Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

České ekonomické myšlení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "České ekonomické myšlení"— Transkript prezentace:

1 České ekonomické myšlení
počátky (tak trochu německé…) první Češi ekonomové první republiky pováleční ekonomové polistopadoví ekonomové

2 Předchůdci obecně kameralisté (německá obdoba merkantilismu) témata
kamerální vědy: snaha mít vzdělané úředníky a poradce založení učebních stolic provázáno s jinými společenskými obory (policejní, finanční a obchodní vědy) 1750 Vídeňská rytířská akademie, 1784 Právnická fakulta méně obchodníci, více úředníci a akademici založení učebních stolic témata příjmy státního rozpočtu populační růst (více vojáků, daní i poptávky) obchodní bilance ( zaměstnanost i populační růst) zemědělství = zdroj bohatství „národohospodářství“ (X „ekonomie“) spojení ekonomických úvah s právem a HP ekonomie proniká pomalu (Smith přeložen 1777, ale trvá to)

3 Kameralisté Johann Joachim Becher (1635-1682)
termíny monopol, propol, polypol Phillip Wilhelm von Hornick ( ) Österreich über Alles, wann es nur will (1684) Johann Heinrich Gottlob von Justi ( ) Die Grundfeste zu der Macht und Glückseeligkeit der Staaten (1760) stát blahobytu Joseph von Sonnenfels ( ) Grundsätze der Polizei, Handlung, und Finanzwissenschaft (1765) oficiální učebnice

4 návrh na umělá platidla: „národovka“
České prostředí spojeno s obrozením: vše v rámci osvěty a propagace v českém jazyce pro Čechy národ potřebuje vlastní ekonomickou sílu (všechno mají ti Němci…) důraz na svépomoc a národní věc (Palacký: „svůj k svému“) vliv ochranářství do Friedricha Lista spolky, časopisy, příručky (jak podnikat, pěstovat apod.) nedostatek kapitálu mezi Čechy návrhy na finanční družstva (1864, 66) – Frant. Cyril Kampelík ( ) reiffeisenky, kampeličky až od 80. let 19. stol. osobnosti Jungmann KHB, Braunner, Rieger (vliv francouzské školy, odpor proti PTH)mnoho pokračovatelů návrh na umělá platidla: „národovka“

5 František Ladislav Chleborad (1839-1911)
1. český ekonom 1. pokus mezi Čechy o integrovaný ekonomický systém (výroba, rozdělování, spotřeba) 1. přehled dějin ekonomie předjímá subjektivní teorii odnoty (vliv francouzů) obhájce svépomoci: vůdce dělnických družstev (nákupní spolky) spotřební družstvo OUL 1868: 2000 členů 1875: zkrachovalo (obviněn sám Chleborad) jinak protekcionismus (List, Carey) a odpor k manchesterskému liberalismu výklad ekonomie jako národovectví

6 Vědecká etapa (akademická éra)
1882 rozdělena KFU na německou a českou větev: 1. český profesor… Albín Bráf ( ) Riegerův zeť (Palackého „prazeť“) české pojmosloví (navázal na KHB a Riegera) silný vliv rakouské školy (úrok a kapitál, kritika Marxe) opět důraz na češství a svépomoc (NÚJH, svůj k svému) posmrtné vydání Spisů (vyučoval na Privatseminářích) Josef Kaizl ( ) představitel mladší německé historické školy a katedrového socialismu 1. česky psaná učebnice národního hospodářství Josef Gruber ( ) a Cyril Horáček ( ) obhájci německé historické školy ministr soc. péče (Gruber, 1920) a financí (Horáček, 1919)

7 Alois Rašín (1867-1923) Karel Engliš (1880-1961)
pragmatik, žádná velká teorie metalista (silná a krytá měna), 2x ministrem financí ( a ) provedl měnovou odluku (kolky) deflační a revalvační politika, omezení rozpočtových výdajů vliv rakouské školy (skrze A. Bráfa) Karel Engliš ( ) Bráfův žák několikrát ministrem financí ( ) a poté guvernérem NBČ ( ) teleologie = účelovost analýza společesnkých systémů: individualismus vs. solidarismus podobné ordoliberalismu (analýza řádu) po 1948 on i jeho žáci a pokračovatelé (František Vencovský) odstraněni z veřejného života

8 Josef Macek (1887-1972) Bráfův žák
nejprve družstevní socialismus (výrobní družstva) odpor k vlastnictví půdy poté keynesovství emigrace po 1948 (byl socialista, ale anti-marxista) pokračovatelé Karel Maiwald a Jaroslav Nebesář

9 Další představitelé Vilibald Mildschuh (1878-1939)
jediný český neoklasik silný vliv rakouské školy byl ale odpůrcem KTP a zlatého standardu Cyril Čechrák ( ) jediný český institucionalista Václav Vernáč ( ) české technokratické učení (taylorismus): laboretismus Emil Franke ( ) a Jiří Hejda ( ) čeští syndikalisté (pro-odborové myšlení)

10 Pováleční ekonomové někteří v emigraci doma plánování…
Jaroslav Vaněk HOV Theorem ekonomická demokracie doma plánování… … pokusy o reformu (Kurt Rozsypal – neúspěšné) od 60. let snaha o řízený socialistický trh vliv polských ekonomů (Lange, Kalecki) soustředění v EÚ ČSAV Ota Šik (1919) Ekonomika, zájmy a politika (1962) tržní socialismus Komenda/Kužušník samostatnost podniků a pružnost cen (1964) Josef Goldmann ( ) analýza cyklu v socialistické ekonomice reformní hnutí (1968) neúspěšné, označeno za příčinu „kontrarevoluce“

11 Normalizace a 80. léta perzekuce, návrat k tvrdé linii marxismu-leninismu vliv Gorbačova: další možnost reforem 1987: Prognostický ústav ČSAV (Valtr Komárek) snaha o reformy s tržními principy EÚ ČSAV (Jozef Zieleniec) radikálnější reformy

12 Polistopadoví ekonomové
tržní socialismus vs. tržní ekonomika Klaus vs. ostatní


Stáhnout ppt "České ekonomické myšlení"

Podobné prezentace


Reklamy Google