Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Teorie her jako bojové umění III. Radim Valenčík Vysoká škola finanční a správní Duben 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Teorie her jako bojové umění III. Radim Valenčík Vysoká škola finanční a správní Duben 2012."— Transkript prezentace:

1 Teorie her jako bojové umění III. Radim Valenčík Vysoká škola finanční a správní Duben 2012

2 Jak budeme dále postupovat? (Připomeňme si v návaznosti na předešlé, co nám ještě zbývá.) 6. Odhalení jádra vyjednávání vlivu ve strukturách založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad. 7. Historický kontext a praktické závěry. III. Část je věnována převážně praktickým závěrům, uvedeme i některé důležité a poměrně sofistikované poznatky teorie, které lze v praxi efektivně využít (pokud si je osvojíme).

3 A připomeňme si ještě: Co můžeme a co nemůžeme v rámci minikurzu 3x2 dát a co ne: Lze dát ucelenou představu o tom: 1. Co, jak a proč si nastudovat. 2. V čem a jak se vycvičit. Nelze předat všechny nezbytné poznatky a provést vlastní výcvik rozhodování on-line. K tomu literatura: DLOUHÝ M., FIALA P. Úvod do teorie her. 2. přepracované vydání. Praha 2009. VŠE – Oeconomica. ISBN 978-80-245- 1609-7. (nebo 1. vydání z roku 2007) HEISSLER H, VALENČÍK R., WAWROSZ P. Mikroekonomie středně pokročilý kurz. Praha 2010. VŠFS – EUPRESS. http://www.gametheory.net/dictionary/

4 Dále lze absolvovat volitelné předměty týkající se teorie her na bakalářském i magisterském kurzu, ke kterým jsou zpracovány e-learningové opory obsahující vše podstatné, příp.získat přístup k těmto oporám. Materiály ke stažení na: www.vsfs.cz/?id=1046

5 Připomeňme, čím jsme skončili minule: Přirozená stabilita každé struktury založené na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad je podmíněna vytvořením přirozeného jádra vyjednávání vlivu v redistribučních systémech navázaných na danou strukturu, jehož hráči jsou schopni dosahovat společně přijatelné rovnováhy. Tomu odpovídají určité způsoby vyjednávání, které lze modelovat formou her v explicitním tvaru. To umožňuje toto jádro identifikovat na základě jeho vnějších a zprostředkovaných projevů, návazně pak odvodit důležité praktické závěry.

6 Na začátek pár názorů K. Gotta:(I) (na http://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/8586- karel-gott-varuje-pred-totalitni-svetovladou-zednaru-a- iluminatu-naplni-se-orwellovske-vize.aspx a jinde)http://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/8586- karel-gott-varuje-pred-totalitni-svetovladou-zednaru-a- iluminatu-naplni-se-orwellovske-vize.aspx „politika se odvíjí podle přesných scénářů, nic se neděje náhodou, i to nejhorší jako války. Vždy je o vítězích rozhodnuto dávno předtím. Stejné banky podporovaly toho, kdo je rozpoutal, a vyjednávaly s tím, kdo byl napaden. Domlouvaly se, čím budou platit, až jim budou posílat zbraně. Běh světa řídí tyto vysoké nadstátní kruhy, tzv. ilumináti nebo osvícenci, a také svaté řády a lóže až po mysticko-okultní organizace.“

7 Na začátek pár názorů K. Gotta:(II) “Jde o osoby které tím pádem určují, kdo bude dělat politiku, a to ostatní už je jenom velké divadlo. Dal bych několik příkladů z historie. Pět synů jednoho slavného frankfurtského bankéře si rozdělilo sféry vlivu - jeden zůstal v domě svého otce, druhý odešel do Londýna, třetí do Paříže, další do Vídně a poslední do Neapole a financovali všechny znepřátelené strany v napoleonských válkách. Posílali si zprávy o situaci na bitevním poli po poštovních holubech, protože ti byli rychlejší než kurýři. A tak jen vyvolení byli správně informovaní, že u Waterloo byl Napoleon definitivně poražen. Jen oni mohli dělat výhodné finanční operace a ostatní utřeli nos.“

