Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RYSOVÉ Skautská stezka RYSOVÉ Skautská stezka RYSOVÉ BEROUN RYSOVÉ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RYSOVÉ Skautská stezka RYSOVÉ Skautská stezka RYSOVÉ BEROUN RYSOVÉ"— Transkript prezentace:

1 RYSOVÉ Skautská stezka RYSOVÉ Skautská stezka RYSOVÉ BEROUN RYSOVÉ
Schválena oddílovou radou 7. oddílu Rysové Beroun Sestavil a zpracoval Róža Červen 2009 Skautská stezka RYSOVÉ RYSOVÉ BEROUN SKAUTSKÁ STEZKA Schválena oddílovou radou 7. oddílu Rysové Beroun Sestavil a zpracoval Róža Červen 2009 Skautská stezka

2 KRABIČKA POSLEDNÍ ZÁCHRANY STUPNĚ ZNALOSTI SKAUTŮ
svíčka, pár zápalek a škrtátko kousek březové kůry k zapálení ohně kousek papíru na psaní pisátko - nejlépe obyčejná tužka kousek křídy (značení cesty) jehla a nitě (min. černá a bílá) špendlíky zavírací a obyčejné knoflíky (tři různé velikosti ) alespoň 2 polštářkové náplasti žiletka 2-3 různě velké hřebíky několik napínáčků kus slabého drátu a provázku gumičky 50 Kč bankovku a několik mincí na telefon náhradní žárovička do vaší baterky lísteček s tísňovými telefonními čísly přilepený na vnitřní straně víčka jméno a příjmení přezdívka / rodné číslo Adresa: PSČ: Telefon:: Do oddílu vstoupil: Číslo oddílu: Číslo a název střediska: razítko 32 Vůdce oddílu: Vůdce střediska: 1 INDIÁNSKÉ ZNAČKY STUPNĚ ZNALOSTI SKAUTŮ 1. NOVÁČKOVSKÁ ZKOUŠKA 2. SKAUTSKÁ ZDATNOST I. STUPNĚ 3. SKAUTSKÁ ZDATNOST II. STUPNĚ Podmínky Nováčkovské zkoušky, Skautské zdatnosti I. A II. stupně jsou označeny lilií. Jestliže jsi prokázal, že je znáš a splnil jsi je, můžeš si je s dovolením vůdce vybarvit. Ze všeho nejdříve musíš splnit podmínky Nováčkovské zkoušky. 30 3

3 JAK ZACHÁZET S NÁŘADÍM NOVÁČKOVSKÁ ZKOUŠKA MORSEOVA ABECEDA
Podmínky NOVÁČKOVSKÉ ZKOUŠKY jsem složil JAK ZACHÁZET S NÁŘADÍM Dne: Podpis vůdce oddílu SKAUTSKÝ SLIB jsem složil Dne: Podpis vůdce oddílu Podmínky I. STUPNĚ jsem složil Dne: Podpis vůdce smečky ( oddílu) Podmínky II. STUPNĚ jsem složil Dne: 2 31 Podpis vůdce smečky ( oddílu) NOVÁČKOVSKÁ ZKOUŠKA MORSEOVA ABECEDA Znám slib, zákon a heslo Znám státní vlajku a její význam Znám státní hymnu a chování při ní Znám tísňová telefonní čísla Vedu si skautský deník Mám vhodnou stroj a výzbroj na výpravu Umím vybrat vhodné místo pro stan a umím jej postavit Znám skautské značky Přišiji knoflík Mám KPZ Znám stručně historii skautingu Znám oddílový pokřik Znám skautský znak, pozdrav, hymnu a kroj Umím ošetřit drobná poranění Ujdu 10 km terénem A .- akát B -... blýskavice C -.-. cílovníci D -.. dálava E . erb F ..-. Filifíny G --. Grónská zem H hrachovina CH ----chléb nám dává I ibis J .--- jasmín bílý K -.- krákorá L .-.. lupíneček M -- mává N -. nástup O --- ó náš pán P .--. papírníci Q --.- qílí orkán R .-. rarášek S ... sobota T - trám U ..- učený V ...- vyučený W .-- wagón klád X -..- xenokratés Y -.-- ý se ztrácí Z --.. známá žena 4 29

