Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Neonatální mortalita a morbidita Česká republika 2013

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Neonatální mortalita a morbidita Česká republika 2013"— Transkript prezentace:

1 Neonatální mortalita a morbidita Česká republika 2013
R. Plavka a spol. Česká neonatologická společnost

2 Charakteristika současného období
Klesající natalita v ČR a ve vyspělých západních zemích Dále narůstá podíl rodících matek > 35 let Plynulý nárůst nezralosti Migrace obyvatelstva (z východu na západ) Z pohledu epidemiologicky –demografického a reprodukčního KVALITA POPULACE

3 Vývoj natality a NÚ v ČR ‰ 103 NÚ NATALITA Pokles NNPH o 344
Pod 1000gˇ+2, g -75, g -234, g -110

4 NÚ 2013 ČR 1.42promile Vývoj natality a NÚ v ČR ‰, % 103 NÚ NATALITA
NNPH NÚ 2013 ČR 1.42promile g Pokles NNPH o 344 Pod 1000gˇ+2, g -75, g -234, g -110 © R.Plavka 2013

5 Incidence lehké nezralosti (34+0-36+6) a p. h
Incidence lehké nezralosti ( ) a p.h g v ČR (živě narození) 6.3% 5.1% 3.6% 3.4% © R.Plavka 2013

6 Mortalita novorozenců s p.h.  2000g bez VVV ČR 1993-2013
Incidence 3.7% 5,1%! g  2500 © R.Plavka 2014

7 McLaurin rt al 2009 Morse et al. 2009 Linnet KM 2006

8 SNÚ na VVV, ČR 1.24 0.39

9 Hlavní příčiny úmrtí u n. s p.h. > 2000g CR 2009-2012
© R.Plavka 2012

10 HIE u novorozenců s p.h.>2000g
31% Zemřelí: 27% 0.70‰ 0.70 ‰ Incidence: 2013=0.45 ‰ ??? Zemřelo 21% © R.Plavka 2013

11 Implementace řízené celotělové hypotermie v ČR, 10 PC
Čechy 7: VFN, UPMD,Motol, Plzeň, HK, ČB +Most Morava+Slezsko 3: Ostrava, Brno, Olomouc N=42 N=34 N=28 N=24 N=17

12 Mortalita bez VVV P.H.1000-1999g Incidence 0.56% 0.72% Incidence 1.21%
1.73% g © R.Plavka 2012

13 Hlavní příčiny úmrtí novorozenců s p.h. 1000-1999g

14 Incidence NVNPH v ČR 1,23% 1,14% 0,82% Viabilita plodu ve 24.týdnu
© R.Plavka 2014

15 Živě narození a propuštění NENPH ČR 1993-2013
© R.Plavka 2013

16 Mortalita NENPH bez VVV
© R.Plavka 2013

17 Hlavní příčiny úmrtí NENPH. proporcionální
Nárůst jiné: Je to ukončování péče pro marnost RIP??? © R.Plavka 2012

18 Koncentrace na 12 PC podle PH 2012-2013
© R.Plavka 2013

19 Mortalita NENPH na PC ČR 2005-2006
â © R.Plavka 2006

20 Mortalita NENPH na PC ČR 2012-2013
© R.Plavka 2014

21 Souhrn ČR dosahuje v 2. dekádě tohoto století velmi nízkou NU < 1.5 promile. Při klesající natalitě narůstá dále podíl NNPH zvláště v kategorii lehké nezralosti. Zvyšuje se podíl novorozenců s HIE léčených celotělovou hypotermií. Daří se udržovat vysokou koncentraci NVNPH na PC, na kterých se vyrovnávají výsledky úmrtnosti.

22 Kraniální morbidita, BPD a ROP u NVNPH v ČR v období 1996-2011

23 Neurosenzorické postižení
Nezralost MV O2 stres Infekce Ischemie Malnutrice ROP IVH, PVL BPD + + 2.5 3.7 3.9 Neurosenzorické postižení Schmidt B et al. JAMA 2003

