Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Skautská stezka RYSOVÉ SKAUTSKÁ STEZKA Schválena oddílovou radou 7. oddílu Rysové Beroun Sestavil a zpracoval Róža Červen 2009 SKAUTSKÁ STEZKA Schválena.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Skautská stezka RYSOVÉ SKAUTSKÁ STEZKA Schválena oddílovou radou 7. oddílu Rysové Beroun Sestavil a zpracoval Róža Červen 2009 SKAUTSKÁ STEZKA Schválena."— Transkript prezentace:

1 Skautská stezka RYSOVÉ SKAUTSKÁ STEZKA Schválena oddílovou radou 7. oddílu Rysové Beroun Sestavil a zpracoval Róža Červen 2009 SKAUTSKÁ STEZKA Schválena oddílovou radou 7. oddílu Rysové Beroun Sestavil a zpracoval Róža Červen 2009 Skautská stezka RYSOVÉ BEROUN

2 132 jméno a příjmení přezdívka / rodné číslo Adresa: PSČ:Telefon:: Do oddílu vstoupil: Vůdce oddílu: razítko 3 STUPNĚ ZNALOSTI SKAUTŮ 1. NOVÁČKOVSKÁ ZKOUŠKA 2. SKAUTSKÁ ZDATNOST I. STUPNĚ 3. SKAUTSKÁ ZDATNOST II. STUPNĚ Podmínky Nováčkovské zkoušky, Skautské zdatnosti I. A II. stupně jsou označeny lilií. Jestliže jsi prokázal, že je znáš a splnil jsi je, můžeš si je s dovolením vůdce vybarvit. Ze všeho nejdříve musíš splnit podmínky Nováčkovské zkoušky. INDIÁNSKÉ ZNAČKY 30 Číslo oddílu: Číslo a název střediska: Vůdce střediska: svíčka, pár zápalek a škrtátko kousek březové kůry k zapálení ohně kousek papíru na psaní pisátko - nejlépe obyčejná tužka kousek křídy (značení cesty) jehla a nitě (min. černá a bílá) špendlíky zavírací a obyčejné knoflíky (tři různé velikosti ) alespoň 2 polštářkové náplasti žiletka 2-3 různě velké hřebíky několik napínáčků kus slabého drátu a provázku gumičky 50 Kč bankovku a několik mincí na telefon náhradní žárovička do vaší baterky lísteček s tísňovými telefonními čísly přilepený na vnitřní straně víčka KRABIČKA POSLEDNÍ ZÁCHRANY

3 2 31 Podmínky NOVÁČKOVSKÉ ZKOUŠKY jsem složil Dne: Podpis vůdce oddílu SKAUTSKÝ SLIB jsem složil Dne: Podpis vůdce oddílu Podmínky I. STUPNĚ jsem složil Dne: Podpis vůdce smečky ( oddílu) Podmínky II. STUPNĚ jsem složil Dne: Podpis vůdce smečky ( oddílu) JAK ZACHÁZET S NÁŘADÍM 29 NOVÁČKOVSKÁ ZKOUŠKAMORSEOVA ABECEDA A.- akát B -... blýskavice C -.-. cílovníci D -.. dálava E. erb F..-. Filifíny G --. Grónská zem H.... hrachovina CH ----chléb nám dává I.. ibis J.--- jasmín bílý K -.- krákorá L.-.. lupíneček M -- mává N -. nástup O --- ó náš pán P.--. papírníci Q --.- qílí orkán R.-. rarášek S... sobota T - trám U..- učený V...- vyučený W.-- wagón klád X -..- xenokratés Y -.-- ý se ztrácí Z --.. známá žena 1.---- 2..--- 3...-- 4....- 5..... 6 -.... 7 --... 8 ---.. 9 ----. 0 ----- 4 Znám slib, zákon a heslo Znám státní vlajku a její význam Znám státní hymnu a chování při ní Znám tísňová telefonní čísla Vedu si skautský deník Mám vhodnou stroj a výzbroj na výpravu Umím vybrat vhodné místo pro stan a umím jej postavit Znám skautské značky Přišiji knoflík Mám KPZ Znám stručně historii skautingu Znám oddílový pokřik Znám skautský znak, pozdrav, hymnu a kroj Umím ošetřit drobná poranění Ujdu 10 km terénem

