Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Školní knihovna - organizace a knihovní fond

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Školní knihovna - organizace a knihovní fond"— Transkript prezentace:

1 Školní knihovna - organizace a knihovní fond
Knihovnický kurz se specializací na práci studijních a informačních center škol , KFBZ Zlín

2 Učebnice nestačí Každý člověk má právo na informace
od dětského věku, ale jak může toto právo plně využívat, když ho to nikdo nenaučí? Důležité je vědět kde a jak informace najít, umět je hodnotit a využívat. Mít kde informace hledat a kde je dále využívat ... , KFBZ Zlín

3 Školní knihovna Centrum pro podporu čtenářství Informační centrum
Komunikační centrum Kulturní centrum , KFBZ Zlín

4 Organizace a řízení knihovny
Předpokladem dobré práce knihovny je komunikace, dialog, znalost požadavků všech uživatelů Informovat o práci knihovny pozitivních výsledcích problémech !!! Učitele školy, rodiče ... , KFBZ Zlín

5 Jaká má tedy školní knihovna být ?
Jedna knihovna pro studenty i učitele Umožnit volný a přímý přístup k fondům Poskytovat prezenční (především) a absenční služby , KFBZ Zlín

6 Jaká má tedy školní knihovna být ?
Spolupracovat při zajišťování literatury potřebné pro výuku Zajistit využívání elektronických informačních zdrojů Vést ke komplexnímu využívání informačních zdrojů , KFBZ Zlín

7 Školní knihovna Koncepce školní knihovny Plán činnosti Hodnocení
Knihovní řád , KFBZ Zlín

8 Charakteristika školní knihovny
Školní knihovna (informační centrum školy) je odborným, studijně pracovním, informačním a čtenářským střediskem pro žáky i učitele školy , KFBZ Zlín

9 Charakteristika školní knihovny
Zdroj informací Pomáhá vytvářet dovednosti a návyky v práci s informacemi Vytvářet potřebu s informacemi pracovat - aktivní přístup ke knize Každodenní činnost knihovny !!! , KFBZ Zlín

10 Vizuální působení knihovny
Od vstupu do budovy informovat o tom, že ve škole pracuje knihovna (kde, kdo,kdy) Orientace v prostorách knihovny Zprávy a informace o činnosti knihovny v prostorách školy, na TV okruhu, vtipné logo, spolupráce se studenty, soutěže , KFBZ Zlín

11 Osobnost knihovníka Základy knihovnické profese (standardy)
Spolupráce s pedagogickým sborem Nové podněty, možnosti práce s novými typy dokumentů Doporučování literatury , KFBZ Zlín

12 Osobnost knihovníka Připravovat po dohodě s učiteli dokumenty vhodné pro výuku Informovat o knižních novinkách Zjišťovat požadavky a práci knihovny zpětná vazba Přístupnost knihovny - vyučovací hodiny, individuální studium , KFBZ Zlín

13 Statistika ve školní knihovně
Od roku 2005 každý rok statistický výkaz - součást komplexního hodnocení školy , KFBZ Zlín

14 Strategie budování fondů
Prioritou zaměření školy Stanovení cílů knihovny Charakteristika uživatelů Rozsah fondů Tematický profil Finanční prostředky Možnosti spolupráce, koordinace , KFBZ Zlín

15 Systém informačního fondu
, KFBZ Zlín

16 Knihovní fond cíl využívání služby uživatelům
Základní rysy: Knihovnické činnosti: výběrovost akvizice zpracování evidence a katalogizace uchování ochrana a revize cíl využívání služby uživatelům , KFBZ Zlín

17 Akvizice Zásady doplňování knihovního fondu
Metodika získávání dokumentů Akviziční zdroje Výběr dokumentů Technika akviziční činnosti , KFBZ Zlín

18 Při akvizici sledovat Obsahovou strukturu KF Požadavky na profil KF
Akviziční zdroje Vybrat vhodné tituly Podmínkou je: znalost struktury školy znalost konkrétních uživatelů Akviziční komise , KFBZ Zlín

19 Tematický plán akvizice (předem stanovené zásady)
1. Vymezit vědní obory podle specializace školy 2. Určit druhy dokumentů (možnosti školy, její perspektivy) 3. Stanovit orientační počty výtisků doplňovaných dokumentů , KFBZ Zlín

