Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do studia.  Primární zdroje – původní zdroje informací, nejsou dále zpracovány:  Ústava, zákony, nařízení, vyhlášky  Návrhy zákonů, důvodové zprávy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do studia.  Primární zdroje – původní zdroje informací, nejsou dále zpracovány:  Ústava, zákony, nařízení, vyhlášky  Návrhy zákonů, důvodové zprávy."— Transkript prezentace:

1 Úvod do studia

2  Primární zdroje – původní zdroje informací, nejsou dále zpracovány:  Ústava, zákony, nařízení, vyhlášky  Návrhy zákonů, důvodové zprávy  Směrnice, nařízení, doporučení  Soudní rozhodnutí  Projevy, prohlášení, interpelace  Archivní materiály – např. dopisy, depeše apod.  Noviny – články informativního charakteru, názory, reportáže  Mohou být tištěné, zvukové, audiovizuální

3  Sekundární zdroje – informace jsou již zpracované  Monografie, učebnice  Odborné časopisy  Neodborné časopisy  Vědecké encyklopedie  Sborníky – výstupy z konferencí, seminářů, kolokvií  Working Papers, studie – nepublikované výstupy výzkumu, ale zveřejněné on-line (dílčí výstup)  Některé typy novinových článků (např. eseje – typické pro přílohy, Kavárna (MF Dnes), Orientace (LN) apod.)

4  Monografie vs učebnice  Odborné vs. neodborné časopisy  Právo odborné (vědecké) – např. Právník, Jurisprudence, Časopis pro právní vědu a praxi, Bezpečnostní teorie a praxe, Obchodněprávní revue, Obchodní právo, Právní rozhledy, Právní fórum, Právněhistorické studie, Soudní rozhledy, Trestněprávní revue  Právo popularizační (pro veřejnost) – např. Právní rádce  Neodborné časopisy  Respekt, Reflex, Týden, Euro, Ekonom apod.  Oborové časopisy – např. Eurokurýr, Policista, Městská doprava, Žurnál UP apod.  Editovaná monografie vs. sborník  Sborník vs. odborný časopis

5 1. Publikace má jasného autora/y 2. V publikaci se cituje (odkazuje se na použité zdroje) 3. Na konci publikace je seznam použité bibliografie 4. Publikace je zaštítěna jasně identifikovatelnou institucí (institut, univerzita, vydavatelství) 5. Publikace je recenzovaná

6  I neodborný text může autorovi posloužit  výhoda: jednoduchost, pro pochopení rámce tématu  O dborný text ale vychází zásadně z odborných zdrojů !!!  U primárních zdrojů se odbornost neřeší, ale důraz zůstává na důvěryhodnosti  U sekundárních zdrojů vždy nutné uplatnit kritérium odbornosti  U platní se u všech druhů zdrojů  internet: v ČR minimum odborných zdrojů, raději nepoužívat  tzv. necitovatelné zdroje (wikipedia, epravo atd.)  Všímat si aktuálnosti zdroje

7  Uveďte rozdíly mezi články v:  Acta Iuridica Olomucensis a Právním rádci  Charakterizujte články z časopisu Policista

8  Vědecké instituty, think-tanky  Např. Česká společnost pro evropské a srovnávací právo (http://www.csesp.cz/)http://www.csesp.cz/  Výstupy: working papers, studie, vlastní časopis, odborné monografie, pořádání konferencí apod.  http://www.ericsteinpapers.eu/ http://www.ericsteinpapers.eu/  Institut pro kriminologii a sociální prevenci (http://www.ok.cz/iksp/onas.html )http://www.ok.cz/iksp/onas.html  Ústav státu a práva AV ČR (http://www.ilaw.cas.cz/)http://www.ilaw.cas.cz/  Parlamentní institut (http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=40)http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=40

9  Webové stránky státních institucí  Ministerstva  Justice.cz (portal.justice.cz)  Specializované státní agentury (např. Česká obchodní inspekce, životní prostředí, integrace, regionální rozvoj apod.)  Orgány státní správy (Finanční úřad, Úřad práce apod.)  Portál veřejné správy České republiky (portal.gov.cz)  Weby radnic, krajů  Parlament ČR  Poslanecká sněmovna (Sněmovní tisky)  Vždy potřeba rozlišit mezi primárním a sekundárním zdrojem informací

10  Volně přístupné databáze pro vyhledávání judikatury  Ústavní soud (nalus.usoud.cz)  Nejvyšší správní soud (www.nssoud.cz) – rozhodnutí NSS a krajských soudůwww.nssoud.cz  Nejvyšší soud (http://www.nsoud.cz/)http://www.nsoud.cz/  Právní informační portály – vždy uplatňovat kritéria odbornosti a důvěryhodnosti

11  Google Scholar  Elektronické databáze UP – přes knihovnu UP  Vyhledávat dle fakult (PF)  Megadatabáze: EBSCO, Jstor, Proquest  Středoevropské a východevropské časopisy: www.ceeol.com www.ceeol.com

12  Obecné zadávání hesel, plus využívání nástrojů na zpřesňování vyhledávání  Kaskáda  Najít si jeden odborný zdroj informací, ideálně co nejaktuálnějšího data (odborný článek, odborná monografie, working paper)  Projít si poznámkový aparát a zaznamenat si použité zdroje informací, které mohou být užitečné  Vyhledat je, opět projít, opět se podívat na poznámkový aparát  Pokud text odkazuje na primární zdroj, vždy je lepší si daný zdroj vyhledat a pracovat přímo s ním.


Stáhnout ppt "Úvod do studia.  Primární zdroje – původní zdroje informací, nejsou dále zpracovány:  Ústava, zákony, nařízení, vyhlášky  Návrhy zákonů, důvodové zprávy."

Podobné prezentace


Reklamy Google