4 528 ZÁKON SKAUTŮ 1. Skaut je pravdomluvný 2.Skaut je věrný a oddaný 3. Skaut je prospěšný a pomáhá jiným 4.Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta 5. Skaut je zdvořilý 6. Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských 7. Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců 8. Skaut je veselé mysli 9.Skaut je hospodárný. 10. Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i skutcích Ambulanční uzel, spojka Škotová spojka Lodní smyčka Zkracovačka Dračí smyčka Rybářská spojka ZÁKLADNÍ UZLE 726 STÁTNÍ SYMBOLY Státní vlajkaStátní znak Dne……….………jsem prokázal znalosti a splnění povinností, které má znát skaut - nováček Podpis vůdce oddílu DOBRÝ LOV! Odborky, které jsem získal ( vybarvi ) Odborka:……….…………….. Dne:…………….……………… Vůdce oddílu:……………….. Odborka:……….…………….. Dne:…………….……………… Vůdce oddílu:……………….. Odborka:……….…………….. Dne:…………….……………… Vůdce oddílu:……………….. Odborka:……….…………….. Dne:…………….……………… Vůdce oddílu:……………….. Odborka:……….…………….. Dne:…………….……………… Vůdce oddílu:……………….. HESLO SKAUTŮ Buď připraven! Dobráček

5 6 27 POKŘIK NAŠEHO ODDÍLU V oddíle je sranda, Je tam správná banda. Rys je naším symbolem, Jde nám všechno s humorem. I. STUPEŇ SKAUTSKÉ ZDATNOSTI SPLNIL JSI NOVÁČKOVSKOU ZKOUŠKU A NYNÍ BUDEŠ PLNIT PODMÍNKY I. STUPNĚ SKAUTSKÉ ZDATNOSTI. SNAŽ SE JE PLNIT CO NEJLÉPE. BOJUJ ČESTNĚ A NENECH SE ODRADIT NEÚSPĚCHY. MÁŠ SVŮJ ODDÍL A SVÉ VŮDCE. ONI TI VŽDY POMOHOU. HODNĚ ŠTĚSTÍ! 825 Slibuji, na svou čest, jak dovedu nejlépe: sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době, plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské, duší i tělem být připraven pomáhat vlasti a bližním. Pro věřící: K tomu mi pomáhej Bůh. SLIB Odborky, které jsem získal ( vybarvi ) Odborka:……….…………….. Dne:…………….……………… Vůdce oddílu:……………….. Odborka:……….…………….. Dne:…………….……………… Vůdce oddílu:……………….. Odborka:……….…………….. Dne:…………….……………… Vůdce oddílu:……………….. Odborka:……….…………….. Dne:…………….……………… Vůdce oddílu:……………….. Odborka:……….…………….. Dne:…………….……………… Vůdce oddílu:……………….. TŘI ORLÍ PERA Tři orlí pera jsem získal dne: vůdce oddílu Tři orlí pera je souhrnný název pro tři náročné celodenní zkoušky, které plní starší táborníci, zpravidla na letních táborech. Zkouška se sestává z: orlího pera mlčení – ( mlčenka ) 24 hodin vydržet nemluvitmlčení orlího pera hladu – ( hladovka ) 24 hodin bez jídla, pouze čistá vodahladu orlího pera samoty - ( samotka ) 24 hodin mimo tábor, s omezenou zásobou potravin, avšak s úkoly (např. pozorování tábora, dojít na nějaké místo a něco splnit)samoty U skautů smí tuto zkoušku dělat pouze ti, kteří dovršili věk 14 let a zároveň mají splněný tzv. 1. stupeň.skautů

