Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozpočet EU 2014 http://ec.europa.eu/budget/index.htm.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozpočet EU 2014 http://ec.europa.eu/budget/index.htm."— Transkript prezentace:

1 Rozpočet EU 2014

2 Programovací období EU je sedmileté
Programovací období EU je sedmileté. Nyní se nacházíme na přelomu období. Struktur fondy.a fond soudrž. Zeměděl. a rozvoj venk. Námořní a rybářský

3 V praxi však logicky dochází k tomu, že určité členské státy (Německo, Nizozemsko, Skandinávie) do rozpočtu každoročně přispívají více než z něj prostřednictvím plateb svým zemědělcům, zaostávajícím regionům atd. čerpají. Naopak např. státy jižního křídla EU jsou dlouhodobými příjemci z rozpočtu EU, neboť z něj dostávají více než do něj odvádějí. Rozpočet EU je tak praktickým vykonavatelem solidarity mezi členskými státy s cílem postupného vyrovnání úrovně jejich ekonomické vyspělosti (viz graf č. 2).

4 Odkud plynou příjmy do rozpočtu EU
Dávky uvalené na dovážené zemědělské produkty ze třetích zemí. Cla za dovozy zboží ze třetích zemí do EU vybraná podle společného celního tarifu. Tyto dva odvody pramení z toho, že v EU existuje jednotný trh, EU reguluje celní politiku vůči třetím zemím, proto to, co se na clech a dovozních dávkách vybere, odvede se do rozpočtu EU. 1,4 % výnosu z DPH. Vyrovnávací příspěvek do max. hodnoty 1,24 % HDP daného státu.

5 Další zdroje: přebytky z předcházejícího roku
příjmy z administrativních operací institucí úroky z opožděných splátek sankce, apod.

6 Příjmy v % z dovozu z dovozu Vyrovnávací příspěvek do 1,24 % z HDP

7 Základní výdajové složky
1 Udržitelný růst (zjedonodušeně výdaje na strukturální a „regionální politiku“) 2 Ochrana přírodních zdrojů Unie (zemědělství a rozvoj venkova, životní prostředí, boj proti změně klimatu) 3 Občanství, svoboda, bezpečnost a právo – viz další snímky 4 Úloha globálního partnera – viz další snímky 5 Administrativa

8

9

10 Rozvoj regionů Zemědělství a rozvoj venkova

11 Výdaje z rozpočtu EU 2013 v % Rozvoj regionů Rozvoj venkova
Dotace do zemědělství Rozvoj regionů

12 1) Podpora regionů 46,8 %

13

14

15 2) Dotace do zemědělství 29 % a rozvoj venkova 10,7 %
Dotace ze zdrojů EU i národních spravuje Státní zemědělský intervenční fond. Dotace probíhají formou přímých plateb zemědělcům na plochu bez ohledu na jejich produkci (mohou pěstovat cokoliv - jejich rozhodování je na základě poptávky na trhu). Prostřednictvím Jednotné žádosti mohou zažádat o následující platby: Jednotná platba na plochu (SAPS), Oddělená platba na cukr a Oddělená platba na rajčata, Zvláštní podpory – na dojnice, telata masného typu, bahnice, brambory pro výrobu škrobu a chmel, …. V roce 2012 byl ekonomický výsledek odvětví 16,1 mld. Kč zisku, což je historicky druhý nejvyšší ekonomický výsledek dosažený po roce 1990. ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2012 novější není k dispozici

16 3) a) Svoboda, bezpečnost a právo (1,4%)
Jde o solidaritu a řízení migrace. Podpora zemí na kterých leží břemeno v oblasti ochrany vnějších hranic. Vývoj schengenského informačního systému

17 Cizinci 3. zemí se zaevidovaným povoleným pobytem na území České republiky k 31.12. 2013

18 3) b) Občanství Boj proti terorismu.
Ochrana spotřebitele a civilní ochrana. Oslovení občanů a komunikace o Evropě. Financováním kulturních programů.

19 4) Úloha globálního partnera (6,4%)
Výdaje na klíčové prvky zahraniční politiky EU: -podpora mírového procesu: např. na Blízkém východě (Palestina) a posilování stability v Kosovu, program SPRING (podpora reformy partnerství a růstu podporujícího začlenění) napomáhá zemím arabského jara…!) Výdaje na bezpečnostní politiku - pro civilní ochranu (pro zásahy v třetích zemích) Pomoc kandidátským zemím Humanitární pomoc - v případě krizových situací Spolupráce s průmyslově vyspělými zeměmi USA, Japonsko.

20 5 Administrativa (5,6 %) Rozpočet EU na rok 2013 obsahoval 1 % snížení stavu zaměstnanců a snaha Komise o snížení počtu zaměstnanců o 5 % ve všech orgánech EU během pěti let V komisi pracuje cca zaměstnanců

21 Zásady pro sestavení ER - 1
Jednotný (veškeré příjmy a výdaje jsou uvedeny v jednom dokumentu). Vyrovnaný (výdaje nesmí přesáhnout příjmy). Příjmy a výdaje rozpočtu se vyjadřují v eurech. Zásada univerzality: 1) „nepřiřazení", příjem není přiřazen určitému výdaji, 2) „brutto princip“: příjmy a výdaje musí být zaneseny v rozpočtu v plné výši bez jakýchkoli vzájemných zápočtů.

22 Zásady pro sestavení ER - 2
Zásada specifikace:Každá výdajová položka musí mít určený účel a cíl z důvodu aby se předešlo záměnám prostředků. Zásada řádného finančního řízení: Řízení finančních prostředků EU musí být v souladu se zásadami hospodárnosti, účinnosti a efektivity. Zásada průhlednosti: Řízení finančních prostředků EU musí být transparentní. Rozpočet, opravné rozpočty i roční účetní závěrky se zveřejňují v Úředním věstníku.

23 Sestavení a schvalování ER
ER je společným dílem EK, Rady ministrů a EP. Návrh rozpočtu sestavuje EK. Předkládá ho Radě ministrů financí (ECOFIN), ta může vnést změny. Následně projednává EP. Ten může návrh Rady přijmout, navrhnout další změny, nebo jako celek odmítnout. Důvodem tohoto postupu je dělení výdajů na povinné (mandatorní) a nepovinné. Povinné výdaje (cca 50 %), musí být do rozpočtu zahrnuty, protože jsou vytvářeny na základě Lisabonské smlouvy (patří sem většina výdajů na Společnou zemědělskou politiku, anebo výdaje na rozvojovou pomoc). Nepovinné výdaje (strukturální fondy, sociální programy, projekty na ochranu ŽP, kulturu aj. ) jsou v rozhodovací pravomoci EP. Správu rozpočtu provádí EK, kontrolu hospodaření EP a ÚD.

24


Stáhnout ppt "Rozpočet EU 2014 http://ec.europa.eu/budget/index.htm."

Podobné prezentace


Reklamy Google