Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

29. 11. 2005, KFBZ Zlín Školní knihovna - organizace a knihovní fond Knihovnický kurz se specializací na práci studijních a informačních center škol.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "29. 11. 2005, KFBZ Zlín Školní knihovna - organizace a knihovní fond Knihovnický kurz se specializací na práci studijních a informačních center škol."— Transkript prezentace:

1 29. 11. 2005, KFBZ Zlín Školní knihovna - organizace a knihovní fond Knihovnický kurz se specializací na práci studijních a informačních center škol

2 29. 11. 2005, KFBZ Zlín Učebnice nestačí Každý člověk má právo na informace od dětského věku, ale jak může toto právo plně využívat, když ho to nikdo nenaučí? Důležité je vědět kde a jak informace najít, umět je hodnotit a využívat. Mít kde informace hledat a kde je dále využívat...

3 29. 11. 2005, KFBZ Zlín Školní knihovna Centrum pro podporu čtenářství Informační centrum Komunikační centrum Kulturní centrum

4 29. 11. 2005, KFBZ Zlín Organizace a řízení knihovny Předpokladem dobré práce knihovny je komunikace, dialog, znalost požadavků všech uživatelů Informovat o práci knihovny pozitivních výsledcích problémech !!! Učitele školy, rodiče...

5 29. 11. 2005, KFBZ Zlín Jaká má tedy školní knihovna být ? Jedna knihovna pro studenty i učitele Umožnit volný a přímý přístup k fondům Poskytovat prezenční (především) a absenční služby

6 29. 11. 2005, KFBZ Zlín Jaká má tedy školní knihovna být ? Spolupracovat při zajišťování literatury potřebné pro výuku Zajistit využívání elektronických informačních zdrojů Vést ke komplexnímu využívání informačních zdrojů

7 29. 11. 2005, KFBZ Zlín Školní knihovna Koncepce školní knihovny Plán činnosti Hodnocení Knihovní řád

8 29. 11. 2005, KFBZ Zlín Charakteristika školní knihovny Školní knihovna (informační centrum školy) je odborným, studijně pracovním, informačním a čtenářským střediskem pro žáky i učitele školy

9 29. 11. 2005, KFBZ Zlín Charakteristika školní knihovny Zdroj informací Pomáhá vytvářet dovednosti a návyky v práci s informacemi Vytvářet potřebu s informacemi pracovat - aktivní přístup ke knize Každodenní činnost knihovny !!!

10 29. 11. 2005, KFBZ Zlín Vizuální působení knihovny Od vstupu do budovy informovat o tom, že ve škole pracuje knihovna (kde, kdo,kdy) Orientace v prostorách knihovny Zprávy a informace o činnosti knihovny v prostorách školy, na TV okruhu, vtipné logo, spolupráce se studenty, soutěže

11 29. 11. 2005, KFBZ Zlín Osobnost knihovníka Základy knihovnické profese (standardy) Spolupráce s pedagogickým sborem Nové podněty, možnosti práce s novými typy dokumentů Doporučování literatury

12 29. 11. 2005, KFBZ Zlín Osobnost knihovníka Připravovat po dohodě s učiteli dokumenty vhodné pro výuku Informovat o knižních novinkách Zjišťovat požadavky a práci knihovny zpětná vazba Přístupnost knihovny - vyučovací hodiny, individuální studium

13 29. 11. 2005, KFBZ Zlín Statistika ve školní knihovně Od roku 2005 každý rok statistický výkaz - součást komplexního hodnocení školy http://delta.uiv.cz/kestazer(R22-01)

14 29. 11. 2005, KFBZ Zlín Strategie budování fondů Prioritou zaměření školy Stanovení cílů knihovny Charakteristika uživatelů Rozsah fondů Tematický profil Finanční prostředky Možnosti spolupráce, koordinace

15 29. 11. 2005, KFBZ Zlín Systém informačního fondu

16 29. 11. 2005, KFBZ Zlín Knihovní fond Základní rysy: Knihovnické činnosti: výběrovost akvizice zpracování evidence a katalogizace uchování ochrana a revize cíl využívání služby uživatelům

17 29. 11. 2005, KFBZ Zlín Akvizice Zásady doplňování knihovního fondu Metodika získávání dokumentů Akviziční zdroje Výběr dokumentů Technika akviziční činnosti

18 29. 11. 2005, KFBZ Zlín Při akvizici sledovat Obsahovou strukturu KF Požadavky na profil KF Akviziční zdroje Vybrat vhodné tituly Podmínkou je: znalost struktury školy znalost konkrétních uživatelů Akviziční komise

19 29. 11. 2005, KFBZ Zlín Tematický plán akvizice (předem stanovené zásady) 1. Vymezit vědní obory podle specializace školy 2. Určit druhy dokumentů (možnosti školy, její perspektivy) 3. Stanovit orientační počty výtisků doplňovaných dokumentů

