Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stezka vlčat RYSOVÉ STEZKA VLČAT Schválena oddílovou radou 7. oddílu Rysové Beroun Sestavil a zpracoval Róža Duben 2009 STEZKA VLČAT Schválena oddílovou.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stezka vlčat RYSOVÉ STEZKA VLČAT Schválena oddílovou radou 7. oddílu Rysové Beroun Sestavil a zpracoval Róža Duben 2009 STEZKA VLČAT Schválena oddílovou."— Transkript prezentace:

1 Stezka vlčat RYSOVÉ STEZKA VLČAT Schválena oddílovou radou 7. oddílu Rysové Beroun Sestavil a zpracoval Róža Duben 2009 STEZKA VLČAT Schválena oddílovou radou 7. oddílu Rysové Beroun Sestavil a zpracoval Róža Duben 2009 Stezka vlčat RYSOVÉ BEROUN

2 128 jméno a příjnení přezdívka / rodné číslo Adresa: PSČ: Telefon:: Do smečky ( oddílu) vstoupil: Vůdce smečky: razítko Poznámky 3 STUPNĚ ZNALOSTI VLČAT Když vstoupíš do smečky vlčat, naučíš se heslo a zákon vlčat, přistoupíš k plnění podmínek jednotlivých stupňů zdatnosti vlčat. Stupně zdatnosti jsou zahrnuty ve Stezce vlčat a jsou to: 1. NOVÁČKOVSKÁ ZKOUŠKA 2. STŘÍBRNÁ STOPA 3. ZLATÁ STOPA Podmínky Nováčkovské zkoušky, Stříbrné a Zlaté stopy jsou označeny vlčí stopou. Jestliže jsi prokázal, že je znáš a splnil jsi je, můžeš si je s dovolením vůdce smečky vybarvit. Ze všeho nejdříve musíš splnit podmínky Nováčkovské zkoušky. INDIÁNSKÉ ZNAČKY 26

3 2 27 Podmínky NOVÁČKOVSKÉ ZKOUŠKY jsem složil Dne: Podpis vůdce smečky ( oddílu) SLIB VLČETE jsem složil Dne: Podpis vůdce smečky ( oddílu) Podmínky STŘÍBRNÉ STOPY jsem složil Dne: Podpis vůdce smečky ( oddílu) A mohu nosit odznak Stříbrné stopy na kroji vlčat Podmínky ZLATÉ STOPY jsem složil Dne: A mohu nosit odznak Zlaté stopy na kroji vlčat Podpis vůdce smečky ( oddílu) JAK ZACHÁZET S NÁŘADÍM 25 NOVÁČKOVSKÁ ZKOUŠKA účastním se pravidelně schůzek a výprav jsem kamarád a podle toho se chovám jsem čistotný a udržuji si v pořádku své oblečení a ostatní věci vím, jak se mám chovat v přírodě a na ulici umím ošetřit puchýř nebo odřeninu náplastí vím, co mám nosit s sebou na schůzku vím, proč si vlčata podávají levou ruku znám kroj vlčat znám turistické značky MORSEOVA ABECEDA A.- akát B -... blýskavice C -.-. cílovníci D -.. dálava E. erb F..-. Filipíny G --. Grónská zem H.... hrachovina CH ----chléb nám dává I.. ibis J.--- jasmín bílý K -.- krákorá L.-.. lupíneček M -- mává N -. nástup O --- ó náš pán P.--. papírníci Q --.- qílí orkán R.-. rarášek S... sobota T - trám U..- učený V...- vyučený W.-- wagón klád X -..- xenokratés Y -.-- ý se ztrácí Z --.. známá žena 1.---- 2..--- 3...-- 4....- 5..... 6 -.... 7 --... 8 ---.. 9 ----. 0 ----- 4 znám pozdrav vlčat, heslo, zákon a slib znám státní vlajku a hymnu, znám svoji adresu a datum narození vážím si práce jiných a nic zbytečně neničím znám pokřik naší smečky ( oddílu)

