Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RYSOVÉ Cestička světlušek RYSOVÉ Cestička světlušek RYSOVÉ BEROUN

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RYSOVÉ Cestička světlušek RYSOVÉ Cestička světlušek RYSOVÉ BEROUN"— Transkript prezentace:

1 RYSOVÉ Cestička světlušek RYSOVÉ Cestička světlušek RYSOVÉ BEROUN
Schválena oddílovou radou 7. oddílu Rysové Beroun Sestavil a zpracoval Róža Duben 2009 Cestička světlušek RYSOVÉ RYSOVÉ BEROUN CESTIČKA SVĚTLUŠEK Schválena oddílovou radou 7. oddílu Rysové Beroun Sestavil a zpracoval Róža Duben 2009 Cestička světlušek

2 STUPNĚ ZNALOSTI SVĚTLUŠEK
Poznámky jméno a příjnení přezdívka / rodné číslo Adresa: PSČ: Telefon:: Do roje ( oddílu) vstoupila: razítko Vůdce/ vůdkyně roje: 28 1 INDIÁNSKÉ ZNAČKY STUPNĚ ZNALOSTI SVĚTLUŠEK Když vstoupíš do roje světlušek, naučíš se heslo a zákon světlušek, přistoupíš k plnění podmínek jednotlivých stupňů zdatnosti světlušek. Stupně zdatnosti jsou zahrnuty v Cestičce světlušek a jsou to: 1. NOVÁČKOVSKÁ ZKOUŠKA 2. STŘÍBRNÁ LUCERNA 3. ZLATÁ LUCERNA Podmínky Nováčkovské zkoušky, Stříbrné a Zlaté lucerny jsou označeny lucerničkou Jestliže jsi prokázala, že je znáš a splnila jsi je, můžeš si je s dovolením vůdkyně roje vybarvit. Ze všeho nejdříve musíš splnit podmínky Nováčkovské zkoušky. 26 3

3 JAK ZACHÁZET S NÁŘADÍM NOVÁČKOVSKÁ ZKOUŠKA MORSEOVA ABECEDA
Podmínky NOVÁČKOVSKÉ ZKOUŠKY jsem složila JAK ZACHÁZET S NÁŘADÍM Dne: Podpis vůdkyně roje ( oddílu) SLIB SVĚTLUŠKY jsem složila Dne: Podpis vůdkyně roje ( oddílu) Podmínky STŘÍBRNÉ LUCERNY jsem složila Dne: A mohu nosit odznak Stříbrné lucerny na kroji světlušek Podpis vůdkyně roje ( oddílu) Podmínky ZLATÉ LUCERNY jsem složila Dne: A mohu nosit odznak Zlaté lucerny na kroji světlušek 2 27 Podpis vůdkyně roje ( oddílu) NOVÁČKOVSKÁ ZKOUŠKA MORSEOVA ABECEDA účastním se pravidelně schůzek a výprav A .- akát B -... blýskavice C -.-. cílovníci D -.. dálava E . erb F ..-. Filipíny G --. Grónská zem H hrachovina CH ----chléb nám dává I ibis J .--- jasmín bílý K -.- krákorá L .-.. lupíneček M -- mává N -. nástup O --- ó náš pán P .--. papírníci Q --.- qílí orkán R .-. rarášek S ... sobota T - trám U ..- učený V ...- vyučený W .-- wagón klád X -..- xenokratés Y -.-- ý se ztrácí Z --.. známá žena jsem kamarádka a podle toho se chovám znám pozdrav světlušek, heslo, zákon a slib jsem čistotná a udržuji si v pořádku své oblečení a ostatní věci znám státní vlajku a hymnu, znám svoji adresu a datum narození vím, jak se mám chovat v přírodě a na ulici umím ošetřit puchýř nebo odřeninu náplastí vážím si práce jiných a nic zbytečně neničím vím, co mám nosit s sebou na schůzku znám pokřik našeho roje ( oddílu) vím, proč si světlušky podávají levou ruku znám kroj světlušek znám turistické značky 4 25

