Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obraceče ,shrnovače.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obraceče ,shrnovače."— Transkript prezentace:

1 Obraceče ,shrnovače

2 Obraceče Provádí obracení píce za účelem rychlého vysýchání rozprostřené píce. Stroje mají mít vysokou výkonnost,zajištěnou velkým záběrem,velkou rychlostí pracovních nástrojů a velou pojezdovou rychlostí v rozmezí 8 – 15 km/h Relativně nešetrné působení na píci není na závadu,neboť posečená píce je živá a nedochází zde k odrolu a lámání,naopak částečné rozbíjení je účelné,zvětšuje se rychlost vysýchání

3 Agrotechnické požadavky na obraceče píce:
Posečenou píci co nejdokonaleji obrátit tj.zvednout, provzdušnit, načechrat znovu uložit na zem

4 Shrnovače Shrnování píce se provádí za účelem částečného zapaření píce přes noc (obdoba ručního kosení sena) a pro nařádkování usušeného sena nebo zavadlé píce před jejím sběrem a odvozem z pole.

5 Agrotechnické požadavky na shrnování píce:
Co nejšetrněji do řádků,aby nedocházelo k nadměrnému lístků a zbytečnému rozlámání usušených stébel Ztráty neshrnutí jsou přípustné do 3% Tomuto musí odpovídat i výkonnost stroje tj.pojezdová rychlost a rychlost pracovních nástrojů

6 Oba typ strojů nesmí znečišťovat pícninu zeminou
Nesmí do pícniny zabalovat kameny Požadavky na záběr pracovních hrabic: -na obraceči se požaduje malý záběr pro kvalitní obracení -na shrnovači naopak velký záběr,pokud možno bez předávání suchého materiálu (nebezpečí odrolu) Proto jednoúčelové stroje dosahují lepší výsledky v kvalitě práce

7 Požadavky na připojení za traktor:
Obraceč má být za traktorem Shrnovač před traktorem ,aby traktor koly neutlačoval zpracovanou píci Shrnovače jsou přívěsné,návěsné a nesené na předním nebo zadním závěsu

8 Pro plnění těchto požadavků byly vyvinuty různé typy strojů:
Obraceče – určené pro rozhoz řádků a obracení Shrnovače – určené pouze pro shrnování píce do řádků Obraceče-shrnovače – stroje umožňující plnění obou pracovních operací,změnou smyslu(příp.velikosti)rychlosti pracovního nástroje a přestavením nebo upravením jeho polohy

9 Pohon pracovních ústrojí:
Pohon pracovních ústrojí obracečů a shrnovačů může být na pojezdové rychlosti závislý nebo nezávislý.Pak nastávají tyto možnosti: Pohon od vývodového hřídele konstantními otáčkami (bubnové,kolové,dopravníkové,rotorové) Pohon od vývodového hřídele otáčkami závislými na pojezdové rychlosti (bubnové kolové,dopravníkové,rotorové Pohon od pojezdových kol závislý na pojezdové rychlosti (bubnové) Pohon od zpracovaného materiálu případně od strniště (paprskové)

10 Podle konstrukce se používají obraceče nebo shrnovače:
Bubnové - pravoúhlé - kosoúhlé Paprskové Kolové s řízenými prsty Dopravníkové Rotorové

11 Čtyřrotorový obraceč

12 V současné době se bubnové a kolové obraceče – shrnovače nevyrábí a v provozu dožívají
Bubnové špatně kopírují terén a poškozují suchou píci,takže způsobují její velké ztráty (nesebráním a drolem) Kolové kromě uvedených nedostatků jsou i konstrukčně složité,náročné na údržbu a těžké

13 Bubnové obraceče ,shrnovače
Hrabice vytvářejí povrch válce-bubnu,ten je poháněn od vývodového hřídele traktoru.Při obracení píce se otáčí buben nastavený téměř napříč jízdy traktoru,hrabicemi ve smyslu otáčení pojezdových kol traktoru. Při shrnování jsou otáčky bubnu menší a buben se otáčí proti smyslu otáčení kol traktoru

14 Paprskové obraceče – shrnovače:
Jsou řešeny jako univerzální stroje,které jsou schopné obracet píci a po úpravě ji i shrnovat Pohon je řešen od pracovního nástroje (paprskové kolo-od zpracované píce)

15 Šikmá poloha vůči směru pohybu stroje musí umožnit valení kola a odhoz píce do požadovaného směru

16 Konstrukce paprskového obraceče-shrnovače
Stroj má ocelový nosný trubkový rám ,který může být řešen z hlediska přestavby z obracecí na shrnovací polohu dvojím způsobem změny polohy paprskových kol.

17 1) Změna jednotlivých kol 2) Změna pravé a levé sekce kol
1)Na hlavní nosné trubce je přivařeno sedm konzol,z nichž každá nese jedno paprskové kolo,kola jsou zavěšena na odpružených zalomených držácích s otočnými čepy aby dobře kopírovala terén,přestavení kol z polohy shrnování do polohy obracení je nutné provádět po odjištění ložisek čepů a pootočením jednotlivých kol přibližně o 90 stupňů spolu s jejich zajištěním Aby obraceč nebo shrnovač dobře pracoval je nutné nastavit správnou pracovní výšku stroje to se provádí přestavitelným závěsem a opěrným kolem.

