Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní diagnostické a terapeutické metody I

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní diagnostické a terapeutické metody I"— Transkript prezentace:

1 Základní diagnostické a terapeutické metody I
prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc.   

2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Interní propedeutika I
Významné milníky v historii české medicíny. Anamnéza. prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. – – 17.50 2. Interní propedeutika II Fyzikální vyšetření. prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. – – 17.50 3. Interní propedeutika III Fyzikální vyšetření, laboratorní vyšetření. prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. – – 17.50 4. Základy laboratorního vyšetření Moderní přístrojová technika v laboratoři, hodnocení laboratorních výsledků. prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc. – – 17.50 5. Zobrazovací metody Princip zobrazovacích metod využívaných v oborech radiodiagnostika a nukleární medicína. doc. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D. – – 17.50 6. Dialýza Historie, vývoj, princip a indikace dialýzy, dialyzační přístroje, perspektivy. prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc. – – 17.50 7. Fyzikální principy terapeutických metod Elektroterapie, fototerapie, hydroterapie, radioterapie, termoterapie. prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc – 17.50

3 Praktická cvičení Ošetřovatelská péče v interních oborech (seminář) 1.
Mgr. Martina Šliková 2. Radiodiagnostické oddělení (stáž na klinickém oddělení) Mgr. Ondřej Krahula 3. Středisko zdravotnické záchranné služby (stáž na klinickém oddělení) garant MUDr. Věra Zemanová 4. Rehabilitační oddělení (stáž na klinickém oddělení) Taťána Reichmannová, DiS. 5. Základní interní vyšetření (seminář) prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc.

4 Podmínky pro zápočet a zkoušku
pro zápočet je nezbytná 100% účast na stážích a seminářích (omluvit může pouze garant předmětu ve zdůvodněných případech (např. lékařem vystavená pracovní neschopnost)); účast na semináři je potřeba si nechat dát ověřit vyučujícím do evidenční tabulky, kterou si každý student zhotoví podle vzoru; zkouška v podobě písemného testu bude v zimním semestru ze základů anatomie a fyziologie v rozsahu znalostí odpřednesených v rámci předmětu „Základy anatomie a fyziologie vybraných systémů“ a zde doporučené literatury; zkouška v letním semestru je ústní, otázky jsou k dispozici na internetu; bez složení zkoušky v zimním semestru nelze pokračovat ve studiu předmětu v letním semestru; v případě neúspěchu lze zkoušku opakovat nejdříve po 14ti dnech.

5 Rozpis praktických cvičení
předmět den čas skupina vyučující pracoviště Ošetřovatelská péče v interních oborech 1.10. 14.00 11 Mgr. Martina Šliková FBMI ČVUT, Kladno 15.10 12 12.11 13 26.11 14 Radiodiagnostické oddělení 15.00 Mgr. Ondřej Krahula Ústřední vojenská nemocnice, Praha 6, radiodiagnostické oddělení, recepce 10.12 Středisko zdravotnické záchranné služby Mgr. Věra Zemanová Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje, Vančurova 1548, Kladno Rehabilitační oddělení Taťána Reichmannová, DiS. NZZ THERAP-TILIA, Poliklinika Lípa, Sedylerova 2451, Praha 5 - Nové Butovice, suterén, recepce Základní interní vyšetření prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc Mgr. Martina Šliková M M přesný termín bude stanoven po vzájemné dohodě

6 Vedoucí skupiny (jméno zvýrazněno červeně) či jeho zástupce (modře) se bude vždy v předstihu informovat u tajemnice KLHO zda uvedený termín platí, protože nelze vyloučit změnu s ohledem na provoz daného klinického pracoviště. Každý z posluchačů musí mít na klinickém pracovišti bílý plášť a přezůvky. Pro návštěvu všech klinických pracovišť budou posluchači rozděleni do dvou skupin, první skupina zahajuje ve 14.oo, resp. v 15.oo, druhá v 16.oo, resp. v 17.oo hodin. Důležité upozornění. Pokud je některá ze studentek gravidní, upozorní na tuto skutečnost tajemnici KLHO a je omluvena ze stáže na radiodiagnostickém oddělení.

7 skupina 11a Adeltová Olga Bašistová Anna Bečka Lukáš Dohnal Karel
Forgáč Martin Hemr Jakub Hlaváčková Andrea Hofmanová Lucie Holá Eva Ivan Jan Klabalová Jana

8 skupina 11b Kruntorádová Klára Mezerová Veronika Myšáková Hanka
Oulická Martina Pergler Aleš Picková Kateřina Šifner Jiří Škoda Veselá Zajíčková Lenka

9 skupina 12a Drobílková Daniela Fedr Radek Hastíková Lenka Hejmová
Pavla Choutková Monika Karlecová Markéta Kryštůfek Josef Nespěšná Novotný David Pacáková Jana

10 skupina 12b Sálusová Markéta Streitbergová Lucie Svozílková Pavlína
Šatná Tereza Šmelhaus Jan Šulcová Anna Turek Jiří Váchová Kateřina Vokálová Veronika Žaloudková Michaela

11 skupina 13a Cetelová Martina Ciková Kamila Čekanová Michaela Fílová
Simona Gřunděl Adam Honz Pavel Kejmarová Radka Landová Monika Loudínová Matušková Odeta Picmausová Ivana

12 skupina 13b Pistulková Tereza Prokešová Renata Sečanská Zuzana Skálová
Jaroslava Slavíková Eva Striegl David Ševčík Vojtěch Šinkorová Veronika Tobiášková Vlková

13 skupina 14a Bartoněk Jaroslav Bártová Jarmila Hudečková Petra
Jankovská Zdeňka Johnová Daniela Kameníková Miluše Kirpalová Kateřina Klimentová Krejčíková Hana Kučerová Alžběta Libická Sandra

14 skupina 14b Lízalová Karolína Malíková Lenka Matějovská Miroslava
Milúchová Michaela Navrátil Václav Nováková Tereza Pellichová Jitka Roubík Lukáš Syblíková Radka Tomášková Lucie Zámostná Barbora

15 List o účasti jméno a příjmení předmět dne podpis vyučujícího
Ošetřovatelská péče v interních oborech Radiodiagnostické oddělení Středisko zdravotnické záchranné služby Rehabilitační oddělení Základní interní vyšetření

16 doporučená literatura
Ferko A.: Chirurgie v kostce, Grada 2002 Chrobák L.: Propedeutika vnitřního lékařství, Grada 2003 Navrátil L., Rosina, J. a kol.: Medicínská biofyzika, Grada 2005 Navrátil, L. a kol.: Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory. Grada, 2008 Pacovský, V., Sucharda, P.: Úvod do medicíny. Učebnice pro bakalářské a magisterské studium zdravotnických, paramedicínských a sociálních oborů. Praha, Karolinum 2002 Špinar, J.: Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí. Grada, 2008 Zeman M.: Chirurgická propedeutika, Grada 2003 Zima T. a kol.: Laboratorní diagnostika Galén 2002

17


Stáhnout ppt "Základní diagnostické a terapeutické metody I"

Podobné prezentace


Reklamy Google