Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Cestička světlušek RYSOVÉ CESTIČKA SVĚTLUŠEK Schválena oddílovou radou 7. oddílu Rysové Beroun Sestavil a zpracoval Róža Duben 2009 CESTIČKA SVĚTLUŠEK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Cestička světlušek RYSOVÉ CESTIČKA SVĚTLUŠEK Schválena oddílovou radou 7. oddílu Rysové Beroun Sestavil a zpracoval Róža Duben 2009 CESTIČKA SVĚTLUŠEK."— Transkript prezentace:

1 Cestička světlušek RYSOVÉ CESTIČKA SVĚTLUŠEK Schválena oddílovou radou 7. oddílu Rysové Beroun Sestavil a zpracoval Róža Duben 2009 CESTIČKA SVĚTLUŠEK Schválena oddílovou radou 7. oddílu Rysové Beroun Sestavil a zpracoval Róža Duben 2009 Cestička světlušek RYSOVÉ BEROUN

2 128 jméno a příjnení přezdívka / rodné číslo Adresa: PSČ: Telefon:: Do roje ( oddílu) vstoupila: Vůdce/ vůdkyně roje: razítko Poznámky 3 STUPNĚ ZNALOSTI SVĚTLUŠEK Když vstoupíš do roje světlušek, naučíš se heslo a zákon světlušek, přistoupíš k plnění podmínek jednotlivých stupňů zdatnosti světlušek. Stupně zdatnosti jsou zahrnuty v Cestičce světlušek a jsou to: 1. NOVÁČKOVSKÁ ZKOUŠKA 2. STŘÍBRNÁ LUCERNA 3. ZLATÁ LUCERNA Podmínky Nováčkovské zkoušky, Stříbrné a Zlaté lucerny jsou označeny lucerničkou. Jestliže jsi prokázala, že je znáš a splnila jsi je, můžeš si je s dovolením vůdkyně roje vybarvit. Ze všeho nejdříve musíš splnit podmínky Nováčkovské zkoušky. INDIÁNSKÉ ZNAČKY 26

3 2 27 Podmínky NOVÁČKOVSKÉ ZKOUŠKY jsem složila Dne: Podpis vůdkyně roje ( oddílu) SLIB SVĚTLUŠKY jsem složila Dne: Podmínky STŘÍBRNÉ LUCERNY jsem složila Dne: A mohu nosit odznak Stříbrné lucerny na kroji světlušek Podmínky ZLATÉ LUCERNY jsem složila Dne: A mohu nosit odznak Zlaté lucerny na kroji světlušek JAK ZACHÁZET S NÁŘADÍM 25 NOVÁČKOVSKÁ ZKOUŠKA účastním se pravidelně schůzek a výprav jsem kamarádka a podle toho se chovám jsem čistotná a udržuji si v pořádku své oblečení a ostatní věci vím, jak se mám chovat v přírodě a na ulici umím ošetřit puchýř nebo odřeninu náplastí vím, co mám nosit s sebou na schůzku vím, proč si světlušky podávají levou ruku znám kroj světlušek znám turistické značky MORSEOVA ABECEDA A.- akát B -... blýskavice C -.-. cílovníci D -.. dálava E. erb F..-. Filipíny G --. Grónská zem H.... hrachovina CH ----chléb nám dává I.. ibis J.--- jasmín bílý K -.- krákorá L.-.. lupíneček M -- mává N -. nástup O --- ó náš pán P.--. papírníci Q --.- qílí orkán R.-. rarášek S... sobota T - trám U..- učený V...- vyučený W.-- wagón klád X -..- xenokratés Y -.-- ý se ztrácí Z --.. známá žena 1.---- 2..--- 3...-- 4....- 5..... 6 -.... 7 --... 8 ---.. 9 ----. 0 ----- 4 znám pozdrav světlušek, heslo, zákon a slib znám státní vlajku a hymnu, znám svoji adresu a datum narození vážím si práce jiných a nic zbytečně neničím znám pokřik našeho roje ( oddílu) Podpis vůdkyně roje ( oddílu)

