Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Akademie věd ČR veřejná výzkumná instituce Praha

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Akademie věd ČR veřejná výzkumná instituce Praha"— Transkript prezentace:

1 Akademie věd ČR veřejná výzkumná instituce Praha 16. 3. 2007
Cestovní náhrady Akademie věd ČR veřejná výzkumná instituce Praha

2 RNDr. Petr Beránek daňový poradce č.803
účetní a daňový expert Bankovního Institutu Vysoké školy a.s. ředitel společnosti ADAR - agentura daňových rad, s.r.o. kontakt:

3 Předpisy vztahující se k cestovním náhradám, jejich účtování a zdanění
zákon 119/1992 Sb. o cestovních náhradách do 2006 nahrazen od roku 2007 Zákoník práce 262/2006 Sb. zákon 563/1991 Sb. o účetnictví (ZÚ) zákon 586/1992 Sb. o daních z příjmů (ZDP) zákon 16/1993 Sb.o silniční dani (ZSD)

4 Dotaz č. 1 Existuje již nějaký oficiální výklad MPSV nebo MF, jakou hlavou (II. nebo III.) se mají veřejné výzkumné instituce řídit v oblasti náhrad cestovních výdajů?

5 ÚZEMNÍM SAMOSPRÁVNÝM CELKEM, STÁTNÍM FONDEM,
HLAVA II POSKYTNUTÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ZAMĚSTNANCI ZAMĚSTNAVATELE, KTERÝ NENÍ STÁTEM, ÚZEMNÍM SAMOSPRÁVNÝM CELKEM, STÁTNÍM FONDEM, PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ, JEJÍŽ NÁKLADY NA PLATY A ODMĚNY ZA PRACOVNÍ POHOTOVOST JSOU PLNĚ ZABEZPEČOVÁNY Z PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ POSKYTOVANÉHO Z ROZPOČTU ZŘIZOVATELE, Z ÚHRAD PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ NEBO ŠKOLSKOU PRÁVNICKOU OSOBOU ZŘÍZENOU PODLE ŠKOLSKÉHO ZÁKONA

6 Rozdíly „státní“ x „nestátní“
u „státních“ je menší rozpětí možností zaměstnavatele ve volbě výše náhrady (stravné, kapesné, opotřebení vozidla) spodní hranice většinou shodná, nebo u „nestátních“ nižší (zahraniční stravné) horní hranice pouze u „státních“ u „nestátních“ je možné přiznat další (nedefinované) cestovní náhrady

7 ZÁKON 341/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucích
§ 31 Přeměna příspěvkových organizací na veřejné výzkumné instituce

8 Odpověď č. 1 Existuje již nějaký oficiální výklad MPSV nebo MF, jakou hlavou (II. nebo III.) se mají VVI řídit v oblasti náhrad cestovních výdajů? Nevím, že by existoval, a jsem přesvědčen, že není potřeba. Řídí se hlavou II („nestátní“; „podnikatelské“). To však neznamená, že by poskytovatel podpory nemohl horní hranici výdajů na cestovné omezit.

9 Složky cestovních náhrad
příspěvek na zvýšené náklady při stravování (bez dokladu) jízdné (viz dále) kapesné při zahraničních cestách (bez dokladu) ubytování (dle dokladu) další prokázané výdaje (dle dokladu)

10 Stravné v tuzemsku (za 1 den)
trvání cesty výše stravného krácení do 5 hod až 69 Kč (*) 5 – 12 hod Kč až 69 Kč 70 % 12 – 18 hod Kč až 106 Kč 35 % 18 – 24 hod Kč až 165 Kč 25 % horní limit = osvobození od zdanění při pracovní cestě do místa bydliště odpadá krácení při poskytnutí 1 jídla – předem oznámit! (*) při znemožnění obvyklého stravování

11 Stravné v zahraniční (za 1 den)
trvání cesty výše stravného krácení hod ¼ sazby % hod ½ sazby % nad 12 hod plná sazba % lze o 25 % snížit a libovolně zvýšit u ředitele a jeho zástupce lze o 15 % zvýšit méně nelze poskytnout více je nutné zdanit společně se mzdou

12 Dotaz č. 2 Pracovník jede na zahraniční cestu, stravování má zajištěné v místě konání v plném rozsahu (minimálně 3 hlavní jídla denně), přesto mu podle nových pravidel musí zaměstnavatel vyplatit 25% stravného? Ano – minimálně 25 % v případě pobytu zahraničí nad 12 hod. a krácení musí oznámit předem. Pokud neoznámí, musí proplatit celé stravné.

