Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STUPŇOVÁNÍ.  Materiál tvoří 15 slidů, v nichž se žák seznámí s pojmy stupňování přídavných jmen, pozitiv, komparativ a superlativ  cílová skupina: 6.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STUPŇOVÁNÍ.  Materiál tvoří 15 slidů, v nichž se žák seznámí s pojmy stupňování přídavných jmen, pozitiv, komparativ a superlativ  cílová skupina: 6."— Transkript prezentace:

1 STUPŇOVÁNÍ

2  Materiál tvoří 15 slidů, v nichž se žák seznámí s pojmy stupňování přídavných jmen, pozitiv, komparativ a superlativ  cílová skupina: 6. roč.  Autor: Mgr. Tomáš Kozák  očekávaný výstup: žák je stupňovat přídavná jména podle naučených pravidel  použitý materiál: učebnice SPN Čj pro 6. roč., Wikipedia  průběh: za pomoci prezentace provedeme výklad, pracujeme se žáky na cvičeních, za cvičením následuje klíč s řešením

3 Lidé jsou hraví a soutěživí. Překonávají rekordy, a to nejen ve sportu. Občas se dozvíme i o tom, kdo zvítězil v pojídání švestkových knedlíků nebo že byla upletena nejdelší šála na světě. Dokonce existují knížky věnované jen rekordům, a to i těm nejpodivnějším. Např. v knize zvané Guinnessovy světové rekordy si můžeme přečíst, že nejvyšší dům postavený z karet je vysoký 7,71m. Takové rekordy jsou však pomíjivé. Hned zítra může některý skokan dosavadní rekord překonat, může se najít ještě větší jedlík a spořádat více knedlíků, dříve nejdelší šála už za pár dní může být kratší než ta nová nejdelší. Stálá se zdají zeměpisná nej-. Nejvyšší hora zůstane nejvyšší, totéž platí o nejhlubším jezeru, nejdelší řece, největším světadílu. Určitě se nezmění ani to, že Říp je nižší než Sněžka. Neustále však dochází k oteplování naší planety, a tak současná nejvyšší teplota nemusí v budoucnu být už tou nejvyšší.

4 mnohá přídavná jména mohou při srovnávání vyjadřovat zvláštními tvary trojí stupeň vlastnosti: 1. stupeň = pozitiv - veselý 2. stupeň = komparativ – veselejší 3. stupeň = superlativ – nejveselejší Vyjadřování různého stupně vlastnosti se nazývá stupňování.

5  2. stupeň se tvoří z 1. stupně pomocí přípon:  -ejší - veselý  veselejší  -ější – záhadný  záhadnější  -ší – tichý  tišší  -í – mělký  mělčí  některá přídavná jména mají dvojí tvary (snazší = snadnější)  3. stupeň se tvoří z 2. stupně pomocí předpony  nej- veselý  veselejší  nejveselejší

6 POZOR!!! dobrý  lepší  nejlepší zlý  horší  nejhorší velký  větší  největší malý  menší  nejmenší

7  V tomto úseku je (prudký 3) stoupání.  nejprudší  Umělá sladidla bývají (sladký 2) než cukr.  sladší  Ledová plocha je dnes (hladký 2).  hladší  Když jsme se blížili k Pelhřimovu, byla mlha stále (hustý 2).  hustší  (Dobrý 3) výkon předvedla naše reprezentantka.  Nejlepší  Mikrotužka má většinou (tenký 2) hrot než obyčejná tužka.  tenčí  Zápas měl (hladký 2) průběh, než se očekávalo.  hladší

8  To (zlý 3) už máme naštěstí za sebou  nejhorší  Tento úkol je (lehký 2) než ten předešlý.  lehčí  (Jednoduchý 3) řešení nemusí být to (dobré 3).  nejjednodušší – nejlepší  Dnešní večer byl ještě (hezký 2) než ten včerejší.  hezčí  (Blízký 3) město je od nás vzdálené 10 km.  nejbližší  V historických částech měst bývají ulice (úzký 2) než jinde.  užší  Dneska čeká cyklisty (těžký 3) etapa.  nejtěžší

9  (Krátký 3) den a (dlouhá 3) noc je 21. prosince.  nejkratší - nejdelší  (Vysoký 3) vodopád světa Salto Angel se řítí z výšky 978 m.  nejvyšší  (Hluboké 3) jezero na světě se nazývá Bajkalské a nachází se v Rusku.  nejhlubší  Na jednom z (suchý 3) míst na spadne za rok pouze půl milimetru srážek.  nejsušších  (Velký 3) ostrov na světě je Grónsko.  největší  (Malý 3) savec na světě je netopýr thajský – měří pouze 29 – 33 mm  nejmenší  (Nízký 3) teplota byla naměřena v Antarktidě.  nejnižší  Údajně (krátký 3) opera na světě Žáby trvá jen 8,3 vteřiny.  Nejkratší  Za (drahý 3) obraz na světě je považována Mona Lisa.  nejdražší

10 Leonardo da Vinci

11 milý, věrný, krásný, slabý, silný, dlouhý, dobrý, rozumný, zdvořilý, pevný, zlý, tichý, křehký, mělký, vlhký, malý, blízký, starý, úzký, vysoký, snadný, velký, blízký, slizký, sladký, tuhý, hluboký, jižní, tenký, krátký, nízký, jemný milejší, věrnější, krásnější, slabší, silnější, delší, lepší, rozumnější, zdvořilejší, pevnější, horší, tišší, křehčí, mělčí, vlhčí i vlhčejší, menší, bližší, starší, užší, vyšší, snazší i snadnější, větší, bližší, slizčí, sladší, tužší, hlubší, jižnější, tenčí, kratší, nižší, jemnější

12 Význam přídavného jména je možno také zesilovat nebo zeslabovat různými příslovci:  velmi pěkný, velice oblíbený, neobyčejně kvalitní, více opotřebovaný, značně poničený, málo upřímný, méně úspěšný, mnohem zajímavější, zcela ojedinělý, plně vyhovující, nejlépe propracovaný.

13 Tento den pro mě nebyl zrovna nejpříjem……jší. Je stále zřejm……jší, že se do pěti hodin nevrátíme. Princezna m……la šaty ušité z nejjem……jšího hedvábí. Začala jsem být v jídle střídm……jší. To bylo to nejrozum……jší, co jste mohli udělat. Tento příběh byl ještě tajem……jší než předchozí. Očekávali jsme upřím……jší odpověď. Dnešní výstup byl ještě strm……jší. Obloha byla stále tem……jší. Kteří jsou nejznám……jší čeští hudební skladatelé? Kdybyste měli vyjmenovat nejvýznam……jší české osobnosti, koho byste uvedli?

14 Tento den pro mě nebyl zrovna nejpříjemnější. Je stále zřejmější, že se do pěti hodin nevrátíme. Princezna měla šaty ušité z nejjemnějšího hedvábí. Začala jsem být v jídle střídmější. To bylo to nejrozumnější, co jste mohli udělat. Tento příběh byl ještě tajemnější než předchozí. Očekávali jsme upřímnější odpověď. Dnešní výstup byl ještě strmější. Obloha byla stále temnější. Kteří jsou nejznámější čeští hudební skladatelé? Kdybyste měli vyjmenovat nejvýznamnější české osobnosti, koho byste uvedli?


Stáhnout ppt "STUPŇOVÁNÍ.  Materiál tvoří 15 slidů, v nichž se žák seznámí s pojmy stupňování přídavných jmen, pozitiv, komparativ a superlativ  cílová skupina: 6."

Podobné prezentace


Reklamy Google