Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Učit děti modlitbě (učit se od dětí modlitbě) Děti eucharistie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Učit děti modlitbě (učit se od dětí modlitbě) Děti eucharistie"— Transkript prezentace:

1 Učit děti modlitbě (učit se od dětí modlitbě) Děti eucharistie

2 Učit děti modlitbě Modlitba – projev víry
Dítě získává předpoklady k víře a modlitbě od nejbližších osob v rodině: odezírání a napodobování Uvědomovat si přítomnost Pána a povídat s Ním. Již od útlého věku: Pán je tady, poslouchá, stará se, nejlepší přítel.

3 MODLITBA V RODINĚ Modlitba rodičů nad nemluvnětem PŘÍKLADY TÁHNOU
Když dítě rozumí jednoduchým větám, modlíme se a dítě se přidává a opakuje slova, které zná, může to být kdykoliv během dne, dítě se učí NENUCENOSTI a SPONTÁNNOSTI v modlitbě a zažívá Boha, který je s námi a zajímá se o nás Když se dítě umí vyjádřit děkujeme za maličkosti, které nás obklopují, za rodinu, za to, co jsme prožili – ráno, před jídlem, večer i během dne a dítě se učí DĚKOVAT Bohu, sdílet radost a zažívá Boha, který je tvůrcem všeho dobra Dalším stupněm modlitby je PROSEBNÁ modlitba, kdy děti učíme myslet na druhé lidi a vyjadřovat jejich city v modlitbě nebo probouzet v nich lásku k lidem, kteří to potřebují, učí se tak KONKRÉTNOSTI KŘESŤANSKÉ LÁSKY

4 přivést děti k modlitbě
ROLE KATECHETY (podle P.Aleše Opatrného) Co je cílem výchovy k modlitbě? Je to naučit děti se modlit? Cílem pro katechetu by mělo být něco jiného: přivést děti k modlitbě Modlitba katechety před dětmi má jen tehdy cenu, je-li autentickým projevem víry. Jinými slovy: katecheta se má modlit tak (pravdivě a upřímně), že jeho modlitba by byla stejná ať ho děti pozorují nebo není-li nikdo přítomen. děti nesrozumitelným slovům a výrazům. Ale má se modlit i tak jazykem dospělého, ne jazykem dítěte, protože sám dítětem není. Pokud se modlí děti s katechetou, tedy všichni společně, bude modlitba spíš přizpůsobena dětem. Ale i v tom případě by měla být taková, aby více méně všechno, co se v modlitbě řekne, bylo jak pro děti, tak pro dospělé pravdivým vyjádřením, ne hrou.

5 Učit se modlitbě od dětí
Modlitby dětí nás často překvapí a to svojí: jednoduchostí, přímočarostí a opravdovostí –silnou vírou Dítě: rovnocenný partner při modlitbě. Přinášeli k němu také nemluvňata, aby se jich dotýkal. Když to uviděli učedníci, okřikovali je. Ježíš si je ale zavolal a řekl: „Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim – vždyť právě takovým patří Boží království! Amen, říkám vám, že kdokoli nepřijme Boží království jako dítě, nikdy do něj nevejde. (Lk 18,15-17)

6 Pán Ježíš o dětech sv.Faustýně
Šestý den Novény Dnes mi přiveď duše tiché a pokorné a duše malých dětí a ponoř je do mého milosrdenství. Tyto duše jsou nejvíc podobné mému Srdci, ony mě posilovaly, když jsem v hořkých mukách umíral, viděl jsem je jako pozemské anděly, kteří budou bdít u mých oltářů, na ně vylévám milosti plnými proudy. Moji milost je schopna přijmout pouze pokorná duše; pokorné duše mají mou důvěru. Nejmilosrdnější Ježíši, jenž jsi sám řekl – učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného Srdce, přijmi do příbytku svého nejslitovnějšího Srdce duše tiché a pokorné a duše malých dětí. Tyto duše uvádějí v úžas celé nebe a nebeský Otec v nich má zvláštní zalíbení, jsou kyticí před Božím trůnem, jejich vůni vdechuje sám Bůh. Tyto duše mají stálý přebytek v Ježíšově nejslitovnějším Srdci a neustále zpívají píseň lásky a milosrdenství navěky. Věčný Otče, shlédni milosrdně na duše tiché a pokorné a na duše malých dětí, které jsou uzavřeny v příbytku nejslitovnějšího Srdce Ježíšova. Tyto duše se nejvíce podobají Tvému Synu, vůně těchto duší stoupá ze země až k Tvému trůnu. Otče milosrdenství a veškerého dobra, prosím Tě pro lásku a Tvé zalíbení, jaké máš v těchto duších, požehnej celému světu, aby všechny duše společně zpívaly ke cti Tvého milosrdenství na věky věků. Amen.