13 Pokračování dotazu č. 2 Jak to bude v  případě, že pracovník odjede na zahraniční cestu, kterou mu hradí zvoucí strana v plné výši (stravné a kapesné)? Je mu také zaměstnavatel povinen vyplatit na každý den 25 % stravného? Ne, zaměstnavatel je povinen proplatit rozdíl mezi náhradou obdrženou v zahraničí a nárokovou dle českých předpisů. Pokud tedy obdržel náhradu ve výši dle českých předpisů (včetně zohlednění předem oznámeného krácení), nedoplácí již nic.

14 Stravné - obecně cesta se rozdělí na jednotlivé kalendářní dny
český úsek a zahraniční se počítá vždy zvlášť u dvoudenní cesty u tuzemského stravného se vyplatí výhodnější sazba – s rozdělením a bez rozdělení na 2 dny u zahraniční cesty přes více států se použije náhrada pro stát, kde je v daném dni nejdéle zahraniční cesty nad 1 hod v 1 dni se sčítají zahraniční cesty do 1 hod se přičítají k tuzemské

15 Dotaz č. 3 Dle nového ZP § 163 odst. (4) je umožněno upustit od odděleného posuzovaní doby trvání pracovní cesty v kalendářním dnu, je-li to pro zaměstnan-ce výhodnější. Zaměstnanec je vyslán na dvou-denní zahraniční pracovní cestu. Cesta na hranice trvá 3 hodiny, při návratu ze zahraničí druhý den rovněž trvá cesta z hranice 3 hodiny. Znamená to pak, že vedle zahraničního stravného vznikne zaměstnanci i nárok na tuzemské stravné, neboť v součtu za oba dny strávil zaměstnanec na území ČR v rámci služební cesty 6 hodin?

16 Odpověď č. 3 Ano, tuzemské stravné se při dvoudenní cestě vždy sčítá, (je-li to výhodnější) a to i při zahraniční cestě. Přitom je to povinnost, nikoliv možnost zaměstnavatele.

17 Pokračování dotazu č. 3 Pokud bych posuzovala tuzemskou část cesty společně za oba dny, můžu zahraniční část cesty posuzovat zvlášť za každý den? Pro zahraniční stravné klausule o sčítání při dvoudenní cestě není – musíte tedy zahraniční část posuzovat každý den zvlášť.

18 Dotaz č.4 Zaměstnanec je vyslán na tuzemskou pracovní cestu, která je zahájena v 21,00 hod. a ukončena druhý den ve 4,00 hod. ráno. Vznikne zaměstnanci nárok na stravné, neboť v součtu za dva dny strávil zaměstnanec na služební cestě 7 hod. Pokud by byla zaměst-nanci poskytnuta bezplatně večeře a bylo předem dohodnuto krácení sazby stravného, potom i v tomto případě by se stravné krátilo? ano, až o 70 %

19 Jízdné hromadným dopravním prostředkem nebo taxi (dle dokladu)
hromadným dopravním prostředkem v obci výkonu práce (bez dokladu) autem zaměstnavatele (žádný nárok, příp. proplacení souvisejících výdajů dle dokladů) autem zaměstnance (viz dále)

20 Dotaz č.4 Náš pracovník si na svou zahraniční služební cestu sám zajistil elektronicky letenku a uhradil ji svou vlastní kartou. Cestovali s ním ještě další příslušníci jeho rodiny, kteří jsou ve vyúčtování na dokladech uvedeni. Pracovník celkovou  částku podělil počtem cestujících a požaduje úhradu podílu za sebe. Lze to takto vyřešit? Přiložil kromě elektronického dokladu za letenku kopii výpisu své karty.

21 Odpověď č. 4 ANO zaměstnanec má nárok na náhradu jízdních výdajů
zaměstnanec doložil věrohodným dokladem jejich výši poměrné rozpočítání hromadné jízdenky je zcela regulérní a čestný způsob dohody

22 Použití „vlastního“ automobilu
vlastní = neposkytnuté zaměstnavatelem nárok na proplacení: amortizace (km x paušál) PHM související výdaje nezapomenout na silniční daň (25 Kč nebo 1/12 roční)

23 Amortizace sazba pro náhrady 3,80 Kč (motocykl 1,00 Kč; autobusu, traktoru a nákladního auto 7,60 Kč) obsahuje všechny výdaje související s opotře- bením auta tedy i mytí, voda do ostřikovače, olej, náhradní žárovky, opravy atd. neobsahuje pojištění, dálniční známky, silniční daň, mýtné, parkovné apod.