4 524 HESLO SVĚTLUŠEK PAMATUJ! ZÁKON SVĚTLUŠEK 1. SVĚTLUŠKA MLUVÍ VŽDYCKY PRAVDU. 2. SVĚTLUŠKA JE POSLUŠNÁ. 3. SVĚTLUŠKA POMÁHÁ JINÝM. 4. SVĚTLUŠKA JE STATEČNÁ A VESELÁ. 5. SVĚTLUŠKA JE ČISTOTNÁ. SLIB Slibuji, že se budu snažit hledat Pravdu a Lásku, být prospěšná své vlasti a zachovávat zákon světlušek. Ambulanční uzel, spojka Škotová spojka Lodní smyčkaZkracovačka Dračí smyčka Rybářská spojka ZÁKLADNÍ UZLE 722 STÁTNÍ SYMBOLY Státní vlajkaStátní znak Dne……….………jsem prokázala znalosti a splnění povinností, které má znát světluška - nováček Podpis vůdce / vůdkyně roje ( oddílu) DOBRÝ LOV! Světýlka, které jsem získala ( vybarvi ) Světýlko:……….…………….. Dne:…………….……………… Vůdkyně roje:……………….. Světýlko:……….…………….. Dne:…………….……………… Vůdkyně roje:……………….. Světýlko:……….…………….. Dne:…………….……………… Vůdkyně roje:……………….. Světýlko:……….…………….. Dne:…………….……………… Vůdkyně roje:……………….. Světýlko:……….…………….. Dne:…………….……………… Vůdkyně roje:……………….. PŘÍKAZ SVĚTLUŠEK BUĎ LEPŠÍ DNES NEŽ VČERA!

5 6 23 POKŘIK NAŠEHO ROJE V oddíle je sranda, Je tam správná banda. Rys je naším symbolem, Jde nám všechno s humorem. KROJ SVĚTLUŠEK TŘI KAPKY ROSY Tři kapky rosy jsem získala dne: vůdce / vůdkyně roje ( oddílu) MODRÝ ŠÍP ODŘÍKÁNÍ Modrý šíp odříkání jsem získala dne: SEDMIKRÁSKA Odznak Sedmikráska jsem získala dne: STŘÍBRNÁ LUCERNA SPLNILA JSI NOVÁČKOVSKOU ZKOUŠKU A NYNÍ BUDEŠ PLNIT PODMÍNKY STŘÍBRNÉ LUCERNY. SNAŽ SE JE PLNIT CO NEJLÉPE. BOJUJ ČESTNĚ A NENECH SE ODRADIT NEÚSPĚCHY. SVĚTLUŠKA – TO JE TA SPRÁVNÁ HOLKA, KTERÁ SE NIČEHO NEBOJÍ. MÁŠ SVŮJ ROJ A SVÉ VŮDCE. ONI TI VŽDY POMOHOU. HODNĚ ŠTĚSTÍ! Světýlka, které jsem získala ( vybarvi ) 821 vůdce / vůdkyně roje ( oddílu) Světýlko:……….…………….. Dne:…………….……………… Vůdkyně roje:……………….. Světýlko:……….…………….. Dne:…………….……………… Vůdkyně roje:……………….. Světýlko:……….…………….. Dne:…………….……………… Vůdkyně roje:……………….. Světýlko:……….…………….. Dne:…………….……………… Vůdkyně roje:……………….. Světýlko:……….…………….. Dne:…………….……………… Vůdkyně roje:………………..

6 9 20 1. IDEA Snažím se ve svém chování řídit heslem, zákonem, slibem světlušek a zásadou dobrého skutku. 2. OBČANSTVÍ Znám pravidla pro vztyčování, snímání a nesení státní vlajky. Vím, kdo je prezidentem naší republiky. Umím poslat pohlednici svým rodičům. Znám důležitá telefonní čísla tísňového volání 155 150 tísňová linka 112 158 7. KULTURA A SPORT Pamatuji si písničky a snažím se je zazpívat u táboráku. Pravidelně zapisuji do kroniky. Zhotovila jsem výrobek z přírodního materiálu. Vyrobila jsem dárek k vánocům. Uplavu minimálně 50 m. Ujdu na výpravě minimálně 10 km. ZLATOU LUCERNU JSEM SPLNILA DNE: ……………… ……………………… vůdce / vůdkyně roje ( oddílu) 1118 5. SKAUTSKÉ ZNALOSTI Znám historii skautingu u nás. Znám organizaci našeho střediska. Znám rozdíly v krojích: světlušky, vlčata, skautky, skauti, vodní skauti. Připravila jsem hru pro roj ( oddíl). 6. SKAUTSKÉ DOVEDNOSTI Umím si zabalit batoh na jednodenní výpravu. Umím si upravit lůžko ve stanu ( chatě). Znám zásady bezpečnosti při zacházení s otevřeným ohněm. Umím uvařit čaj. Umím si ohřát konzervu. Umím zacházet s mapou a kompasem. Umím se orientovat podle Polárky. 4. ZDRAVÍ Znám zásady první pomoci u zlomenin. Umím ošetřit podvrknutý kotník a umím přenést zraněného. Znám první pomoc při krvácení, mdlobě a dušení. 5. SKAUTSKÉ ZNALOSTI Znám historii světového skautingu. Znám základní skautské symboly. Seznámila jsem se se skautským zákonem, heslem a slibem.

