrchu se tvoří "filtrační pokožka" – která zvyšuje účinnost filtru.  Rychlé filtry: Filtrace probíhá pod tlakem, což zkracuje čas nutný k filtrování a umožňuje takto očistit daleko větší objem vody (méně účinná)

17 Postup úpravy  Sorpce  odstranění přirozených organických látek (ropné látky, pesticidy, fenoly, chlorované uhlovodíky)  probíhá na aktivním uhlí

18 Postup úpravy  Oxidace  k rozrušení organických látek oxidací, některých anorganických složek (NH 4, NO 2, Fe 2+, Mn 2+ )  Dezinfekce  Chlorace- používá se chlór, chloramin B, chloran sodný nebo chloroxin  ničí baktérie, spóry a viry.  UV záření a ozonizace odstraňují zápach a na rozdíl od chlóru nemění chuť vody

19 Postup úpravy  Provzdušňování (aerace)- k nasycení vody kyslíkem a odstraňování zapáchajících látek (amoniaku a sulfanu)  Odželezování a odmanganování - k odstranění železa a manganu s využitím provzdušňování, alkalizace, oxidace

20 Mikrobiologická úprava  slouží k odstraňování organických látek, živin a bakteriálního znečištění

21 Skladování upravené vody  Upravená voda vedena do zásobních vodojemů

22 Čištění odpadních vod  http://www.youtube.com/watch?v=duKHJC_0MqI& feature=relmfu

23 Použité zdroje  http://cs.wikipedia.org/wiki/Pitn%C3%A1_voda http://cs.wikipedia.org/wiki/Pitn%C3%A1_voda  http://www.youtube.com/watch?v=A1-DnJJyGsE http://www.youtube.com/watch?v=A1-DnJJyGsE  http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.voda- pramenita.cz/userfiles/image/Informace/schema1f.jpg&imgrefurl=http://www.voda- pramenita.cz/informace&h=514&w=640&sz=72&tbnid=QUpivYo4rPcEOM:&tbnh=100&tbnw=124&zoo m=1&usg=__htTPesUDqTUkSKWCDd0srdrrNi8=&docid=LBfpgImIA45OkM&sa=X&ei=KJGIUuqbDvH07A a6_YDoDw&ved=0CEkQ9QEwAg&dur=706  http://voda-organismy.webnode.cz/druhy-vod/ http://voda-organismy.webnode.cz/druhy-vod/  http://www.wikiskripta.eu/index.php/Vod%C3%A1rensk%C3%A1_%C3%BAprava_pitn%C3%A9_vody http://www.wikiskripta.eu/index.php/Vod%C3%A1rensk%C3%A1_%C3%BAprava_pitn%C3%A9_vody  https://www.google.cz/search?q=d%C3%A9%C5%A1%C5%A5&client=firefox- a&hs=HcL&rls=org.mozilla:cs:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=2paIUu_7IIfW7Qax64CICw&ved =0CAkQ_AUoAQ&biw=911&bih=443 https://www.google.cz/search?q=d%C3%A9%C5%A1%C5%A5&client=firefox- a&hs=HcL&rls=org.mozilla:cs:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=2paIUu_7IIfW7Qax64CICw&ved =0CAkQ_AUoAQ&biw=911&bih=443  https://www.google.cz/search?q=podzemn%C3%AD+voda&client=firefox- a&hs=230&rls=org.mozilla:cs:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=lZiIUoiyL8W47AbO7oEQ&ved= 0CAkQ_AUoAQ&biw=911&bih=443 https://www.google.cz/search?q=podzemn%C3%AD+voda&client=firefox- a&hs=230&rls=org.mozilla:cs:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=lZiIUoiyL8W47AbO7oEQ&ved= 0CAkQ_AUoAQ&biw=911&bih=443  https://www.google.cz/search?q=sope%C4%8Dn%C3%A1+%C4%8Dinnost&client=firefox- a&hs=hrL&rls=org.mozilla:cs:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=lpqIUrClJ- yw7AbHzID4Bg&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=911&bih=443 https://www.google.cz/search?q=sope%C4%8Dn%C3%A1+%C4%8Dinnost&client=firefox- a&hs=hrL&rls=org.mozilla:cs:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=lpqIUrClJ- yw7AbHzID4Bg&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=911&bih=443