8 Na začátek pár názorů K. Gotta:(III) „Anebo takové vítězství proletariátu, který vedla ruská inteligence, placená nejvyššími západními finančními a průmyslovými kruhy. Zakladatel Rudé armády Lev Trockij a jeho soudruzi byli vycvičeni na území Standard Oil v New Jersey a vysláni prezidentem newyorské banky Jacobem Schiffem do Petrohradu s podporou pro revoluci ve výši dvaceti milionů dolarů ve zlatě. Němečtí průmysloví magnáti a poradci císaře zase vybavili Lenina a jeho apoštoly z Curychu, aby pak Rusko muselo podepsat brestlitevský mír a oni mohli opustit východní frontu, kde měli zbytečné ztráty. Lenin byl vynikající spoluhráč a německý agent, Trockij zase špatný herec z Brooklynu, ale výborný řečník. Tihle hoši uměli všechno velmi dobře vyložit lidem a v jakékoliv době. Ovšem když se bolševismus nebo jiné "revoluce" rozmontují, najednou spatříte lidi, kteří vypadají stejně jako Trockij, a zjistíte, že jste zase za blbce.“

9 Líbí se Vám tyto názory? Úplná blbost Něco na tom může být Dobré postřehy, ale přehání Trefil hřebík na hlavičku Vypadá to tak, ale je to úplně jinak

10 Kdo ale má skutečnou moc? Prezidenti, kancléři, premiéři apod.? Bankéři či finančníci? Kmotři? Zpravodajské centrály? Tajná bratrstva?

11 Všechny vztahy spřízněnosti, na základě nichž se vytvářejí určité struktury mezi redistribučními systémy, jsou postupně („ontogeneticky“ i „fylogeneticky“, tj. ve vývoji každé konkrétní struktury i z hlediska historického vývoje) dominovány vztahy založenými na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad. Pro stabilitu těchto struktur má zcela klíčový význam to, aby byla ovládána jádrem vyjednávání vlivu schopným dosahovat společně přijatelnou rovnováhu. To je dáno mj. potřebou určitého typu dohod včetně uhlídání jejich dodržování, dále a zejména pak potřebou zvládnout proces konverze finančních prostředků ve společenskou pozici a společenské pozice ve finanční prostředky (často právě formou porušování obecně uznávaných zásad, korupcí apod. formami), aniž by poziční investování ohrožovalo vyvážených vztahů mezi členy jádra.

12 V jádru vyjednávání vlivu jakékoli(rozvětvené a vlivné) struktury založené na vzájemném krytí dochází mj. k následujícímu: 1. Hraje se hra na dosažení společně přijatelné rovnováhy, tj. vytvoření koalice, která by nikoho z hráčů této hry nediskriminovala. 2. Současně se hraje hra spojená s pozičním investováním (hráči jádra se snaží udržet a posílit svou pozici). Hráči musí mít jak schopnost se efektivně dohodnout, tak neztrácet svou pozici. Přesněji řečeno – postupně se v jádru „usadí“ ti, co tuto schopnost mají. Každý z hráčů na každé úrovni prohloubení partnerských (koaličních) vztahů je každému z hráčů zřejmé, zda byl či nikoli diskriminován. Proto chování hráčů probíhá spíše podle toho, co jsme nazvali společně přijatelnou rovnováhou.

13 Jedním ze sdílených paradigmat (resp. bází, která vede k tvorbě paradigmat) jsou sympatie a antipatie k hráčům, kteří hrají redistribuční hru stejného řádu. Tj. to, co vede k predeterminování určitého typu koalic. (To mj. zabraňuje dosažení společně přijatelné rovnováhy v redistribuční hře vyššího řádu.) Hráči, kteří nemají stejné sympatie, jsou z jádra vytlačováni. Tento fenomén mj. způsobuje poměrně značnou rigiditu jádra, tj. to, že jádro po dlouhá období nemusí měnit své preference, pokud jde o vytváření koalic. Na základě toho jsou pak predeterminovány i koalice v rámci redistribučních her v systémech nižšího řádu, které je schopna příslušná struktura ovlivnit. (Zde je nutné upřesnění – viz dále.)

14 Poznámka k paradigmatu výše uvedeného typu: Jedná se vlastně o paradigma 2. řádu. Pro hráče jádra vyjednávání vlivu jsou běžná paradigmata vytvářející sympatie a antipatie „pod jejich rozlišovací úroveň“ (jsou nad ně jako portfolioví investoři povzneseni). Paradigma 2. řádu naopak slouží k autoselekci těch, kteří jádro vytvářejí. Jedno z největších umění těch, co chtějí participovat na vyjednávání vlivu je právě rozlišení běžných paradigmat od těch, jejichž uznání je nutnou podmínkou participace na vyjednávání vlivu. A to zejména v případě, kdy se paradigma 2. řádu dostává do problémů (není sto být východiskem řešení reálných problémů). Proměna dominantního paradigmatu jádra vyjednávání vlivu je jedním z nejsložitějších společenských procesů (k tomu se ještě dostaneme).

