Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Slovo života Leden 2013 Každoročně se od 18. do 25. ledna v mnoha částech světa slaví Týden modliteb za jednotu křesťanů, jehož úmysl si jinde připomínají.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Slovo života Leden 2013 Každoročně se od 18. do 25. ledna v mnoha částech světa slaví Týden modliteb za jednotu křesťanů, jehož úmysl si jinde připomínají."— Transkript prezentace:

1

2 Slovo života Leden 2013

3 Každoročně se od 18. do 25. ledna v mnoha částech světa slaví Týden modliteb za jednotu křesťanů, jehož úmysl si jinde připomínají o Letnicích. Téma tohoto týdne zvolené pro letošek je: „Co od nás Hospodin žádá?“ (srov. Mi 6,6-8).

4 Chiara Lubichová pokaždé vybraný biblický verš komentovala. Abychom zachovali tento její přínos, předkládáme její komentář k verši z Matoušova evangelia 9,13 (srov. Ozeáš 6,6), napsaný v červnu roku 1996, který může zvolené téma Týdne modliteb prohloubit.

5 „Jděte a naučte se, co znamená: ´Milosrdenství chci a ne oběť.´“ (Mt 9,13)

6 „ …Milosrdenství chci a ne oběť.“ Vzpomínáš si, kdy Ježíš vyslovil tato slova? Když seděl u stolu, přisedli si k němu někteří celníci a hříšníci. Všimli si toho farizeové a řekli jeho učedníkům: „Proč váš Mistr jí s celníky a hříšníky?“ Ježíš zaslechl tato slova a odpověděl:

7 „Jděte a naučte se, co znamená: ´Milosrdenství chci a ne oběť.´“ (Mt 9,13)

8 Ježíš cituje jednu větu proroka Ozeáše, a dává tím najevo, že se mu její obsah líbí. Je to norma, podle níž se chová i on sám. Vyjadřuje prvenství lásky před jakýmkoli dalším přikázáním, před jakýmkoli dalším pravidlem nebo předpisem.

9 Toto je křesťanství. Ježíš přišel říct, že Bůh od tebe chce ve vztahu k druhým - mužům a ženám - především lásku a že tato Boží vůle už byla v Písmu oznámená, jak o tom svědčí prorokova slova.

10 Láska je pro každého křesťana programem jeho života, základním zákonem jeho jednání, kritériem jeho chování.

11 Láska vždy musí převážit nad ostatními zákony. Pro křesťana se musí dokonce láska k druhým stát pevným základem, na němž může právoplatně uplatňovat další normy.

12 „ … Milosrdenství chci a ne oběť.“

13 Ježíš chce lásku a jedním z jejích výrazů je milosrdenství. Chce, aby křesťan tak žil hlavně proto, že takový je Bůh.

14 Pro Ježíše je Bůh především milosrdný, je to Otec, který miluje všechny, který nechává vycházet slunce a padat déšť na dobré i na zlé.

15 Ježíš miluje všechny, a proto se nebojí pobývat s hříšníky. Zjevuje nám tak, kdo je Bůh. Jestliže je tedy Bůh takový, jestliže Ježíš je takový, i ty máš v sobě živit stejné smýšlení.

16 „ … Milosrdenství chci a ne oběť.“

17 „ … a ne oběť.“ Jestliže nemáš lásku k bratru, Ježíšovi se tvá zbožnost nelíbí. Nepřijímá tvoji modlitbu, účast na mši svaté, oběti, které možná přinášíš, jestliže toto vše nevychází z tvého srdce, nejsi-li se všemi smířen a plný lásky ke všem.

18 Vzpomínáš si na jeho důrazná slova z horského kázání? „Přinášíš-li tedy svůj dar k oltáři a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech tam svůj dar před oltářem a jdi se napřed smířit se svým bratrem, teprve potom přijď a obětuj svůj dar.“ (Mt 5,23-24)

19 Tato slova ti říkají, že zbožnost, která se Bohu nejvíce líbí, je láska k bližnímu. Tu je třeba položit i za základ úcty k Bohu. Kdybys chtěl dát nějaký dar svému otci, a přitom ses hněval na svého bratra (nebo bratr na tebe), co by ti otec řekl? „Smiř se, a potom klidně přijď a přines mi svůj dar.“

20 Pomáhají-li svým bratřím, především těm, kteří jsou v nouzi, roste v nich láska k Bohu a spojení s ním se posiluje. Zjišťují, že mezi nimi a Pánem existuje určité pouto, a to dává jejich životu větší radost. Avšak je zde ještě něco víc. Láska není pouze základem křesťanského života. Je také nejpřímější cestou ke spojení s Bohem. Tak to říkají svatí, svědkové evangelia, kteří nás předešli, tak to zakoušejí křesťané, žijící svou víru.

21 Jak tedy budeš žít toto nové Slovo života? „… Milosrdenství chci a ne oběť.“

22 Nediskriminuj ty, kteří jsou s tebou v kontaktu, nikoho nevyřazuj, ale dávej všem, kolik můžeš, a napodobuj tak Boha Otce.

23 Urovnávej různé malé nebo velké rozepře, které se nebi nelíbí a dávají tvému životu hořkou příchuť. Jak říká Písmo, nenechávej slunce zapadnout nad svým hněvem, ať jde o kohokoliv (srov. Ef 4,26).

24 Budeš-li se takto chovat, všechno tvé konání se bude Bohu líbit a zůstane pro věčnost. Ať pracuješ nebo odpočíváš, ať si hraješ nebo se učíš, ať jsi se svými dětmi nebo jdeš s manželkou či s manželem na procházku, ať se modlíš nebo se obětuješ nebo v souladu se svým křesťanským povoláním plníš náboženské úkony, všechno je surovinou pro nebeské království.

25 Ráj je domem, který stavíme „tady“ a obýváme „tam“ a který budujeme láskou.

26 “Parola di Vita”, Vita”, pubblicazione mensile del Movimento dei Focolari. Testo di: Chiara Lubich, scritta nel 1996 Grafica Anna Lollo in collaborazione con don Placido D’Omina (Sicilia, Italia) Questo commento alla Parola di Vita è tradotto in 96 lingue e idiomi, e raggiunge vari milioni di persone in tutto il mondo tramite stampa, radio, TV e via internet. Per informazioni www.focolare.org Questo PPS, in diverse lingue, è pubblicato su www.santuariosancalogero.org „Jděte a naučte se, co znamená: ´Milosrdenství chci a ne oběť.´“ (Mt 9,13)


Stáhnout ppt "Slovo života Leden 2013 Každoročně se od 18. do 25. ledna v mnoha částech světa slaví Týden modliteb za jednotu křesťanů, jehož úmysl si jinde připomínají."

Podobné prezentace


Reklamy Google