Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RYSOVÉ Stezka vlčat RYSOVÉ Stezka vlčat RYSOVÉ BEROUN RYSOVÉ BEROUN

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RYSOVÉ Stezka vlčat RYSOVÉ Stezka vlčat RYSOVÉ BEROUN RYSOVÉ BEROUN"— Transkript prezentace:

1 RYSOVÉ Stezka vlčat RYSOVÉ Stezka vlčat RYSOVÉ BEROUN RYSOVÉ BEROUN
Schválena oddílovou radou 7. oddílu Rysové Beroun Sestavil a zpracoval Róža Duben 2009 Stezka vlčat RYSOVÉ RYSOVÉ BEROUN STEZKA VLČAT Schválena oddílovou radou 7. oddílu Rysové Beroun Sestavil a zpracoval Róža Duben 2009 Stezka vlčat

2 / Poznámky 28 1 INDIÁNSKÉ ZNAČKY STUPNĚ ZNALOSTI VLČAT
jméno a příjnení přezdívka / rodné číslo Adresa: PSČ: Telefon:: Do smečky ( oddílu) vstoupil: razítko Vůdce smečky: 28 1 INDIÁNSKÉ ZNAČKY STUPNĚ ZNALOSTI VLČAT Když vstoupíš do smečky vlčat, naučíš se heslo a zákon vlčat, přistoupíš k plnění podmínek jednotlivých stupňů zdatnosti vlčat. Stupně zdatnosti jsou zahrnuty ve Stezce vlčat a jsou to: 1. NOVÁČKOVSKÁ ZKOUŠKA 2. STŘÍBRNÁ STOPA 3. ZLATÁ STOPA Podmínky Nováčkovské zkoušky, Stříbrné a Zlaté stopy jsou označeny vlčí stopou Jestliže jsi prokázal, že je znáš a splnil jsi je, můžeš si je s dovolením vůdce smečky vybarvit. Ze všeho nejdříve musíš splnit podmínky Nováčkovské zkoušky. 26 3

3 JAK ZACHÁZET S NÁŘADÍM NOVÁČKOVSKÁ ZKOUŠKA MORSEOVA ABECEDA
Podmínky NOVÁČKOVSKÉ ZKOUŠKY jsem složil JAK ZACHÁZET S NÁŘADÍM Dne: Podpis vůdce smečky ( oddílu) SLIB VLČETE jsem složil Dne: Podpis vůdce smečky ( oddílu) Podmínky STŘÍBRNÉ STOPY jsem složil Dne: A mohu nosit odznak Stříbrné stopy na kroji vlčat Podpis vůdce smečky ( oddílu) Podmínky ZLATÉ STOPY jsem složil Dne: A mohu nosit odznak Zlaté stopy na kroji vlčat 2 27 Podpis vůdce smečky ( oddílu) NOVÁČKOVSKÁ ZKOUŠKA MORSEOVA ABECEDA účastním se pravidelně schůzek a výprav A .- akát B -... blýskavice C -.-. cílovníci D -.. dálava E . erb F ..-. Filipíny G --. Grónská zem H hrachovina CH ----chléb nám dává I ibis J .--- jasmín bílý K -.- krákorá L .-.. lupíneček M -- mává N -. nástup O --- ó náš pán P .--. papírníci Q --.- qílí orkán R .-. rarášek S ... sobota T - trám U ..- učený V ...- vyučený W .-- wagón klád X -..- xenokratés Y -.-- ý se ztrácí Z --.. známá žena jsem kamarád a podle toho se chovám znám pozdrav vlčat, heslo, zákon a slib jsem čistotný a udržuji si v pořádku své oblečení a ostatní věci znám státní vlajku a hymnu, znám svoji adresu a datum narození vím, jak se mám chovat v přírodě a na ulici umím ošetřit puchýř nebo odřeninu náplastí vážím si práce jiných a nic zbytečně neničím vím, co mám nosit s sebou na schůzku znám pokřik naší smečky ( oddílu) vím, proč si vlčata podávají levou ruku znám kroj vlčat znám turistické značky 4 25