4 Odborky, které jsem získal
ZÁKLADNÍ UZLE ZÁKON SKAUTŮ 1. Skaut je pravdomluvný 2.Skaut je věrný a oddaný 3. Skaut je prospěšný a pomáhá jiným 4.Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta 5. Skaut je zdvořilý 6. Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských 7. Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců 8. Skaut je veselé mysli 9.Skaut je hospodárný. 10. Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i skutcích Ambulanční uzel, spojka Škotová spojka Lodní smyčka Dračí smyčka Dobráček Zkracovačka Rybářská spojka HESLO SKAUTŮ Buď připraven! 28 5 Odborky, které jsem získal STÁTNÍ SYMBOLY ( vybarvi ) Odborka:……….…………….. Dne:…………….……………… Vůdce oddílu:……………….. Odborka:……….…………….. Dne:…………….……………… Vůdce oddílu:……………….. Státní vlajka Státní znak Odborka:……….…………….. Dne:…………….……………… Vůdce oddílu:……………….. Dne……….………jsem prokázal znalosti a splnění povinností, které má znát skaut - nováček Odborka:……….…………….. Dne:…………….……………… Vůdce oddílu:……………….. Podpis vůdce oddílu Odborka:……….…………….. Dne:…………….……………… Vůdce oddílu:……………….. DOBRÝ LOV! 26 7

5 Odborky, které jsem získal I. STUPEŇ SKAUTSKÉ ZDATNOSTI
POKŘIK NAŠEHO ODDÍLU TŘI ORLÍ PERA V oddíle je sranda, Je tam správná banda. Rys je naším symbolem, Jde nám všechno s humorem. Tři orlí pera je souhrnný název pro tři náročné celodenní zkoušky, které plní starší táborníci, zpravidla na letních táborech. Zkouška se sestává z: orlího pera mlčení – ( mlčenka ) 24 hodin vydržet nemluvit orlího pera hladu – ( hladovka ) 24 hodin bez jídla, pouze čistá voda orlího pera samoty - ( samotka ) 24 hodin mimo tábor, s omezenou zásobou potravin, avšak s úkoly (např. pozorování tábora, dojít na nějaké místo a něco splnit) U skautů smí tuto zkoušku dělat pouze ti, kteří dovršili věk 14 let a zároveň mají splněný tzv. 1. stupeň. SLIB Slibuji, na svou čest, jak dovedu nejlépe: sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době, plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské, duší i tělem být připraven pomáhat vlasti a bližním. Pro věřící: K tomu mi pomáhej Bůh. Tři orlí pera jsem získal dne: vůdce oddílu 6 27 Odborky, které jsem získal I. STUPEŇ SKAUTSKÉ ZDATNOSTI ( vybarvi ) Odborka:……….…………….. Dne:…………….……………… Vůdce oddílu:……………….. SPLNIL JSI NOVÁČKOVSKOU ZKOUŠKU A NYNÍ BUDEŠ PLNIT PODMÍNKY I. STUPNĚ SKAUTSKÉ ZDATNOSTI. SNAŽ SE JE PLNIT CO NEJLÉPE. BOJUJ ČESTNĚ A NENECH SE ODRADIT NEÚSPĚCHY. MÁŠ SVŮJ ODDÍL A SVÉ VŮDCE. ONI TI VŽDY POMOHOU. HODNĚ ŠTĚSTÍ! Odborka:……….…………….. Dne:…………….……………… Vůdce oddílu:……………….. Odborka:……….…………….. Dne:…………….……………… Vůdce oddílu:……………….. Odborka:……….…………….. Dne:…………….……………… Vůdce oddílu:……………….. Odborka:……….…………….. Dne:…………….……………… Vůdce oddílu:……………….. 8 25

