Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE"— Transkript prezentace:

1 MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE
Mgr. Michal Oblouk

2 UNESCO Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu vzniklo r. 1945
sídlí v Paříži má 195 členských zemí zabývá se činností v pěti hlavních oborech: vzdělání, přírodní vědy, sociální a humanitní vědy, kultura a komunikace a informace 3 hlavní orgány - Generální konference, Výkonná rada, Sekretariát cílem je zachování kulturního dědictví, boj proti negramotnosti a rozvoj vzdělanosti nejrůznější kulturní a přírodní památky po celém světě organizace přijala na tzv. seznam světového dědictví - v roce 2013 bylo na seznamu 981 položek, Česko má na tomto seznamu celkem 12 památek

3

4 historické centrum Prahy, historické centrum Českého Krumlova, historické centrum Telče, vesnická památková rezervace v Holašovicích, poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře, Lednicko-valtický areál, historické centrum Kutné Hory s kostelem sv. Barbory a s chrámem Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci, třebíčská židovská čtvrť a bazilika svatého Prokopa, zámek v Litomyšli, sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci, zámek s přilehlými zahradami v Kroměříži, vila Tugendhat v Brně

5 UNICEF Dětský fond Organizace spojených národů
světová organizace, která se celosvětově zabývá ochranou a zlepšováním životních podmínek dětí a podporou jejich všestranného rozvoje organizace byla založena v roce 1946 jako reakce na utrpení dětí ve II. světové válce sídlí v New Yorku, má sedm regionálních kanceláří a zastoupení ve 158 zemích světa v 37 vyspělých zemích, včetně České republiky, existují tzv. národní výbory pro UNICEF, které mají za úkol popularizaci práv dětí a získávání finančních prostředků pro činnosti UNICEF v rozvojových zemích řídí ho Výkonná rada, která má 36 členů - Afrika má rezervováno 8 křesel, Asie 7 zástupců, východní Evropa 4 zástupce, Latinská Amerika a Karibik 5 křesel, západní Evropa a další státy 12 zástupců

6 WHO Světová zdravotnická organizace
založena r ( Světový den zdraví) sídlí v Ženevě orgány - Světové zdravotnické shromáždění, Výkonná rada a sekretariát má 193 členských států jejím cílem je boj se světově rozšířenými chorobami (HIV, AIDS, malárie), poskytování humanitární pomoci postiženým oblastem, koordinace zdravotnického výzkumu, provádí celosvětové kampaně (např. na zvýšení konzumace zeleniny nebo na snížení konzumace tabáku)

7 IMF Mezinárodní měnový fond
mezinárodní organizace přidružená k OSN - klade si za cíl usnadňovat mezinárodní měnovou spolupráci, podporovat stabilitu směnných kurzů a prostřednictvím půjček podporovat státy, jež zažívají hospodářské potíže byl založen r a v současnosti má188 členských států hlavní sídlo se nachází ve Washingtonu D.C. orgány – Sbor guvernérů, Vnitřní výbor, Výkonný výbor, Výbor pro rozvoj, Generální ředitel

8 AMNESTY INTERNATIONAL
nevládní organizace na ochranu lidských práv založil ji roku 1961 britský právník Peter Benenson vytyčila si zásadu nestrannosti a objektivnosti, nezávislosti na jakékoli vládě, politické ideologii, ekonomickém zájmu či náboženství v současné době má hnutí 3 milióny členů, sponzorů a pravidelných přispěvatelů z více než 150 zemí a regionů světa základní témata a kampaně, na kterých pracuje - osvobození všech vězňů svědomí, stop mučení, stop násilí na ženách, kontrola obchodu se zbraněmi, zrušení trestu smrti, ukončení mimosoudních poprav a násilných „zmizení“, ukončení praxe dětských vojáků, ochrana obránců lidských práv, dodržování práv uprchlíků, mezinárodní spravedlnost (ukončení beztrestnosti), svoboda slova na Internetu