20 Druhy a způsoby doplňování
Počáteční doplňování Běžné doplňování - základní způsob Retrospektivní doplňování (změna v učebním programu školy) Nákup Dary Výměna Povinný výtisk , KFBZ Zlín

21 Systém akvizice Výběr (konzultace s vyučujícími)
Objednávka (přímý nákup, elektronicky) Evidence (faktury, dodací listy-přírůstková čísla!, reklamace) Verifikace Statistika v akvizici - složení fondu , KFBZ Zlín

22 Typy dokumentů ve školní knihovně
Knihy a brožury Periodika Speciální dokumenty (patenty, normy, firemní) Mapy, plány, výkresy Zvukové a audiovizuální Zvláštní formy dokumentů (počítačové soubory) Sekundární dokumenty Aktivní tvorba-vlastní tvorba školy !!!!!!!!!!! , KFBZ Zlín

23 Vstupní zpracování dokumentů
Označení dokumentu razítkem vlastníka Přidělení signatury Zápis do přírůstkového seznamu Vyplnění knižního lístku (?) , KFBZ Zlín

24 Evidence knihovního fondu
Přírůstkový seznam – zaznamenávají se všechny knihovní dokumenty získané pro knihovní fond knihovny Seznam úbytků – zaznamenávají se úbytky knihovních dokumentů Předmětem evidence je knihovní jednotka = jedno přírůstkové číslo , KFBZ Zlín

25 Přírůstkový a úbytkový seznam
Nezaměnitelnost zapsaných knihovních jednotek Se zapsanými jednotkami nelze manipulovat Klasická i elektronická forma seznamů , KFBZ Zlín

26 Přírůstkový a úbytkový seznam
Forma dílčích seznamů ale jeden !!! přírůstkový a jeden !!! úbytkový seznam knihovny Návaznost mezi seznamy Vazba mezi přírůstkovým seznamem a účetními doklady , KFBZ Zlín

27 Ověřovací zápis Na první straně seznamu: přírůstkový seznam školní knihovny ………………………. obsahuje ………. číslovaných stran se zápisy pod přírůstkovým číslem od……. až ………….. (případně dílčí seznamy) Datum podpisy (ředitel, knihovník) , KFBZ Zlín

28 Záznam v přírůstkovém seznamu
Datum zapsání knihovní jednotky Přírůstkové číslo knihovní jednotky Způsob nabytí dokumentu Autor, název, místo a rok vydání, cena faktura … , KFBZ Zlín

29 Záznam v seznamu úbytků
Datum zápisu Pořadové číslo záznamu (úbytkové číslo) Přírůstkové číslo dokumentu (signatura) Autor, název, místo a rok vydání … Důvod odpisu nebo vyřazení (schvalovací doklad) , KFBZ Zlín

30 Revize knihovního fondu
Porovnat skutečný stav knihovních jednotek se stavem evidovaným Zjistí: - rozdíl a skutečný stav dokumentů - nedostatky v evidenci KF - nedostatky v organizaci a uchovávání KF , KFBZ Zlín

31 Revize knihovního fondu
Kdo provádí revizi? 2 členná komise jejímž členem je knihovník, není předsedou komise! Jmenuje ji ředitel školy Časový plán revize - superrevize , KFBZ Zlín

32 Protokol revize Rozsah revize Doba revize Použité evidenční podklady
Jména členů komise Zjištěné skutečnosti Přílohou protokolu je seznam nezvěstných KF , KFBZ Zlín

33 Ztráty Po superrevizi následuje odpis ztrát: - v úbytkovém seznamu
- v přírůstkovém seznamu - v katalozích Náhrada škody podle Zákoníku práce , KFBZ Zlín

34 Inventarizace Knihovny, které nejsou zaevidovány
inventarizace podle Zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. , KFBZ Zlín

35 Vyřazování Obsahová prověrka (může být součástí revize)
Podle různých hledisek: - obsahu - úplnosti - míry opotřebení - duplicity , KFBZ Zlín

36 Obsahová prověrka Návrh na vyřazení z KF Návrh schválen vedením školy
, KFBZ Zlín

37 Vyřazování dokumentů Nabídnuty k prodeji: knihovnám
individuálním zájemcům Nelze-li dokumenty prodat - darovat nebo skartovat , KFBZ Zlín


Stáhnout ppt "Školní knihovna - organizace a knihovní fond"

Podobné prezentace


Reklamy Google