6 1. IDEA 2. SEBEVÝCHOVA A SLUŽBA 3. OBČANSTVÍ 8. ZDRAVÍ
Snažím se ve svém chování řídit heslem, zákonem, slibem skautů 2. SEBEVÝCHOVA A SLUŽBA Převezmu na sebe novou povinnost v rodině. V rámci družiny se zúčastním sociálně prospěšné práce. Připravím a povedu družinový podnik. Zastávám po určitou dobu družinovou funkci. 3. OBČANSTVÍ Znám osobnosti dějin českého státu. Mám všeobecné znalosti o své obci. Znám okolí bydliště a klubovny. Ovládám jízdní řády. 24 9 8. ZDRAVÍ 5. SKAUTKÉ DOVEDNOSTI Umím polohování a dopravu raněných na improvizovaných prostředcích. Umím první pomoc při mdlobě, úpalu, popálení, omrznutí, pokousání zvířetem, uštknutí hadem, alergické reakci, otravách, zvracení a průjmů s pomocí osobní nebo družinové lékárničky. Znám potřebnou výstroj a výzbroj na tábor. Znám zásady nouzového přespání v přírodě. Zúčastním se letního tábora. Dovedu použít polní vařiče. Zajistím a připravím jídlo pro družinu Dovedu jít podle mapy. Dokážu určit světové stany bez buzoly Rozumím turistickému značení Splním čtyři z uvedených podmínek: ovládám morseovku nebo semafor ovládám jednoduché šifrování - znám značky na mapách odhadnu vzdálenost a výšku - upletu turbánek připravím jídlo z přírodních zdrojů 22 11

7 4. KULTURA 9. SPORT 7. PŘÍRODA A EKOLOGIE
Znám zásady pomoci tonoucímu. Splním další tři z uvedených podmínek: - jsem aktivním členem sportovního oddílu - zorganizuji sportovní soutěž - zúčastním se veřejného závodu v běhu - zúčastním se veřejných sportovních závodů - ovládám základy sebeobrany - pravidelně ráno cvičím - ovládám základy lyžování - zúčastním se výpravy na kole v délce 45 km - ujdu během roku na výpravách 100 km - uplavu 100 m Mám přehled o skautských příručkách. Vedu si skautský deník. Vyhotovím zápis do kroniky. Splním dvě z následujících podmínek: -vyrobím ozdobný výrobek zhotovím tisk pomocí linorytu Vyrobím herbář předložím fotky se skautskou nebo přírodní tématikou vysvětlím hru seznámím oddíl se zajímavým tématem naučím oddíl nové písni doprovázím na hudební nástroj mám nějakou sbírku 10 23 Naostřím nůž. Umím uzavřít plyn a vodu doma a v klubovně. Splním dvě podmínky: umím zacházet s kamerou ovládám počítač vyrobím elektrický nebo elektronický přístroj vyvolám film zhotovím model vyrobím užitečný předmět vyměním těsnění u vodovodního kohoutku vyčistím sifon u umyvadla vymaluji pokoj nebo klubovnu vyperu prádlo v pračce upletu užitečný výrobek vyšiji obrázek min. 10x10 cm - upeču cukroví 7. PŘÍRODA A EKOLOGIE Znám nejbližší chráněná území Splním další čtyři z uvedených podmínek: - poznám dřeviny - poznám rostliny - poznám houby - poznám savce včetně stop - poznám ptáky včetně jejich hlasů - poznám souhvězdí - znám minerály a horniny - ovládám způsoby likvidace odpadů na táboře a výpravách - popíši ekologické problémy své obce - pečuji o domácí zvíře pečuji o část zahrady pečuji o zeleň v bytě 12 21