9 ČERVENÝ KŘÍŽ humanitární hnutí v podobě mezinárodní neziskové organizace zabývá se poskytováním humanitární pomoci a lékařské péče v oblastech, kde je to potřeba (přírodní katastrofy, válečné konflikty, boj s chudobou) působí v 189 státech světa s hlavním sídlem ve švýcarské Ženevě byl založen v r Henry Dunantem v Česku působí Český červený kříž, byl založen roku 1868 pracuje podle sedmi zásad: humanita, nestrannost, neutralita, nezávislost, dobrovolná služba, jednota, univerzálnost

10 OPEC Organizace zemí vyvážejících ropu
sdružuje 12 zemí exportujících ropu – Alžírsko, Angola, Ekvádor, Irák, Írán, Katar, Kuvajt, Libye, Nigérie, Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty a Venezuela koordinuje ekonomickou politiku členských zemí, a to zejména v oblasti vyjednávání s ropnými společnostmi ohledně objemu produkce a cen ropy založena r. 1960 sídlo je ve Vídni

11 OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
mezivládní organizace 34 ekonomicky nejrozvinutějších států na světě (Česko od r. 1995), které přijaly principy demokracie a tržní ekonomiky koordinuje ekonomickou a sociálně-politickou spolupráci členských zemí, zprostředkovává nové investice, prosazuje liberalizaci mezinárodního obchodu cílem je napomáhat k dalšímu ekonomickému rozvoji, potlačení nezaměstnanosti, stabilizace a rozvoj mezinárodních finančních trhů sídlem je Paříž, vznik 1961

12 G8 sdružení osmi nejvyspělejších států světa - Francie, Itálie, Japonsko, Kanada, Německo, Rusko, Spojené království a USA vzniklo r (jako G6, od r G7 – Kanada, od r G8 – Rusko) neformální sdružení - nemá žádnou vnitřní strukturu či hierarchii, nemá ani stálý sekretariát nebo kanceláře jednotlivých členů jednotlivé země se k 1. lednu pravidelně střídají v předsednictví - předsedající země je zodpovědná za plánování a pořádání řady ministerských setkání vrcholících výročním summitem, který se koná většinou v červnu na jednotlivých ministerských setkáních se probírají záležitosti společného zájmu i globálního významu a zahrnují témata jako zdraví, uplatňování zákona, práce, ekonomický a sociální rozvoj, energetika, životní prostředí, zahraniční záležitosti, právo, terorismus nebo obchod

13 WTO Světová obchodní organizace
zakládá pravidla mezinárodního obchodu prostřednictvím konsenzu mezi jeho členskými státy a řeší mezinárodní obchodní spory mezi členskými státy vznikla v r jako nástupce Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) – ta vstoupila v platnost r (hlavním důvodem vzniku bylo snížení překážek v mezinárodním obchodu) sídlem je Ženeva v současné době má 159 členů řídícím orgánem je konference ministrů, která se schází každé dva roky

14 AU Africká unie nejrozsáhlejší projekt africké integrace (podobná jako EU v Evropě) vznikla r jako Organizace africké jednoty - 32 zakládajících zemí v Addis Abebě podepsalo Chartu OAU – r byla organizace zrušena a nahrazena AU má 54 členů – všechny africké státy kromě Maroka 9 orgánů - Shromáždění hlav států, Výkonný výbor, Panafrický parlament, Komise Africké unie (Africká komise), Soudní dvůr, Komise stálých zástupců, zvláštní technické komise, Hospodářská, sociální a kulturní rada, finanční instituce

15 LIGA ARABSKÝCH STÁTŮ regionální organizace arabských států (je podobná Radě Evropy) vznikla podepsáním Paktu Ligy arabských států v r v Káhiře sedmi arabskými státy (Egypt, Irák, Jemen, Jordánsko, Libanon, Saúdská Arábie, Sýrie) sídlem je Káhira má 22 členských států má za úkol zajistit a koordinovat spolupráci svých členů v oblastech politiky, ekonomiky, kultury a kolektivní bezpečnosti orgány - Arabská konference (nejvyšší orgán), Rada (složená ze zástupců členských států), Rada společné obrany, Poradní výbor, Hospodářská rada a generální sekretariát (v čele s generálním tajemníkem)

16 ZDROJE http://cs.wikipedia.org/wiki/UNESCO


Stáhnout ppt "MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE"

Podobné prezentace


Reklamy Google