7 10 19 3. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V přírodě se chovám tiše. Znám běžné stromy. Znám zvěř žijící v lese poznám stopy zvířat. Znám jedlé a jedovaté houby. 4. ZDRAVÍ Znám nebezpečí zkažených potravin, neznámé vody, jedovatých rostlin a hub. Umím první pomoc u malé rány. Umím jednoduchým obvazem obvázat prst, loket nebo koleno. Umím přivolat pomoc. Znám skautský pozdrav. Připravila jsem část programu na schůzku. 6. SKAUTSKÉ DOVEDNOSTI Umím si zabalit batoh na dvoudenní výpravu. Zúčastnila jsem se vícedenní výpravy a umím postavit stan. Umím připravit a zahladit ohniště. Umím bezpečně používat ruční nářadí. Umím uvařit polévku ze sáčku. Znám světové strany. Umím uvázat čtyři základní uzle. 17 Orientuji se podle slunce a hodinek. Znám běžné topografické značky na mapách. Najdu své stanoviště na mapě. Umím přišít knoflík. Znám základy indiánského písma. Sestavím rozstříhaný dopis nebo obrázek. Umím uvázat tři základní uzle. Znám dopravní značky. 3. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Umím zahladit stopy pobytu. Znám chráněné rostliny. Znám chráněné živočichy. poznám stopy zvířat. Znám jedlé a jedovaté houby. Vyčistil jsem svěřený úsek lesa. 12

8 16 7. KULTURA A SPORT Pamatuji si písničky a snažím se je zazpívat u táboráku. Pravidelně zapisuji do kroniky. Uplavu minimálně 50 m. Znám základní dopravní předpisy. Pravidelně pomáhám doma (úklid, nákupy). Dokážu uvázat uzel dobrého skutku. Vím, co patří do KPZ, mám ji vybavenou a používám ji. 1. IDEA Rozumím významu slibu, zákona a hesla. Znám skautskou hymnu. 2. OBČANSTVÍ Znám rozdíl mezi vlajkou a praporem Znám státní znak. Umím zazpívat státní hymnu Vím, které státy sousedí s naší republikou. Zúčastňuji se veřejně prospěšné činnosti, kterou pořádá náš roj ( oddíl). 13

9 1415 Umím jezdit na kole a znám jeho předpisovou výbavu. Zúčastnil jsem se společného sportovního podniku se svojí smečkou. STŘÍBRNOU LUCERNU JSEM SPLNILA DNE:……………… ……………………… vůdce / vůdkyně roje ( oddílu) ZLATÁ LUCERNA SNAŽILA JSES JAK JSI UMĚLA NEJLÉPE, BOJOVALA JSI ČESTNĚ A SE ZÁPALEM – PROTO MŮŽEŠ NOSIT NA KROJI STŘÍBRNOU LUCERNU, KTERÁ JE JEDNOU Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH OZDOB SVĚTLUŠKY. NEZAPOMÍNEJ NA ZÁKON A SLIB SVĚTLUŠEK. ZÍSKAL JSI STŘÍBRNOU LUCERNU – JSI JIŽ ZKUŠENOU SVĚTLUŠKOU. NYNÍ JSI PŘIPRAVENA PLNIT ZLATOU LUCERNU. HODNĚ ÚSPĚCHŮ!


Stáhnout ppt "Cestička světlušek RYSOVÉ CESTIČKA SVĚTLUŠEK Schválena oddílovou radou 7. oddílu Rysové Beroun Sestavil a zpracoval Róža Duben 2009 CESTIČKA SVĚTLUŠEK."

Podobné prezentace


Reklamy Google