Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Novodobá migrace v Evropě Potenciál pro sociální služby? Ing. Ondřej Mátl, MPA, MSc. FHS UK, říjen 2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Novodobá migrace v Evropě Potenciál pro sociální služby? Ing. Ondřej Mátl, MPA, MSc. FHS UK, říjen 2006."— Transkript prezentace:

1 Novodobá migrace v Evropě Potenciál pro sociální služby? Ing. Ondřej Mátl, MPA, MSc. FHS UK, říjen 2006

2 Úvod - Terminologie a fakta Terminologie  Migrace označuje přesun lidí  Migrantem je každý člověk, který překročí hranice a zůstává v jiné zemi déle než rok  Migranty rozeznáváme dobrovolné, dále pak nucené migranty a uprchlíky Fakta  Zahrnuje 150 milionů lidí na celém světě, tedy necelé 3 % populace planety  Každý desátý člověk žijící v rozvinutých zemích je migrant oproti jednomu ze sedmdesáti v rozvojových zemích  60 % procent migrantů žije ve více rozvinutých zemích světa; v Evropě (asi 56 milionů), Asii (50 milionů) a Severní Americe (41 milionů)  Přibližně 1.5% občanů EU žijí a pracují v jiném členském státě než ve státě původu Zdroj: OSF (2003)

3 Migrační trendy v Evropě Zdroj: Castles a Miller (1993) Situace po roce 1989

4 Důvody migrace Migrační magnet (Pull Factors)Význam Ekonomické faktory:  Problémy na trhu práce (nezaměstnanost)  Ekonomický pokrok (nízký růst HDP) Vysoký Nízký Historické faktory:  Rodinné vazby (přítomnost etnika)Vysoký Politické faktory:  Péče o migranty (velikost ODA)Vysoký Geografické faktory  Geografická blízkostNízký Faktory související s politikou vůči cizincům  Míra deterence (povolení k práci a pobytu)Vysoký Zdroj: Thielemann (2003)

5 Kategorie migrantů Práce Doprovázení pracovníka Spojení a formace rodin Humanitární důvody Jiné důvody (penzisté apod.) PT DK CH UK FIN AUS I NL NZ CAN AT JP DE SV F US N Zdroj: OECD (2006)

6 Sociální služby a migrace Problém  Roste poptávka a potřeba sociálních služeb z důvodu stárnutí populace, účasti žen na trhu práce apod.  Stávající pracovní síla stárne Potenciální reakce  Zlepšení pracovních podmínek  Zvýšení produktivity  Facilitace zahraničních pracovníků Migranti na jedné straně představují potenciál pro sociální služby, neboť se mohou starat o staré lidi, děti a participovat v neziskovém sektoru, na druhé straně jsou často příjemci sociálních opatření Zdroj: Dumont (2006) Příležitost nebo ohrožení?

7 Migrace a trh práce v sociální oblasti Zdravotnictví a sociální věci Služby v domácnosti Rakousko8,8 %0,4 % Belgie10,7 %0,6 % Česká republika6,1 % Finsko13,6 % Německo10,1 %0,7 % Řecko2,4 %13,4 % Irsko12,5 % Norsko20,7 % Švýcarsko13,4 %1,3 % Velká Británie14,5 %1,0 % Zdroj: Dumont (2006) Podíl zahraničních pracovních sil

8 Migrace a práce pečovatelek v Rakousku  Vysoká cena domácí pečovatelské služby (12.000 €/měsíc)  Zahraniční pečovatelky jako politikum v Rakousku  Cca 40.000 pečovatelek (převážně z České republiky a Slovenska) pracujících v čtrnáctidenních cyklech za 700 €  Existence sedmileté přechodné období pro otevření svého pracovního trhu obyvatelům nových kandidátských zemí  Dohoda o otevření tohoto segmentu trhu práce  Legalizace zaměstnaneckého poměru  Od 3. stupně nemohoucnosti (nad 120 hodin péče měsíčně) Migranti z EU 10 jako kvalifikovaná levná pracovní síla Zdroj: LN (2006) Případová studie

9 Migrace a práce v soc.službách v Itálii  V Itálii existuje silná (ale ‚neoficiální‘) politika zaměstnávání zahraničních domácích pečujících pracovníků (HC)  Existuje zde systém přímých plateb (care allowances), závislá osoba dostává 900 – 1000 € měsíčně  Dále je možné uplatnit daňové odpočty  Tito pečovatelé často kohabitují a zajišťují nepřetržitou (24 hod.) službu  Podíl těchto pečovatelů výrazně roste (z 16,5 % resp. 35.740 v roce 1991 na 83,3 % resp. 490.678 v roce 2003)  Převažuje péče o těžce (36 %) nebo středně závislé osoby (18 %) Migranti jako základ italského trhu práce sociálních služeb Zdroj: Lamura (2006) Případová studie

10 Migrace a práce v sociálních službách  Migrující pracovníci se stali fundamentem řady systémů LTC…  Fiskální výhody pro pečovatele i stát  Individualizovaná péče  Odložení institucionální péče  Ekonomické přínosy pro migranty (vyšší mzda a nízké/žádné náklady bydlení)  … tato situace však vyvolává řadu otázek  Kvalita péče?  Budoucnost současných formálních služeb?  Distorze na trhu práce (nedeklarovaná a nelegální práce)?  Vykořisťování migrantů (současně rasová a gendrová dimenze)?  „Care drain“? Zdroj: Lamura (2006)

11 Závěr Migrace  Mezinárodní migrace po roce 1989 výrazně vzrostla (demografické, ekonomické a geopolitické důvody)  Migrace zahrnuje jak (zpravidla) dočasnou migraci vysoce kvalifikovaných pracovníků, tak dlouhodobé přesuny lidí doprovázejících pracovníky nebo usilujících o reunifikaci rodin Migrace a sociální služby  S rostoucí potřebou péče a snižující se kapacitou na straně nabídky státy hledají cestu jak personálně zajistit sociální služby  Migrace v tomto ohledu představuje jak potenciál tak možné riziko pro sociální služby a zakládá prostor pro mnoho otázek  Imigrační politiky států však mají omezenou efektivnost a sama migrace v dlouhodobém horizontu není schopna vyřešit problém stárnutí populace, může však zpomalit jeho dynamiku.


Stáhnout ppt "Novodobá migrace v Evropě Potenciál pro sociální služby? Ing. Ondřej Mátl, MPA, MSc. FHS UK, říjen 2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google