24 Náhrada za spotřebu PHM
km x spotřeba x cena spotřeba dle TP (zajišťuje zaměstnanec) cena dle paragonu, když není dle vyhlášky při více tankováních při služební cestě – aritmetický průměr zvlášť tuzemsko a zvlášť zahraničí

25 Cena PHM při zahraniční cestě
nedodá žádný doklad -> vše dle vyhlášky dodá jen tuzemský doklad -> vše dle dokladu dodá jen zahraniční doklad -> tuzemsko dle vyhlášky, zahraničí dle dokladu dodá tuzemský i zahraniční doklad -> tuzemsko dle tuzemského dokladu, zahraničí dle zahraničního v odůvodněných případech lze zahraničí dle prohlášení zaměstnance

26 Dotaz č.5 Zaměstnanec je vyslán na zahraniční pracovní cestu vlastním osobním automobilem. Po návratu ze služební cesty doloží doklady o ceně pohonné hmoty. Dle § 158 odst.(3) se výsledná cena pohonné hmoty z více dokladů vypočítá aritmetickým průměrem cen uvedených na dokladech. Jak postupovat v případě, že zaměstnanec má ceny pohonné hmoty v různých měnách?

27 Odpověď č. 5 zákon problematiku neřeší
lze postupovat jakkoliv, pokud to v něčem neodporuje zákonu nepoškodit zaměstnance, nezkrátit daně, neporušit podmínky poskytovatele

28 Dotaz č.5 - pokračování Zaměstnanec je vyslán do Švédska a Norska a vybaven zálohou v EUR, NOK i SEK. Donese doklady tří měn. Přeplatek zálohy vrací (popř. nedoplatek obdrží) v Kč. 1. varianta – přepočet měn na Kč a průměr (kurs ze dne poskytnutí zálohy)

29 2. varianta – km ujeté v zemi dané měny
Zaměstnanec je vyslán do Švédska a Norska a vybaven zálohou v EUR, NOK i SEK. Donese doklady tří měn. Přeplatek zálohy vrací ve všech 3 měnách a nabízí dostatečné množství. 1. varianta – přepočet měn na Kč a průměr (kurs ze dne poskytnutí zálohy) 2. varianta – km ujeté v zemi dané měny

30 (ve Švédsku cestou tam „eurový“ cestou zpět „norský“)
Zaměstnanec je vyslán do Švédska a Norska a vybaven zálohou v EUR, NOK i SEK. Donese doklady EUR a NOK. Přeplatek zálohy vrací ve všech 3 měnách dostatečné množství. 1. varianta – přepočet měn na Kč a průměr (kurs ze dne poskytnutí zálohy) 2. varianta – km ujeté v zemi dané měny 2a. varianta – ve třetí zemi použil PHM natankované v předcházející zemi (ve Švédsku cestou tam „eurový“ cestou zpět „norský“)

31 (v Německu a Dánsku cestou tam „korunový“ cestou zpět „norský“)
Zaměstnanec je vyslán do Švédska a Norska a vybaven zálohou v EUR, NOK i SEK. Donese doklady SEK a NOK. Přeplatek zálohy vrací ve všech 3 měnách dostatečné množství. 1. varianta – přepočet měn na Kč a průměr (kurs ze dne poskytnutí zálohy) 2. varianta – km ujeté v zemi dané měny 2a. varianta – ve třetí zemi použil benzín z předcházející (v Německu a Dánsku cestou tam „korunový“ cestou zpět „norský“)

32 3. varianta – proplatím výši uvedenou na dokladech a zbytek v ceně českého
Pokud doklady jsou „pokryty“ veškeré km v zahraničí, je to obhajitelné. Pokud doklady nepokrývají km zahraničí, odporuje to zákonu a proto se snažíme takové kombinace minimalizovat.

