Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přídavná jména STUPŇOVÁNÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přídavná jména STUPŇOVÁNÍ."— Transkript prezentace:

1 Přídavná jména STUPŇOVÁNÍ

2 Anotace Materiál tvoří 15 slidů, v nichž se žák seznámí s pojmy stupňování přídavných jmen, pozitiv, komparativ a superlativ cílová skupina: 6. roč. Autor: Mgr. Tomáš Kozák očekávaný výstup: žák je stupňovat přídavná jména podle naučených pravidel použitý materiál: učebnice SPN Čj pro 6. roč., Wikipedia průběh: za pomoci prezentace provedeme výklad, pracujeme se žáky na cvičeních, za cvičením následuje klíč s řešením

3 Samá nej- Lidé jsou hraví a soutěživí. Překonávají rekordy, a to nejen ve sportu. Občas se dozvíme i o tom, kdo zvítězil v pojídání švestkových knedlíků nebo že byla upletena nejdelší šála na světě. Dokonce existují knížky věnované jen rekordům, a to i těm nejpodivnějším. Např. v knize zvané Guinnessovy světové rekordy si můžeme přečíst, že nejvyšší dům postavený z karet je vysoký 7,71m. Takové rekordy jsou však pomíjivé. Hned zítra může některý skokan dosavadní rekord překonat, může se najít ještě větší jedlík a spořádat více knedlíků, dříve nejdelší šála už za pár dní může být kratší než ta nová nejdelší. Stálá se zdají zeměpisná nej-. Nejvyšší hora zůstane nejvyšší, totéž platí o nejhlubším jezeru, nejdelší řece, největším světadílu. Určitě se nezmění ani to, že Říp je nižší než Sněžka. Neustále však dochází k oteplování naší planety, a tak současná nejvyšší teplota nemusí v budoucnu být už tou nejvyšší.

4 Stupňování přídavných jmen
mnohá přídavná jména mohou při srovnávání vyjadřovat zvláštními tvary trojí stupeň vlastnosti: 1. stupeň = pozitiv - veselý 2. stupeň = komparativ – veselejší 3. stupeň = superlativ – nejveselejší Vyjadřování různého stupně vlastnosti se nazývá stupňování.

5 Stupňování přídavných jmen
2. stupeň se tvoří z 1. stupně pomocí přípon: -ejší - veselý  veselejší -ější – záhadný  záhadnější -ší – tichý  tišší -í – mělký  mělčí některá přídavná jména mají dvojí tvary (snazší = snadnější) 3. stupeň se tvoří z 2. stupně pomocí předpony nej- veselý  veselejší  nejveselejší

6 Nepravidelně stupňovaná přídavná jména
POZOR!!! dobrýlepšínejlepší zlýhoršínejhorší velkývětšínejvětší malýmenšínejmenší

7 Napiš správný tvar podle čísla u přídavného jména
V tomto úseku je (prudký 3) stoupání. nejprudší Umělá sladidla bývají (sladký 2) než cukr. sladší Ledová plocha je dnes (hladký 2). hladší Když jsme se blížili k Pelhřimovu, byla mlha stále (hustý 2). hustší (Dobrý 3) výkon předvedla naše reprezentantka. Nejlepší Mikrotužka má většinou (tenký 2) hrot než obyčejná tužka. tenčí Zápas měl (hladký 2) průběh, než se očekávalo.

8 Napiš správný tvar podle čísla u přídavného jména
To (zlý 3) už máme naštěstí za sebou nejhorší Tento úkol je (lehký 2) než ten předešlý. lehčí (Jednoduchý 3) řešení nemusí být to (dobré 3). nejjednodušší – nejlepší Dnešní večer byl ještě (hezký 2) než ten včerejší. hezčí (Blízký 3) město je od nás vzdálené 10 km. nejbližší V historických částech měst bývají ulice (úzký 2) než jinde. užší Dneska čeká cyklisty (těžký 3) etapa. nejtěžší

9 Napiš správný tvar podle čísla u přídavného jména
(Krátký 3) den a (dlouhá 3) noc je 21. prosince. nejkratší - nejdelší (Vysoký 3) vodopád světa Salto Angel se řítí z výšky 978 m. nejvyšší (Hluboké 3) jezero na světě se nazývá Bajkalské a nachází se v Rusku. nejhlubší Na jednom z (suchý 3) míst na spadne za rok pouze půl milimetru srážek. nejsušších (Velký 3) ostrov na světě je Grónsko. největší (Malý 3) savec na světě je netopýr thajský – měří pouze 29 – 33 mm nejmenší (Nízký 3) teplota byla naměřena v Antarktidě. nejnižší Údajně (krátký 3) opera na světě Žáby trvá jen 8,3 vteřiny. Nejkratší Za (drahý 3) obraz na světě je považována Mona Lisa. nejdražší

10 Mona LISA Leonardo da Vinci

11 Tvořte 2. stupeň o následujících přídavných jmen
milý, věrný, krásný, slabý, silný, dlouhý, dobrý, rozumný, zdvořilý, pevný, zlý, tichý, křehký, mělký, vlhký, malý, blízký, starý, úzký, vysoký, snadný, velký, blízký, slizký, sladký, tuhý, hluboký, jižní, tenký, krátký, nízký, jemný milejší, věrnější, krásnější, slabší, silnější, delší, lepší, rozumnější, zdvořilejší, pevnější, horší, tišší, křehčí, mělčí, vlhčí i vlhčejší, menší, bližší, starší, užší, vyšší, snazší i snadnější, větší, bližší, slizčí, sladší, tužší, hlubší, jižnější, tenčí, kratší, nižší, jemnější

12 zeslabování a zesilování významu
Význam přídavného jména je možno také zesilovat nebo zeslabovat různými příslovci: velmi pěkný, velice oblíbený, neobyčejně kvalitní, více opotřebovaný, značně poničený, málo upřímný, méně úspěšný, mnohem zajímavější, zcela ojedinělý, plně vyhovující, nejlépe propracovaný.

13 Doplňujte –ě-/-ně- Tento den pro mě nebyl zrovna nejpříjem……jší. Je stále zřejm……jší, že se do pěti hodin nevrátíme. Princezna m……la šaty ušité z nejjem……jšího hedvábí. Začala jsem být v jídle střídm……jší. To bylo to nejrozum……jší, co jste mohli udělat. Tento příběh byl ještě tajem……jší než předchozí. Očekávali jsme upřím……jší odpověď. Dnešní výstup byl ještě strm……jší. Obloha byla stále tem……jší. Kteří jsou nejznám……jší čeští hudební skladatelé? Kdybyste měli vyjmenovat nejvýznam……jší české osobnosti, koho byste uvedli?

14 Doplňujte –ě-/-ně- Řešení
Tento den pro mě nebyl zrovna nejpříjemnější. Je stále zřejmější, že se do pěti hodin nevrátíme. Princezna měla šaty ušité z nejjemnějšího hedvábí. Začala jsem být v jídle střídmější. To bylo to nejrozumnější, co jste mohli udělat. Tento příběh byl ještě tajemnější než předchozí. Očekávali jsme upřímnější odpověď. Dnešní výstup byl ještě strmější. Obloha byla stále temnější. Kteří jsou nejznámější čeští hudební skladatelé? Kdybyste měli vyjmenovat nejvýznamnější české osobnosti, koho byste uvedli?


Stáhnout ppt "Přídavná jména STUPŇOVÁNÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google