Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kartografická polygrafie a reprografie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kartografická polygrafie a reprografie"— Transkript prezentace:

1 Kartografická polygrafie a reprografie
Prezentace semestrální práce Tiskárny- tisk z PC Vypracovali: Radek Makovec Michal Volkmann

2 Obsah: Barvy Fonty Jehličkové tiskárny Inkoustové tiskárny
Tryskové Bublinkové Piezoelektrické Laserové tiskárny Tepelné tiskárny Speciální papír Speciální barviva

3 Barva Parametry: dpi - počet vytištěných bodů na palec, pro kvalitní tiskárny 300 dpi a více lpi - počet tiskových řádek na palec počet barev - kolik barevných odstínu je tiskárna schopna zpracovat. CMY -(cyan, magenta, yellow) Příslušný odstín se získá překrytím těchto barev v tiskovém bodě. Překrytím se získá 8 základních barev: azurová, purpurová, žlutá, modrá, červená, zelená, bílá, černá. Pokud tam není žádná ze základních barev, dostaneme bílou. Pokud jsou všechny tři, dostaneme černou. CMYK- obsahuje ještě separátní černou barvu.

4 Fonty Parametry: Fonty mohou být: typ (Courier, ...)
řez (tučné, šikmé, ...) velikost Fonty mohou být: vnitřní - jsou implementovány přímo v tiskárně Nahraditelné -v souboru, zavádí se do paměti tiskárny

5 Jehličkové tiskárny 1964 při Olympijských hrách v Tokiu, japonská firma Seikosh vyvinula malou tiskárnu pro získávání informace z časomíry. 1968 Electronic printer 101 (EP-101) první sériově vyráběná tiskárna Pricip: Každý bod tisku je zaznamenán drobnou kovovou jehličkou, která se pomocí řízeného dodávání energie do malého elektromagnetu pohybuje směrem tam a zpět. Podle počtu hlaviček je dosaženo kvality tisku - existují i tiskárny pouze jednojehličkové, které musí pro tisk jednoho řádku textu projet nejméně osmkrát. Standardem se staly tiskárny s 9 a 24 jehličkami, zřídka se objevily také tiskárny s 18 a 27 jehličkami. Barevný tisk - tiskárny používaly vícebarevné pásky a několikanásobným průjezdem nad místem tisku a posunem barevné pásky byla vždy vytištěna žádaná barva. Barevné jehličkové tiskárny však pro svou nízkou kvalitu tisku nikdy nedošly většího rozšíření. Protože při tisku dochází k mechanickému dotyku jehličky s papírem, je možné znásobit počet tisknutých kopií použitím kopírovacího papíru Výhoda: Spolehlivost a levnost tisku. Nevýhoda: Špatný tisk grafiky.

6 Inkoustové tiskárny Rozdělení podle způsobu vytváření kapek:
Tiskárny s tlakovým zásobníkem inkoustu a piezoelektrickými uzavíracími ventily v tiskové hlavě. Bublinkové tiskárny, ve kterých je kapka inkoustu vystříknuta rozpínající se bublinkou vypařeného inkoustu. Piezoelektrické tryskové tiskárny. Kapka inkoustu je vystříknuta z tryskové komůrky, jejíž objem se piezoelektricky zmenší. Nejstarší inkoustové tiskárny používaly souvislý proud inkoustových kapek, který byl generován piezoelektrickým čerpadlem. Ve výstupní trysce byly kapky elektrostaticky nabity. Přerušení proudu inkoustu se provádělo jeho odkloněním na lapací clonu pomocí svislých vychylovacích elektrod. Inkoust zachycený na lapací cloně byl po filtraci čerpán zpět do zásobníku.

7 Tryskové tiskárny Tiskárna vytváří znaky na papíru kapkami inkoustu, které vyletují z jemných trysek uspořádaných v tryskové hlavě. Soustava je tvořena systémem piezokeramických trubek, které jsou přímo spojené se zásobníkem barviva. U hlavice s 24 trubičkami postačí zásobník pro vytisknutí asi 3 mil. znaku. Jsou schopny stříkat 80 tis. kapek/sec. Proti zaschnutí inkoustu je čelo trysek vybaveno vzduchotěsným uzávěrem. Princip: elektrický impuls přivedený na odporový tepelný článek způsobí ohřátí trubičky, tímto dochází k odpaření inkoustu ve formě bublinek.

8 Bublinkové tiskárny Tyto tiskárny používají k vytváření kapek tlaku, který v tiskové komůrce vytvářen bublinkou vypařujícího se inkoustu. Jednotlivé komůrky jsou v odstupu, který odpovídá požadované bodové hustotě tisku. Jednotlivé komůrky jsou napojeny na rozváděcí kanál, kterým se do nich kapilární vzlínavostí plní inkoust. Před tiskem je každá komůrka naplněna inkoustem. Využívá se přitom kapilárních sil inkoustu s vhodným povrchovým napětím. Při tisku se topné tělísko ohřeje na teplotu, při které se část inkoustu vypaří. Rozpínáním páry v komůrce prudce vzroste tlak a část inkoustu vystříkne tryskou z komůrky.