4 524 HESLO VLČAT NAŠÍ SNAHOU NEJLEPŠÍ BUĎ ČIN! ZÁKON VLČAT VLČE SE NIKDY NEPODDÁ SAMOSOBĚ, VLČE SE VŽDY PODDÁ STARÉMU VLKU. SLIB Slibuji, že se budu snažit být dobrým synem své vlasti a poslušným vlčetem své smečky, že každý den vykonám dobrý skutek. Ambulanční uzel, spojka Škotová spojka Lodní smyčkaZkracovačka Dračí smyčka Rybářská spojka ZÁKLADNÍ UZLE 722 STÁTNÍ SYMBOLY Státní vlajkaStátní znak Dne……….………jsem prokázal znalosti a splnění povinností, které má znát vlče - nováček Podpis vůdce smečky ( oddílu) DOBRÝ LOV! Vlčci, které jsem získal ( vybarvi ) Vlček:………………………….. Dne:…………….……………… Vůdce smečky:……………….. Vlček:………………………….. Dne:…………….……………… Vůdce smečky:……………….. Vlček:………………………….. Dne:…………….……………… Vůdce smečky:……………….. Vlček:………………………….. Dne:…………….……………… Vůdce smečky:……………….. Vlček:………………………….. Dne:…………….……………… Vůdce smečky:………………..

5 6 23 POKŘIK NAŠÍ SMEČKY V oddíle je sranda, Je tam správná banda. Rys je naším symbolem, Jde nám všechno s humorem. KROJ VLČAT TŘI BÍLÉ TESÁKY Tři bílé tesáky jsem získal dne: vůdce smečky ( oddílu) MODRÝ ŠÍP ODŘÍKÁNÍ Modrý šíp odříkání jsem získal dne: vůdce smečky ( oddílu) ŠEDÝ BRATŘÍK Odznak Šedý bratřík jsem získal dne: vůdce smečky ( oddílu) STŘÍBRNÁ STOPA SPLNIL JSI NOVÁČKOVSKOU ZKOUŠKU A NYNÍ BUDEŠ PLNIT PODMÍNKY STŘÍBRNÉ STOPY. SNAŽ SE JE PLNIT CO NEJLÉPE. BOJUJ ČESTNĚ A NENECH SE ODRADIT NEÚSPĚCHY. VLČE – TO JE TEN SPRÁVNÝ KLUK, KTERÝ SE NIČEHO NEBOJÍ. MÁŠ SVOJI SMEČKU A SVÉ VŮDCE. ONI TI VŽDY POMOHOU. HODNĚ ŠTĚSTÍ! Vlčci, které jsem získal ( vybarvi ) Vlček:………………………….. Dne:…………….……………… Vůdce smečky:……………….. Vlček:………………………….. Dne:…………….……………… Vůdce smečky:……………….. Vlček:………………………….. Dne:…………….……………… Vůdce smečky:……………….. Vlček:………………………….. Dne:…………….……………… Vůdce smečky:……………….. Vlček:………………………….. Dne:…………….……………… Vůdce smečky:……………….. 821

6 9 20 1. IDEA Snažím se ve svém chování řídit heslem, zákonem, slibem vlčat a zásadou dobrého skutku. 2. OBČANSTVÍ Znám pravidla pro vztyčování, snímání a nesení státní vlajky. Vím, kdo je prezidentem naší republiky. Umím poslat pohlednici svým rodičům. Znám důležitá telefonní čísla tísňového volání 155 150 tísňová linka 112 158 7. KULTURA A SPORT Pamatuji si písničky a snažím se je zazpívat u táboráku. Pravidelně zapisuji do kroniky. Zhotovil jsem výrobek z přírodního materiálu. Vyrobil jsem dárek k vánocům. Uplavu minimálně 50 m. Ujdu na výpravě minimálně 10 km. ZLATOU STOPU JSEM SPLNIL DNE:……………… ……………………… vůdce smečky ( oddílu) 1118 5. SKAUTSKÉ ZNALOSTI Znám historii skautingu u nás. Znám organizaci našeho střediska. Znám rozdíly v krojích: světlušky, vlčata, skautky, skauti, vodní skauti. Připravil jsem hru pro smečku ( oddíl). 6. SKAUTSKÉ DOVEDNOSTI Umím si zabalit batoh na jednodenní výpravu. Umím si upravit lůžko ve stanu ( chatě). Znám zásady bezpečnosti při zacházení s otevřeným ohněm. Umím uvařit čaj. Umím si ohřát konzervu. Umím zacházet s mapou a kompasem. Umím se orientovat podle Polárky. 4. ZDRAVÍ Znám zásady první pomoci u zlomenin. Umím ošetřit podvrknutý kotník a umím přenést zraněného. Znám první pomoc při krvácení, mdlobě a dušení. 5. SKAUTSKÉ ZNALOSTI Znám historii světového skautingu. Znám základní skautské symboly. Seznámil jsem se se skautským zákonem, heslem a slibem.