8 6. SKAUTSKÉ ZNALOSTI 7. PŘÍRODA A EKOLOGIE 6. SKAUTSKÉ ZNALOSTI
Umím vyměnit žárovku a pojistky. Splním další dvě z uvedených podmínek: umím zacházet s kamerou - ovládám počítač - vyrobím elektrický nebo elektronický přístroj - vyvolám film - zhotovím model - vyrobím užitečný předmět - vyměním těsnění u vodovodního kohoutku - vyčistím sifon u umyvadla - vymaluji pokoj nebo klubovnu - vyperu prádlo v pračce - upletu užitečný výrobek - vyšiji obrázek min. 10x10 cm - upeču cukroví 6. SKAUTSKÉ ZNALOSTI Znám historii svého oddílu a střediska. Chápu význam ORJ ( okresní rada junáka). Rozumím skautské symbolice Znám význam dnů a 24.4. Znám krojové označení ( světlušky, vlčata, vodních skautek a skautů). 7. PŘÍRODA A EKOLOGIE Znám zásady pohybu v přírodě Znám chráněné rostliny a živočichy ve svém okolí. Znám jedovaté houby a rostliny. Splním čtyři podmínky: poznám dřeviny - poznám rostliny poznám houby - poznám savce včetně stop 6. SKAUTSKÉ ZNALOSTI Jsem seznámen s podrobnější historií skautingu. Znám funkci ústředních orgánů junáka. Znám krojové označení činovníků. 20 13 4. KULTURA 9. SPORT Vedu si skautský deník. Vyhotovím zápis do kroniky. Splním další tři z následujících podmínek: -vyrobím ozdobný výrobek zhotovím tisk pomocí linorytu Vyrobím herbář předložím fotky se skautskou nebo přírodní tématikou vysvětlím hru - seznámím oddíl se zajímavým tématem naučím oddíl nové písni doprovázím na hudební nástroj mám nějakou sbírku navrhnu a nacvičím výstup k táborovému ohni naučím oddíl novou píseň Uplavu 50 m Splním tři z podmínek: jsem aktivním členem sportovního oddílu - zorganizuji sportovní soutěž zúčastním se veřejného závodu v běhu zúčastním se veřejných sportovních závodů ovládám základy sebeobrany pravidelně ráno cvičím ovládám základy lyžování zúčastním se výpravy na kole v délce 45 km ujdu během roku na výpravách 100 km 18 15

9 II. STUPEŇ SKAUTSKÉ ZDATNOSTI
poznám ptáky včetně jejich hlasů - poznám souhvězdí - znám minerály a horniny ovládám způsoby likvidace odpadů na táboře a výpravách - popíši ekologické problémy své obce - pečuji o domácí zvíře - pečuji o část zahrady 5. SKAUTKÉ DOVEDNOSTI Zajistím výstroj a výzbroj družiny na tábor. Znám zásady zimního táboření. Zúčastním se dvou táborů nebo expedic. Znám zásady uskladnění potravin Splním čtyři z uvedených podmínek: -určím přibližně vývoj počasí na příští den prokáži znalost morseovky nebo semaforu přijetím souvislé zprávy znám způsoby měření nepřístupných vzdáleností a výšek ovládám laso ovládám zálesácké vaření bez nádob postavím složitější táborovou stavbu Naostřím sekeru, umím s ní zacházet. Umím zacházet s pilou. 8. ZDRAVÍ Dodržuji hygienu. Znám zásady ochrany před úrazy Umím první pomoc ( krvácení, dýchání, RZP). Umím ošetřit ránu, podvrknutí, bodnutí hmyzem). 14 19 II. STUPEŇ SKAUTSKÉ ZDATNOSTI 1. IDEA Pohovořím s vůdcem o problémech plnění zákona a slibu. 2. SEBEVÝCHOVA A SLUŽBA Ve vedení domácnosti dokáži zastoupit matku. Připravím a povedu část oddílového podniku. Zastávám oddílovou funkci nebo připravím skauta pro část I. stupně. 3. OBČANSTVÍ Rozumím vývoji českého státu. Mám znalosti o regionu. 16 17


Stáhnout ppt "RYSOVÉ Skautská stezka RYSOVÉ Skautská stezka RYSOVÉ BEROUN RYSOVÉ"

Podobné prezentace


Reklamy Google