4 Světýlka, které jsem získala
ZÁKLADNÍ UZLE HESLO SVĚTLUŠEK Ambulanční uzel, spojka Škotová spojka PAMATUJ! ZÁKON SVĚTLUŠEK 1. SVĚTLUŠKA MLUVÍ VŽDYCKY PRAVDU. 2. SVĚTLUŠKA JE POSLUŠNÁ. 3. SVĚTLUŠKA POMÁHÁ JINÝM. 4. SVĚTLUŠKA JE STATEČNÁ A VESELÁ. 5. SVĚTLUŠKA JE ČISTOTNÁ. Lodní smyčka Zkracovačka SLIB Slibuji, že se budu snažit hledat Pravdu a Lásku, být prospěšná své vlasti a zachovávat zákon světlušek. Dračí smyčka Rybářská spojka PŘÍKAZ SVĚTLUŠEK BUĎ LEPŠÍ DNES NEŽ VČERA! 24 5 Světýlka, které jsem získala STÁTNÍ SYMBOLY ( vybarvi ) Světýlko:……….…………….. Dne:…………….……………… Vůdkyně roje:……………….. Světýlko:……….…………….. Dne:…………….……………… Vůdkyně roje:……………….. Státní vlajka Státní znak Světýlko:……….…………….. Dne:…………….……………… Vůdkyně roje:……………….. Dne……….………jsem prokázala znalosti a splnění povinností, které má znát světluška - nováček Světýlko:……….…………….. Dne:…………….……………… Vůdkyně roje:……………….. Podpis vůdce / vůdkyně roje ( oddílu) Světýlko:……….…………….. Dne:…………….……………… Vůdkyně roje:……………….. DOBRÝ LOV! 22 7

5 Světýlka, které jsem získala
POKŘIK NAŠEHO ROJE TŘI KAPKY ROSY V oddíle je sranda, Je tam správná banda. Rys je naším symbolem, Jde nám všechno s humorem. Tři kapky rosy jsem získala dne: KROJ SVĚTLUŠEK vůdce / vůdkyně roje ( oddílu) MODRÝ ŠÍP ODŘÍKÁNÍ Modrý šíp odříkání jsem získala dne: vůdce / vůdkyně roje ( oddílu) SEDMIKRÁSKA Odznak Sedmikráska jsem získala dne: 6 vůdce / vůdkyně roje ( oddílu) 23 Světýlka, které jsem získala STŘÍBRNÁ LUCERNA ( vybarvi ) Světýlko:……….…………….. Dne:…………….……………… Vůdkyně roje:……………….. Světýlko:……….…………….. Dne:…………….……………… Vůdkyně roje:……………….. Světýlko:……….…………….. Dne:…………….……………… Vůdkyně roje:……………….. SPLNILA JSI NOVÁČKOVSKOU ZKOUŠKU A NYNÍ BUDEŠ PLNIT PODMÍNKY STŘÍBRNÉ LUCERNY. SNAŽ SE JE PLNIT CO NEJLÉPE. BOJUJ ČESTNĚ A NENECH SE ODRADIT NEÚSPĚCHY. SVĚTLUŠKA – TO JE TA SPRÁVNÁ HOLKA, KTERÁ SE NIČEHO NEBOJÍ. MÁŠ SVŮJ ROJ A SVÉ VŮDCE. ONI TI VŽDY POMOHOU. HODNĚ ŠTĚSTÍ! Světýlko:……….…………….. Dne:…………….……………… Vůdkyně roje:……………….. Světýlko:……….…………….. Dne:…………….……………… Vůdkyně roje:……………….. 8 21

6 7. KULTURA A SPORT 1. IDEA 2. OBČANSTVÍ tísňová linka 112 4. ZDRAVÍ
Pamatuji si písničky a snažím se je zazpívat u táboráku. Pravidelně zapisuji do kroniky. Zhotovila jsem výrobek z přírodního materiálu. Vyrobila jsem dárek k vánocům. Uplavu minimálně 50 m. Ujdu na výpravě minimálně 10 km. Snažím se ve svém chování řídit heslem, zákonem, slibem světlušek a zásadou dobrého skutku. 2. OBČANSTVÍ Znám pravidla pro vztyčování, snímání a nesení státní vlajky. Vím, kdo je prezidentem naší republiky. Umím poslat pohlednici svým rodičům. Znám důležitá telefonní čísla tísňového volání ZLATOU LUCERNU JSEM SPLNILA DNE: ……………… ……………………… vůdce / vůdkyně roje ( oddílu) 158 155 150 20 tísňová linka 112 9 4. ZDRAVÍ 5. SKAUTSKÉ ZNALOSTI Znám zásady první pomoci u zlomenin. Umím ošetřit podvrknutý kotník a umím přenést zraněného. Znám první pomoc při krvácení, mdlobě a dušení. Znám historii skautingu u nás. Znám organizaci našeho střediska. Znám rozdíly v krojích: světlušky, vlčata, skautky, skauti, vodní skauti. Připravila jsem hru pro roj ( oddíl). 5. SKAUTSKÉ ZNALOSTI 6. SKAUTSKÉ DOVEDNOSTI Znám historii světového skautingu. Znám základní skautské symboly. Umím si zabalit batoh na jednodenní výpravu. Umím si upravit lůžko ve stanu ( chatě). Znám zásady bezpečnosti při zacházení s otevřeným ohněm. Umím uvařit čaj. Umím si ohřát konzervu. Umím zacházet s mapou a kompasem. Umím se orientovat podle Polárky. Seznámila jsem se se skautským zákonem, heslem a slibem. 18 11