24 Kraniální morbidita u propuštěných n. s p.h.<750g
cPVL IVH PHH © R.Plavka 2012

25 Kraniální morbidita u propuštěných n. s p.h.750-999g
cPVL IVH PHH © R.Plavka 2007

26 ROP >III. st. u NVNPH % p< 0.02 500-749g 750-999g 1000-1499g
© R.Plavka 2012

27 BPD36 (střední a těžká forma) u NVNPH
g % g P< 0.05 g P < 0.001 © R.Plavka 2011

28 Mortalita a morbidita NENPH bez VVV ČR 1996-2013
© R.Plavka 2014

29 Mortalita a morbidita n. s p.h. 1000-1499g ČR 1996-2013
© R.Plavka 2014

30 Czech Rep. – National Data
Number of ELBW Deaths from ARF and Moderate or Severe forms of BPD in Survivors BPD36 = 35% BPD36= 24% BPD36= 13% ARF BPD P < 0.001 Antenatal steroids +surfactant NCPAP+surfactant Oxygenation in NICUs © R.Plavka 2013

31 Přežití NENPH bez závažné neonatální morbidity na PC ČR (bez IVH III-IV.st., cPVL, VM, ROP3st.,BPD36) CR 51% © R.Plavka 2010

32 Přežití NENPH bez závažné neonatální morbidity na PC ČR (bez IVH III-IV.st., cPVL, VM, ROP3st.,BPD36) CR 61% © R.Plavka 2013

33 Souhrn - morbidita NVNPH ČR 2012-2013
V letech 2012 a klesá závažná neonatální morbidita NVNPH. Vyrovnávají se výsledky „přežití bez závažné morbidity“ na 12 PC ČR. ČR vykazuje velmi nízký kombinovaný outcome úmrtí nebo BPD36 NENPH (29%).

34 DEFINICE POROD vs POTRAT
Sbírka zákonů č.297 / 2012 Porodem se rozumí narození živého nebo mrtvého dítěte. Narození živého dítěte se považuje úplné vypuzení nebo vynětí plodu z těla matčina, bez ohledu na délku trvání těhotenství, jestliže plod po narození dýchá nebo projevuje alespoň jednu ze známek života, srdeční činnost, pulzaci pupečníku nebo nesporný pohyb kosterního svalstva, bez ohledu na to, zda byl pupečník přerušen nebo placenta připojena. Narození mrtvého dítěte se rozumí plod bez známek života, jehož hmotnost je 500g a více, nelze-li porodní hmotnost určit, narozený po 22. dokončeném týdnu těhotenství, a nelze-li délku těhotenství určit, nejméně 25 cm dlouhý, a to od temene hlavy k patě. Spontánní potrat je ukončení těhotenství, kdy je embryo nebo plod neprojevující známky života samovolně vypuzen nebo vyjmut z dělohy a jeho hmotnost je nižší než 500g, a pokud ji nelze zjistit, je-li těhotenství kratší než 22 týdnů (< ).

35 Hranice životaschopnosti Vyspělé západní země a Japonsko
Medicínský + sociální + kulturní + etický komplex Intenzivní péče: Opodstatněná v ≥ 25. GT Individualizovaná v GT (přání rodičů a klinický stav dítěte po porodu) Marná v ≤ 22. GT Pignotti MS and Donzelli G: Pediatrics 2008

36 Srovnání narozených a zemřelých novorozenců s p. h
Srovnání narozených a zemřelých novorozenců s p.h.< 750g ve 2 pětiletých obdobích Přijatí do péče, (evidovaní), n (%) 687 (0.15) 886 (0.16) Zemřelí, n (%) 307 (45%) 262 (30%) Zemřelo na VVV, n (%) 21(3%) 13 (1.5%) Přežilo bez závažné morbidity 138 (20%) 311(35%) Porozeno na PC, n (%) 590 (85%) 793 (90%)

37 PH < 750g  22.-26. GT 22.týden > 50% p.h. > 500g (Fenton)
24. týden > 90% p.h. > 500g (Fenton, Kučera) percentil: p.h. 750g GT p.h. 500g GT

38 Mortalita a morbidita novorozenců porovnání dvou pětiletých období
v nejnižších váhových kategoriích 2009–2013 1000– 1499 g 1999–2003 2009–2013 750– 999 g 1999–2003 2009–2013 do 750 g 1999–2003 20 40 60 80 100 (%) přeživší bez postižení morbidita mortalita

39 Příčiny úmrtní u p.h. <750g 1999-2003 vs 2009-2013

40 Mortalita a morbidita novorozenců – porovnání dvou pětiletých období
v nejnižších váhových kategoriích 1999–2003 vs 8 20 40 60 80 100 9 1 6 3 11 10 7 4 5 2 12 p.h. < 740 g 9 3 10 8 20 40 60 80 100 1 6 11 7 4 5 2 12 p.h. 750–999 g morbidita mortalita přeživší bez postižení