20 29. 11. 2005, KFBZ Zlín Druhy a způsoby doplňování Počáteční doplňování Běžné doplňování - základní způsob Retrospektivní doplňování (změna v učebním programu školy) Nákup Dary Výměna Povinný výtisk

21 29. 11. 2005, KFBZ Zlín Systém akvizice Výběr (konzultace s vyučujícími) Objednávka (přímý nákup, elektronicky) Evidence (faktury, dodací listy- přírůstková čísla!, reklamace) Verifikace Statistika v akvizici - složení fondu

22 29. 11. 2005, KFBZ Zlín Typy dokumentů ve školní knihovně Knihy a brožury Periodika Speciální dokumenty (patenty, normy, firemní) Mapy, plány, výkresy Zvukové a audiovizuální Zvláštní formy dokumentů (počítačové soubory) Sekundární dokumenty Aktivní tvorba-vlastní tvorba školy !!!!!!!!!!!

23 29. 11. 2005, KFBZ Zlín Vstupní zpracování dokumentů Označení dokumentu razítkem vlastníka Přidělení signatury Zápis do přírůstkového seznamu Vyplnění knižního lístku (?)

24 29. 11. 2005, KFBZ Zlín Evidence knihovního fondu Přírůstkový seznam – zaznamenávají se všechny knihovní dokumenty získané pro knihovní fond knihovny Seznam úbytků – zaznamenávají se úbytky knihovních dokumentů Předmětem evidence je knihovní jednotka = jedno přírůstkové číslo

25 29. 11. 2005, KFBZ Zlín Přírůstkový a úbytkový seznam Nezaměnitelnost zapsaných knihovních jednotek Se zapsanými jednotkami nelze manipulovat Klasická i elektronická forma seznamů

26 29. 11. 2005, KFBZ Zlín Přírůstkový a úbytkový seznam Forma dílčích seznamů ale jeden !!! přírůstkový a jeden !!! úbytkový seznam knihovny Návaznost mezi seznamy Vazba mezi přírůstkovým seznamem a účetními doklady

27 29. 11. 2005, KFBZ Zlín Ověřovací zápis Na první straně seznamu: přírůstkový seznam školní knihovny ………………………. obsahuje ………. číslovaných stran se zápisy pod přírůstkovým číslem od……. až ………….. (případně dílčí seznamy) Datum podpisy (ředitel, knihovník)

28 29. 11. 2005, KFBZ Zlín Záznam v přírůstkovém seznamu Datum zapsání knihovní jednotky Přírůstkové číslo knihovní jednotky Způsob nabytí dokumentu Autor, název, místo a rok vydání, cena faktura …

29 29. 11. 2005, KFBZ Zlín Záznam v seznamu úbytků Datum zápisu Pořadové číslo záznamu (úbytkové číslo) Přírůstkové číslo dokumentu (signatura) Autor, název, místo a rok vydání … Důvod odpisu nebo vyřazení (schvalovací doklad)

30 29. 11. 2005, KFBZ Zlín Revize knihovního fondu Porovnat skutečný stav knihovních jednotek se stavem evidovaným Zjistí: - rozdíl a skutečný stav dokumentů - nedostatky v evidenci KF - nedostatky v organizaci a uchovávání KF

31 29. 11. 2005, KFBZ Zlín Revize knihovního fondu Kdo provádí revizi? 2 členná komise jejímž členem je knihovník, není předsedou komise! Jmenuje ji ředitel školy Časový plán revize - superrevize

32 29. 11. 2005, KFBZ Zlín Protokol revize Rozsah revize Doba revize Použité evidenční podklady Jména členů komise Zjištěné skutečnosti Přílohou protokolu je seznam nezvěstných KF

33 29. 11. 2005, KFBZ Zlín Ztráty Po superrevizi následuje odpis ztrát: - v úbytkovém seznamu - v přírůstkovém seznamu - v katalozích Náhrada škody podle Zákoníku práce

34 29. 11. 2005, KFBZ Zlín Inventarizace Knihovny, které nejsou zaevidovány inventarizace podle Zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb.

35 29. 11. 2005, KFBZ Zlín Vyřazování Obsahová prověrka (může být součástí revize) Podle různých hledisek: - obsahu - úplnosti - míry opotřebení - duplicity

36 29. 11. 2005, KFBZ Zlín Obsahová prověrka Návrh na vyřazení z KF Návrh schválen vedením školy

37 29. 11. 2005, KFBZ Zlín Vyřazování dokumentů Nabídnuty k prodeji: knihovnám individuálním zájemcům Nelze-li dokumenty prodat - darovat nebo skartovat


Stáhnout ppt "29. 11. 2005, KFBZ Zlín Školní knihovna - organizace a knihovní fond Knihovnický kurz se specializací na práci studijních a informačních center škol."

Podobné prezentace


Reklamy Google