Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Státní symboly České republiky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Státní symboly České republiky"— Transkript prezentace:

1 Státní symboly České republiky
Vytvořil: Filip Hošinský

2 Státní symboly Státní symboly jsou zákonem stanovené znaky, kterými stát označuje svou svrchovanost Stát se jimi reprezentuje ve vztahu k jiným státům Stát pomocí nich vyjadřuje: –historický i územní vývoj –státoprávní uspořádání –národní identitu Podoba státních symbolů má své historické opodstatnění.

3 České státní symboly Podle čl. 14 Ústavy ČR (z. č. 1/1993 Sb.): Státními symboly České republiky jsou velký a malý státní znak, státní barvy, státní vlajka, vlajka prezidenta republiky, státní pečeť a státní hymna. Státní symboly a jejich používání upraví zákon. Konkrétně jde o z. č. 3/1993 Sb. o státních symbolech České republiky Třetím zákonem, který upravuje problematiku státních symbolů je z. č. 352/2001 Sb. o užívání státních symbolů České republiky

4 1. Velký státní znak Morava = stříbrně – červeně šachovaná orlice se zlatou korunou a zlatou zbrojí v modrém poli Slezsko = černá orlice se stříbrným půlměsícem zakončeným jetelovými trojlístky a uprostřed s křížkem, se zlatou korunou a červenou zbrojí ve zlatém poli Čechy = stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí v červeném poli

5 1. Velký státní znak Velký státní znak tvoří čtvrcený štít.
Státní znak obsahuje znaky všech 3 zemí Českých. Velký státní znak nalezneme na stěnách řady budov institucí a úřadů. Dále například na českých bankovkách, policejních uniformách a také na prezidentské standartě. Tento znak se objevuje již ve 13. století.

6 2. Malý státní znak Malý státní znak tvoří červený štít, v němž je dvouocasý lev ve skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí.

7 2. Malý státní znak Malý státní znak vyobrazuje pouze českého lva, jenž symbolizuje České království a zároveň svazek českých historických zemí (poprvé doložen roku 1203) Znak pokračuje v tradici Malého státního znaku Československa. Malý státní znak se vyskytuje na stěnách některých institucí a hlavně na razítkách škol či na důležitých listinách (např. vysvědčení).

8 3. Státní barvy Státní barvy jsou bílá, červená a modrá v uvedeném pořadí. Lze je rovněž označit za „všeslovanské barvy“

9 3. Státní barvy Tuto trikolóru užilo i Československo odkud pochází její tradice. Sloužila i jako vlajka protektorátu Čechy a Morava. Při vertikálním věšení se otáčí „doleva“, barvy jsou pak v pořadí bílá, červená a modrá. S trikolórou se setkáváme zřídka – např. pásky na medailích

10 4. Státní vlajka Státní vlajka se skládá z horního bílého pruhu a dolního červeného pruhu, do nichž je vsunut žerďový modrý klín. Poměr šířky k délce je 2:3.

11 4. Státní vlajka Autorem tohoto návrhu byl státní úředník Jaroslav Kursa. Modrý klín zasahuje do 1/2 šířky vlajky. Visí-li vlajka svisle, pak je bílý pruh z pohledu diváka vlevo. Dne byl přijat první zákon o státních symbolech. Od do (před rozdělením státu) byla státní vlajkou dvojbarevná bíločervená vlajka, která však byla v praxi užívána jen velmi zřídka. Od je původní Československá vlajka znovu státní vlajkou ČR.

12 4. Státní vlajka V letech posuzovala odborná komise množství návrhů vlajky Československa:

13 5. Vlajka prezidenta státu
Také prezidentská standarta Je bílá, s okrajem skládajícím se z plaménků střídavě bílých, červených a modrých. Uprostřed bílého pole je velký státní znak. Pod ním je bílý (stříbrný) nápis PRAVDA VÍTĚZÍ na červené stuze podložené žlutými (zlatými) lipovými ratolestmi.

14 5. Vlajka prezidenta státu
V letech 1920 – 1992 se standarta měnila zejména co do použité varianty státního znaku. V době protektorátu chyběl nápis PRAVDA VÍTĚZÍ V letech nápis latinsky VERITAS VINCIT Standartu můžeme vidět většinou na Pražském hradě, když se tam prezident republiky nachází. Dále bývá je připevněna na kapotě prezidentských limuzín.

15 6. Státní pečeť Státní pečeť tvoří velký státní znak podložený lipovými ratolestmi. Okolo je vepsán nápis ČESKÁ REPUBLIKA.

16 6. Státní pečeť S pečetí se setkáme především na velice speciálních a důležitých obálkách, diplomech a vyznamenáních a to jen v mimořádných případech Státní pečeť lze užít k pečetění mezinárodních smluv, na pověřovací listiny diplomatických zástupců Vznikla z pečeti Království českého z let , vychází ze středověké tradice, kdy měl každý panovník svoji vlastní pečeť.

17 7. Státní hymna Státní hymnu tvoří první sloka písně Františka Škroupa a Josefa Kajetána Tyla „Kde domov můj„. Kde domov můj, kde domov můj. Voda hučí po lučinách, bory šumí po skalinách, v sadě skví se jara květ, zemský ráj to na pohled! A to je ta krásná země, země česká, domov můj, země česká, domov můj!

18 7. Státní hymna Nynější česká hymna poprvé zazněla v divadelní hře Fidlovačka –text napsal Josef Kajetán Tyl –hudbu složil František Škroup Hymna je často považována za jeden z nejvyšších, ne-li za nejvyšší státní symbol. Hymnu lze hrát a zpívat při státních svátcích a při jiných příležitostech, je-li to obvyklé (např. kulturní, sportovní, společenské). Při zpěvu hymny by jsme měli stát s rukama podél těla (popř. pravou rukou na srdci).

19 8. Národní strom Jedním z národních symbolů České republiky je Lípa Srdčitá (Tilia Cordata)

20 8. Národní strom Jedním z méně nápadných symbolů naší Vlasti je Lípa srdčitá. Můžeme ji nalézt opravdu na standartě prezidenta, státní pečeti, vojenských uniformách a bankovkách. Lípa je obecně strom oblíbený u všech slovanských národů a nejedno místo podle tohoto stromu bylo pojmenováno (u nás například Česká Lípa, v zahraničí dnes německé Lipsko [Liepzig]).

21 9. Korunovační klenoty České korunovační klenoty tvoří: Svatováclavská koruna, Královské žezlo, Královské jablko, Korunovační plášť, meč a kožená pouzdra.

22 Zdroje


Stáhnout ppt "Státní symboly České republiky"

Podobné prezentace


Reklamy Google