7 3. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 4. ZDRAVÍ 6. SKAUTSKÉ DOVEDNOSTI
Znám skautský pozdrav. Připravila jsem část programu na schůzku. V přírodě se chovám tiše. Znám běžné stromy. Znám zvěř žijící v lese poznám stopy zvířat. Znám jedlé a jedovaté houby. 4. ZDRAVÍ 6. SKAUTSKÉ DOVEDNOSTI Znám nebezpečí zkažených potravin, neznámé vody, jedovatých rostlin a hub. Umím první pomoc u malé rány. Umím jednoduchým obvazem obvázat prst, loket nebo koleno. Umím přivolat pomoc. Umím si zabalit batoh na dvoudenní výpravu. Zúčastnila jsem se vícedenní výpravy a umím postavit stan. Umím připravit a zahladit ohniště. Umím bezpečně používat ruční nářadí. Umím uvařit polévku ze sáčku. Znám světové strany. Umím uvázat čtyři základní uzle. 10 19 Orientuji se podle slunce a hodinek. Znám běžné topografické značky na mapách. Najdu své stanoviště na mapě. 3. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Umím zahladit stopy pobytu. Znám chráněné rostliny. Znám chráněné živočichy. poznám stopy zvířat. Znám jedlé a jedovaté houby. Vyčistil jsem svěřený úsek lesa. Umím přišít knoflík. Znám základy indiánského písma. Sestavím rozstříhaný dopis nebo obrázek. Umím uvázat tři základní uzle. Znám dopravní značky. 12 17

8 1. IDEA 2. OBČANSTVÍ 7. KULTURA A SPORT
Znám základní dopravní předpisy. Pravidelně pomáhám doma (úklid, nákupy). Dokážu uvázat uzel dobrého skutku. Rozumím významu slibu, zákona a hesla. Znám skautskou hymnu. 2. OBČANSTVÍ Vím, co patří do KPZ, mám ji vybavenou a používám ji. Znám rozdíl mezi vlajkou a praporem Znám státní znak. Umím zazpívat státní hymnu Vím, které státy sousedí s naší republikou. Zúčastňuji se veřejně prospěšné činnosti, kterou pořádá náš roj ( oddíl). 7. KULTURA A SPORT Pamatuji si písničky a snažím se je zazpívat u táboráku. Pravidelně zapisuji do kroniky. Uplavu minimálně 50 m. 16 13

9 Umím jezdit na kole a znám jeho předpisovou výbavu.
Zúčastnil jsem se společného sportovního podniku se svojí smečkou. ZLATÁ LUCERNA SNAŽILA JSES JAK JSI UMĚLA NEJLÉPE, BOJOVALA JSI ČESTNĚ A SE ZÁPALEM – PROTO MŮŽEŠ NOSIT NA KROJI STŘÍBRNOU LUCERNU, KTERÁ JE JEDNOU Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH OZDOB SVĚTLUŠKY. NEZAPOMÍNEJ NA ZÁKON A SLIB SVĚTLUŠEK. ZÍSKAL JSI STŘÍBRNOU LUCERNU – JSI JIŽ ZKUŠENOU SVĚTLUŠKOU. NYNÍ JSI PŘIPRAVENA PLNIT ZLATOU LUCERNU. HODNĚ ÚSPĚCHŮ! STŘÍBRNOU LUCERNU JSEM SPLNILA DNE:……………… ……………………… vůdce / vůdkyně roje ( oddílu) 14 15


Stáhnout ppt "RYSOVÉ Cestička světlušek RYSOVÉ Cestička světlušek RYSOVÉ BEROUN"

Podobné prezentace


Reklamy Google