Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TOMŮV STRUČNÝ PRŮVODCE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TOMŮV STRUČNÝ PRŮVODCE"— Transkript prezentace:

1 TOMŮV STRUČNÝ PRŮVODCE
Po planetách Sluneční soustavy

2 Víte, kolik planet je ve Sluneční soustavě?
Jaká z nich je pojmenována po bohu války? Které z nich mají prstence? Na kolikáté planetě od Slunce žijeme? Která planeta je ve Sluneční soustavě možná „nejdražší“? Jestli má některá delší den, než rok? ::: Klepnutím na symbol si zvolíte planetu, která vás zajímá … Přehrávat / zastavit hudbu Klepnutím kdekoliv jinde // projdete všechny planety od začátku //

3 Merkur :: Nejblíže Slunci // ::::::::::::::::::::::::::::::
Je skalnatá planeta nejblíže Slunci, která je stejně jako Měsíc zjizvena krátery. Od Řeků Merkur dostal dvě jména: Apollo (když se zjevoval jako ranní hvězda) a Hermes (jako hvězda večerní). Současné jméno má z  římské mytologie po bohu obchodu, cestování a zlodějů. Jeho průměr činí asi 38 % průměru Země (1,4 krát větší, než Měsíc) a je tak nejmenší planetou ve Sluneční soustavě. Ze všech planet má také největší teplotní výkyvy. Teploty na povrchu se pohybují od -180° C až po 430° C. Svítání na Merkuru nastává každých 176 dnů, ale rok trvá jen 88 dnů. Den je tedy dvakrát tak dlouhý, jako rok. Merkurova atmosféra obsahuje hlavně kyslík, sodík, vodík a helium, ale její tlak je tak nízký (10 Pa), že se v pozemských podmínkách jedná o ultravysoké vakuum. :: Nejblíže Slunci // :: Nejmenší // :: největší teplotní výkyvy // má velice tenkou atmosféru Více o Merkuru naleznete například na internetu: Astronomia

4 Merkur :::::::::::::::::::::::::::::: Má Merkur atmosféru?
Ano, ale velice tenkou Je větší než Země? Ne, Merkur je nejmenší planeta Sluneční soustavy Patří mezi plynné, nebo kamenné planety? Patří mezi čtyři kamenné planety ::: Klepnutím na symbol si zvolíte planetu, která vás zajímá … Klepnutím kdekoliv jinde // budete pokračovat dále //

5 Venuše Nejžhavější planeta :: Sluneční soustavy/
:::::::::::::::::::::::::::::: Říká se jí také Jitřenka, či Večernice. Po Měsíci je nejjasnějším objektem na noční obloze. Venuše nese jméno podle řecké bohyně jara a probouzející se přírody, později však známé jako bohyně lásky a krásy. Kolem své osy se Venuše otočí asi za 243 dnů, kolem Slunce oběhne za 225 dnů. Jelikož má podobnou hustotu, velikost a objem jako Země, někdy se o ní mluví jako o její sestře. Ale na Venuši byste přes její romantické jméno asi žít nechtěli. Její hustá atmosféra která má u povrchu 90x vetší tlak, než atmosféra zemská, se skládá převážně z oxidu uhličitého (91%) a dokonce jsou tam i kapky kyseliny sírové. Díky oxidu uhličitému dochází v atmosféře Venuše k silnému skleníkovému efektu, jehož výsledkem je vysoká povrchová teplota 460°C. Jednou ze zajímavostí atmosféry jsou černé skvrny, které krouží v jejích horních vrstvách. Podle výzkumníků Texaské univerzity může planeta obsahovat v  horní atmosféře vhodné místo pro život.  K podpoře svého tvrzení použili výsledky archivních dat z ruských sond Veněra a amerických sond Pioneer Venus a Magellan. Chemické složení atmosféry Venuše naznačuje, že se tam odehrává něco zvláštního - odpovědí může být bakteriální život. Nejžhavější planeta :: Sluneční soustavy/ :: velká zhruba jako Země // :: atmosféra se silným skleníkovým efektem stejně jako // Merkur:: má d e l š í den, než rok Více o Venuši naleznete například na internetu: Astronomia

6 Venuše :::::::::::::::::::::::::::::: Jaký plyn převažuje v atmosféře?
Oxid uhličitý Je nazývána jako sestra které planety? Země Atmosféra Venuše je spíše řídká? Ne, má hustou atmosféru. ::: Klepnutím na symbol si zvolíte planetu, která vás zajímá … Klepnutím kdekoliv jinde // budete pokračovat dále //