4 Vlčci, které jsem získal
ZÁKLADNÍ UZLE HESLO VLČAT Ambulanční uzel, spojka Škotová spojka NAŠÍ SNAHOU NEJLEPŠÍ BUĎ ČIN! ZÁKON VLČAT Lodní smyčka Zkracovačka VLČE SE NIKDY NEPODDÁ SAMOSOBĚ, VLČE SE VŽDY PODDÁ STARÉMU VLKU. SLIB Dračí smyčka Rybářská spojka Slibuji, že se budu snažit být dobrým synem své vlasti a poslušným vlčetem své smečky, že každý den vykonám dobrý skutek. 24 5 Vlčci, které jsem získal STÁTNÍ SYMBOLY ( vybarvi ) Vlček:………………………….. Dne:…………….……………… Vůdce smečky:……………….. Vlček:………………………….. Dne:…………….……………… Vůdce smečky:……………….. Státní vlajka Státní znak Vlček:………………………….. Dne:…………….……………… Vůdce smečky:……………….. Dne……….………jsem prokázal znalosti a splnění povinností, které má znát vlče - nováček Vlček:………………………….. Dne:…………….……………… Vůdce smečky:……………….. Podpis vůdce smečky ( oddílu) Vlček:………………………….. Dne:…………….……………… Vůdce smečky:……………….. DOBRÝ LOV! 22 7

5 Vlčci, které jsem získal
POKŘIK NAŠÍ SMEČKY TŘI BÍLÉ TESÁKY V oddíle je sranda, Je tam správná banda. Rys je naším symbolem, Jde nám všechno s humorem. Tři bílé tesáky jsem získal dne: KROJ VLČAT vůdce smečky ( oddílu) MODRÝ ŠÍP ODŘÍKÁNÍ Modrý šíp odříkání jsem získal dne: vůdce smečky ( oddílu) ŠEDÝ BRATŘÍK Odznak Šedý bratřík jsem získal dne: 6 vůdce smečky ( oddílu) 23 Vlčci, které jsem získal STŘÍBRNÁ STOPA ( vybarvi ) Vlček:………………………….. Dne:…………….……………… Vůdce smečky:……………….. Vlček:………………………….. Dne:…………….……………… Vůdce smečky:……………….. Vlček:………………………….. Dne:…………….……………… Vůdce smečky:……………….. SPLNIL JSI NOVÁČKOVSKOU ZKOUŠKU A NYNÍ BUDEŠ PLNIT PODMÍNKY STŘÍBRNÉ STOPY. SNAŽ SE JE PLNIT CO NEJLÉPE. BOJUJ ČESTNĚ A NENECH SE ODRADIT NEÚSPĚCHY. VLČE – TO JE TEN SPRÁVNÝ KLUK, KTERÝ SE NIČEHO NEBOJÍ. MÁŠ SVOJI SMEČKU A SVÉ VŮDCE. ONI TI VŽDY POMOHOU. HODNĚ ŠTĚSTÍ! Vlček:………………………….. Dne:…………….……………… Vůdce smečky:……………….. Vlček:………………………….. Dne:…………….……………… Vůdce smečky:……………….. 8 21

6 7. KULTURA A SPORT 1. IDEA 2. OBČANSTVÍ tísňová linka 112 4. ZDRAVÍ
Pamatuji si písničky a snažím se je zazpívat u táboráku. Pravidelně zapisuji do kroniky. Zhotovil jsem výrobek z přírodního materiálu. Vyrobil jsem dárek k vánocům. Uplavu minimálně 50 m. Ujdu na výpravě minimálně 10 km. Snažím se ve svém chování řídit heslem, zákonem, slibem vlčat a zásadou dobrého skutku. 2. OBČANSTVÍ Znám pravidla pro vztyčování, snímání a nesení státní vlajky. Vím, kdo je prezidentem naší republiky. Umím poslat pohlednici svým rodičům. Znám důležitá telefonní čísla tísňového volání ZLATOU STOPU JSEM SPLNIL DNE:……………… ……………………… vůdce smečky ( oddílu) 158 155 150 20 tísňová linka 112 9 4. ZDRAVÍ 5. SKAUTSKÉ ZNALOSTI Znám zásady první pomoci u zlomenin. Umím ošetřit podvrknutý kotník a umím přenést zraněného. Znám první pomoc při krvácení, mdlobě a dušení. Znám historii skautingu u nás. Znám organizaci našeho střediska. Znám rozdíly v krojích: světlušky, vlčata, skautky, skauti, vodní skauti. Připravil jsem hru pro smečku ( oddíl). 5. SKAUTSKÉ ZNALOSTI 6. SKAUTSKÉ DOVEDNOSTI Znám historii světového skautingu. Znám základní skautské symboly. Umím si zabalit batoh na jednodenní výpravu. Umím si upravit lůžko ve stanu ( chatě). Znám zásady bezpečnosti při zacházení s otevřeným ohněm. Umím uvařit čaj. Umím si ohřát konzervu. Umím zacházet s mapou a kompasem. Umím se orientovat podle Polárky. Seznámil jsem se se skautským zákonem, heslem a slibem. 18 11