7 10 19 3. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V přírodě se chovám tiše. Znám běžné stromy. Znám zvěř žijící v lese poznám stopy zvířat. Znám jedlé a jedovaté houby. 4. ZDRAVÍ Znám nebezpečí zkažených potravin, neznámé vody, jedovatých rostlin a hub. Umím první pomoc u malé rány. Umím jednoduchým obvazem obvázat prst, loket nebo koleno. Umím přivolat pomoc. Znám skautský pozdrav. Připravil jsem část programu na schůzku. 6. SKAUTSKÉ DOVEDNOSTI Umím si zabalit batoh na dvoudenní výpravu. Zúčastnil jsem se vícedenní výpravy a umím postavit stan. Umím připravit a zahladit ohniště. Umím bezpečně používat ruční nářadí. Umím uvařit polévku ze sáčku. Znám světové strany. Umím uvázat čtyři základní uzle. 17 Orientuji se podle slunce a hodinek. Znám běžné topografické značky na mapách. Najdu své stanoviště na mapě. Umím přišít knoflík. Znám základy indiánského písma. Sestavím rozstříhaný dopis nebo obrázek. Umím uvázat tři základní uzle. Znám dopravní značky. 3. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Umím zahladit stopy pobytu. Znám chráněné rostliny. Znám chráněné živočichy. poznám stopy zvířat. Znám jedlé a jedovaté houby. Vyčistil jsem svěřený úsek lesa. 12

8 16 7. KULTURA A SPORT Pamatuji si písničky a snažím se je zazpívat u táboráku. Pravidelně zapisuji do kroniky. Uplavu minimálně 50 m. Znám základní dopravní předpisy. Pravidelně pomáhám doma (úklid, nákupy). Dokážu uvázat uzel dobrého skutku. Vím, co patří do KPZ, mám ji vybavenou a používám ji. 1. IDEA Rozumím významu slibu, zákona a hesla. Znám skautskou hymnu. 2. OBČANSTVÍ Znám rozdíl mezi vlajkou a praporem Znám státní znak. Umím zazpívat státní hymnu Vím, které státy sousedí s naší republikou. Zúčastňuji se veřejně prospěšné činnosti, kterou pořádá naše smečka ( oddíl). 13

9 1415 Umím jezdit na kole a znám jeho předpisovou výbavu. Zúčastnil jsem se společného sportovního podniku se svojí smečkou. STŘÍBRNOU STOPU JSEM SPLNIL DNE:……………… ……………………… vůdce smečky ( oddílu) ZLATÁ STOPA SNAŽIL SES JAK JSI UMĚL NEJLÉPE, BOJOVAL JSI ČESTNĚ A SE ZÁPALEM – PROTO MŮŽEŠ NOSIT NA KROJI STŘÍBRNOU STOPU, KTERÁ JE JEDNOU Z NEJVÝZNAM- NĚJŠÍCH OZDOB VLČETE. NEZAPOMÍNEJ NA ZÁKON A SLIB VLČAT. ZÍSKAL JSI STŘÍBRNOU STOPU – JSI JIŽ ZKUŠENÝM VLČETEM. NYNÍ JSI PŘIPRAVEN PLNIT ZLATOU STOPU. HODNĚ ÚSPĚCHŮ!


Stáhnout ppt "Stezka vlčat RYSOVÉ STEZKA VLČAT Schválena oddílovou radou 7. oddílu Rysové Beroun Sestavil a zpracoval Róža Duben 2009 STEZKA VLČAT Schválena oddílovou."

Podobné prezentace


Reklamy Google