6 9 24 1. IDEA Snažím se ve svém chování řídit heslem, zákonem, slibem skautů 2. SEBEVÝCHOVA A SLUŽBA Převezmu na sebe novou povinnost v rodině. V rámci družiny se zúčastním sociálně prospěšné práce. Připravím a povedu družinový podnik. Zastávám po určitou dobu družinovou funkci. 1122 5. SKAUTKÉ DOVEDNOSTI Umím polohování a dopravu raněných na improvizovaných prostředcích. Umím první pomoc při mdlobě, úpalu, popálení, omrznutí, pokousání zvířetem, uštknutí hadem, alergické reakci, otravách, zvracení a průjmů s pomocí osobní nebo družinové lékárničky. 8. ZDRAVÍ 3. OBČANSTVÍ Znám osobnosti dějin českého státu. Mám všeobecné znalosti o své obci. Znám okolí bydliště a klubovny. Ovládám jízdní řády. Znám potřebnou výstroj a výzbroj na tábor. Znám zásady nouzového přespání v přírodě. Zúčastním se letního tábora. Dovedu použít polní vařiče. Zajistím a připravím jídlo pro družinu Dovedu jít podle mapy. Dokážu určit světové stany bez buzoly Rozumím turistickému značení Splním čtyři z uvedených podmínek: -ovládám morseovku nebo semafor - ovládám jednoduché šifrování - znám značky na mapách -odhadnu vzdálenost a výšku - upletu turbánek - připravím jídlo z přírodních zdrojů

7 10 23 4. KULTURA Mám přehled o skautských příručkách. Vedu si skautský deník. Vyhotovím zápis do kroniky. Splním dvě z následujících podmínek: -vyrobím ozdobný výrobek -zhotovím tisk pomocí linorytu -Vyrobím herbář -předložím fotky se skautskou nebo přírodní tématikou - vysvětlím hru - seznámím oddíl se zajímavým tématem - naučím oddíl nové písni - doprovázím na hudební nástroj - mám nějakou sbírku 21 Naostřím nůž. Umím uzavřít plyn a vodu doma a v klubovně. Splním dvě podmínky: -umím zacházet s kamerou - ovládám počítač - vyrobím elektrický nebo elektronický přístroj - vyvolám film - zhotovím model - vyrobím užitečný předmět -vyměním těsnění u vodovodního kohoutku - vyčistím sifon u umyvadla - vymaluji pokoj nebo klubovnu - vyperu prádlo v pračce - upletu užitečný výrobek - vyšiji obrázek min. 10x10 cm - upeču cukroví 7. PŘÍRODA A EKOLOGIE Znám nejbližší chráněná území Splním další čtyři z uvedených podmínek: - poznám dřeviny - poznám rostliny - poznám houby - poznám savce včetně stop - poznám ptáky včetně jejich hlasů - poznám souhvězdí - znám minerály a horniny - ovládám způsoby likvidace odpadů na táboře a výpravách - popíši ekologické problémy své obce - pečuji o domácí zvíře -pečuji o část zahrady - pečuji o zeleň v bytě 12 9. SPORT Znám zásady pomoci tonoucímu. Splním další tři z uvedených podmínek: - jsem aktivním členem sportovního oddílu - zorganizuji sportovní soutěž - zúčastním se veřejného závodu v běhu - zúčastním se veřejných sportovních závodů - ovládám základy sebeobrany - pravidelně ráno cvičím - ovládám základy lyžování - zúčastním se výpravy na kole v délce 45 km - ujdu během roku na výpravách 100 km - uplavu 100 m