15 Příslušná predeterminace koalic vyššího řádu vyjednávacím jádrem má za následek dlouhodobé predeterminování určitých diskriminujících koalic, způsobuje nerovnováhu systému a má dříve nebo později vyústí v různé zvraty, kdy nastupuje jiné paradigma, jiné vyjednávací jádro, jiný typ diskriminace. Jedno vyjednávací jádro může být v období zvratů zaměněno jiným, nebo může i během delšího období docházet k vytváření nového jádra. Jedním ze směrů dalšího zkoumání je objasnění podmínek, za kterých může dojít k výměně přirozeného jádra vyjednávání, jak tento proces probíhá apod.

16 Proč dávat do přímé souvislosti otázku původu skutečné moci s existencí struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad? Tyto struktury působí na jedné straně jako převodové páky vlivu. Ten, kdo má nejvíce informací o porušování obecně přijatých zásad jinými disponuje největším vlivem, je schopen prostřednictvím vydírání svůj vliv účinně uplatňovat. Na druhé straně však vztahy založené na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad mají tendenci „vzlínat“ a ovládnout i ty, co využívají „pákový efekt“ těchto vztahů. Mj. proto je pro stabilitu životaschopných struktur založených na vzájemném krytí důležitý vznik přirozeného vyjednávacího jádra s výše tematizovanými vlastnostmi.

17 Ještě něco z Neumann-Morgenstern: „Nejjednodušší hrou, ve které je opuštěn druhý požadavek (tj., že se jedná o hru se dvěma hráči, který spolu s požadavkem toho, aby se jednalo o hru s nulovým součtem, zaručuje možnost nalezení řešení v podobě jednoznačně určeného rozdělení výplat – naše poznámka), je hra tří hráčů s nulovým součtem výplat. Na rozdíl od výše prezentované hry dvou hráčů, tato hra neodpovídá žádnému základnímu ekonomickému problému (podtrženo námi), ale přesto vyjadřuje určitý důležitý aspekt lidských vztahů.“

18 Proč se na „primární“ úrovni nesetkáváme s tím, co v „čisté“ podobě vystupuje na sekundární? Filozofický nebo i jiný problém? Společně přijatelná rovnováha není zpravidla dosahována v primárních redistribučních systémech, ale v sekundárních. V těch, které se při vytváření struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad utvářejí mezi primárními redistribučními systémy. Proč tomu tak je? I na tuto otázku (spíše filozofického charakteru) stojí zato pokusit se odpovědět.

19 Z hlediska historického kontextu: Jádro vyjednávání vlivu může vznikat mezi redistribučními systémy i nezávisle na strukturách založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad, propojením obou společenských fenoménů však vzniká významný synergický efekt, který zvyšuje jejich stabilitu i roli ve vývoji společnosti

20 Nástrojem konfliktů uvnitř struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad vybavených jádrem vyjednávání vlivu (podnětem k nimž je, když se některý hráč či skupina hráčů cítí nedoceněni a chtějí si zlepšit svou pozici, nebo se naopak cítí ohroženi) je indiskrece: Zveřejnění informací o porušování obecně přijatých zásad některým hráčem či některými hráči struktury. Jednou z nejdůležitějších funkcí jádra vyjednávání vlivu je tlumení indiskrece formou hrozby jinou indiskrecí (postihující ty, kteří se indiskrece dopustili) či v krajním případě použitím této hrozby.

21 Atributy jádra I: - Jádro vzniká mezi institucionalizovanými redistribučními systémy (tj. tyto systémy mají institucionálně stabilizovanou existenci, existují omezení vstupu a výstupu či možnost vynucení výstupu, tj. bývá zaveden institut přijetí a vyloučení) a nikoli uvnitř nich. - Hráči jádra se nenechají vtáhnout do střetů mezi jednotlivými (konkurujícími si) redistribučními systémy nebo uvnitř nich (ačkoli se mohou stát jejich oběťmi), v jakémkoli střetu se snaží „hrát na obě strany“. (To ovšem neznamená, že atributem spřízněnosti uvnitř jádra nemůže být afinita k některé straně konfliktu vyšší úrovně, tj. působení na redistribuční systémy, které jsou pod vlivem jádra, na podporu určité strany konfliktu vyššího řádu.)