9 Bublinková tiskárna. Řez při pohledu zpředu (vlevo) a z boku (vpravo).

10 Piezoelektrické tryskové tiskárny
Tento typ tiskáren využívá k tisku piezoelektrickou deformaci tryskové komůrky. Boční stěny tryskové komůrky se před tiskem rozšíří připojením napětí. Při tisku se polarita napětí obrátí. Trysková komůrka zmenší objem a část inkoustu vystříkne z trysky (podle OKI Technical Review). Tato koncepce umožňuje v určitých mezích dávkování množství inkoustu a tím lepší reprodukci barev při barevném tisku. Pro barevný tisk se používají kazety se 4 barvami (CMYK). Pro lepší reprodukci barev při tisku fotografií používají některé tiskárny další dvě barvy. Rozlišení inkoustových tiskáren dosahuje 1200 bodů na palec. Rychlost barevného tisku může být např. 4 strany / min.

11

12 Laserové tiskárny Princip elektrofotografického tisku
Základním prvkem tiskové jednotky je tiskový válec, vyrobený z elektricky vodivého materiálu. Na povrchu válce je nanesena vrstva polovodivého materiálu např. na bázi selenu. Polovodivá vrstva se ve tmě chová jako izolant. Je-li však osvětlena dostatečně silným zdrojem světla, stane se elektricky vodivou. Nabitá polovodivá vrstva se exponuje laserovým paprskem nebo řadou diod LED. Paprsek je rozmítán a modulován tak, aby na povrchu válce vykreslil rastrovým způsobem budoucí tištěný obraz. V místě expozice se polovodivá vrstva stane vodivou a její náboj je odveden. Obraz, vytvořený nábojem v polovodivé vrstvě je “vyvolán” kladně nabitým práškovým barvivem. Obraz vytvořený práškovým barvivem je “ustálen” horkým přítlačným válcem nebo ohřevem IR zářením.

13 Postup tisku v laserové tiskárně
Expoziční jednotka s přímo modulovaným laserem

14

15 Tepelné tiskárny Rozdělení:
Tiskárny používající speciální tepelně citlivý papír Tiskárny používající normální papír a speciální barviva

16 Tiskárny používající speciální papír
Tisková hlava je vybavena řadou polovodičových topných tělísek, která odpovídají jedné rastrové řádce tištěného obrazu. Po vytištění rastrové řádky následuje posuv papíru o rozteč rastrových řádek a tisk dalšího rastrového řádku. Každé topné tělísko může být vybaveno samostatným regulačním obvodem, který umožňuje rychlé dosažení požadované teploty a zabraňuje přehřátí tělíska. Tisk se provádí na speciálně upravený papír, který v místě ohřátí mění barvu. Nevýhodou je nutnost použití speciálního papíru a pouze jednobarevný tisk. Výhodou je jednoduchost , tichý provoz a spolehlivost (lékařské přístroje).

17 Tepelné tiskárny používající speciální barviva
Tento typ tiskáren používá k tisku speciální termoplastická barviva, nanesená ve formě proužků na nosné fólii. K přenosu barviva na papír dojde pouze v místech, kde je barvivo tepelnou tiskovou hlavou roztaveno. Při tisku se fólie s barvivem postupně posouvá tak, aby nad tiskovou hlavu bylo přiváděno nové barvivo. Při barevném tisku jsou na nosné fólii střídavě naneseny proužky s barvivem v základních barvách (CMYK). Tisk se provádí postupně čtyřmi průchody papíru tiskárnou. Při každém průchodu se fólie s barvivem posune a nastaví nad tiskovou hlavu další barevný proužek. Variantou tohoto typu tepelných tiskáren je tzv. ablativní tiskárna. K přenosu barviva na papír zde nedochází přímým kontaktem. Barvivo po ohřátí tiskovou hlavou sublimuje a jeho páry kondenzují na papíru, kde vytváří tištěný obraz. Výhodou tohoto způsobu tisku je možnost plynulého dávkování množství přeneseného barviva a tím i možnost vytváření různých barevných odstínů mícháním barev.

18 Tepelná tiskárna s barvivem neseným na speciální fólii
Uspořádání barevných proužků na fólii

19 Zdroje: a vyhledávání podle klíčových slov (princip tisku, atd…) Děkujeme…


Stáhnout ppt "Kartografická polygrafie a reprografie"

Podobné prezentace


Reklamy Google