33 Silniční daň povinnost platit pokud cesta souvisí se zdaňovanou činností: jiná (hospodářská) činnost hlavní a další činnost pokud je provozována se ziskem SD se neplatí, pokud je již za vozidlo zaplacená možnost volby 25 Kč / měsíční sazba (na celý rok a auto)

34 Kapesné jakožto organizace dle hlavy II (nestátní) můžete vyplácet
do 40 % ze stravného na zahraniční cestě není potřeba dodaňovat

35 Přepočet cizích měn kursy pro přepočet:
den výplaty zálohy nebo den zahájení cesty (pokud není vyplacena záloha) použije se při směně se zaměstnancem, nikoliv v účetních zápisech a knihách ! při vracení české měny místo cizí při doplácení české měny za cizí při výplatě zálohy v jiné měně než je určeno

36 Dotaz č. 6 Dle ZP se pro přepočet cizích měn použijí kurzy vyhlášené ČNB a platné v den poskytnutí zálohy. Pokud je poskytnuta na pracovní cestu konanou do Velké Británie záloha v GBP dne a záloha v EUR dne , jaký kurz pro přepočet měn použít – kurz ČNB k  nebo k  ?

37 Odpověď č. 6 kurs ČNB platný dne 16. 3. 07 pro GBP
v případě, že zaměstnanec měl vrátit GBP, nezbyly mu a vrací Kč v případě, že má nárok na doplatek GBP kurs ČNB platný dne pro EUR v případě, že zaměstnanec měl vrátit EUR, nezbyly mu a vrací Kč žádný z nich ve všech ostatních případech

38 Dotaz č. 6 - pokračování Při zpáteční cestě přistane letadlo v Bratislavě a zaměstnanec se dopravuje do Prahy autobusem, přičemž mu vznikne nárok na slovenské stravné. Nárok se doplatí v Kč. Jakým kursem? kursem ČNB platným v den zahájení služební cesty

39 Dotaz č. 7 Pokud poskytnu zaměstnanci na služební cestu do zahraničí zálohu na služební cestu, jaký kurz použiji pro proúčtování této operace do účetnictví v případě, že a) záloha je vyplacena z valutové pokladny a účetní jednotka používá pro přepočet dle interní směrnice pevný kurz ČNB pevný kurs daný směrnicí

40 Dotaz č. 7 - pokračování b) záloha je vyplacena z valutové pokladny a účetní jednotka používá pro přepočet cizí měny denní kurz ČNB denní kurs ČNB ze dne výplaty zálohy

41 Dotaz č. 7 - pokračování c)  záloha v cizí měně byla v KB nakoupena za koruny v kurzu platném u KB, je možné použít pro proúčtování poskytnuté zálohy v cizí měně v účetnictví kurz KB? Nikoliv – kurs směny mohu použít na přijetí valut do pokladny (211 – 261) pro jejich výdaj (335 – 211) však již ne (to je jiná, další operace, kde již nedochází ke směně).

42 Dotaz č. 8 Dle ZP se pro přepočet měn použijí kurzy vyhlášené ČNB a platné v den poskytnutí zálohy. Je možné ve směrnici stanovit, že pro přepočet měn se vždy použije kurz vyhlášený ČNB a známý ráno v tento den a nikoliv vyhlášený v ten den a zveřejněný až po 15-té hodině? Ne – kurs vyhlášený odpoledne je platný pro celý den (i zpětně).

43 Co nastane, použijeme-li jiný kurs?
v několika málo případech (kdy zaměstnanec vrací Kč místo cizí měny nebo dostává doplatek) na nevelkou částku (ve výši této vratky nebo nedoplatku) aplikuji trochu jiný kurs a dostanu trochu jiný výsledek

44 A důsledek? pokud zaměstnance zvýhodním, může mně finanční úřad, správa sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovna doměřit odvody z rozdílu včetně penále z nezapla-cení pokud zaměstnance znevýhodním, může mi pracovní úřad dát pokutu

45 Začátek a konec pracovní cesty
v pracovní smlouvě: „místo výkonu práce“ (vždy) „pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad“ (může být odchylné) pokud chybí, pak je to místo výkonu práce, ne však širší oblast než obec začátek cesty lze s přihlédnutím k potřebám zaměstnance sjednat pro konkrétní cestu odchylně

46 Přerušení pracovní cesty
lze z důvodů zaměstnavatele i zaměstnance na žádost zaměstnance (dovolená) – cesta zpět max. do výše bez přerušení z důvodů zaměstnavatele – nárok na vše mimo stravného v místě bydliště

47 Dotaz č. 9 Pokud zaměstnanec vyjíždí na dlouhodobou zahraniční stáž (např. 3 a více měsíců) a tato stáž je plně hrazena zvoucí stranou, jakým způsobem lze zaměstnance na studijní stáž uvolnit, když současně spolupracuje na řešení výzkumného úkolu na základě přiděleného grantu a dílčí výsledky přijíždí projednávat na své pracoviště.