22 Atributy jádra II: - Hráči jádra jsou zpravidla dobrými portfoliovými investory, mají kontakty a vzájemně se podporují s hráči velkého množství a velmi diverzifikovaných redistribučních systémů (portfoliové investování do polarit a komplementarit). - Někdy i polarity pěstují či vyvolávají. - Jejich pozice je daná nikoli tím, že se prosazují do čela určitého systému, ale disponují různými vhodně kombinovanými pozicemi, finančními i informačními zdroji. (Na rozdíl od „bílých koní“ jsou méně viditelní.) - Vstupují do pravidelných neformálně vzniklých kontaktů, které se rovněž vyznačují určitou diverzitou, včetně těch kontaktů, do nichž je podmínkou vstupu určitá majetková pozice. (Navenek tyto kontakty působí přirozeně, jako součást životního stylu.)

23 Atributy jádra III: - Permanentně si ověřují reálný vliv osob ve svém okolí. - Vyhodnocují dodržování dohod, včetně (a především) těch, které jsou neformální. - Jádro permanentně řeší problém vlastní institucionalizace a odpoutání se od viditelné instituce (souvisí se vznikem různých sdružení, diskusních platform, klubů apod.). - Jsou schopni dosáhnout společně přijatelné dohody, vědí totiž, že bez ní vytvářené jádro ztrácí svůj vliv.

24 Historický kontext I: Vždy existovaly jako významný společenský fenomén, jejich role však byla omezována: - Možnostmi ekonomiky („uživit“ tyto struktury znamenalo vždy značnou ekonomickou zátěž). - Konkurencí mezi zeměmi (ty, v nichž se tyto struktury rozbujely, zaznamenaly úpadek a jejich vliv (mnohdy i formou obsazení teritoria) převzaly země s dobře fungující státní správou. - Uchování funkčnosti státní správy. - Omezená role kontaktů podmiňujících rozsáhlejší vliv a včasnou reakci na vnější vlivy.

25 Historický kontext II: Naopak v současné době se kromě zániku omezujících podmínek objevila i řada faktorů přispívajících k expanzivnímu růstu struktur založených na vzájemném krytí, jejich propojování až na globální úrovni a dominanci jejich vlivu. Pokud jde o zánik omezujících podmínek, jedná se zejména o následující: - Podstatně vzrostly možnosti ekonomiky, je tedy „z čeho brát“, aniž by to aktuálně obyvatelstvo pocítilo (k tomuto pociťování problémů ze strany obyvatelstva dochází až nyní, a to zejména v důsledku selhání mechanismů alokační efektivnosti, což se zcela zjevně projevuje na kauze „Řecko“).

26 Historický kontext III: - „Vyčišťující“ konkurence mezi zeměmi prakticky neexistuje v důsledku monopolárního světa a USA nejsou z hlediska bujení struktur založených na vzájemném krytí schopné být „četníkem“ ani sami vůči sobě (což souvisí se způsobem uplatňování jejich vlivu, viz dále). - Institucionální systém prakticky všech zemí je plně penetrován těmito strukturami a v boji proti nim zcela ztratil funkčnost (a to včetně zpravodajských centrál – k tomu viz dále); navíc je schopen i v rovině národní či dokonce nadnárodní legislativy otevírat prostor pro to, aby mohly být beztrestně a bez evidence vytěženy prostředky spravované veřejnými institucemi ve prospěch příslušných struktur (poučná je zde opět kauza „Řecko“).

27 Historický kontext IV: - Nejen informační technologie, ale rozšíření všech forem cestování a vznik míst pravidelných neformálních setkání, které mají nejrůznější podobu, umožnil zcela zásadní rozšíření kontaktů podmiňujících funkčnost struktur založených na vzájemném krytí a jejich spontánně vzniklého jádra vyjednávání reakcí na nejrůznější vnější vlivy.

28 Historický kontext V: Pokud jde o faktory přispívající k bujení struktur založených na vzájemném krytí, jde zejména o následující: - Vývoj finančních trhů umožňuje systematické, masívní a skryté vyčerpávání obrovských prostředků na základě propojení in-side informací s aktivními a cíleně medializovanými opatřeními.

29 Historický kontext VI: - Zpravodajské služby, které tradičně využívají obdobný nástroj, jaký vede ke vzniku a bujení struktur založených na vzájemném krytí (souběh vydírání a protěžování osob, na které existují kompromitující materiály), již nejsou dominantním hráčem, ale naopak, podřizují se vlivu jader vzniklých na bázi struktur založených na vzájemném krytí (to nádherně ilustrují miliardové defraudace a podpora organizovaného zločinu v oblasti teritorií silových zásahů k potlačení „terorismu“ ze strany „vyspělého světa“).