24 Použité zdroje  https://www.google.cz/search?q=ropa&client=firefox- a&hs=7F1&rls=org.mozilla:cs:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=gpuIUqaDDuHE7Aaf 1oGgAw&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=911&bih=44 https://www.google.cz/search?q=ropa&client=firefox- a&hs=7F1&rls=org.mozilla:cs:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=gpuIUqaDDuHE7Aaf 1oGgAw&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=911&bih=44  https://www.google.cz/search?q=prac%C3%AD+pr%C3%A1%C5%A1ky&client=firefox- a&hs=Udg&rls=org.mozilla:cs:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=KJyIUtGJD4Gp7Ab 7tYDgBg&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=911&bih=443 https://www.google.cz/search?q=prac%C3%AD+pr%C3%A1%C5%A1ky&client=firefox- a&hs=Udg&rls=org.mozilla:cs:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=KJyIUtGJD4Gp7Ab 7tYDgBg&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=911&bih=443  https://www.google.cz/search?q=denitrifika%C4%8Dn%C3%AD+bakterie&client=firefox- a&hs=gfM&rls=org.mozilla:cs:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=saaIUrOHL8yd7Qa 55YCACA&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=911&bih=443#facrc=_&imgdii=_&imgrc=2FZpUpw Aeu1W6M%3A%3BhLijFUMPAPVlVM%3Bhttp%253A%252F%252Fupload.wikimedia.org%2 52Fwikipedia%252Fcommons%252F0%252F02%252FBacterial_morphology_diagram_cs_% 282%29.svg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.biomach.cz%252Fmikrobiologie%252Fbakt erie%3B825%3B762  https://www.google.cz/search?q=p%C3%ADskov%C3%BD+filtr&client=firefox- a&hs=BSh&rls=org.mozilla:cs:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=b6iIUuuSONKQ7Abs roHYDw&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=911&bih=443 https://www.google.cz/search?q=p%C3%ADskov%C3%BD+filtr&client=firefox- a&hs=BSh&rls=org.mozilla:cs:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=b6iIUuuSONKQ7Abs roHYDw&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=911&bih=443  https://www.google.cz/search?q=aktivn%C3%AD+uhl%C3%AD&client=firefox- a&hs=1Uh&rls=org.mozilla:cs:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=H6mIUuqmGYfH7Aa ikICADg&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=911&bih=443

25 Použité zdroje  https://www.google.cz/search?q=m%C3%ADchadlo&client=firefox - a&hs=dtM&rls=org.mozilla:cs:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X &ei=EqqIUpCZJM6I7Ab1s4HYDA&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=911 &bih=443 https://www.google.cz/search?q=m%C3%ADchadlo&client=firefox - a&hs=dtM&rls=org.mozilla:cs:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X &ei=EqqIUpCZJM6I7Ab1s4HYDA&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=911 &bih=443  https://www.google.cz/search?q=vodojem&client=firefox- a&hs=mah&rls=org.mozilla:cs:official&source=lnms&tbm=isch&sa= X&ei=hKqIUuv5F66O7Abm3IBw&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=911 &bih=443 https://www.google.cz/search?q=vodojem&client=firefox- a&hs=mah&rls=org.mozilla:cs:official&source=lnms&tbm=isch&sa= X&ei=hKqIUuv5F66O7Abm3IBw&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=911 &bih=443  http://www.youtube.com/watch?v=duKHJC_0MqI&feature=relmfu http://www.youtube.com/watch?v=duKHJC_0MqI&feature=relmfu  https://www.google.cz/search?q=sklenice+vody&client=firefox- a&hs=ZI2&rls=org.mozilla:cs:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X &ei=HquIUuK5GeXm7AaX1oC4Bw&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=91 1&bih=443


Stáhnout ppt "ÚPRAVA PITNÉ VODY Zpracovala: Ing. Martina Hrabáková."

Podobné prezentace


Reklamy Google