18 Změna jednotlivých paprskových kol:

19 2)Změna pravé a levé sekce kol
Na hlavním nosníku zavěšeném na traktoru jsou otočně uloženy sekce s paprskovými koly.Kola jsou na sekci upevněna pevně takže při změně polohy z obracení na shrnování se přetáčí o 180 stupňů celá sekce sekce jsou upevněny otočně na závěsném rámu a jsou odlehčeny pomocí pružin.Dvojí zahnutí paprsků na paprskových kolech lépe umožňuje kopírování terénu.

20 Změna pravé a levé sekce:

21 Paprskové obraceče a shrnovače
Mohou dosahovat při deseti paprskových kolech záběru při shrnování 7,5m,při obracení 9m. Při přepravě po komunikacích se sekce s paprskovými koly sklápí do svislé transportní polohy Nevýhodou těchto strojů je znečištění pícnin zeminou a zabalených kamenů Hodí se hlavně na trvalé travní porosty,kde toto nebezpečí částečně odpadá Paprskové obraceče

22 Dopravníkové obraceče a shrnovače.
Tyto stroje mají pohon od vývodového hřídele Pružné prsty o délce 300 mm jsou připevněny na trubkách ve stejných vzdálenostech zhruba 400 mm od sebe. Trubky jsou otočně uloženy na dvojici klínových řemenů a s nimi se pohybují rovnoběžně s povrchem pozemku

23

24 Na konci dopravníku otočné uložení umožňuje zvláštní způsob vedení a natočení prstů tak aby prsty nezvedaly píci do výše. Vedení zabraňuje prokluzu řemenů tak aby nedošlo ke křížení nosných trubek a tedy i pružných prstů.Rychlost je stálá 540 otáčel za minutu. Změna funkce z obracení na shrnování je možno uskutečnit snížením otáček (rychlost dopravníku)a přidání zachycovací clony,kterou se vytvoří řádek

25 Jednoduchá konstrukce stroje zajišťuje bezporuchový provoz
Shrnuje velmi dobře ,hůře už obrací hlavně při větším záběru Na nerovných pozemcích dokonale kopíruje Nevýhodou je poměrně malý záběr

26 Rotorové obraceče a shrnovače.

27 Rotorové obraceče. Slouží k obracení rozložené píce nebo k rozhozu řádků (čechrání) Záběr stroje se mění s počtem rotorů,kterých může být až 8 (záběr až 10m) Rotory pracují v páru a otáčejí se proti sobě. Při práci zabírají hrabice proti sobě na přední straně rotoru a posunují ho proti sobě a rozhazují ho za sebe

28 Konstrukce stroje: Rám stroje je uložen na tříbodovém závěsu a nese ložisko pro kloubový hřídel náhonu,převodové skříně rotorů s převody

29

30 Rotory mají dutý hřídel uložený v ložiskách
a silný nákružek pro připojení ramen na jejíchž koncích jsou hrabice s dvěma pružnými prsty Dutými hřídeli rotorů prochází hřídele opěrných samonastavitelných kol

31 Nastavení výšky prstů hrabic.
Nastaví se naklopením rotorů ve směru jízdy třetím táhlem tříbodového závěsu ,což umožňuje změnit úhel rozhozu při obracení nebo čechrání Menší úhel se volí v krátkém materiálu o nižší vlhkosti (pod 40%) Větší úhel se volí u dlouhého materiálu o vyšší vlhkosti (nad 40%) Při rozhazování řádků je výhodnější celý stroj natočit v horizontální rovině (viz.obr.6 b)

32

33 Přepravní poloha Transportují se za traktorem.Zpravidla hydraulickým mechanizmem se sklopí krajní sekce do svislé polohy tak,aby přepravní šířka zmenšila.(obr.7)

34 Rotorové obraceče jsou vhodné do výnosných porostů,kde spolehlivě hmotu provzdušní i obrátí a nerovný povrch dobře jednotlivými rotory kopíruje Nedostatkem je velká energetická náročnost a složitost konstrukce

35 Rotorové shrnovače. Slouží k řádkování usušené nebo zavadlé píce pro sběr a odvoz z pole. Podle průměru rotorů může být: - malo-rotorové - velko-rotorové (v poslední době se stále více vyrábí velko-rotorové ,které vykazují menší odrol píce)

36 Shrnovač je vhodné zavěsit před traktor
lépe kopíruje nerovný povrch a traktor zároveň nepřejíždí usušenou píci

37 Je tvořena čtyřmi pružnými dvojprsty
Rotor je uložen v rámu zavěšeném na tříbodovém závěsu traktoru,kterým se nastavuje rotor do polohy rovnoběžné polohy s povrchem Obvykle dvě až čtyři kopírovací kolečka umožňují výškové nastavení pracovní polohy prstů Při transportu se krajní hrabice vysunují čímž se snižuje šířka stroje

38 Hrabice

39 Rotorové shrnovače mají malý odrol neboť při jednom záběru hrabice se píce posouvá na stranu bez dalšího předávání Nevýhoda je složitější konstrukce a jeho jednoúčelovost


Stáhnout ppt "Obraceče ,shrnovače."

Podobné prezentace


Reklamy Google