7 Země :::::::::::::::::::::::::: Je třetí planeta od Slunce.
Informace o této podivné modrozelené planetě máme zatím velice kusé. Cosi však naznačuje, že by zde mohl být život. Možná dokonce inteligentní. :: Země je III TŘETÍ III planeta od Slunce Více o Zemi naleznete například na internetu: Astronomia

8 Země :::::::::::::::::::::::::: Koliká je Země planeta od Slunce?
Třetí Na kolikátém místě od Slunce je Země? Na třetím Je Země čtvrtá planeta od Slunce? Ne, je třetí ::: Pokud víte, kolikátá planeta od Slunce Země je, klepnutím na symbol si zvolte planetu, která vás zajímá … Klepnutím kdekoliv jinde // budete pokračovat dále // ale jen v případě že víte, kolikátá je Země planeta od Slunce.

9 Mars :: čtvrtá planeta od Slunce :
:::::::::::::::::::::::::: Rudá planeta. Staré národy barvu Marsu považovaly za symbol ohně a krve, jeho jméno mu tedy bylo dáno Římany na počest jejich boha války. Ve skutečnosti je červená barva způsobena prachem a pískem bohatým na oxid železitý; tmavší plochy (kdysi považované za oceány) jsou zpravidla více kamenité a skalnaté oblasti. Voda ale skutečně na Marsu je, na severní polokouli ve zmrzlé formě, jako tzv. polární čepička. Jižní polární čepička se z velké části skládá ze zmrzlého oxidu uhličitého. Kdysi dokonce na Marsu existovala skutečná tekoucí voda, důkazů pro toto tvrzení existuje dostatek. Atmosféra planety Mars je zcela odlišná od atmosféry naší Země. Je složena zejména z oxidu uhličitého s malým množstvím ostatních plynů. Vzduch na Marsu obsahuje pouze jednu tisícinu vody v porovnání se Zemí, přesto toto množství je schopné zkondenzovat a vytvořit oblačnost, která se vznáší vysoko v atmosféře nebo se víří okolo svahů ohromných sopek. Dříve než se Mars začal zkoumat pomocí kosmických sond, byl to největší kandidát pro mimozemský život. Tento názor se ujal díky tomu, že byly na povrchu této planety pozorovány kanály. Toto vedlo k populární domněnce, že tyto kanály jsou zavlažovací a že byly vytvořeny inteligentními bytostmi. Na jeho drsném povrchu existují vysoké hory a hluboké krátery. Nevyšší hora Olympus Mons má výšku m, kráter Hellas Impact Basin je hluboký m. Mars má dva měsíce ve vzdálenosti 2,7 a 6,9 poloměrů Marsu. Jmenují se Phobos a Deimos (Děs a Hrůza). :: čtvrtá planeta od Slunce : má *dva* Měsíce :: po Merkuru druhý nejmenší // :: vysoké hory//hluboké krátery atmosféra // převážně z oxidu uhličitého Více o Zemi naleznete například na internetu: Astronomia

10 Mars :::::::::::::::::::::::::: Co způsobuje rudou barvu Marsu?
Prach a písek bohatý na oxid železitý Má Mars nějaké měsíce? Ano, má dva měsíce: Phobos a Deimos Jsou na Marsu hory? Dokonce je tu nejvyšší hora Sluneční soustavy ::: Klepnutím na symbol si zvolíte planetu, která vás zajímá … Klepnutím kdekoliv jinde // budete pokračovat dále //

