Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1.počátky (tak trochu německé…) 2.první Češi 3.ekonomové první republiky 4.pováleční ekonomové 5.polistopadoví ekonomové České ekonomické myšlení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1.počátky (tak trochu německé…) 2.první Češi 3.ekonomové první republiky 4.pováleční ekonomové 5.polistopadoví ekonomové České ekonomické myšlení."— Transkript prezentace:

1 1.počátky (tak trochu německé…) 2.první Češi 3.ekonomové první republiky 4.pováleční ekonomové 5.polistopadoví ekonomové České ekonomické myšlení

2 Předchůdci obecně kameralisté (německá obdoba merkantilismu) –kamerální vědy: snaha mít vzdělané úředníky a poradce  založení učebních stolic provázáno s jinými společenskými obory (policejní, finanční a obchodní vědy) 1750 Vídeňská rytířská akademie, 1784 Právnická fakulta  méně obchodníci, více úředníci a akademici založení učebních stolic témata –příjmy státního rozpočtu –populační růst (více vojáků, daní i poptávky) –obchodní bilance (  zaměstnanost i populační růst) –zemědělství = zdroj bohatství „národohospodářství“ (X „ekonomie“) –spojení ekonomických úvah s právem a HP –ekonomie proniká pomalu (Smith přeložen 1777, ale trvá to)

3 Kameralisté Johann Joachim Becher (1635-1682) –termíny monopol, propol, polypol Phillip Wilhelm von Hornick (1638-1712) –Österreich über Alles, wann es nur will (1684) Johann Heinrich Gottlob von Justi (1717-1771) –Die Grundfeste zu der Macht und Glückseeligkeit der Staaten (1760) stát blahobytu Joseph von Sonnenfels (1732-1817) –Grundsätze der Polizei, Handlung, und Finanzwissenschaft (1765) oficiální učebnice

4 spojeno s obrozením: vše v rámci osvěty a propagace v českém jazyce pro Čechy –národ potřebuje vlastní ekonomickou sílu (všechno mají ti Němci…) důraz na svépomoc a národní věc (Palacký: „svůj k svému“) vliv ochranářství do Friedricha Lista –spolky, časopisy, příručky (jak podnikat, pěstovat apod.) –nedostatek kapitálu mezi Čechy návrhy na finanční družstva (1864, 66) – Frant. Cyril Kampelík (1805-1872) reiffeisenky, kampeličky až od 80. let 19. stol. osobnosti –Jungmann –KHB, Braunner, Rieger (vliv francouzské školy, odpor proti PTH)mnoho pokračovatelů České prostředí návrh na umělá platidla: „národovka“

5 František Ladislav Chleborad (1839-1911) 1. český ekonom –1. pokus mezi Čechy o integrovaný ekonomický systém (výroba, rozdělování, spotřeba) –1. přehled dějin ekonomie předjímá subjektivní teorii odnoty (vliv francouzů) obhájce svépomoci: vůdce dělnických družstev (nákupní spolky) –spotřební družstvo OUL 1868: 2000 členů 1875: zkrachovalo (obviněn sám Chleborad) jinak protekcionismus (List, Carey) a odpor k manchesterskému liberalismu –výklad ekonomie jako národovectví

6 1882 rozdělena KFU na německou a českou větev: 1. český profesor… Albín Bráf (1851-1912) –Riegerův zeť (Palackého „prazeť“) –české pojmosloví (navázal na KHB a Riegera) –silný vliv rakouské školy (úrok a kapitál, kritika Marxe) –opět důraz na češství a svépomoc (NÚJH, svůj k svému) –posmrtné vydání Spisů (vyučoval na Privatseminářích) Josef Kaizl (1853-1901) –představitel mladší německé historické školy a katedrového socialismu –1. česky psaná učebnice národního hospodářství Vědecká etapa (akademická éra) Josef Gruber (1865-1925) a Cyril Horáček (1862-1943) –obhájci německé historické školy –ministr soc. péče (Gruber, 1920) a financí (Horáček, 1919)

7 Karel Engliš (1880-1961) Bráfův žák několikrát ministrem financí (1920-1931) a poté guvernérem NBČ (1934-1939) teleologie = účelovost analýza společesnkých systémů: individualismus vs. solidarismus –podobné ordoliberalismu (analýza řádu) po 1948 on i jeho žáci a pokračovatelé (František Vencovský) odstraněni z veřejného života Alois Rašín (1867-1923) pragmatik, žádná velká teorie metalista (silná a krytá měna), 2x ministrem financí (1918-19 a 1922-23) provedl –měnovou odluku (kolky) –deflační a revalvační politika, omezení rozpočtových výdajů vliv rakouské školy (skrze A. Bráfa)

8 Josef Macek (1887-1972) Bráfův žák nejprve družstevní socialismus (výrobní družstva) –odpor k vlastnictví půdy poté keynesovství emigrace po 1948 (byl socialista, ale anti-marxista) pokračovatelé Karel Maiwald a Jaroslav Nebesář

9 Další představitelé Vilibald Mildschuh (1878-1939) –jediný český neoklasik –silný vliv rakouské školy byl ale odpůrcem KTP a zlatého standardu Cyril Čechrák (1880-1861) –jediný český institucionalista Václav Vernáč (1893-1960) –české technokratické učení (taylorismus): laboretismus Emil Franke (1880-1939) a Jiří Hejda (1895-1985) –čeští syndikalisté (pro-odborové myšlení)

10 někteří v emigraci –Jaroslav Vaněk HOV Theorem ekonomická demokracie doma plánování… … pokusy o reformu (Kurt Rozsypal – neúspěšné) od 60. let snaha o řízený socialistický trh –vliv polských ekonomů (Lange, Kalecki) soustředění v EÚ ČSAV Ota Šik (1919) –Ekonomika, zájmy a politika (1962) tržní socialismus Komenda/Kužušník –samostatnost podniků a pružnost cen (1964) Josef Goldmann (1912-1984) –analýza cyklu v socialistické ekonomice reformní hnutí (1968) –neúspěšné, označeno za příčinu „kontrarevoluce“ Pováleční ekonomové

11 perzekuce, návrat k tvrdé linii marxismu- leninismu vliv Gorbačova: další možnost reforem 1987: Prognostický ústav ČSAV (Valtr Komárek) –snaha o reformy s tržními principy EÚ ČSAV (Jozef Zieleniec) –radikálnější reformy Normalizace a 80. léta

12 tržní socialismus vs. tržní ekonomika Klaus vs. ostatní Polistopadoví ekonomové


Stáhnout ppt "1.počátky (tak trochu německé…) 2.první Češi 3.ekonomové první republiky 4.pováleční ekonomové 5.polistopadoví ekonomové České ekonomické myšlení."

Podobné prezentace


Reklamy Google