Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Novodobá migrace v Evropě Potenciál pro sociální služby?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Novodobá migrace v Evropě Potenciál pro sociální služby?"— Transkript prezentace:

1 Novodobá migrace v Evropě Potenciál pro sociální služby?
Ing. Ondřej Mátl, MPA, MSc. FHS UK, říjen 2006

2 Úvod - Terminologie a fakta
Migrace označuje přesun lidí Migrantem je každý člověk, který překročí hranice a zůstává v jiné zemi déle než rok Migranty rozeznáváme dobrovolné, dále pak nucené migranty a uprchlíky Fakta Zahrnuje 150 milionů lidí na celém světě, tedy necelé 3 % populace planety Každý desátý člověk žijící v rozvinutých zemích je migrant oproti jednomu ze sedmdesáti v rozvojových zemích 60 % procent migrantů žije ve více rozvinutých zemích světa; v Evropě (asi 56 milionů), Asii (50 milionů) a Severní Americe (41 milionů) Přibližně 1.5% občanů EU žijí a pracují v jiném členském státě než ve státě původu Zdroj: OSF (2003)

3 Migrační trendy v Evropě
Situace po roce 1989 Zdroj: Castles a Miller (1993)

4 Důvody migrace Migrační magnet (Pull Factors) Význam
Ekonomické faktory: Problémy na trhu práce (nezaměstnanost) Ekonomický pokrok (nízký růst HDP) Vysoký Nízký Historické faktory: Rodinné vazby (přítomnost etnika) Politické faktory: Péče o migranty (velikost ODA) Geografické faktory Geografická blízkost Faktory související s politikou vůči cizincům Míra deterence (povolení k práci a pobytu) Zdroj: Thielemann (2003)

5 Kategorie migrantů Zdroj: OECD (2006) PT DK CH UK FIN AUS I Práce NL
NZ CAN AT JP DE SV F US N Práce Doprovázení pracovníka Spojení a formace rodin Humanitární důvody Jiné důvody (penzisté apod.) Zdroj: OECD (2006)

6 Sociální služby a migrace
Příležitost nebo ohrožení? Problém Roste poptávka a potřeba sociálních služeb z důvodu stárnutí populace, účasti žen na trhu práce apod. Stávající pracovní síla stárne Potenciální reakce Zlepšení pracovních podmínek Zvýšení produktivity Facilitace zahraničních pracovníků Migranti na jedné straně představují potenciál pro sociální služby, neboť se mohou starat o staré lidi, děti a participovat v neziskovém sektoru, na druhé straně jsou často příjemci sociálních opatření Zdroj: Dumont (2006)

7 Migrace a trh práce v sociální oblasti
Podíl zahraničních pracovních sil Zdravotnictví a sociální věci Služby v domácnosti Rakousko 8,8 % 0,4 % Belgie 10,7 % 0,6 % Česká republika 6,1 % Finsko 13,6 % Německo 10,1 % 0,7 % Řecko 2,4 % 13,4 % Irsko 12,5 % Norsko 20,7 % Švýcarsko 1,3 % Velká Británie 14,5 % 1,0 % Zdroj: Dumont (2006)

8 Migrace a práce pečovatelek v Rakousku
Případová studie Migrace a práce pečovatelek v Rakousku Vysoká cena domácí pečovatelské služby ( €/měsíc) Zahraniční pečovatelky jako politikum v Rakousku Cca pečovatelek (převážně z České republiky a Slovenska) pracujících v čtrnáctidenních cyklech za 700 € Existence sedmileté přechodné období pro otevření svého pracovního trhu obyvatelům nových kandidátských zemí Dohoda o otevření tohoto segmentu trhu práce Legalizace zaměstnaneckého poměru Od 3. stupně nemohoucnosti (nad 120 hodin péče měsíčně) Migranti z EU 10 jako kvalifikovaná levná pracovní síla Zdroj: LN (2006)

9 Migrace a práce v soc.službách v Itálii
Případová studie Migrace a práce v soc.službách v Itálii V Itálii existuje silná (ale ‚neoficiální‘) politika zaměstnávání zahraničních domácích pečujících pracovníků (HC) Existuje zde systém přímých plateb (care allowances), závislá osoba dostává 900 – 1000 € měsíčně Dále je možné uplatnit daňové odpočty Tito pečovatelé často kohabitují a zajišťují nepřetržitou (24 hod.) službu Podíl těchto pečovatelů výrazně roste (z 16,5 % resp v roce 1991 na 83,3 % resp v roce 2003) Převažuje péče o těžce (36 %) nebo středně závislé osoby (18 %) Migranti jako základ italského trhu práce sociálních služeb Zdroj: Lamura (2006)

10 Migrace a práce v sociálních službách
Migrující pracovníci se stali fundamentem řady systémů LTC… Fiskální výhody pro pečovatele i stát Individualizovaná péče Odložení institucionální péče Ekonomické přínosy pro migranty (vyšší mzda a nízké/žádné náklady bydlení) … tato situace však vyvolává řadu otázek Kvalita péče? Budoucnost současných formálních služeb? Distorze na trhu práce (nedeklarovaná a nelegální práce)? Vykořisťování migrantů (současně rasová a gendrová dimenze)? „Care drain“? Zdroj: Lamura (2006)

11 Závěr Migrace Mezinárodní migrace po roce 1989 výrazně vzrostla (demografické, ekonomické a geopolitické důvody) Migrace zahrnuje jak (zpravidla) dočasnou migraci vysoce kvalifikovaných pracovníků, tak dlouhodobé přesuny lidí doprovázejících pracovníky nebo usilujících o reunifikaci rodin Migrace a sociální služby S rostoucí potřebou péče a snižující se kapacitou na straně nabídky státy hledají cestu jak personálně zajistit sociální služby Migrace v tomto ohledu představuje jak potenciál tak možné riziko pro sociální služby a zakládá prostor pro mnoho otázek Imigrační politiky států však mají omezenou efektivnost a sama migrace v dlouhodobém horizontu není schopna vyřešit problém stárnutí populace, může však zpomalit jeho dynamiku.


Stáhnout ppt "Novodobá migrace v Evropě Potenciál pro sociální služby?"

Podobné prezentace


Reklamy Google