Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název."— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0258 Název projektu Inovace a individualizace výuky na OA a HŠ Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení vzdělávacího materiálu VY_32_INOVACE_05_PVP_287_Mer Druh učebního materiálu Prezentace Autor Ing. Hana Merclová VY_32_INOVACE_05_PVP_287_Mer

2 Vzdělávací obor, pro který je materiál určen Obchodní akademie, Hotelnictví PředmětZPV Ročník2. Název tematické oblasti (sady)Ekologie Název vzdělávacího materiáluVztahy organismu a prostředí Anotace Prezentace slouží jako textová podpora výuky a přispívá k prohloubení znalostí o základních podmínkách života na Zemi. Rozšiřuje znalosti o buňce jako základní stavební a funkční jednotce života, doplňuje informace o autotrofních a heterotrofních systémech a jejich adaptaci na místě, kde žijí. Lze souběžně probírat s obrazovou prezentací Potravní řetězce. Zhotoveno, (datum/období)24. února 2013 Ověřeno14. květena 2013

3 Podmínky pro život organismů

4 „Život je zvláštní forma existence hmoty charakterizovaná těmito základními vlastnostmi:  -látková výměna (metabolismus)  -dráždivost  -dědičnost znaků, rozmnožování (reprodukce)  -vývoj (evoluce).“ (BRANIŠ, 2002, s.24 )

5  Z buněk se skládají těla všech živých organismů, dále v nich probíhají základní životní pochody.  V buňkách jsou zakódovány informace o stavbě a funkci organismu a ty se předávají z jedné generace buněk na druhou.

6  Rostlinné a živočišné buňky se liší ve způsobu získávání energie.  Živočišné buňky získávají energii k životu jen z energeticky bohatých organických látek / jsou součástí jejich výživy.  Rostlinné buňky si organické látky vytváří samy fotosyntézou.  Rovnice fotosyntéz y chlorofyl

7  Uvolňování energie rozkladem probíhá  A) za nepřítomnosti kyslíku - např. při alkoholovém kvašení - anaerobní proces.  B) za přítomnosti kyslíku - např. při dýchání - aerobní proces. Je to opak fotosyntézy, kdy štěpením organických látek vzniká až oxid uhličitý a voda.

8 Podle způsobu získávání látek a energie dělíme organismy na dvě hlavní skupiny.  Oba termíny mají základ v řeckých slovech:  autos - sám, samo  heteros - jiný, různý  trofé - výživa

9  „Mezi tyto organismy řadíme především zelené rostliny.  Jsou to organismy, které získávají energii ze slunečního záření a využívají ji v procesu zvaném fotosyntéza k tvorbě složitých ústrojných (organických) látek (sacharidů, bílkovin, tuků atd.) z oxidu uhličitého, vody a dalších neústrojných (anorganických) látek, které nazýváme živiny.

10  Za heterotrofní organismy pokládáme ty, které nejsou schopny vytvářet stavební a zásobní látky svých těl z neústrojných látek a sluneční energie jako rostliny a musí se proto živit těly, částmi těl nebo produkty látkové výměny jiných organismů.“ ( BRANIŠ, 2002, s. 15)

11  „Adaptace je každé přizpůsobení organismu umožňující mu existovat za podmínek daných v minulosti na jeho stanovišti tak, že má co největší užitek z živin a energie. Je zároveň nejlépe chráněn před nepřáteli a nepřízní klimatu.“ (BRANIŠ, 2002, s. 15)

12  Živočišní předchůdci života se objevili asi před 4,5 milióny let. Lidské tělesné pozůstatky, podobné vzpřímenému dnešnímu člověku, byly objeveny v ČR v Dolních Věstonicích.  Druh Homo-sapiens Člověk rozumný - žil nejprve jako sběrač a lovec dále jako pastevec a zemědělec, později člověk, který ovládal řemesla - v posledním století.  Podstatné je, že člověk žil od začátku s přírodou ve vzájemných vztazích, tj. vytvářel si tzv. životní prostředí.  Životní prostředí tvoří:  přírodní složky - ovzduší, voda, půda, příroda  umělé složky - zemědělská krajina  sociální složky - vztahy mezi lidmi

13  Život člověka byl závislý nejen na činnosti jednotlivých orgánových soustav, ale též na prostředí, ve kterém žije – životní prostředí.  Člověk se ho snažil vždy upravit pro svůj snadnější a zdravý život. Vědomě k tomu využíval:  „Podmínky života v přírodě  - abiotické - vlivy neživé přírody, které mají fyzikální a chemickou podstatu  - biotické - soužití přímé nebo nepřímé ostatních organismů, ať už stejného nebo jiných druhů/ např.cizopasníci- paraziti v těle hostitele/  - čas - všechny procesy a změny probíhají v nějakém čase.“ (BRANIŠ, 2002, s. 21)

14 Jedná se o sluneční záření, které je základním zdrojem energie pro život na zemi a také zdrojem tepla  ultrafialové záření  viditelné světlo  infračervené záření  ovzduší  voda  půda

15  Biotop je určitý životní prostor, který poskytuje vhodné podmínky pro existenci daných jedinců.  Soubor jedinců, kteří žijí v určitém místě tvoří populaci daného druhu.  Populace dvou druhů žijícím na jednom místě se buď neovlivňují, tzn. mají neutrální vztahy, a nebo se ovliňují v záporném či kladném smyslu.  Pokud se jedinci/druhy mezi sebou omezují, vzniká mezi nimi konkurence.

16  Jestliže jedna populace žije na úkor jiné, jedná se o vztah zvaný - parazitismus - jedinci jsou paraziti.  Příklad:Organismy, které žijí uvnitř nebo na povrchu těla hostitele. (tasemnice v těle člověka, blecha v srsti zvířat, plísně na potravinách)  Rozlišuje se i vztah predace - predátoři - dravci, šelmy, které loví a požívají jiná zvířata/organismy jako potravu.  Příklad:Liška- králík, orel, káně - hraboš, beruška, slunéčko sedmitečné - mšice.  Kladný vztah je symbióza.  Příklad:Řasy a houby na lišejníku, klaun očkatý na mořské sasance (CVRČEK, 1993).

17 Použitá literatura: BANÝR, Jiří., et al. Chemie pro střední školy. 2. vydání. Praha: SPN, 2001. ISBN 80- 85937-46-8. BRANIŠ, M. Základy ekologie a ochrany životního prostředí. 3. vyd. Praha 4: Informatorium, spol. s r.o., 2004. s. 203. ISBN 80-7333-024-5. CVRČEK, K., et al. Zbožíznalství I. pro OA a obchodní školy. 2. vydání. Praha: SPN, 1993. ISBN 80-04-26563-4. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.


Stáhnout ppt "Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název."

Podobné prezentace


Reklamy Google