Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Slovo života Slovo života Duben 2012 Duben 2012 „Vy jste už čistí tím slovem, které jsem k vám mluvil.“ (Jan 15,3) „Vy jste už čistí tím slovem, které.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Slovo života Slovo života Duben 2012 Duben 2012 „Vy jste už čistí tím slovem, které jsem k vám mluvil.“ (Jan 15,3) „Vy jste už čistí tím slovem, které."— Transkript prezentace:

1

2 Slovo života Slovo života Duben 2012 Duben 2012

3 „Vy jste už čistí tím slovem, které jsem k vám mluvil.“ (Jan 15,3) „Vy jste už čistí tím slovem, které jsem k vám mluvil.“ (Jan 15,3)

4 Myslím, že se srdce učedníků muselo velmi zaradovat, když uslyšeli toto jasné a povzbudivé Ježíšovo slovo.

5 Jak by to bylo úžasné, kdyby ho Ježíš mohl adresovat i nám! Snažme se ho tedy pochopit, máme-li ho být aspoň trochu hodni.

6 Ježíš předtím vyslovil známé podobenství o vinné révě a ratolestech, v němž on sám představuje pravý vinný kmen a Otec vinaře, který odřezává ratolesti, které nenesou ovoce, a čistí každou ratolest nesoucí ovoce, aby byla ještě plodnější.

7 „Vy jste už čistí tím slovem, které jsem k vám mluvil.“ „Vy jste už čistí tím slovem, které jsem k vám mluvil.“ Když to vše vysvětlil, řekl:

8 „Jste už čistí…“ O jakou čistotu jde?

9 O takovou připravenost duše, která je nutná k tomu, abychom mohli předstoupit před Boha a nebránily nám žádné zábrany (například hřích), které překážejí spojení s tím, co je posvátné, a v setkání s Bohem.

10 K dosažení takové čistoty je nutná pomoc shůry.

11 Už ve Starém zákoně si člověk uvědomoval svou neschopnost přiblížit se k Bohu pouze svými silami. Bylo zapotřebí, aby mu Bůh očistil srdce, aby mu dal nové srdce.

12 Jeden překrásný žalm praví: „… stvoř mi, Bože, čisté srdce.“

13 „Vy jste už čistí tím slovem, které jsem k vám mluvil.“ „Vy jste už čistí tím slovem, které jsem k vám mluvil.“

14 Podle Ježíše existuje prostředek k tomu, že jsme čistí. Je jím jeho slovo. Slovo, které učedníci slyšeli a k němuž přilnuli, je očistilo.

15 Ježíšovo slovo totiž není jako lidská slova. Kristus je v něm přítomen obdobně jako v Eucharistii, i když jiným způsobem. Skrze slovo vstupuje on sám do našeho nitra. Když je přijímáme a žijeme podle něj, pak se v našem srdci rodí a roste Kristus.

16 Pavel VI. říkal: „Jak může být v duších Ježíš přítomný? Slovem, které nám říká, k nám vstupuje Boží myšlenka, Slovo, Boží Syn, který se stal člověkem. Lze říct, že se Pán v nás vtěluje, kdykoli připustíme, aby jeho slovo do nás vstoupilo a žilo v nás.“

17 „Vy jste už čistí tím slovem, které jsem k vám mluvil.“ „Vy jste už čistí tím slovem, které jsem k vám mluvil.“

18 Ježíšovo slovo se též přirovnává k semeni zasetému do srdce věřícího člověka. Když je přijato, zapustí v člověku kořeny a rozvíjí se, roste, přináší plody, připodobňuje nás ke Kristu.

19 Slovo, které takto působením Ducha Svatého proniklo do hlubin naší duše, dává křesťanovi skutečnou schopnost a sílu uchránit se zla. Pokud nechá slovo v sobě působit, bude svobodný od hříchu, a tedy čistý. Zhřeší jen tenkrát, přestane-li se řídit pravdou.

20 „Vy jste už čistí tím slovem, které jsem k vám mluvil.“ „Vy jste už čistí tím slovem, které jsem k vám mluvil.“

21 Jak tedy žít a zasloužit si, aby se Ježíšovo ujištění vztahovalo i na nás? Tím, že budeme uvádět do života každé Boží slovo, budeme se jím živit okamžik za okamžikem, budeme se snažit o to, aby byl celý náš život neustále obnovován evangeliem

22 A to vše proto, abychom začali smýšlet a cítit jako Ježíš a on mohl skrze nás znovu žít ve světě. Abychom ukázali společnosti, často vězící v bahně zla a hříchu, božsky průzračnou čistotu, kterou dává evangelium.

23 Snažme se během tohoto měsíce, bude-li to možné (tj. budou- li mít i druzí stejný úmysl jako my), prakticky a zvlášť intenzivně uskutečňovat ta slova, která přikazují vzájemnou lásku.

24 Podle evangelisty Jana - který uvádí Ježíšovu větu, o níž dnes přemýšlíme - totiž Kristovo slovo a nové přikázání spolu souvisí. Podle něho právě skrze žitou vzájemnou lásku působí slovo své účinky jako je očištění, svatost, bezhříšnost, plodnost, blízkost Boží

25 Osamocený jedinec není schopen dlouho odolávat svodům světa,

26 zatímco ve vzájemné lásce nachází zdravé prostředí, které mu pro jeho opravdový křesťanský život může poskytnout ochranu.

27 “Slovo života” vydává měsíčně Hnutí Fokoláre. Autorem textu je Chiara Lubich, (byl sepsán v r. 1982). Grafiku tvoří Anna Lollo ve spolupráci s P. Placido D’Omina (Sicilia, Italia). Tento komentář ke Slovu Života je překládán do 96 jazyků a dialektů, a přichází k miliónům lidí na celém světě skrze tisk, radio, TV a internet. Distribuci v ČR zajišťuje P. Martin Šmíd (Hlučín). Více informací je na www.focolare.org a www.focolare.czwww.focolare.cz. Verze PPS je překládána do různých jazyků a v různých jazycích je publikována www.santuariosancalogero.orgwww.santuariosancalogero.org. „Vy jste už čistí tím slovem, které jsem k vám mluvil.“ (Jan 15,3) „Vy jste už čistí tím slovem, které jsem k vám mluvil.“ (Jan 15,3)


Stáhnout ppt "Slovo života Slovo života Duben 2012 Duben 2012 „Vy jste už čistí tím slovem, které jsem k vám mluvil.“ (Jan 15,3) „Vy jste už čistí tím slovem, které."

Podobné prezentace


Reklamy Google