7 Výzva Jana Pavla II.: „Naléhám na kněze, řeholníky a laiky, aby více usilovali naučit děti významu a hodnotě eucharistické adorace. Jak budou moci mladí poznat Pána, pokud jim nebude odhaleno tajemství Jeho přítomnosti (v eucharistii)? “ (Řím, ) „Rád bych, aby se mladí shromáždili kolem eucharistie jako kolem pramene jejich víry a entuziasmu. …Již dlouho mám na srdci eucharistickou iniciativu tohoto druhu, která jde v ruku v ruce s pastoračním impulsem, který jsem chtěl předat církvi.“

8 Children of Hope Tento program seznamuje děti s tajemstvím přítomnosti Ježíše v eucharistii. Založil ho a vede kněz P.Antoine Thomas z Kongregace sv.Jana, kterého inspiroval svou eucharistickou vírou Jan Pavel II. Přes 15 let věnuje pastoraci mladých a přes 10 let konkrétně dětské adoraci. Program „Děti naděje“ začal ve Francii na přání společenství matek a rozvinul v USA ve státě Illinois - nyní je podporován biskupy několika diecézí a šíří se v Americe i dále do zahraničí. Do programu se zapojují jednou týdně, či jednou měsíčně farnosti a církevní školy.

9 Adorace s dětmi??? Jak připravit děti předem?
Dítě se učí napodobováním, když vidí, že se jeho rodič, kněz, učitel klaní Ježíši, nejenom opakuje, ale postupně chápe význam toho, co vidí – s Kým se setkává. Je dobré, pokud si rodiče udělají čas před mší a s dětmi pozdraví Ježíše ve svatostánku a také po mši krátce poděkují. Adorace – při přípravě na první svaté přijímání Přímo při adoraci – která je moderovaná a pečlivě připravená: meditace, písně, Boží slovo, chvíle ticha, prosby a chvály

10 Může pochopit dítě, o co jde v adoraci?
A co my dospělí? Rozumíme plně tajemství eucharistie? Myslíme si, že Mu rozumíme více než děti, ale podle zkušenosti P.Thomase, který vede adorace s dětmi přes 10 let, děti chápou toto tajemství v mnoha ohledech lépe než dospělí. Jsou při adoraci také rodiče? S dětmi lze adorovat od 4-5 let let, je dobré, aby rodiče těch nejmenších byli přítomni.

11

12 Udrží pozornost? Nebudou zlobit?
Rodiče se nejprve bojí, že se děti budou nudit, ale pak jsou překvapeny, jak čas rychle utíká. Děti rádi sedí před Ježíšem, užívají si Jeho pohled plný lásky. Pochopí, že Ježíš je jejich dobrý přítel, který se při adoraci neschovává ve svatostánku, ale přichází za nimi. Prožívají zklidnění těla i mysli. Maminky, které si myslely, že jejich dítě nikdy nevydrží hodinovou modlitbu, musí svoje děti tahat z kostela, když adorace skončí. Nenutit ale povzbudit Děti mohou samozřejmě zakoušet, stejně jako my dospělí, pokušení na adoraci nejít. Jeden 10ti-letý klučina, který chodí pravidelně na adoraci, se svěřil své mamince: Mami, jak to, že se mi někdy nechce na adoračku, ale potom jsem vždycky rád, že tam jdu?“ Matka se usmála a odpověděla mu, že velmi brzy odhalil jedno z tajemství duchovního života.´

13

14

15

16

17

18


Stáhnout ppt "Učit děti modlitbě (učit se od dětí modlitbě) Děti eucharistie"

Podobné prezentace


Reklamy Google