48 vnitřní řešení souběhu stáže a řešení výzkumného úkolu
ujednání se zahraničním partnerem nároky zaměstnance při přerušení cesty jízdné stravné na cestě do ČR a zpět pozor na daňové důsledky při „přeplacení“ zaměstnance (např. pokud od zahraničního partnera dostane proplacené stravné za dobu strávenou „doma“)

49 Nárok na návštěvu rodiny
v tuzemsku nad 7 dní, zahraničí nad měsíc kamkoli si zaměstnanec určí, ale jen do výše cesty do bydliště či pracoviště není nárok na stravné při pobytu doma původní ubytování na cestě se proplatí jen v odůvodněných případech

50 Zahraniční cesta na základě meziakademických recipročních dohod
Zahraniční cesta na základě meziakademických recipročních dohod. Zaměstnanec dostává cestovní náhrady v zahraničí ve výši zakotvené v dohodě. Výše vyplácených prostředků na stravné je dána legislativou přijímající země a nedosahuje u řady států výše stravného dle české legislativy, nebo je v zahraničí vyplácena náhrada v paušální výši a z té si cestovatel hradí jak ubytování, tak i stravu a je pouze na něm, zda si sežene levnější ubytování a zbude mu více na stravné nebo naopak. Dle ZP, by měl zaměstnavatel rozdíl mezi výší stravného a vyplacenou částkou v zahraničí pracovníkovi doplatit.

51 Odpověď č. 10 Mám obavy, že ano:
pokud meziakademická reciproční dohoda je „mezinárodní smlouva“ pak ANO podle § 188 odst. (1) – (3) pokud se jedná o „dohodu o výměně zaměstnanců“ (nebo jinou dohodu) pak asi taky ANO, ale podle § 156 odst. (1)

52 Dotaz č pokračování …což může být především u malých ústavů likvidační nebo ústavy tyto zahraniční cesty značně omezí a tím se budou nechtěně redukovat zahraniční vědecké kontakty Akademie. dohodnout 25 % snížení sazby stravného zajistit maximálně levné ubytování lobovat v parlamentu pracovník daruje tuto část náhrad zpět ústavu hledat jiné víceméně zákonné varianty

53 Rozsah působnosti ZP pro koho má pojem „cestovní náhrady“ smysl:
vždy u: zaměstnanců v pracovním poměru ředitele vědecké výzkumné inst. § 5 odst. (5) ZP pokud jsou náhrady sjednány: u dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce, členů rady – nezaměstnan. § 18 odst. (8) ZVVI členů dozorčí rady – § 19 odst. (7) ZVVI

54 Rozsah působnosti ZP – pokr.
další osoby, jen pokud je to tak výslovně uvedeno pro koho nemá tento pojem smysl pracovníci pracující „na fakturu“, „na IČO“, na základě autorské smlouvy osoby, které nejsou v žádném právním vztahu dobrovolní pracovníci

55 Dotaz č. 11 Dle § 188 odst. (4) ZP je možné v rámci dohody o vzájemné výměně zaměstnanců zahraničnímu hostu vyslanému v rámci dohody do ČR poskytnout stravné a kapesné (u hostů přijíždě-jících v rámci meziakademických dohod  to praktikujeme tak, že od nás obdrží přijímající pracoviště tzv. preliminář na očekávané náklady na pobyt hosta, po ukončení pobytu přijímající ústav zašle hlášenku se skutečně vynaloženými náklady a ty jsou mu refundovány).

56 Odpověď č. 11 § 188 odst. (4) ZP – atypický bod ZP, protože určuje závazek k „nezaměstnanci“ stravné minimálně horní mez jakýsi nevýznamný limit dvojnásobku horní meze jakýsi nevýznamný limit pro kapesné – 40 % z dvojnásobku meze

57 Dotaz č pokračování …jak má ústav postupovat při stanovení nákladů pro zahraničního hosta, který přijíždí na základě jednostranného pozvání ústavu a jeho pobyt je hrazen z grantu. Co je možné mu vyplatit (stravné, kapesné, v jaké výši, zda je stanoven nějaký limit na cenu ubytování) a zda není potřeba s hostem uzavřít  nějakou dohodu (např. dohoda o úhradě cest. náhrad dle § 51 Občan-ského zákoníku).