41 Mortalita a morbidita novorozenců s p. h. do 750 g v PC ČR
dle dosažených výsledků a počtu ošetřených dětí. Mortalita a morbidita 2009–2013 Počet PC Průměrný počet ošetřených/rok/1 PC < 60 % 3 18 60 – 70 % 4 11 > 70 % 5 8

42 Proaktivní přístup v 22.-25. týdnu těhotenství
Zlepšuje stav po narození a zvyšuje přežití do 1 roku bez zvýšení morbidity Hakansson S et al.: Pediatrics 2004; 114: 58–64, Sweedish Birth Register 1985–99 Ochota pečovat o děti z šedé zóny zlepšuje výsledky přežití a dlouhodobého vývoje u zralejších skupin. Centra, která aplikují proaktivní přístup (ANS, CS a resuscitace) mají nižší mortalitu u novorozenců z týdne. Smith at al.: Pediatrics 2012; 129: e1508–e1516, NDNR 2002–2008 Antenatalní steroidy zlepšují přežití v 22–23, 24–25 and 26–27 týdnech těhotenství. Neonatal Research Network Japan 2003–2007

43 Proaktivní perinatalní přístup
Antenatalní steroidy Císařský řez Resuscitace, stabilizace

44 Comparison of Perinatal Centers in Japan, Sweden and USA
Survival of Weekers Comparison of Perinatal Centers in Japan, Sweden and USA 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 22 23 24 25 26 weeks % 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 22 23 24 25 26 weeks % Japan, NRN; 2000 Sweden, EXPRESS; 2004–2007 NICHD, NRN; 2003–2007

45 Comparison of Mortality and Severe Neurologic Injury
between Canada and Japan in 2006–2008 Canadian Neonatal Network and Neonatal Research Network of Japan Severe Neurologic Injury in Survivors Mortality 35 60 30 50 Canada Canada 25 Japan Japan 40 20 % % 30 15 20 10 10 5 < 25 25–26 27–28 < 25 25–26 27–28 weeks weeks

46 Antenatal Steroids (any)
NICHD, 2003–07 EXPRESS, 2003–07 NRN of Japan, 2003 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 22 23 24 25 26 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 < 500 500–750 % Full course % weeks grams Stoll BJ et al. NRN, Pediatrics 2010 The EXPRESS Group, JAMA 2009 Kusuda S et al. Pediatrics 2006

47 Caesaeran Delivery % % weeks grams NICHD, 2003–07 EXPRESS, 2003–07
NRN of Japan, 2003 100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 22 23 24 25 26 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 < 500 500–750 % % weeks grams Stoll BJ et al. NRN, Pediatrics 2010 The EXPRESS Group, JAMA 2009 Kusuda S et al. Pediatrics 206

48 Proactive Perinatal Approach
Intubation in DR Proactive Perinatal Approach NICHD, 2003–07 EXPRESS, 2003–07 NRN of Japan, 2003 100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 < 500 g 500–750 g 10 20 30 40 50 60 70 80 90 22 23 24 25 26 % % Intubace neznamená optimální přístup, zde vyjadřuje stupeň aktivity- přijímání do péče a snahu o rychle zabezpečení nopvorozenců jejichž spontánní adaptace je velmi problematická weeks Stoll BJ et al. NRN, Pediatrics 2010 The EXPRESS Group, JAMA 2009 Kusuda S et al. Pediatrics 206

49 Intubation in DR and IVH gr. 3–4 Proactive Perinatal Approach
Intubation and severe IVH NICHD 2003–07 Intubation and severe IVH NRN of Japan, 100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 22 23 24 25 26 100 90 80 70 % % 60 50 40 30 20 10 < 500 500–750 weeks grams

50 Mortalita a morbidita novorozenců hospitalizovaných
na jednotce intenzivní péče EPICURE 1 a 2 1 20 30 4 5 6 7 8 90 100 (%) gestational age 22 weeks 23 weeks 24 weeks 25 weeks 1995 2006 wihout mild severe death

51 Novorozenci z „šedé zóny“
Proaktivní přístup snižuje jejich mortalitu Klesající mortalita nezvyšuje jejich morbiditu (EPICURE 1 a 2) Unikátní skupina vyžadující speciální přístup a léčbu (specializovaná centra omezeného počtu?)


Stáhnout ppt "Neonatální mortalita a morbidita Česká republika 2013"

Podobné prezentace


Reklamy Google