7 3. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 4. ZDRAVÍ 6. SKAUTSKÉ DOVEDNOSTI
Znám skautský pozdrav. Připravil jsem část programu na schůzku. V přírodě se chovám tiše. Znám běžné stromy. Znám zvěř žijící v lese poznám stopy zvířat. Znám jedlé a jedovaté houby. 4. ZDRAVÍ 6. SKAUTSKÉ DOVEDNOSTI Znám nebezpečí zkažených potravin, neznámé vody, jedovatých rostlin a hub. Umím první pomoc u malé rány. Umím jednoduchým obvazem obvázat prst, loket nebo koleno. Umím přivolat pomoc. Umím si zabalit batoh na dvoudenní výpravu. Zúčastnil jsem se vícedenní výpravy a umím postavit stan. Umím připravit a zahladit ohniště. Umím bezpečně používat ruční nářadí. Umím uvařit polévku ze sáčku. Znám světové strany. Umím uvázat čtyři základní uzle. 10 19 Orientuji se podle slunce a hodinek. Znám běžné topografické značky na mapách. Najdu své stanoviště na mapě. 3. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Umím zahladit stopy pobytu. Znám chráněné rostliny. Znám chráněné živočichy. poznám stopy zvířat. Znám jedlé a jedovaté houby. Vyčistil jsem svěřený úsek lesa. Umím přišít knoflík. Znám základy indiánského písma. Sestavím rozstříhaný dopis nebo obrázek. Umím uvázat tři základní uzle. Znám dopravní značky. 12 17

8 1. IDEA 2. OBČANSTVÍ 7. KULTURA A SPORT
Znám základní dopravní předpisy. Pravidelně pomáhám doma (úklid, nákupy). Dokážu uvázat uzel dobrého skutku. Rozumím významu slibu, zákona a hesla. Znám skautskou hymnu. 2. OBČANSTVÍ Vím, co patří do KPZ, mám ji vybavenou a používám ji. Znám rozdíl mezi vlajkou a praporem Znám státní znak. Umím zazpívat státní hymnu Vím, které státy sousedí s naší republikou. Zúčastňuji se veřejně prospěšné činnosti, kterou pořádá naše smečka ( oddíl). 7. KULTURA A SPORT Pamatuji si písničky a snažím se je zazpívat u táboráku. Pravidelně zapisuji do kroniky. Uplavu minimálně 50 m. 16 13

9 Umím jezdit na kole a znám jeho předpisovou výbavu.
Zúčastnil jsem se společného sportovního podniku se svojí smečkou. ZLATÁ STOPA SNAŽIL SES JAK JSI UMĚL NEJLÉPE, BOJOVAL JSI ČESTNĚ A SE ZÁPALEM – PROTO MŮŽEŠ NOSIT NA KROJI STŘÍBRNOU STOPU, KTERÁ JE JEDNOU Z NEJVÝZNAM- NĚJŠÍCH OZDOB VLČETE. NEZAPOMÍNEJ NA ZÁKON A SLIB VLČAT. ZÍSKAL JSI STŘÍBRNOU STOPU – JSI JIŽ ZKUŠENÝM VLČETEM. NYNÍ JSI PŘIPRAVEN PLNIT ZLATOU STOPU. HODNĚ ÚSPĚCHŮ! STŘÍBRNOU STOPU JSEM SPLNIL DNE:……………… ……………………… vůdce smečky ( oddílu) 14 15


Stáhnout ppt "RYSOVÉ Stezka vlčat RYSOVÉ Stezka vlčat RYSOVÉ BEROUN RYSOVÉ BEROUN"

Podobné prezentace


Reklamy Google