11 Jupiter :: Největší // Plynná:: planeta//
::::::::::::::::::::::::::::: Pátá planeta od Slunce a největší planeta v Sluneční soustavě. První z plynných obrů. Tloušťka Jupiterovy atmosféry je zhruba km a skládá se z plynného vodíku a helia s malým množstvím metanu, čpavku, vodních par a dalších sloučenin. S ohledem na velikost Jupitera s hloubkou poměrně rychle narůstají teplota i tlak, a proto se v hloubce asi m nachází moře kapalného molekulárního vodíku. V hloubkách ještě větších je už tlak natolik velký, že má vodík tuhé, kovové skupenství. Existuje sice fantastická, ale nikoliv nepravděpodobná teorie, že Jupiterovo jádro tvoří uhlík, přeměněný z plynů díky vysoké teplotě a tlaku , a krystalizovaný na obrovský diamant. Zvláštností Jupiterovy atmosféry je Velká rudá skvrna, což je obrovská bouře, rotující jako cyklón. Na rozdíl od karibských hurikánů spojených s tlakovou níží, rotuje Velká rudá skvrna proti směru pohybu hodinových ručiček, jde tedy o systém spojený s tlakovou výší. Velká rudá skvrna je největší známou anticyklónou ve sluneční soustavě. S průměrem téměř km je dvakrát větší než celá Země Jupiter se také občas nazývá nedokončená hvězda. Má obrovské gravitační, velmi žhavé jádro, které dosahuje teplot až °C a vydává dvakrát více tepla, než ho od Slunce přijímá. Kdyby měl Jupiter 50krát větší hmotnost, dokázalo by jeho jádro zabezpečit jadernou fúzi a Jupiter by se stal hvězdou. Je nejrychleji rotující planetou Sluneční soustavy (kolem své osy se otočí za necelých 10 hodin), má gigantické magnetické pole, které je asi 20 000krát silnější než magnetické pole Země a Jupiterova magnetosféra je několikanásobně větší, než magnetosféra Slunce. Ze všech planet má největší objevené množství měsíců (více než 60), velikost čtyř z nich je srovnatelná s velikostí našeho Měsíce; ostatní jsou řádově menší. :: Největší // Plynná:: planeta// :: obrovská gravitace :: Velká rudá skvrna Více o Jupiteru naleznete například na internetu: Astronomia

12 Jupiter :::::::::::::::::::::::::::::
Je Jupiter nejmenší planeta ve Sluneční soustavě? Ne, Jupiter je naopak největší. Co je „Velká rudá skvrna“ ? Obrovská bouře, anticyklona Je stejně jako Merkur kamenná planeta? Ne, Jupiter je plynný obr ::: Klepnutím na symbol si zvolíte planetu, která vás zajímá … Klepnutím kdekoliv jinde // budete pokračovat dále //

13 Saturn II druhá největší planeta ::::::::::::::::::::::::::::
Díky svým prstencům je považován za jeden z nejkrásnějších objektů ve vesmíru. Saturn patří mezi velké planety, podobá se Jupiteru (jeho hmotnost je však jen třetinová). Jde o z velké části plynné těleso, složené převážně z vodíku s nejnižší hustotou v celé Sluneční soustavě. Díky stokilometrové vrstvě zmrzlých čpavkových krystalků nejsou v Saturnově atmosféře pozorovány tak výrazné pruhy a mračné víry jako u Jupitera. Vliv procesů, probíhajících v nitru a na povrchu planety, má za následek i to, že na Saturnu nedochází ke střídání ročních období, ač rotační osa Saturnu je nakloněna v podobném úhlu jako osa Země. Sklon Saturnovy osy má však velký význam pro viditelnost jeho prstenců. V rovině rovníku Saturnu je jejich soustava. Dohromady mají průměr km, ale jsou tenké jen několik stovek metrů. Skládají se z částic o velikosti od centimetrů po desítky metrů a jsou převážně z ledu. Jádro planety je tvořeno patrně těžšími prvky a ledem. Je asi třikrát větší než Země, ovšem jeho hmotnost je 25násobná. Nad kamenným jádrem se nachází vrstva tekutého vodíku, která sahá asi do poloviny poloměru planety. Nad ní je vrstva tekutého molekulárního vodíku a hélia. Podobně jako Jupiter má i Saturn velké množství měsíců, minimálně 60. II druhá největší planeta :: pásmo //prstenců// // má mnoho měsíců // Více o Saturnu naleznete například na internetu: Astronomia

14 Saturn ::::::::::::::::::::::::::::
Čím jsou tvořeny Saturnovy prstence? Převážně kusy ledu Je Saturn jediná planeta s prstenci? Ne, slabé prstence má i Jupiter a Neptun Saturn je největší planeta Sluneční soustavy? Ne, Jupiter je větší ::: Klepnutím na symbol si zvolíte planetu, která vás zajímá … Klepnutím kdekoliv jinde // budete pokračovat dále //