30 Historický kontext VI: - Ke krytí porušování obecně přijatých zásad podstatným způsobem přispívá omezování informační demokracie (či obecněji rovného přístupu k informacím) od manipulace veřejným míněním až po špiclování s využitím nejmodernějších technologií; přitom penetrace institucí, které toto provozují, strukturami založenými na vzájemném krytí paradoxně, ale v logice věci vede k tomu, že špiclování nevede k odhalování porušování obecně přijatých zásad, ale naopak k potlačování toho, co by mohlo vést k indiskreci a jejímu šíření.

31 Praktická doporučení: - Znát a osvojit si všechny inteligentní postupy, kterými se utváří jádro (portfoliové investování do společenské pozice, diverzifikace zdrojů pozice, trvalý nadhled, schopnost přesného sebeocenění…). - Umět ve svém okolí najít hráče blízké jádru a věnovat přiměřený čas běžné komunikaci s nimi. - Nenechat se vtáhnout jako „bílý kůň“ do několika typů her, které lze poměrně snadno rozpoznat. - Znát obsahový (ideový a odborný) aspekt proměn hlavního paradigmatu (to, k čemu bude muset dříve nebo později dojít, pokud se mají současné problémy překonat). - Trpělivě i citlivě hledat a využívat příležitosti k ovlivňování změn spojených se změnou paradigmatu.

32 Směry vývoje teorie z hlediska zvýšení praktické účinnosti konceptu:(1) 1. Popsat hry v explicitním tvaru, jejichž výsledkem je společně přijatelná rovnováha. Zejména vztah mezi hrami pracujícími s „testovacím“ ε, tj. které příslušný bod hledají, a hrami, kde jsou dávány „zasvěcen“ paralelní návrhy. Vyjasnit, jak se odlišnost těchto her projevuje „navenek“. 2. Dále a podrobněji zdůvodnit, proč je existence jádra vyjednávání vlivu nutná: - Zvládnutí pozičního investování. - Uhlídání dodržování dohodnutých pravidel. - Využívání pákového efektu celé rozvětvené struktury. - Reakce na permanentní indiskrece, do nichž se promítá změna podmínek. - Jednotná pozice v globální hře, schopnost vytvářet a ustát dominantní vnější polaritu.

33 Směry vývoje teorie z hlediska zvýšení praktické účinnosti konceptu:(2) 3. Popsat proces autoselekce: - Odhad parametrů vlastních i druhých. - Proč jsou vytřídění i submisivní hráči (role lídrovství včetně touhy po lídrovství jako síly hráče z hlediska hráčů, kteří se na něj vážou). - Vytváření vhodné periférie jádra – jako zdroje kontaktu a účinného obousměrného toku informací. - „Vyplouvající zauzlenost“ struktury jádra.

34 Směry vývoje teorie z hlediska zvýšení praktické účinnosti konceptu:(3) 4. Technický aspekt kontaktů: Jak probíhá proces vyjednávání po technické stránce, kdy je na jedné straně pod značnou mírou veřejné kontroly, na druhé straně skutečný smysl vyjednávání musí zůstat skryt: - Pravidelná fóry. - Možnost dlouhodobější intenzivního styku. - Univerzálnost napojení a vícekanálnost pouštění signálů. - Schopnost číst záměry a to, co je signalizováno. 5. Vyjasnit roli ideologie a s ní sdílených tabu (komunikačních jako replikátorů): - O čem se nepochybuje, resp. je „neslušno“ pochybovat. - Jak souvisí s pěstováním nepřítele i jeho obrazu.

35 Směry vývoje teorie z hlediska zvýšení praktické účinnosti konceptu:(4) 6. Vytvořit ucelený obraz vzájemného působení, vývoje a hierarchie jader vyjednávání vlivu: - Vztah „vyšších a nižších“ jader. - Paralelní vztahy mezi jádry, jejich konkurence, vytváření koalic mezi nimi. - Mechanismy vedoucí k převládání dominantního paradigma.

36

37 Děkuji za pozornost. Uvítám připomínky – přímo i mailem (valencik@seznam.cz)valencik@seznam.cz Těším se na další setkání k novým poznatkům a způsobu jejich využití. Sledujte www stránky semináře http://www.vsfs.cz/?id=1684

38

39

40


Stáhnout ppt "Teorie her jako bojové umění III. Radim Valenčík Vysoká škola finanční a správní Duben 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google