8 20 7. PŘÍRODA A EKOLOGIE Znám zásady pohybu v přírodě Znám chráněné rostliny a živočichy ve svém okolí. Znám jedovaté houby a rostliny. Splním čtyři podmínky: -poznám dřeviny - poznám rostliny -poznám houby - poznám savce včetně stop Znám historii svého oddílu a střediska. Chápu význam ORJ ( okresní rada junáka). Rozumím skautské symbolice Znám význam dnů 22.2. a 24.4. Znám krojové označení ( světlušky, vlčata, vodních skautek a skautů). Umím vyměnit žárovku a pojistky. Splním další dvě z uvedených podmínek: umím zacházet s kamerou - ovládám počítač - vyrobím elektrický nebo elektronický přístroj - vyvolám film - zhotovím model - vyrobím užitečný předmět - vyměním těsnění u vodovodního kohoutku - vyčistím sifon u umyvadla - vymaluji pokoj nebo klubovnu - vyperu prádlo v pračce - upletu užitečný výrobek - vyšiji obrázek min. 10x10 cm - upeču cukroví 6. SKAUTSKÉ ZNALOSTI Jsem seznámen s podrobnější historií skautingu. Znám funkci ústředních orgánů junáka. Znám krojové označení činovníků. 13 1518 6. SKAUTSKÉ ZNALOSTI 9. SPORT Uplavu 50 m Splním tři z podmínek: -jsem aktivním členem sportovního oddílu - zorganizuji sportovní soutěž -zúčastním se veřejného závodu v běhu - zúčastním se veřejných sportovních závodů - ovládám základy sebeobrany - pravidelně ráno cvičím - ovládám základy lyžování - zúčastním se výpravy na kole v délce 45 km - ujdu během roku na výpravách 100 km 4. KULTURA Vedu si skautský deník. Vyhotovím zápis do kroniky. Splním další tři z následujících podmínek: -vyrobím ozdobný výrobek -zhotovím tisk pomocí linorytu -Vyrobím herbář -předložím fotky se skautskou nebo přírodní tématikou - vysvětlím hru - seznámím oddíl se zajímavým tématem - naučím oddíl nové písni - doprovázím na hudební nástroj - mám nějakou sbírku - navrhnu a nacvičím výstup k táborovému ohni - naučím oddíl novou píseň

9 1419 -poznám ptáky včetně jejich hlasů -- poznám souhvězdí -- znám minerály a horniny - ovládám způsoby likvidace odpadů na táboře a výpravách -- popíši ekologické problémy své obce -- pečuji o domácí zvíře -- pečuji o část zahrady II. STUPEŇ SKAUTSKÉ ZDATNOSTI 1716 8. ZDRAVÍ Dodržuji hygienu. Znám zásady ochrany před úrazy Umím první pomoc ( krvácení, dýchání, RZP). Umím ošetřit ránu, podvrknutí, bodnutí hmyzem). 1. IDEA Pohovořím s vůdcem o problémech plnění zákona a slibu. 2. SEBEVÝCHOVA A SLUŽBA Ve vedení domácnosti dokáži zastoupit matku. Připravím a povedu část oddílového podniku. Zastávám oddílovou funkci nebo připravím skauta pro část I. stupně. 3. OBČANSTVÍ Rozumím vývoji českého státu. Mám znalosti o regionu. 5. SKAUTKÉ DOVEDNOSTI Zajistím výstroj a výzbroj družiny na tábor. Znám zásady zimního táboření. Zúčastním se dvou táborů nebo expedic. Znám zásady uskladnění potravin Splním čtyři z uvedených podmínek: -určím přibližně vývoj počasí na příští den -prokáži znalost morseovky nebo semaforu přijetím souvislé zprávy - znám způsoby měření nepřístupných vzdáleností a výšek -ovládám laso - ovládám zálesácké vaření bez nádob - postavím složitější táborovou stavbu Naostřím sekeru, umím s ní zacházet. Umím zacházet s pilou.


Stáhnout ppt "Skautská stezka RYSOVÉ SKAUTSKÁ STEZKA Schválena oddílovou radou 7. oddílu Rysové Beroun Sestavil a zpracoval Róža Červen 2009 SKAUTSKÁ STEZKA Schválena."

Podobné prezentace


Reklamy Google