58 Odpověď č. 11 zde se nejedná o cestovní náhrady ve smyslu ZP
co je a není možné vyplatit je dáno pouze podmínkami grantu (poskytovatelem grantu) co je a není nutné vyplatit je dáno pouze závazkem v rámci poslání jakási smlouva zde vzniká již závazkem z pozvání

59 Dotaz č. 12 Budeme zajišťovat zahraničnímu badateli ubytování, hradit stravné a kapesné. Na tyto výdaje dostaneme účelovou podporu od zřizovatele (AV ČR). Do jaké výše a na základě jakých předpisů můžeme vyplatit stravné a kapesné? mezinárodní smlouva -> dané smlouvou výměna zaměstnanců -> minimum ve všech případech -> podmínky podpory

60 Dotaz č. 13 Jak máme provést úhradu cestovních nákladů pro členy rady pracoviště našeho ústavu, kteří budou na jednání dojíždět do sídla ústavu v Praze a nejsou naším zaměstnancem? Lze zaplatit pouze cenu pohonné hmoty (bez náhrady za km)? Je nutné požadovat doklad (kopii) o havarijním pojištění? Jaké další doklady bychom měli k správnému vyúčtování ještě požadovat?

61 Odpověď č. 13 cestovní náhrady lze sjednat a není povinnost sjednat
pokud nebudou sjednány ve výši a rozsahu dle zákona nejedená se o cestovní náhrady a nejsou osvobozeny od zdanění pokud člen rady nedostane odměnu za svou činnost, cestovní náhrady rovněž nejsou osvobozeny od zdanění

62 Odpověď č. 13 - pokračování
doklad o pojištění se nevyžaduje kvůli cestovním náhradám, ale kvůli odpovědnosti zaměstnavatele za škody způsobené zaměstnancem a zaměstnanci na pracovní cestě doklady od členů rady požadovat ve stejném rozsahu jako od zaměstnanců

63 Zdanění cestovních náhrad
daňová uznatelnost u zaměstnavatele osvobození od daně z příjmu zaměstnance

64 § 6 odst. 1) písm. a) ZDP za příjmy ze závislé činnosti se nepovažují: náhrady cestovních výdajů … do výše stanovené nebo umožněné zvláštním právním předpisem pro zaměstnance zaměstnavatele, který je státem… (dále jen „do výše stanovené zvláštním předpisem“), jakož i hodnota bezplat-ného stravování poskytovaná zaměstnavatelem na pracovních cestách; jiné a vyšší náhrady, než stanoví tento zvláštní právní předpis, jsou zdanitelným příjmem podle odstavce 1,

65 § 24 odst. 2) písm. zh) ZDP (daňově uznatelnými výdaji jsou také):
náhrady cestovních výdajů do výše stanovené zvláštním právním předpisem

66 Cestovní náhrady na pracovní cestě
každá cesta mimo pravidelné pracoviště i cesta na pravidelné pracoviště mimo pravidelnou směnu přeložení, přijetí do pracovního poměru a práci v zahraničí

67 Pracovní náhrady při přijetí a přeložení
pokud se bydliště pracovníka odchyluje od obce pracoviště lze poskytovat až 4 roky je osvobozené od zdanění při přestěhování lze hradit stěhování, jízdné členů rodiny a výdaje na úpravu nového bytu až do výše 15 tis. Kč

68 Práce v zahraničí nárok na cestovní náhrady při cestě z ČR do zahraničí pokud jede se souhlasem zaměstnavatele i člen rodiny – nárok na cestovní náhrady mimo stravného pro člena rodiny

69 Zálohy a vyúčtování zálohy možné sjednat nižší či žádné
do 10 dnů po ukončení cesty vyúčtování do 10 dnů po vyúčtování případný doplatek opět možno sjednat odchylně v případě nedodání dokladu, lze výdaj uznat nedodání dokladu o PHM -> vyhláška mimo „vážné důvody“ v zahraničí

70 Paušalizace cestovních náhrad
náhrady lze paušalizovat paušalizace musí být podložená a transparentní musí být krácena dle odpracované doby

71 Cestovní náhrady při pracovní smlouvě dle jiného než českého práva
český ZP neplatit, platí zahraniční zákony ale zdanění se řídí českými limity nutno posuzovat jednotlivé složky


Stáhnout ppt "Akademie věd ČR veřejná výzkumná instituce Praha"

Podobné prezentace


Reklamy Google