Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zahrada života projekt v rámci environmentální výchovy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zahrada života projekt v rámci environmentální výchovy."— Transkript prezentace:

1

2 Zahrada života projekt v rámci environmentální výchovy

3 Proč chceme přetvářet zahradu?  Protože v posledních letech došlo k velkému odcizení člověka přírodě.

4 Chceme, aby si děti vytvořily trvalý a hluboký vztah k přírodě, který později přeroste v dovednost poznat co je pro přírodu dobré a co není a ještě později v potřebu a chuť přírodu aktivně chránit.

5 Jak toho chceme dosáhnout ? TTTTím, že vytvoříme pro děti estetické, podnětné prostředí, ve kterém si budou moci hrát a přirozeně si osvojovat nové znalosti o vztazích a souvislostech v přírodě.

6 PPPProstředí, které jim umožní svobodný a samostatný pohyb po zahradě, dá jim možnost objevovat, pozorovat, zkoumat…..

7 Co chceme vybudovat? Přírodní zahradu, ve které se budou moci děti seznámit se čtyřmi živly: Vodou

8 Zemí

9 S ohněm

10 Vzduch

11 Co od této změny očekáváme?  Že spolu s dětmi vybudujeme takové prostředí, které bude dostatečně simulovat volnou přírodu, bude děti inspirovat ke hrám a experimentům a pomůže jim vytvořit si pozitivní a hluboký vztah k přírodě.

12 Očekáváme, že vzájemnou spoluprací se prohloubí vztahy školy a školkyOčekáváme, že vzájemnou spoluprací se prohloubí vztahy školy a školky s rodiči, mezi dětmi, mezi pedagogy navzájem, se zástupci MČ Koloděje i s obyvateli obce Koloděje. Vytvoří se pozitivní klima, které bude prospěšné pro všechny zúčastněné.Vytvoří se pozitivní klima, které bude prospěšné pro všechny zúčastněné. Škola i školka se zviditelní.Škola i školka se zviditelní.

13 JAKÉ PRVKY CHCEME VYBUDOVAT A PROČ?

14 Vodní prvky chceme, aby děti získaly základní poznatky o vodě a aby s vodou mohly experimentovat bez nebezpečí utonutí.

15 Jezírko – pozorování vodního biotopu, hry s vodou, experimenty

16 Pítka – k dodržování pitného režimu pro děti i dospělé

17 Dešťový potůček – vhodný k odvádění dešťové vody do jezírka

18 Mlhoviště – v letních měsících k osvěžení dětí na zahradě

19 Země

20 Bylinkové zahrádky děti si mohou samy vypěstovat různé druhy bylinek, nebo zeleniny, naučí se zároveň něco o stavbě a růstu rostlin a ještě mohou výsledky své práce zkonzumovat. Tím, že o své zahrádky budou pravidelně pečovat se naučí zodpovědnosti.

21 Květinové záhonky DDDDěti mohou aktivně působit na prostředí, ve kterém se pohybují. Mají možnost esteticky utvářet své okolí.

22 Mužici Hrou s kameny si děti rozvíjí motorické dovednosti, kameny dávají dětem možnost stavět věže, plošné obrázky a zároveň objevovat jejich vlastnosti např. váhu, tvrdost, barvu, možnosti využití apod.

23 Vrbové stavby – 1. část obnovy zahrady, která je již dokončená Přírodní prvky, na jejichž sázení se děti podílely a mohou sledovat, jak stavby rostou, jak se vyvíjejí. Navíc tím děti získaly nový, soukromý prostor pro hru, prostor o který se budou starat a nebudou jej ničit.

24 Kompostér Děti se naučí hospodařit s bioodpadem a dokážou jej využít při péči o bylinky a květiny na školní zahradě. Nenásilnou formou se tak dozví i něco o obnovitelných zdrojích.

25 Hmatový chodníček – rozvíjí smyslové vnímání formou hry

26 Oheň – Děti poznávají vlastnosti ohně ( vydává světlo, pálí, voní, hřeje, upravuje potraviny, co hoří, nehoří…) a učí se respektovat ho, dávat si pozor.

27 Posezení kolem ohniště Posezení by sloužilo jako sedátka při opékání, ale i jako herní prvek po kterém se dá chodit, přeskakovat ho …

28 Vzduch – pozorování vlastností větru – že může měnit směr, sílu, že vzduchem se přenáší i zvuk, dá se využívat k létání….