15 Uran :: velký sklon osy rotace // :::::::::::::::::::::::
Uran je sedmá planeta od Slunce a je třetí největší ve sluneční soustavě. Uran byl starověký řecký bůh nebe, nejčasněji nejvyšší bůh. Pojmenování "Uran" vstoupilo do běžného používání až po r Objeven byl Williamem Herschellem 13. března 1781. Na rozdíl od většiny ostatních planet má výrazně skloněnou osu rotace. Je nakloněný na stranu o téměř 98°, a co je pozoruhodné, s ním i jeho prstence a oběžné roviny většiny jeho měsíců. Uranova osa rotace je tedy téměř rovnoběžná s jeho rovinou oběhu kolem Slunce a s trochou nadsázky by se dalo říci, že se po své dráze kutálí. V čase Voyagerova průchodu byl Uranův jižní pól natočen téměř přímo ke Slunci. Z toto plyne zvláštní skutečnost, a sice, že Uranovy polární oblasti přijmou více energie od Slunce než jeho rovník. Uran je přesto žhavější u rovníku než u pólů. Mechanismus, který by toto vysvětlil, zatím není znám. Atmosféra Uranu se skládá z 83 % vodíku, 15 % helia, 2 % metanu a malého množství acetylénu a jiných uhlovodíků. Metan v horní atmosféře pohlcuje červené světlo a tím dává Uranu jeho modrozelenou barvu. Uran má 27 pojmenovaných měsíců. Na rozdíl od jiných těles ve sluneční soustavě, které mají jména z klasického bájesloví, Uranovy měsíce mají svá jména z děl Williama Shakespeara a Alexandera Popeho. :: velký sklon osy rotace // :: třetí největší planeta v Sluneční soustavě // díky metanu má modrozelenou barvu Více o Uranu naleznete například na internetu: Astronomia

16 Uran :::::::::::::::::::::::
Uran je poslední planetou Sluneční soustavy? Ne, poslední je Neptun Má Uran skloněnou osu rotace? Ano, dokonce o více, než  90° Jaký prvek má v atmosféře Uranu největší zastoupení? Je to vodík ::: Klepnutím na symbol si zvolíte planetu, která vás zajímá … Klepnutím kdekoliv jinde // budete pokračovat dále //

17 Neptun //Má slabé prstence ::::::::::::::::::::::::::::::::
Větrná planeta. Planeta Neptun byla objevena 23. září 1846 astronomem Johannem Gottfridem Gallem a studentem astronomie Louisem d'Arrestem s pomocí matematické předpovědi, kterou vypracoval Urbain Jean Joseph Le Verrier, pojmenována byla po Římském vládci moře. Neptun má 4 slabě znatelné prstence. Ty jsou tvořeny z prachových částic a malých tělísek, které často dopadají na povrch Neptunových měsíců, kterých je celkem 6. Centrální část nitra planety, přibližně dvě třetiny poloměru, je složena postupně od středu z kamenného jádra, ledu, tekutého čpavku a metanu. Vnější část, zhruba třetina, je směsí horkých plynů vodíku, hélia, vody a metanu. Metan dává Neptunu charakteristickou modrou barvu. Na Neptunu lze pozorovat několik velkých, temných skvrn, připomínajících bouře na Jupiteru. Největší skvrna, známá jako Velká temná skvrna, o velikosti průměru asi jako naše Země, je podobná Velké rudé skvrně na Jupiteru. Zvláštností je, že na Neptunu se, podobně jako na Zemi, střídají roční období. Tato planeta je místem, kde vanou nejsilnější větry v naší sluneční soustavě. Poblíž Velké temné skvrny dosahuje rychlost větru 2000 km/h. Většina větrů vane západním směrem, tedy proti rotaci planety. //Má slabé prstence :: střídají se zde roční období // díky metanu má modrou barvu // Více o Neptunu naleznete například na internetu: Astronomia

18 Neptun ::::::::::::::::::::::::::::::::
Co způsobuje modrou barvu Neptunu? Metan Má klidnou atmosféru? Naopak, Neptunova atmosféra je velice větrná Má Neptun nějaké měsíce? Ano, má jich 6 ::: Klepnutím na symbol si zvolíte planetu, která vás zajímá … Klepnutím kdekoliv jinde // postoupíte na poslední stránku //

19 Tomův stručný průvodce po planetách Sluneční soustavy
:::: Materiál zpracoval roku 2008 Tomáš Hlaváček s využitím uvedených zdrojů ::::


Stáhnout ppt "TOMŮV STRUČNÝ PRŮVODCE"

Podobné prezentace


Reklamy Google