29 Větrníky vlastní výroby Využití různých materiálů – vhodné k pozorování fyzikálních zákonitostí

30 Korouhvičky Pozorování směru větru – učit se odhadnout odkud vane a kam, Využít i meteorologické stanice?

31 Zvonkohry Opět lze využít různé materiály – dřevo, kovy, sklo...

32 Papíroví draci, horkovzdušné balony Pouštění draků, pouštění balónů s horkým vzduchem, pozorování letu ptáků by mělo posloužit ke sledování fyzikálních zákonitostí a jejich výsledných efektů

33 Plachetničky Spojení vodního prvku s využitím větrné energie by mělo dětem pomoci objasnit, že se vítr dá využít např. jako pohon.

34 Ostatní plánované prvky

35 Hotel pro hmyz – je v vv vhodný k pozorování hmyzu, zkoumání a získávání nových informací a poznatků.

36 Stoly s lavicemi Dají se využít k vyučování venku, ke stolování, ke společnému posezení a při zhotovování různých výrobků např. herbářů, výrobků z přírodnin, kreslení apod.

37 Tabule na kreslení  vhodné k vystavení výrobků, výkresů, obrázků živočichů, rostlin, děti by je mohly využívat při svých hrách ke kreslení křídou apod.

38 Zvýšený povrch s tunelem  v v v vhodné i pro školáky k rozvoji hrubé motoriky, fyzické zdatnosti, obratnosti ….

39 Pódium se stoly a židlemi

40 Plán realizace: VV lednu 2013 Mgr. Petráková (zástupce ředitele ZŠ a MŠ Koloděje) společně s Ing. Vlčkovou (zástupce rodičovského sdružení KROS) zpracovaly a odeslaly žádost o grant na MHMP - určený na obnovu zahrady. VVýsledek bude znám do konce března 2013 DDruhý grant na Nadaci ČEZ bude podán do konce května 2013, vyhodnocení bude známo za 2-3 měsíce tohoto roku

41 Plánujeme podat žádost k Nadaci Proměny : „Zahrada hrou“, v dubnu – květnu 2013

42 Co můžeme dělat my? Březen 2013 ZZZZpracovat spolu se žáky školy a školky plán zahrady, děti si samy určí (s pomocí učitelek) co chtějí mít na zahradě a kde.

43 Duben 2013 - 2. schůzka Na této schůzce bychom měli : 1/společně zpracovat konečný plán vzhledu zahrady podle našich představ a posléze společně s dětmi podle něj vytvořit prostorový model zahrady, se kterým můžeme později seznámit zástupce obce i veřejnost. 2/ Společně promyslet naše možnosti. a) Co jsme schopni dělat sami, b) jak si můžeme vydělat nějaké finance např. sběr papíru, soutěže, prodejní výstava výrobků dětí, akce pro veřejnost s dobrovolným vstupným, výnos bude určený k nákupu materiálu apod. …

44 Květen 2013 SSSSeznámit spolu s naším záměrem starostu MČ Koloděje, domluvit spolupráci s obcí, možnosti financování… PPPPo dohodě s městskou částí najít a oslovit s naší zakázkou zahradního architekta

45 Červen 2013 – zorganizovat schůzku s rodiči SSSSeznámit s naším záměrem rodičovskou veřejnost PPPPokusit se získat odborníky z řad rodičů - zahradník, suché zdi apod… SSSSestavit časový plán obnovy zahrady pro rok 2013/2014 – stanovit jednotlivé etapy vývoje ssssestavit realizační týmy z řad rodičů

46 DDDDát dohromady detailní seznamy materiálů, které budeme potřebovat k budování jednotlivých prvků, seznam nářadí, které budeme potřebovat, promyslet detaily - určit kde budeme prvek budovat, stanovit časový limit výstavby, atd. ZZZZkonkretizovat, kdo se bude o jednotlivé prvky později starat a jak.

47 Zahájení prací předpokládáme ve školním roce 2013/2014

48 Děkuji za pozornost Mgr. Dana Petráková, 2013


Stáhnout ppt "Zahrada života projekt v rámci environmentální výchovy."

Podobné prezentace


Reklamy Google